aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Fagernesskrenten 8, andelsnr. 5!

Narvik Fagernesskrenten 8

Oppusset andelsleilighet med 1 soverom, parkering og gode solforhold.

 • 990 000
 • BRA 41 m²
 • 1 soverom
 • PRISANTYDNING990 000
 • OMKOSTNINGER8 932
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER998 932
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR1 957
 • SOVEROM1
 • AREALP-rom 41 m²
 • FELLESKOST./MND2 073
 • TOMT571 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  --------------------------------------------------------
  8 932,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  998 932,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Underetasje:
Entrè, gang, stue, kjøkken, 1 soverom og bad.

Utgang til 1 stk kjellerbod og felles vaskerom via gang i leiligheten.
Vi hopper rett til kjøkkenet med en stilren kjøkkeninnredning og benkeplate i laminat.

Fagernesskrenten 8, Nordland

 • Kjøkken overflater og innredning:
  Enkel kjøkkeninnredning med slette hvite fronter. Benkeplate av laminat med nedfelt oppvask-kum i stål med blandebatteri. Opplegg for komfyr. Fliser over benk og vegg mot vindu.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Kjøkken mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.
  Tiltak:
  - Ingen umiddelbare tiltak nødvendig.

  Avtrekk:
  Det er kjøkkenventilator med kullfilter.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Kjøkken har ventilator med omluft (kullfilter).
  Tiltak:
  - Om mulig bør det etableres ventilasjons kanal ut i det fri fra ventilator.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Bad:
  Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997, det foreligger ingen dokumentasjon. Bad/wc er oppusset i nyere tid, men det er ikke byttet sluk eller tettesjikt. Bad/wc er ikke å anse som i tett utførelse. Fliser med varme i gulv. Flislagte vegger og malte plater i himlingen. Innredning med heldekkende servant med blandebatteri og speilskap. Toalett og dusjnisje med blandebatteri og garnityr på vegg.
  - Det er synlig membran men ikke mansjett ved sluk.
  - Gulv i bad fremstår som ufagmessig utført.
  - Mekanisk avtrekk mangler.
  - Det er oppkant mellom dusjsone og resterende bad, noe som gjør at eventuelt lekkasjevann ikke vil kunne renne direkte til sluk.
  Vurdering av avvik TG 3:
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Tiltak:
  - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

  Fukt i tilliggende konstruksjoner:
  Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner. Det er murvegger i rommet, bad er heller ikke og anse som i tett
  utførelse. Det ble gjort kontroll i luke til rørkasse uten funn. Bad har ikke vært i bruk på lengre tid.
  Vurdering av avvik TG 2:
  Det er påvist andre avvik:
  -Eldre soilsluk uten tett membranløsning, en del rust i sluk.
  Tiltak:
  - Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

  Vannledninger:
  Innvendig er det synlige vannledninger av kobber og jernrør.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Avløpsrør:
  Det er avløpsrør av støpejern og plast.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
  - Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg.

  Ventilasjon:
  Leiligheten har kun naturlig ventilasjon.
  - Manglende avtrekk i bad/wc.
  - Kullfilter ventilator i kjøkken.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Mekanisk avtrekk i bad/wc mangler.
  - Kullfilter ventilator i kjøkken.
  Tiltak:
  - Mekanisk avtrekk i bad bør etableres.
  - Det bør monteres kjøkkenventilator med avtrekk ut.

  Overflater:
  Innvendig er det i hovedsak gulv av parkett. Varme i gulv i stue, gang og entré fra 2021.
  - Nye gulvoverflater i 2021.
  - Veggene har tapet og malte plater.
  - De fleste veggflater er oppusset eller byttet i 2021.
  - Innvendige tak av malte himlingsplater.
  - Himlinger er oppusset i 2016.
  - Sprekk i himling i gang.

  - Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk
 • Andelsleilighet beliggende på Fagernesskrenten ca. 2,5 km fra Narvik sentrum. Gang og sykkelvei fra sentrum frem til eiendommen. Ca. 1 km til barneskole. Bussforbindelse. Begrenset utsikt mot Narvik havn og Ankenes. Gode solforhold.
 • På eiendommen står en bolig i 2 etasjer samt delvis kjeller, sokkeletasje og loft. Bygningen består av totalt 5 andeler. Andel 5 ligger i underetasjen.
 • Eiendommen har adkomst via offentlig veg/gate.
 • Følgende opplysninger er utdrag fra vedlagt tilstandsrapport datert 11.10.22 av takstmann, Mads Parten. Interessenter bes gjennomgå denne i sin helhet.

  Taktekking:
  Taktekking av metallplater. Taket er kun besiktiget fra bakkenivå.
  - Taktekking er opplyst å være byttet i 2001.

  Veggkonstruksjon:
  Yttervegger av bindingsverk med normal isolasjons standard for byggeår. (Delvis isolert v/innblåsing av Rock Wool). Utvendig kledning av liggende dobbeltfalspanel i malt utførelse. For kjellerdel er det utforede betongvegger.
  - Boligen er delvis etterisolert v/innblåsning i 1980.
  - Nytt utvendig panel inklusive etterisolering med 5 cm Rockwool i 2008.
  - Noe naturlige skjevheter i konstruksjon.

  Takkonstruksjon/Loft:
  Saltak av trebjelker og trobord.
  - Det er tidligere påvist manglende lufting av takkonstruksjon.
  - Det er anmerket i tidligere takst at det er en del misfarging på taktro og raftekasse.
  - Svai i takkonstruksjon.
  - Konstruksjon er kun observert fra utsiden på bakkeplan av takstmann.

  Vinduer:
  Vinduer i hovedsak med 2 lags isolerglass i treramme fra 1976-1978 og koblede vinduer.
  - Vinduer bør ettersees.
  - Koblede vinduer bør byttes, en del avflaket maling.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
  - Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  - Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
  Tiltak:
  - Vinduer må justeres.
  - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
  - Det må foretas lokal utbedring.
  - Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer/dører.

  Dører:
  Ytterdør av finert teak utførelse m/glassfelt.
  - Glassfelt i ytterdør er punktert.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er påvist dører med punkterte eller sprukne glassruter.
  - Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  Tiltak:
  - Dører med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele døren eller kun selve glassene.

  Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Frittbærende dekker av trebjelkelag med normal isolasjons standard for byggeår i etasjen over. Støpte gulv mot grunn. Oppforede gulv i soverom, stue og kjøkken.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Tiltak:
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Radon:
  Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak:
  - Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Pipe og ildsted:
  Teglsteinspipe. Det er ikke ildsted i andelen. På generell basis anbefales alltid kontroll av piper og ildsteder ved omsetting av eiendommer.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Pipevanger er ikke synlige.
  Tiltak:
  - Pipevanger må gjøres tilgjengelig.

  Varmtvannstank:
  Varmtvannstanken er på ca 120 liter.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  - Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.
  - Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank.

  Elektrisk anlegg TG 3:
  Felles sikringsskap for 1. etasje og kjeller plassert utenfor leiligheten. Hovedsikring til kjeller på 35A. Det foreligger ikke samsvarserklæring eller annen dokumentasjon på el- anlegget. Ut fra datering i skap er det utført endringer i skap i 2005.
  1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? Nei.
  2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? Ukjent.
  3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Ukjent.
  4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring.
  Ja Det er ikke framlagt dokumentasjon på anlegget.
  5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Nei.
  6. Forekommer det at sikringene løses ut? Ukjent.
  7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? Nei.
  8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank. Nei.
  9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Nei.
  10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Ja.
  11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Ja.
  12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Ja.
  Det foreligger ikke samsvarserklæring og dokumentasjon på elanlegget.
  Av den grunn anbefales det alltid at det foretas en kontroll av
  fagkyndig person.

  Branntekniske forhold:
  Det mangler røykvarsler og det er ikke funnet håndbrannslukker.
  1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav? Ja.
  2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Ukjent.
  3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav? Ja.
  4. Er det skader på røykvarslere? Ukjent.

  Drenering:
  Drenering av ukjent alder og utførelse. Det er påvist saltutslag i gulv og vegg i felles kjellerdel.

  Utvendige vann- og avløpsledninger:
  Utvendige vann og avløpsrør er av ukjent type. Det er offentlig vann og avløp via private stikkledninger for er felles for bygningen.

  Oljetank:
  Det er ikke opplyst og være nedgravd oljetank på eiendommen.
 • Underetasje: 41 m² P- rom

  Følgende rom inngår i primærareal: Underetasje: Entrè, gang, stue, kjøkken, 1 soverom og bad.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Varme i gulv i stue, gang og entré fra 2021. Fliser med varme i gulv bad. Forøvrig er det elektronisk oppvarming.
 • Festet tomt på ca. 577,5 m2 for hele borettslaget. Tomten er lett skrående og er opparbeidet med plen og noe planter, trappeadkomst fra gate. Bekk renner inn i kulvert på fortau. Forstøtningsmur mot gate. Adkomst via Fagernesskrenten.
 • Parkering i gateplan.
 • Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger.
  Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.
 • Forretningsfører: OMT BBL
 • Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.
 • Vedtekter Trælastkompaniets borettslag
  3. Forkjøpsrett
  Pkt. 3-1 Hovedregel for forkjøpsrett
  (1) " Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i boligbyggelaget forkjøpsrett".
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Vedtekter Trælastkompaniets borettslag
  4. Borett og bruksoverlating
  Pkt. 4-1 Boretten
  (5) "Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen".
 • If
  Polisenummer: SP0003271251
 • Formuesverdi som primærbolig kr 347 385 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 250 586 per 31.12.20
 • 2 073 pr. mnd. Felleskostnader inkluderer: regnskap, forsikring, kom. avg. felles lån
  Borettslagsmodellen innebærer at en andelseier kan bli ansvarlig for felleskostnader andre andelseiere ikke betaler, herunder felleskostnader for usolgte andeler i et prosjekt. Enkelte borettslag er tilknyttet en sikringsordning som reduserer borettslagets risiko for tap på grunn av andelseiernes betalingsmislighold. En avtale om sikringsordning kan sies opp, være tidsbestemt og beløpsmessig avgrenset.
 • Andel fellesgjeld kr ,- pr. .
  Andel fellesformue kr ,- pr. .
 • Spesifikasjon av lån:
  Lånenummer: 45207259857, Sparebanken Narvik
  Annuitetslån, 12 terminer per år.
  Rentesats per 30.06.2021: 1.75% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 88
  Saldo per 30.06.2021: 249 906
  Andel av saldo: 32 233
  Første termin/første avdrag: 27.01.2015 ( siste termin 27.10.2028 )
  Flytende rente
 • #dtekst_sikringsording
  Boligselskap er tilknyttet sikringsordning.
 • Felleskostnader.
 • Ikke fremlagt.
 • Vedtekter Trælastkompaniets borettslag
  4. Borett og bruksoverlating
  Pkt. 4-2 Bruksoverlating
  (1) "Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre".
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse.
 • Andelsnr. 5 Orgnr. 952075314 i Narvik kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Totalt kr. 78 975,-.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Ferhat Soysüren
Sigve Wiik

Megler

Sigve Wiik

90 77 53 83

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev