aktiv-eiendomsmegling

NANNESTAD Reinsdyrvegen

NANNESTAD - Ny pris! - Eneboligtomt - 30% utnyttelse BYA - Ingen byggeklausul - Gangavstand til skoler/bhg/sentrum

 • kr 1 190 000
 • Prisantydningkr 1 190 000
 • Omkostningerkr 30 990
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 220 990
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt595 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 1 190 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 29 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 190 000,00))   48 890,- (Omkostninger totalt)   1 238 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Deleplan

Reinsdyrvegen, Akershus

 • Tomt
  595m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på 595 kvm. Bestemmelser om hva som kan oppføres på eiendommen er regulert i reguleringsplan, samt kommuneplan. Se vedlegg i salgsoppgaven.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i et etablert og barnevennlig boligområde på Preståsen like utenfor sentrum av Nannestad. Det er gangavstand fra eiendommen til alle typer skoler, barnehager, idrettshall, treningssenter og gode servicetilbud. Dersom du ønsker ytterligere servicetilbud er det kort vei til Jessheim sentrum med de fleste fasiliteter. Området gir god mulighet for offentlig kommunikasjon via buss, tog og fly, hvorav nærmeste bussholdeplass er Preståsen skole kun 2 minutters gange fra eiendommen. Oslo Lufthavn Gardermoen ligger kun 11 minutter med bil fra eiendommen, hvor man har hele verden som sin destinasjon. Fra Gardermoen går det tog i retning av Oslo med avganger flere ganger i timen. Ved å benytte bil tar det ca. 16 minutter til Jessheim ca. 33 minutter til Lillestrøm ca. 35 min til Strømmen ca. 50 min til Oslo S. Eiendommen sokner til Preståsen skole ca. 250 m og Nannestad ungdomsskole 1 km. Det er gangvei til begge skolene. De nærmeste barnehagene heter Prestmosen FUS barnehage (1,1 km) og Midtbygda barnehage (1 km). Det finnes flere barnehager i nærområdet. Nannestad videregående skole ligger kun 900 m unna og Jessheim videregående skole 13,8 km fra eiendommen. Dagligvarehandelen kan gjøres ved bla. Kiwi Nannestad (800 m) eller Rema 1000 Nannestad (850 m). Ønsker du ytterligere servicetilbud er det gangavstand til Nannestad Torg med både frisør, vinmonopol, restaurant (Saigon), cafe, apotek, blomsterforretning, pizzarestaurant m.m. 18 min kjøring fra eiendommen finnes populære Jessheim Storsenter med 145 butikker og serveringssteder. Senteret er øvre Romerikes største motehus med en mengde små og store kjedebutikker samt flere spennende nisjebutikker. Det er flotte turområder i Nannestad, med fine tur- og skiløyper på bla. Romeriksåsen. Gode turmuligheter i nærområdet med bla. tursti fra skolen og opp til Branntårnet på sommerstid og lysløyper på vinterstid som starter ved Preståsen. Det er også skianlegg i Maura, kun en kort kjøretur unna.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 190 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 29 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 190 000,00))   48 890,- (Omkostninger totalt)   1 238 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter vil fastsettes etter at eiendommen er bebygd.

 • Vei, vann og avløp
  Offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp, via privat stikkledning.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er i kommuneplanen avsatt til boligbebyggelse, nåværende. Eiendommen ligger under hensynsone H910 - Reguleringsplan skal fortsatt gjelde. Eiendommen ligger under hensynsone H310_2 - Ras og skredfare. Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Søndre del av Preståsen med omgivelser, Nannestad følger vedlagt. Kommuneplan for Nannestad 2018-2035 følger vedlagt.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 190 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 29 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 190 000,00))   48 890,- (Omkostninger totalt)   1 238 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  30990

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,5 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Alle beløp er inkl. mva. 

Dokumenter

Bjørn Granli Jokstad

Megler

Bjørn Granli Jokstad

99 29 30 90

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev