aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Dronningens gate 41! Luftig og romslig leilighet sentralt i Narvik
Velkommen til Dronningens gate 41! Luftig og romslig leilighet sentralt i Narvik

NARVIK Dronningens gate 41

NY PRIS! | Romslig leilighet med heis, carport, 4 soverom og balkong med flott utsikt!

 • kr 4 700 000
 • BRA 115 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 4 700 000
 • Omkostningerkr 135 892
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 835 892
 • ObjektstypeLeilighet
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår1950
 • Soverom4
 • ArealP-rom 115 m²
 • Felleskostnaderkr 4 617
 • Tomt625 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 4 700 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 117 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 700 000,-)) 129 642,- (Omkostninger totalt) 4 829 642,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer. Andel fellesgjeld følger boligen og skal således ikke innbetales ved overtakelse.

Meld deg på visning!

Påmelding
Før vi beveger oss inn ønsker vi å vise deg plantegningen.
Velkommen til Dronningens gate 41, beliggende sentralt i Dronningens gate i Narvik sentrum med alle sentrumsfasiliter i umiddelbar nærhet til leiligheten! Leiligheten fremstår som romslig og inneholder: Entrè, gang, stue, kjøkken, 4 soverom, bad og vaskerom. I tillegg er det et kott. Utsikt fra inntrukket balkong mot nærområdet, heis i bygget, og et par trappetrinn til leiligheten som ligger i loftsetasjen. Parkeringsplass i carport samt i gateplan. - 4 soverom - Vaskerom - Balkong - Sentrumsnært - Parkering i carport - Heis Velkommen på visning!
Flott bad med plassbygget badekar samt takvindu. Er ikke dette flott?

Dronningens gate 41, Nordland

 • Tomt
  625m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på 625,3 m² for hele sameiet. Tomten er i hovedsak bebygget, det er asfalterte flater rundt bygget.

  Beliggenhet
  Selveierleilighet beliggende sentralt i Dronningens gate i Narvik sentrum med alle sentrumsfasiliter i umiddelbar nærhet til leiligheten. Utsikt fra balkong mot nærområdet. Normale solforhold. Parkering i gateplan. Gangavstand til det meste.

  Adkomst
  Adkomst direkte fra Dronningens gate/Økonomigate og bakgården.

  Bebyggelse
  På eiendommen står det en blokk i 3 etasjer samt loft og kjeller bestående av totalt 11 seksjoner. I gateplan er det næringsseksjoner. Felles carport i bakgården. Seksjon 1 disponerer 1 stk parkering. Seksjon 1 ligger i loftsetasjen og har egen terrasse.

  Byggemåte
  Følgende opplysninger er utdrag fra vedlagt tilstandsrapport datert 03.07.22 av takstmann, Mads Parten. Interessenter bes gjennomgå denne i sin helhet. Taktekking: Taktekking av Decra metallplater. Byttet i 2007. Taktekkingen er kun besiktiget fra bakkenivå. Nedløp og beslag: Takrenner og nedløp i metall, heldekkende beslag over pipe og luftelyre. - Beslag og nedløpene er byttet i 2007. Veggkonstruksjon: Yttervegger i betongkonstruksjon og durox, utvendig pusset og malt. Etterisolert i vegg mot gate 2 i forbindelse med oppussing av bad i 2018. Luke i vegg til knekott ved vedovn i stue, nedre del etterisolert. - Stedvis noe avflaket maling/puss og sår i vegger. Vurdering av avvik TG 2: - Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader. Tiltak: - Sprekker i grunnmuren må tettes. - Fasader er felles bygningsdele og må bekostes etter samiebrøk. Takkonstruksjon/Loft: Saltak-konstruksjon av trebjelker. Det er foretatt etterisolering v/innblåsning av Rockwool i takkonstruksjonen men ukjent når. Deler av kald-loft soner er etterisolert med glavamatter og glava. Det er begrensede muligheter for inspeksjon av kald-loft. Vurdering av avvik TG IU: - Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Tiltak: - Innhent dokumentasjon, om mulig. Dører TG IU: Felles hovedytterdør i aluminium med isolerglass. Byttet heve/skyvedør balkong (XO-bygg, Gratangen) Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Utgang fra stue til terrasse/inntrukket balkong med tekking av protan pvc-folie og med trallbord over. Tett rekkverk i tre. Sluk i dekke. - Ny sluk og ny oppkant mot vegg samt tralldekke i 2020. - Utebod for oppbevaring av møbler i forbindelse med terrasse. Vurdering av avvik TG 2: - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. - Dagens krav til rqkkverkshøyde er 100 cm. Det er ikke krav om utbedring. Tiltak: - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. Utvendige trapper TG IU: Felles utvendig trapp ved hovedinngang i betong med skiferstein. Etasjeskille/gulv mot grunn: Frittbærende dekker av armert betong. I leiligheten er det oppforet tregulv. Gulv mot yttervegger er opplyst og være tillegg isolert ved innblåsing av Rockwool men ukjent når.. - Det er registrert noe ujevnheter. Dette er normalt gitt alder og materialvalg. Vurdering av avvik TG 2: - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Stedvis noe skjevheter samt knask i gulv. Tiltak: - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Pipe og ildsted Felles pipe av teglstein. Kakkelovn type: Cronspisen i stue. I kjøkken er det bygget åpent ildsted men gjennomføring av pipe gjenstår. På generell basis anbefales det alltid kontroll av piper og ildsteder ved omsettning av eiendommer. Det er ikke opplyst og være feil eller mangler vedrørende ildsted eller pipe. Vurdering av avvik TG 2: - Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. - Pipevanger er ikke synlige. Tiltak: - Pipevanger må gjøres tilgjengelig. - Større avstand til brennbart materiale må lages. Rom under terreng: Bygningen har betonggulv og betong/mur-vegger i kjelleretasjen. Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilligende konstruksjoner. Vurdering av avvik TG 2: - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. - Stedvis noe saltutslag i kjellerarealene. Tiltak: - Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. Innvendige trapper: Felles innvendige trapper av terrasso trapper. Vurdering av avvik TG 2: - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Tiltak: - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. Vedlikehold: Malt trapp og noen vegger tilknyttet trappe depot. Andre innvendige forhold TG IU: Bygningen har felles personheis som går mellom halvetasjer. Seksjonen har en safe innfelt i veggen på det ene soverommet. Varmesentral: Mitsubishi varmepumpe type luft til luft i stue med utedel plassert på terrasse. Vurdering av avvik TG 2: - Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden varmesentralen fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Varmtvannstank: 2 stk varmtvannsberedere på ca. 194 L. hver, plassert i kott i knevegg (her er det etablert ett støpt dekke med oppkant og sluk i midten, dekke er ikke i tett utførelse, avrenning direkte til sluk). Vurdering av avvik TG 2: - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. Elektrisk anlegg TG IU: Sikringsskap med automatsikringer og jordfeilbryter, måler med fjernavlesning, skap er plassert i kott i knevegg. Det foreligger ingen dokumentasjon på utførelse av el-anlegg eller sikringsskap og anlegget er av den grunn ikke vurdert på TG nivå. Skapdør til sikringsskap er tatt av da det er skråvegg som gjør at skapdør tar i himling, sikringsskap skal være tette og kunne lukkes og løsning må utbedres/endres. Det er opplyst og være montert nye spotter i himling i stue, 2 lyspunkter samt el-bil lader i carport i 2021, det er ikke fremlagt dokumentasjon for arbeidene, men dette kan fremskaffes. Arbeidet er kontrollert av Haneseth AS i 2022. Branntekniske forhold: Håndbrannslukker og røykvarslere. 1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav? Nei. 2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Nei. 3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav? Nei. 4. Er det skader på røykvarslere? Nei. Byggegrunn: Byggegrunn av stedlige masser, sprengstein og faste masser. Vurdering av avvik TG 2: - Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur. - Riss i puss. Tiltak: - Påviste skader må utbedres. Felles bygningsdel for sameiet. Drenering: Det foreligger ikke noe opplysninger rundt drenering annet enn at den etter all sannsynlighet er av kulting fra byggeår. Vurdering av avvik TG 2: - Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. - Stedvis noe altutslag i felles kjellerdel. Tiltak: - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. - Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes. Grunnmur og fundamenter: Grunnmur og fundament av betong, utvendig pusset og malt. - Stedvis noe mindre sprekk/riss i mur og avflaket maling. Vurdering av avvik TG 2: - Grunnmuren har sprekkdannelser. - Noe sprekker og riss, normalt for alder. Tiltak: - Lokal utbedring må utføres. - Felles bygningsdel for sameiet. Utvendige vann- og avløpsledninger: Bygningen har utvendig vann og avløpsrør av ukjent type. Offentlig vann og avløp via private stikkledninger som er felles for sameiet. Det er opplyst i egenerklæring at avløpsrør/vann er planlagt byttet til kommunal påklobling, som følge av dette vil felleskostnader kunne øke noe. Vurdering av avvik TG 2: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Oljetank: Det er ikke opplyst og være nedgravd oljetank på eiendommen.

  Innhold
  Loft: Entrè, gang, stue, kjøkken, 4 soverom, bad og vaskerom. I tillegg er det et kott.

  Standard
  Kjøkken overflater og innredning: Kjøkkeninnredning fra Mobalpa med heltre rustikke fronter i eik. Benkeplate i heltre eik, Fliser over benker. Nedfelt oppvaskkum i stål m/kjøkkenbatteri, plassbygde nisjer i pusset og malt Leca for plassering/innfelling av skrog og vitrineskap. Helintegrert stekovn, oppvaskmaskin og kjøleskap. Ventilator integrert i hette. Hvitevarer er opplyst å være fra 2018, kjøleskap, vask og benk. Åpen nisje/vedovn, ikke ferdigstilt pipe. Det er elektriske varmekabler i gulvet på kjøkkenet. Avtrekk: Ventilator integrert i hette. Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. Bad generell: Aktuell byggeforskrift og dokumentasjon: teknisk forskrift 2017 og ingen dokumentasjon. - Bad oppusset i egenregi og oppusset i 2018. - Det foreligger ingen dokumentasjon på utførelse av badet, det er synlig membran i sluk i ved overgang gulv vegg. Det mangler membran under boblekar, det er adkomst for kontroll via luke i soverom. Overflater vegger og himling: Badet har våtromsplater på vegger og malt panel i taket. Plater er stedvis lagt helt ned i gulv, dette er ikke en anbefalt løsning og levetiden på plater kan druseres som følge av dette. Vurdering av avvik TG 2: - Våtromsplater er ikke montert fagmessig. - Plater er ikke montert etter leggeanvisning. Tiltak: - Det må foretas lokal utbedring. - For og tilfredstille leggeanvisning må plater byttes ut. Overflater gulv: Flislagt gulv med elektriske varmekabler. Flatt gulv, tilstrekkelig oppkant ved terskel. Vurdering av avvik TG 2: - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. - Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. - Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall). Tiltak: - Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at våtrommet bygges med riktig fall til sluk. - Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet. Sluk, membran og tettesjikt: Rommet har plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse. - Det ligger ikke membran på gulv eller vegger under innbygd boblebad, dette gjør at badet i utgangspunktet ikke er i tett utførelse. Dette gjør at tettesjikt er vurdert til TG 3. Vurdering av avvik TG 3: - Det er ikke tilfredsstillende membran/tettesjikt på våtrommet. - Det ligger ikke membran på gulv eller vegger under innbygd boblebad. Tiltak: - Det må gjøres nærmere undersøkelser. - Gulv er ikke i tett utførelse under boblekar, det bør undersøkes hvorvidt det er mulig og etablere dette, lekkasjevarsler bør monteres. Sanitærutstyr og innredning: Rommet har baderomsinnredning med slette laminerte fronter, heldekkende servant og speilskap. Veggmontert toalett, dusjkabinett og boblekar. Vurdering av avvik TG 2: - Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Tiltak: - Det må gjøres tiltak for å lukke avviket. Ventilasjon: Det er kun naturlig ventilering. Vurdering av avvik TG 2: - Rommet har kun naturlig ventilasjon. - Rommet har kun naturlig avtrekk. Tiltak: - Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket. Fukt i tilliggende konstruksjoner: Det er en luke på ca 40 x 30 cm på soverommet som ligger inntil badet. Fukttest ble gjort i denne luken og det var derfor ikke hensiktsmessig å bore hull i veggen. Det er også tilgang til vegg i bad via kott i knevegg. Ingen avvik i forbindelse med fuktmåling. Vaskerom generell TG 3: Aktuell byggeforskrift og dokumentasjon: tekniske forskrifter i perioden 1997-2010 og ingen dokumentasjon. Vaskerom med fliser og varmekabler i gulv. Vaskerommet har sluk i gulvet. Malt panel på vegg og i tak. - Det er Ikke synlig membran ved dørterskel eller i sluk. Vaskerommet kan av den grunn ikke ansees og være i tett utførelse. Dette fører automatisk til TG 3. - Rør i rør fordelerskap i vegg. - Opplegg for vaskemaskin. - Det var ikke mulig å få opp slukrist for kontroll av membran i sluk. Vurdering av avvik TG 3: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak: - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Fukt i tilliggende konstruksjoner: Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Det er også tilgang til vegg for kontroll via kott. Det er utført fuktmåling i vegg uten utslag på fukt. Vurdering av avvik TG 2: - Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. - Badet har ikke synlig membran i sluk og dørterskel. Tiltak: - Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. Vannledninger: Synlige vannrør av kobber og rør i rør. Seksjonen har rør i rør skap på vaskerommet. Mellom vegg og utstyr er det synlige kobberrør. Vurdering av avvik TG 2: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Gjelder deler av rør. Tiltak: - Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Avløpsrør: Boligen har synlige avløpsrør av plast, i kjeler er det noe synlige soilrør. Vurdering av avvik TG 2: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Gjelder deler av rørledninger. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Ventilasjon: Seksjonen har kun naturlig ventilasjon supplert med ventilator på kjøkkenet. Vurdering av avvik TG 2: - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. - Det mangler avtrekk i våtrom. Tiltak: - Mekanisk avtrekk bør etableres. Vedlikehold: - Selger opplyser om at det er satt inn avtrekksvifter på vaskerom og bad ( Haneseth AS, Narvik). Overflater: Overflater på gulv i hovedsak av heltre furugulv. Fliser med varme i gulv i kjøkken. Deler av gulv mot yttervegger er opplyst og være etterisolert med innblåsing av isolasjon i ca. 2010. Bom i 3 fliser i kjøkken, 1 flis er sprukket. - Heltregulv er noe slitt og det er en del knirk. Overflater på vegger i hovedsak malt og pusset mur samt malt panel og malte plater. - Inspeksjonsluke i vegg i 1 soverom til under badekar i bad. Himlinger i hovedsak av malt panel, malt mdf-panel og noe pusset/rabiespuss. - Stedvis synlige takbjelker. - Tak i stue er byttet i 2021. - vegger nye i 2021 - Overflater er malt i 2021/2022. - Nye spotter i himling på stue og 2 lyspunkter er kontrollert av Haneseth AS i 2022. - Malt trapp og noen vegger tilknyttet trappe depot. Vurdering av avvik TG 2: - En del knirk i tregulv. Stedvis noe skjevheter i gulv. Tiltak: - Det er ikke behov for noe tiltak pr.i dag, men ved bytte av gulv vil det være naturlig og rette av gulv, lime og skru slik at knirk forsvinner. - All takbelysning som er festet til sukkerbit er ikke inkludert i leiligheten. - Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. - Rominndeling avviker noe fra faktiske forhold. - Arealet i denne boligen er vanskelig eller umulig å måle opp helt nøyaktig på grunn av utforming/innredning av rom/bygningskonstruksjoner. Arealet er fastsatt omtrentlig og skjønnsmessig. Etasjen ligger i loft og det er innhuker og vinkeltak, dette gjør oppmålingen noe vanskelig og areal kan avvike noe fra faktiske forhold. Gulvareal er større enn faktisk målbart areal.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering i carport i bakgården, utover denne plassen er det parkering i gateplan (avgiftsparkering). Vedtekter for Sameiet Dronningensgate 41 Pkt. 4 - Parkering (1) "Til boligseksjonene 1,2,3,5 og 6 samt næringsseksjon nr 10 omfatter den eksklusive bruksretten hver sin parkeringsplass i sameiets carportanlegg".

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen. - Styreleder opplyser i telefonsamtale at bygget skal males utvendig. Dette kan medføre en husleieøkning. - Fiber inn i leilighetene. Hver seksjonseier betaler egen TV/internettpakke. - Det er avvik fra opprinnelige byggetegniner til dagens planløsning. Dette gjelder i bad og vaskerom. Se vedlagte byggetegning. - På kjøkkenet er det lagt opp til et åpent ildsted, men dette er ikke ferdigstilt og gjennomføring av pipe gjenstår.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 700 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 117 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 700 000,-)) 129 642,- (Omkostninger totalt) 4 829 642,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer. Andel fellesgjeld følger boligen og skal således ikke innbetales ved overtakelse.

 • Oppvarming
  Mitsubishi varmepumpe type luft til luft i stue. Flislagt gulv med elektriske varmekabler i , kjøkken, bad og vaskerom. Kakkelovn type: Cronspisen i stue.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  4617

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Det må påregnes noe økning i kommunale avgifter for 2023.

  Formuesverdi primær
  833288

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2999836

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Sameiebrøk
  136/1195

  Felleskostnader pr. mnd
  4617

  Felleskostnader inkluderer
  Felleskostnader inkluderer bl.a: forsikring, regnskap, vedlikehold, nytt lås- system, forretningsførerhonorar, garasjeanlegg.

  Andel fellesformue
  14639

  Andel fellesformue per dato
  2023-01-29T23:00:00Z

  Om sameiet
  Eierseksjonen hører til boligsameie. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling.

  Lånebetingelser fellesgjeld
  Spesifikasjon av lån: Lånenummer: 45201405975, Sparebanken Narvik Annuitetslån, 12 terminer per år. Rentesats per 30.01.2023: 7.75% pa. Antall terminer til innfrielse: 118 Saldo per 30.01.2023: 429 093 Andel av saldo: 0 ( siste termin 31.10.2032 ) Flytende rente

  Forkjøpsrett
  Det praktiseres ikke forkjøpsrett i borettslaget.

  Vedtekter/husordensregler
  Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i gjeldende vedtekter og husordensregler. Dokumentene følger vedlagt i salgsoppgaven. 

  Dyrehold
  Vedtekter for Sameiet Dronningensgate 41 3-1 Rett til bruk Pkt. 3-2 Ordensregler (2) "Dyrehold er tillatt så lenge dette ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen. Dyrehold skal være forhåndsgodkjent av styret. Styret kan ved brudd av vilkårene trekke tillatelsen tilbake". Husordensregler Pkt. 5 Dyrehold "Det er ingen særskilte regler for hold av smådyr. Forutsetningen for dyrehold er at seksjonseier har ansvar for at dyret ikke er til sjenanse, til bryderi eller annen form for ulempe for øvrige beboere. Det er ikke tillatt å lufte dyr på sameiets fellesområder eller carportanlegg. Styret kan nekte dyrehold, og i særskilte tilfeller beslutte at dyret skal fjernes. Dette av nødvendig hensyn til beboerene (helsemessig hensyn til allergikere, til støy og annet), til trivselen generelt eller når vilkårene for øvrig ikke er fulgt. Styret har fullmakt til å ta inn løsgående dyr og iverksette omplassering og fjerning".

  Eierskiftegebyr
  6115

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1806/40/183/1: 14.01.1948 - Dokumentnr: 902203 - Erklæring/avtale Grunneier forplikter seg til å avgi nødvendig grunn til
  økonomigate og bekoste sin andel av omkostningene ved oppar-
  beidelse og vedlikehold av gaten.
  Overført fra: Knr:1806 Gnr:40 Bnr:183
  Gjelder denne registerenheten med flere
  06.08.2002 - Dokumentnr: 4307 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 1
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 136/1195


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det forefinnes ingen midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på utført arbeid etter omdisponering av loft i 2001-02

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning og avløpsnett via private stikkledninger.

  Regulerings- og arealplanner
  Regulert område.

  Adgang til utleie
  Vedtekter for Sameiet Dronningensgate 41 2. Rettslig disposisjonsrett Pkt. 2-1 "Rettslig disposisjonsrett (1) Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon med de begrensninger som følger av sameieforholdet og eierseksjonsloven. Seksjonseieren kan fritt selge, pantsette og leie ut sin egen seksjon".

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 700 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 117 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 700 000,-)) 129 642,- (Omkostninger totalt) 4 829 642,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer. Andel fellesgjeld følger boligen og skal således ikke innbetales ved overtakelse.

  Omk. kjøper beløp
  135892

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Totalt kr. 75 625,-.

Martin Tjosås Pettersen

Megler

Martin Tjosås Pettersen

95 83 02 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev