aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Dronningens gate 57, beliggende sentralt i Narvik sentrum på Oscarsborg!

Leilighet sentralt på Oscarsborg med 2 soverom, balkong og heis

 • 1 650 000
 • BRA 78 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING1 650 000
 • OMKOSTNINGER8 932
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 035 056
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR1 968
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 78 m²
 • ANDEL FELLESGJELD376 124
 • FELLESKOST./MND7 801
 • TOMT611 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 1 650 000,- (Prisantydning)
  376 124,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  2 026 124,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)
  --------------------------------------------------------
  8 932,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 035 056,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etasje:
Entrè, stue, kjøkken, mellomgang, 2 soverom og bad.
Vi starter i stuen hvor vi tilbringer tiden vår mest.

Dronningens gate 57, Nordland

 • Kjøkken overflater og innredning:
  Standard hvit innredning med glatte fronter, laminat benkeplate, oppvaskmaskin. Fliser over kjøkkenbenker. Oppvaskbenk med 1,5 kum. Innkassing over overskap.

  Avtrekk:
  Avtrekk via sentralt avtrekksanlegg i bygget. Betjener bad og kjøkkenhette.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Bad:
  Teknisk forskrift i perioden 1997-2010. Ingen dokumentasjon.

  Overflater vegger og himling
  Vegger: Våromsplater
  Himling: Systemhimling.

  Overflater gulv:
  Vinylbelegg. Varmekabel nedstøpt i gulv. Det er ikke fall til sluk.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  - Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
  Tiltak:
  - Våtrommet fungerer med dette avviket.
  - Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet.
  - Det må foretas utbedring av fallforhold.
  - Installering av tett dusjkabinett anbefales.

  Sluk, membran og tettesjikt:
  Støpejernsluk og synlig vinylbelegg.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Membran i kombinasjon med gammelt sluk uten klemring. Membran er smurt ned på sluk.
  - Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen.
  - Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
  Tiltak:
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må slukløsningen skiftes ut og sannsynligvis må også membransjiktet skiftes/utbedres. Det er imidlertid vanskelig å si noe om tidspunktet for når dette er nødvendig.
  - Tilgang til sluk må bedres både for inspeksjon og rengjøring.
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  - Sluket må sjekkes og rengjøres jevnlig.

  Sanitærutstyr og innredning:
  Veggmontert toalett, heldekkende servant og under, overskap, lys og speil. Dusjkabinett. Opplegg for vaskemaskin.

  Ventilasjon:
  Mekanisk avtrekk.

  Fukt i tilliggende konstruksjoner:
  Hulltaking er foretatt uten å påvise unormale forhold. Sted: Vegg i soverom mot bad.

  Vannledninger:
  Plastrør (røri rør) besiktiget i rørskap.

  Avløpsrør:
  Avløpsrør av soil og plast.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  Tiltak:
  - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
  - Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg.
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak.
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Ventilasjon:
  Naturlig ventilasjon Felles avtrekksvifte plassert på tak oppbygg. Betjener bad og kjøkkenhette.

  Overflater
  Gulv: Vinylbelegg.
  Vegger: Malt og tapetsert. malt strie.
  Himling: Malt betong.
 • Sentralt beliggende i Narvik sentrum på Oscarsborg, grunnkrets Torvet. Kort vei til alle fasiliteter. Nær bank og kjøpesenter. Moderat utsikt.
 • Eiendommen består av ei borettslagsleilighet beliggende i 1 etasje. Dør fra stue ut til overbygd balkong 7m². I tillegg disp. 2 boder 3 m² i sokkeletasje. Felles gang / trappeganger, heis, felles bod / disp,rom. Boligblokk / lavblokk i 2 fløyer med 3-4 etasjer og sokkeletasje med til sammen 13 leiligheter.
 • Offentlig vei.
 • Følgende opplysninger er utdrag fra vedlagt tilstandsrapport datert 20.06.22 av takstmann, Per A. Opshaug. Interessenter bes gjennomgå denne i sin helhet.

  Vinduer:
  Malte trevinduer med 2 lags glass.

  Radon:
  Det er ikke foretatt radomnmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak:
  - Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Innvendige trapper:
  Betongtrapp med vinylbelegg og antiskli-nese. Nyere belegg.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Tiltak:
  - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.
  - Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav.
  - Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger.

  Elektrisk anlegg:
  Tavle: Tavle med automatsikringer plassert i felles gang 1 etasje. 4 panelovner.
  1. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? 2002.
  2. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Ja.
  3. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring. Ja.
  4. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Ukjent.
  5. Forekommer det at sikringene løses ut? Nei.
  6. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? Nei.
  7. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank. Nei.
  8. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Nei.
  9. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Nei.
  10. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Ja.
  11. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Nei.

  Branntekniske forhold:
  Pulverapparat. Seriekoblet brannvarslingsanlegg fra 2018.
  1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav? Nei.
  2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Nei.
  3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav? Nei.
  4. Er det skader på røykvarslere? Nei.
 • 1.etg: 78 m² P- rom

  Følgende rom inngår i primærareal: 1. etasje: Entrè, stue, kjøkken, mellomgang, 2 soverom og bad.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Varmekabel nedstøpt i gulv på bad. Elektrisk.
 • Flat tomt. Lett tilgjengelig. Tomta er opparbeidet og noe beplantet m/ bær og prydbusker, plen. Asfaltert økonomigate. Natursteinsmur mot gate. Belegningsstein på fortau. Belegningsstein på innkjørsel og gårdsplass.
 • Avgiftsparkering i gateplan.
 • Offentlig vannforsyning og avløp via private stikkledninger.
 • Forretningsfører: Omtbbl
 • Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.
 • Vedtekter Parkhjørnet Borettslag
  3. Forkjøpsrett
  Pkt. 3-1 Hovedregel for forkjøpsrett
  (1) "Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i boligbyggelaget forkjøpsrett".
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Vedtekter Parkhjørnet Borettslag
  4. Borett og bruksoverlating
  Pkt. 4-1 Boretten
  (5) "Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen".
 • If...
  Polisenummer: SP3268329
  Premie: 66047
 • Formuesverdi som primærbolig kr 559 077 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 012 676 per 31.12.20
 • 7 801 pr. mnd. Avdrag lån,kabeltv, varmtvann, fellesstrøm, kom avg, felles forsikring, rengjøring felles areal m.m
  Borettslagsmodellen innebærer at en andelseier kan bli ansvarlig for felleskostnader andre andelseiere ikke betaler, herunder felleskostnader for usolgte andeler i et prosjekt. Enkelte borettslag er tilknyttet en sikringsordning som reduserer borettslagets risiko for tap på grunn av andelseiernes betalingsmislighold. En avtale om sikringsordning kan sies opp, være tidsbestemt og beløpsmessig avgrenset.
 • Andel fellesgjeld kr 376 124,- pr. 31.12.21.
  Andel fellesformue kr 81 798,- pr. 31.12.21.
 • Lånenummer: 15315312 7, Husbanken
  Annuitetslån, 2 terminer per år.
  Rentesats per 10.06.2022: 0.79% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 23
  Saldo per 10.06.2022: 966 300
  Andel av saldo: 149 044
  ( siste termin 30.06.2033 )
  Opprinnelig innfrielse lån (IN): 193 000
  Nedkvittert saldo innfrielse per d.d. (IN): 95 885
  Lånet er et IN lån som gir adgang til individuell nedbetaling av fellesgjelden.

  Lånenummer: 45202175477, Sparebanken Narvik
  Annuitetslån, 12 terminer per år.
  Rentesats per 10.06.2022: 2.2% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 340
  Saldo per 10.06.2022: 2 451 936
  Andel av saldo: 217 094
  Første termin/første avdrag: 30.09.2020 ( siste termin 30.09.2050 )
  Flytende renter
  Refin lån pga vedlikehold tak

  Lånenummer: 45202183402, Sparebanken Narvik
  Annuitetslån, 12 terminer per år.
  Rentesats per 10.06.2022: 2.2% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 56
  Saldo per 10.06.2022: 88 723
  Andel av saldo: 9 986
  Første termin/første avdrag: 31.10.2020 ( siste termin 31.01.2027 )
  Flytende rente
 • Boligselskap er tilknyttet sikringsordning.
 • Felleskostnader: Avdrag lån,kabeltv, varmtvann, fellesstrøm, kom avg, felles forsikring, rengjøring felles areal m.m
 • Vedtekter Parkhjørnet Borettslag
  Pkt. 4-2 Bruksoverlating
  (1) "Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre".
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.
  Det følger ingen heftelser med eiendommen.
 • Strøket er regulert. Området er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel 2017-2028. Vedtatt i Narvik bystyre 02.02.2017.
 • Andelsnr. 11 Orgnr. 946485853 i Narvik kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Totalt kr. 78 675,-.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Ellen Skarsfjord
  Ranveig Lovise Skarsfjord
Tone Merethe Viklem Olsen

Megler

Tone Merethe Viklem Olsen

40 49 41 19

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev