aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Flott utsikt fra stuen ut i havneområdet!
Flott utsikt fra stuen ut i havneområdet!

NARVIK Fagernesskrenten 55

Rekkehus i ende med 3 soverom, veranda, flott utsikt og gode solforhold - VISNING KONTAKT MEGLER

 • kr 1 600 000
 • BRA 124 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 1 600 000
 • Omkostningerkr 8 932
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 019 957
 • ObjektstypeRekkehus
 • EierformAndel
 • Byggeår1 954
 • Soverom3
 • ArealP-rom 99 m²
 • Tomt10 569 m²
 • Eierform tomt -
 • 1 600 000,- (Prisantydning) 411 025,- (Andel av fellesgjeld) 2 011 025,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte) 8 932,- (Omkostninger totalt) 2 019 957,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer. Andel fellesgjeld følger boligen og skal således ikke innbetales ved overtakelse.
Før vi beveger oss inn ønsker vi å vise deg plantegningene - 1. etasje
Velkommen til Fagernesskrenten 55, andelsbolig i rekkehus beliggende på Fagernesskrenten ca. 2,5 km fra Narvik sentrum! Boligen ligger i ende av rekke og inneholder: 1. etasje: Entrè, gang, stue, kjøkken. 2. etasje: Gang, 3 soverom, bad. Kjeller: Gang, vaskekjeller. I tillegg er det 3 boder. Andelen er noe oppusset/oppgradert i perioden 2016-2020 med en del nye gulv, oppmalte veggflater, noe nye veggflater og takflater. Borettslaget har i perioden ca. 2016 hatt oppgradering med ny fasade/kledning, lyd-/etterisolering i vegger, nytt tak. Lave kjøpsomkostninger! Fra eiendommen er det gang og sykkelvei fra sentrum og frem til eiendommen. Det er ca. 1 km til barneskole og barnehage. Bussforbindelse til både Ankenes og sentrum. Flott utsikt, samt gode solforhold. Velkommen på visnin
Stor veranda med god palss for møblering - Elektirske markiser som kan slås ut over veranda

Fagernesskrenten 55, Nordland

 • Tomt
  10569m²

  Beskrivelse av tomt
  Festet tomt på ca. 10569 m² for hele borettslaget. Tomten er lett skrående og er opparbeidet med plen og prydbusker og noe hekk. Betongheller på gangstier. Trapp i terreng fra gateplan. Adkomst direkte via Fagernesskrenten.

  Beliggenhet
  Andelsrekkehus beliggende på Fagernesskrenten ca. 2,5 km fra Narvik sentrum. Gang og sykkelvei fra sentrum og frem til eiendommen. Ca 1 km til barneskole og barnehage. Bussforbindelse til både Ankenes og sentrum. Flott utsikt over Narvik havn, Ankenes og Ofotfjorden. Meget gode solforhold.

  Adkomst
  Eiendommen har adkomst via offentlig veg/gate.

  Bebyggelse
  På eiendommen står et rekkehus i to etasjer samt kjeller. Rekkehuset er en ende. Borettslag som rekkehusbebyggelse med til sammen 36 boenheter.

  Byggemåte
  Følgende opplysninger er utdrag hentet fra vedlagt tilstandsrapport datert 28.09.22 av takstmann, Mads Parten. Interessenter bes gjennomgå denne i sin helhet. Taktekking: Taktekking av Decra metallplater. -Taktekking er byttet i 2016/2017. Takkonstruksjon/Loft: Saltak av tretakstoler/sperrer, moderne pustende undertak, ukjent isolasjons standard. Vurdering av avvik TG 2: - Undertaket er misfarget. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak. Vinduer: Vinduer i hovedsak med med 2-lags energiglass i treramme. Koblede vinduer i boder. Nytt vindu i kjøkken ca 2010. Det store vinduet i stue , vinduer i soverom og vinduer i innredet rom i underetasje ble byttet i ca 2005. - Koblede vinduer bør byttes. Vurdering av avvik TG 2: - Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Tiltak: - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. - Det må foretas lokal utbedring. - Koblede vinduer bør byttes. Dører: Hovedytterdør i fabrikklakkert utførelse m/glassfelt. Balkongdører i malt utførelse m/glassfelt. Ytterdør m/glassfelt til kjeller. - 2 nye balkongdører i ca 2005/2006. - Ny hovedytterdør i 2016. Vurdering av avvik TG 2: - Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. - Kjellerdør er noe slitt og er av eldre dato. Tiltak: - Det må foretas lokal utbedring. - Kjellerdør har noe vedlikeholdsbehov. Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Utgang fra stue til vernada bygget i tykkimimpregnert trevirke. Rekkverk med stakitter og håndlist i malt utførelse. Skillevegg/levegg mot naboer og utfellbar markise. Vurdering av avvik TG 2: - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. - Rekkverk er lavere enn dagens krav som er 100 cm. - Rekkverk og dekke har vedlikeholdsbehov. Tiltak: - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. - Noe vedlikehold må påregnes. Luftebalkong: Luftebalkong i 2 etasje tekket med sarnafil pvc-folie med trallbord over. Rekkverk med stakitter og håndlist i malt utførelse. Vurdering av avvik TG 2: - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. - Rekkverk er lavere enn dagens krav som er 100 cm. Tiltak: - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. Etasjeskille/gulv mot grunn: Etasjeskiller er av trebjelkelag. Støpte gulv i kjeller. Oppforet gulv i innredet rom. Vurdering av avvik TG 2: - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Tiltak: - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Vurdering av avvik TG 2: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: - Det bør gjennomføres radonmålinger. Pipe og ildsted: Boligen har mursteinspipe og Jøtul vedovn i stue. Vurdering av avvik TG 2: - Pipevanger er ikke synlige. - Ildfast plate mangler på gulvet under ildstedet. Tiltak: - Pipevanger må gjøres tilgjengelig. - Det bør monteres ildfast plate under ildsted. Rom under terreng: Gulvet er av betong. Veggene har betong/mur. Hulltaking er ikke fortatt. Rommet har en konstruksjon som gjør hulltaking unødvendig. Synlig murvegg i bakkant av kjeller. Vurdering av avvik TG 2: - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Tiltak: - Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. Innvendige trapper: Trapper mellom etasjer i tre. Belegg i trinn. Vurdering av avvik TG 2: - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Tiltak: - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav. - Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav. - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. Varmtvannstank: Varmtvannstanken er på ca 194 liter plassert i vaskekjeller. Vurdering av avvik TG 2: - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. Elektrisk anlegg: Sikringskap med automatsikringer og ny måler med fjernavlesning. - Sikringer er opplyst og være byttet i ca. 2016 i tidligere salgsoppgave. - Det er ikke framlagt samsvarserklæring eller dokumentasjon på anlegget. 1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? Nei. 2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? Ukjent. 3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Ukjent. 4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring. Ja Det foreligger ikke dokumentasjon. 5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Nei. 6. Forekommer det at sikringene løses ut? Nei. 7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? Nei. 8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank. Nei. 9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Nei. 10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Nei. 11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Ja. 12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Ja. - Det foreligger ikke samsvarserklæring og dokumentasjon på elanlegget. Av den grunn anbefales det alltid at det foretas en kontroll av fagkyndig person. Branntekniske forhold: Boligen er utstyrt med håndbrannslukker og røykvarsler. 1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav? Nei. 2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Nei. 3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav? Nei. 4. Er det skader på røykvarslere? Nei. Drenering: Drenering ved rør fra byggeår, ikke synlig grunnmurspapp. Vurdering av avvik TG 2: - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. - Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Tiltak: - Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes. - Det er ikke behov for utbedringstiltak. - Det bør gjøres lokale tiltak. - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. - Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist. - Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. - Lokal utbedring må utføres. Utvendige vann- og avløpsledninger: Utvendige avløpsrør er av ukjent type. Utvendige vannledninger er av ukjent type. Det er offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Vurdering av avvik TG 2: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Oljetank: Det er ikke opplyst og være nedgravd oljetank på eiendommen.

  Innhold
  1. etasje: Entrè/ vindfang, gang, stue, kjøkken, trapp til 2. etg og kjeller. 2. etasje: Gang, 3 soverom, bad og trapp til 1. etasje. Kjeller: Gang, vaskekjeller og trapp til 1. etg. I tillegg er det 3 boder.

  Standard
  Kjøkken overflater og innredning: Kjøkkeninnredning fra byggeår med slette malte fronter. Oppvaskbenk i stål m/kjøkkenbatteri, 1 høyskap. Ingen ventilator. Utslagsvask i stål. - Kjøkken er fra byggeår. Vurdering av avvik TG2: - Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Tiltak: - Det er påregnelig med utskiftning/utbedringer av kjøkkeninnredningen. Avtrekk: Det er kun naturlig avtrekk fra kjøkken. Vurdering av avvik TG 2: - Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken. Tiltak: - Mekanisk avtrekk bør etableres. Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. Bad: Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Malte fliser m/varme i gulv. Malte fliser på vegger. Himling av malepapp. Baderomsinnredning med hvite profilerte fronter m/«gullkant, benkeplate i laminat med nedfelt servant m/blandebatteri, 2 overskap, lyslist og kontakt. Toalett, servant m/blandebatteri, dusjkabinett, sluk i gulv. Ventil. - Ny regulator til varmekabler i 2019. Bad kan ikke ansees som i tett utførelse, det er ikke synlig membran eller mansjett i sluk, ikke synlig membran eller oppkant ved terskel. Flatt gulv. Skade på benkeplate til innredning. Vurdering av avvik TG 3: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak: - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Fukt i tilliggende konstruksjoner: Hulltaking er foretatt uten å påvise unormale forhold. Hull er tatt vegg i gang mot bad. Vaskekjeller: Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Støpt gulv, vegger i malt mur. Rommet er ikke bygget som et våtrom og er ikke i tett utførelse. Opplegg til vaskemaskin, varmtvannsbereder på ca. 200 l. Servant med 2 krans blandebatteri, sluk i gulv(fra byggeår). Eldre soilsluk i gulv Vurdering av avvik TG 3: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak: - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Fukt i tilliggende konstruksjoner: Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Vegger i mur, rommet er ikke i tett utførelse. Vurdering av avvik TG 2: - Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. - Det er påvist andre avvik: - Rommet er ikke bygget som et våtrom og er ikke i tett utførelse. Tiltak: - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Vannledninger: Synlige innvendige vannledninger er av kobber. Vurdering av avvik TG 2: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Tiltak: - Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Avløpsrør: Det er avløpsrør av plast og støpejern. Vurdering av avvik TG 2: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. - Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg. Ventilasjon: Boligen har kun naturlig ventilasjon. Det er ikke avtrekk i bad eller ventilator i kjøkken. Vurdering av avvik TG 2: - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. - Det er mangler avtrekk i bad eller ventilator i kjøkken. Tiltak: - Ventilasjonsløsningen må utbedres. - Ventilator bør etableres i kjøkken og avtrekk fra våtrom. Overflater: Innvendige overflater i hovedsak av laminatparkett, belegg og murgulv. Varme i gulv i entre. Veggflater i hovedsak av malte plater og malte overflater. Himlinger i hovedsak av maltepapp og malte plater. - Stedvis noe mindre skader og ujevnheter i overfalter. Vurdering av avvik TG 2: - En del eldre overflater og hakk/slitasje. Tiltak: - Noe oppgraderinger må påregnes. Byggetegninger: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. - Kjeller avviker noe fra byggetegninger. Ingen større avvik.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  TVsignaler fra Telia og Internett fra Homenet

  Parkering
  Parkering i gateplan. PARKERING / PLASSMANGEL Laget ble bygget på en tid da det ikke var så vanlig å ha bil og gata er ikke dimensjonert for det antall biler som tilhører alle andeler. En del rekker har med tiden ordnet med egen parkering, men mange parkerer fortsatt i gata, enten i mangel av egen parkering eller der tidligere anlagt parkering ikke lenger er trygg å bruke. Laget oppfordrer andeler med gamle, utrygge egenlagde parkeringer om å enten fjerne disse, eller få ordnet med ny. Egne parkeringsplasser/forstøtningsmurer etc i tilknytning til parkering er hver andels eget ansvar.

  Forsikringsselskap
  Jernbanepersonalets bank og forsikring

  Polisenummer
  1893267

  Radonmåling
  Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Byggetegninger avviker fra faktisk planløsning på deler av leiligheten ved at det er gjort endringer og utvidelse av bad i 2.etasje samt at det er innredet rom i kjelleren som på byggetegninger var opprinnelig tiltenkt å være garasje. Det ble endret på adkomst vei og dermed er det ingen av husene som faktisk ble bygget med garasje som på tegningene, se byggetegninger. Eiendommen selges slik den fremstår og selger påtar seg ikke ansvar for å byggemelde eller få godkjent omgjøringen nå i ettertid. Fra kommunen kan det komme reaksjoner overfor eier, ved f. eks krav om tilbakeføring eller krav om omsøking, ileggelse av overtredelsesgebyr mv. Kommunen kan kreve at dagens forskrifter og lovverk legges til grunn ved omsøking, disse setter bl. annet krav til takhøyde, lysflate, ventilasjon, rømningsvei, brannsikring, størrelse på uteareal, antall parkeringsplasser mv. Uavhengig av reaksjonsform fra kommunen, blir dette kjøpers ansvar og risiko siden boligen selges slik den fremstår. Arealet i kjelleren er målbart selv om de ikke er godkjent til varig opphold. - Det er opplyst og være nedgravd oljetank på eiendommen men denne er tømt og fylt med sand.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 600 000,- (Prisantydning) 411 025,- (Andel av fellesgjeld) 2 011 025,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte) 8 932,- (Omkostninger totalt) 2 019 957,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer. Andel fellesgjeld følger boligen og skal således ikke innbetales ved overtakelse.

 • Oppvarming
  Varme i gulv i entrè og bad. Jøtul vedovn i stue. Forøvrig er det elektrisk oppvarming.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter er inkludert i felleskostnadene.

  Formuesverdi primær
  461534

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1661521

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det forefinnes ingen ferdigattest.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger. Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse. Området nedenfor boligen, mot Fagernes/Fagernesveien, har reguleringsplan som er under arbeid. PLANID: 2021001 PLANTYPE: Områderegulering PLANSTAT: Planlegging igangsatt PLANNAVN: Områderegulering for Narvikterminalen Formålet med planen er å legge til rette for en helhetlig utvikling av Narvikterminalen med jernbane-, bulk og havneterminal. Det omfatter bl.a. at det kan bli lagt nytt fortau langs Fagernesveien, mellom Fagernesveien og boligen i Fagernesskrenten 5. Det må påregnes støy fra industriområdet på Fagernesleira og trafikk/støy fra jernbane.Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse. Området nedenfor boligen, mot Fagernes/Fagernesveien, har reguleringsplan som er under arbeid. PLANID: 2021001 PLANTYPE: Områderegulering PLANSTAT: Planlegging igangsatt PLANNAVN: Områderegulering for Narvikterminalen Formålet med planen er å legge til rette for en helhetlig utvikling av Narvikterminalen med jernbane-, bulk og havneterminal. Det omfatter bl.a. at det kan bli lagt nytt fortau langs Fagernesveien, mellom Fagernesveien og boligen i Fagernesskrenten 5. Det må påregnes støy fra industriområdet på Fagernesleira og trafikk/støy fra jernbane.

  Adgang til utleie
  § 5-3. Overlating av bruken Andelseigaren kan ikkje utan samtykke frå styret overlate bruken av bustaden til andre ut over det som følgjer av §§ 5-4 til 5-6. § 5-4.Overlating av bruken når andelseigaren sjølv bur i bustaden Ein andelseigar som sjølv bur i bustaden, kan overlate bruken av delar av bustaden til andre. I tillegg kan andelseigaren overlate bruken av heile bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. § 5-6.Overlating av bruken med særleg grunn (1) Andelseigaren kan elles med godkjenning frå styret overlate bruken av heile bustaden dersom 1. andelseigaren er ein juridisk person, eller 2. andelseigaren skal vere borte mellombels som følgje av arbeid, utdanning, militærteneste, sjukdom eller andre tungtvegande grunnar, eller 3. ein medlem av brukarhusstanden er andelseigarens ektemake eller slektning i rett opp- eller nedstigande linje eller fosterbarn av andelseigaren eller ektemaken, eller 4. det gjeld bruksrett som nokon har krav på etter ekteskapsloven § 68 eller husstandsfellesskapsloven § 3 andre ledd. (2) Godkjenning kan berre nektast dersom brukarens forhold gir sakleg grunn til det. I tilfelle som nemnt i første ledd, kan godkjenning nektast dersom brukaren ikkje kunne blitt andelseigar, jf. § 4-4.

  Legalpant
  Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 600 000,- (Prisantydning) 411 025,- (Andel av fellesgjeld) 2 011 025,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte) 8 932,- (Omkostninger totalt) 2 019 957,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer. Andel fellesgjeld følger boligen og skal således ikke innbetales ved overtakelse.

  Omk. kjøper beløp
  8932

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Totalt kr. 81 775,-.

Ingve Hilstad

Megler

Ingve Hilstad

91 33 37 68

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev