aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Håreks gate 57!

Narvik Håreks gate 57

NY PRIS! Pen andelsleilighet med 2 soverom, parkering, IN ordning og balkong med fin utsikt!

 • 1 140 000
 • BRA 65 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING1 140 000
 • OMKOSTNINGER8 932
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 164 417
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR1 956
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 65 m²
 • ANDEL FELLESGJELD1 015 485
 • FELLESKOST./MND10 076
 • TOMT473 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 1 140 000,- (Prisantydning)
  1 015 485,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  2 155 485,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  --------------------------------------------------------
  8 932,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 164 417,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etasje:
Entrè/ gang, stue, kjøkken, 2 soverom og bad. I tillegg disponerer andelen en bod i kjeller på ca. 3,3 kvm.
Vi starter med å vise deg dette kjøkkenet fra HTH.

Håreks gate 57, Nordland

 • Kjøkken overflater og innredning:
  Kjøkkeninnredning fra HTH med slette laminerte fronter i lys bøk utførelse. Benkeplate i laminat med underlimt oppvask-kum i stål m/kjøkkenbatteri, integrert oppvaskmaskin, integrert komfyr og platetopp, ventilator over komfyr. Lys under overskap.
  - Det vil bli etablert ny benkeplate før salg.

  Avtrekk:
  Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Bad:
  Aktuell byggeforskrift og dokumentasjon: tekniske forskrifter i perioden 1997-2010. Det foreligger ingen dokumentasjon på utførelse av bad. Bad er opplyst og være renovert i 2006 i forbindelse med renovering/etablering av leieligheten.

  Overflater vegger og himling:
  Rommet har flis på vegger og malt innvendig tak med innfelte spotter.

  Overflater gulv:
  Gulvet er flislagt og har elektriske varmekabler. Flatt gulv med noe lokalt fall rundt sluk.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  - Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
  Tiltak:
  - Våtrommet fungerer med dette avviket.
  - Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet.

  Sluk, membran og tettesjikt:
  Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse. Det er ikke synlig mansjett i sluk(ikke vanlig ved byggetidspunktet).
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring.
  Tiltak:
  - Overvåk konstruksjonen jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må løsningen utbedres, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  - Det må foretas utbedring for å unngå fuktskader i konstruksjonen.
  - Våtrommet fungerer med dette avviket.

  Sanitærutstyr og innredning:
  Baderomsinnredning med servantskap, heldekkende servant m/blandebatteri, speilskap. Vegghengt toalett, opplegg til vaskemaskin. Nytt dusjkabinett i 2018.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.
  Tiltak:
  - Ved etablering av løsningen var det ikke krav om lekkasjesikring, konstruksjonen bør jevnlig observeres.

  Ventilasjon:
  Det er mekanisk avtrekk.

  Fukt i tilliggende konstruksjoner:
  Hulltaking er foretatt, uten å påvise unormale forhold. Hull er tatt i felles yttergang i vegg mot bad.

  Vannledninger:
  Innvendige vannledninger er av plast (rør i rør) Rør er besiktiget i rørskap som er plassert i gang mot bad.

  Avløpsrør:
  Synlige avløpsrør av plast (gjelder leiligheten).

  Ventilasjon:
  Leiligheten har naturlig ventilasjon supplert med avtrekk i bad og ventilator i kjøkken.

  Andre VVS-installasjoner TG 2:
  Felles hovedvannledning i kobber. Stoppekran i kjeller. Kran/rør eirer noe som indikerer at det tidvis kondenserer på rør. Rør bør isoleres. Felles bygningsdel.

  Overflater:
  Innvendige overflater i hovedsak av parkett på gulv, malte veggplater og himlingsplater i tak.

  - Det er godkjent bygging av blokk på tomten/eiendommen fremfor denne leiligheten, noe som gjør at sol og utsiktsforhold kan endre seg.
 • Andelsleilighet beliggende i Håreks gate 57 med sentral beliggenhet i bydelen Oscarsborg i etablert boligområde. Ca. 5 min. gange til Narvik
  sentrum med kjøpesentre, offentlige kontorer og øvrige sentrumsfasiliteter. Leiligheten ligger i 1 etasje med fin utsikt fra balkong. Normalt gode solforhold.
 • På eiendommen står en flermannsbolig i 2 etasjer samt loft og kjeller. Andel 2 ligger i 1 etasje.
 • Eiendommen har adkomst via offentlig veg/gate.
 • Følgende opplysninger er utdrag fra vedlagt tilstandsrapport datert 09.08.22 av takstmann, Mads Parten. Interessenter bes gjennomgå denne i sin helhet.

  Taktekking:
  Taktekkingen er av pappshingel og taket er kun besiktiget fra bakkenivå.

  Nedløp og beslag:
  Takrenner og nedløp i metall, heldekkende beslag over pipe/lyre. Det mangler typegodkjent takstige og feierplattform. Felles bygningsdel for borettslaget.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
  - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  - Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  Tiltak:
  - Stigetrinn og plattform for feier må monteres.
  - Plattform for feier må monteres.
  - Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  - Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.

  Takkonstruksjon/Loft:
  Saltak med takopplett av trebjelker og trobord/plater, isolasjon standard for byggeår samt etterisolert i 2006.
  Vurdering av avvik TG IU:
  - Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.
  - Tak ligger inn under annen andel og det er ikke åpnet for kontroll.
  Tiltak:
  - Innhent dokumentasjon, om mulig.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Utgang fra stue til balkong på ca. 11 kvm. Balkong er bygget i impregnert materiale, rekkverk med liggende spiler og håndlist. Tekking av metallplater under balkong i etasjen over.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  - Rekkverk er lavere enn dagens krav som er 100 cm.
  Tiltak:
  - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.

  Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Frittbærende dekker av trebjelkelag med normal isolasjonsstandard for byggeår.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet.
  Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Tiltak:
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Radon:
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak:
  - Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Pipe og ildsted:
  Bygningen har mursteinspipe. Andelen er ikke tilkoblet ildsted.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Pipevanger er ikke synlige.
  Tiltak:
  - Pipevanger må gjøres tilgjengelig.

  Rom under terreng:
  Rom under terreng/kjeller: Felles kjeller har betonggulv og betong/mur-vegg Hulltaking er ikke fortatt. Rommet har en konstruksjon som gjør hulltaking unødvendig. Grunnmur er synlig.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
  - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
  - Stedvis noe salutslag, normalt ut fra bygningens alder.
  Tiltak:
  - Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.

  Innvendige trapper:
  Felles innvendige trapper og trappegang, trapp i lakkert furu. Noe slitt i trinn.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Tiltak:
  - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.

  Elektrisk anlegg TG IU:
  El/sikringsskap fra renoveringsår 2006 med automatsikringer og jordfeilbryter. Det er ikke fremlagt samsvarserklæring for utførte arbeider, dette bør
  innhentes.

  Branntekniske forhold:
  Andelen er utstyrt med røykvarsler og håndbrannslukker. Håndbrannslukker av ukjent alder(var satt bort grunnet fortgrafering befaringsdagen)
  1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav? Nei.
  2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Ukjent.
  3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav? Nei.
  4. Er det skader på røykvarslere? Nei.

  Drenering:
  Drenering fra byggeår, del a drenering på siden/nedkjørsel er utbedret i ca. 2006.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  - Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  - Noe saltutslag i kjellerdel del.
  Tiltak:
  - Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.

  Grunnmur og fundamenter:
  Fundamenter av betong på faste masser. Grunnmur av betong. Utvendig pusset og malt. Noe mindre sprekker og avflaket maling på mur. Felles bygningsdel.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Grunnmuren har sprekkdannelser.
  - Noe avflaket mling.
  Tiltak:
  - Lokal utbedring må utføres.

  Utvendige vann- og avløpsledninger:
  Bygningen har utvendig vann og avløpsrør av ukjent type. Offentlig vann og avløp via private stikkledninger felles or bygningen.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
 • 1.etg: 65 m² P- rom

  Følgende rom inngår i primærareal: 1. etasje: Entrè/ gang, stue, kjøkken, 2 soverom og bad.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektriske fliser på gulv bad ellers elektrisk oppvarming.
 • Eiet tomt på ca. 448,9 m² for hele borettslaget. Tomten er opparbeidet med gruslagt innkjørsel og parkeringsplass.
 • Parkering i bakgården.

  Husordensregler for Brl Håreksgate 57
  5. Parkering
  Pkt. 5.2
  "Parkeringsplassene i bakgården skal kun benyttes til oppstilling av kjøretøyer, og ikke lagringsplass for annet løsøre".
 • Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning og avløpsnett via private stikkledninger felles for bygningen.
 • Forretningsfører: Omtbbl
 • Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.
 • "Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i boligbyggelaget forkjøpsrett".
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Husordensregler for Brl Håreksgate 57
  3. Dyrehold
  Pkt 3.1
  "Det er ingen særskilte restriksjoner på dyrehold, men det forutsettes at dyrets eier har ansvar for at dyreholdet ikke er til unødig sjenanse eller bryderi for de øvrige sameierne eller andre som ferdes på sameiets område".

  Vedtekter for Brl Håreksgate 57
  3. Borett og bruksoverlating
  pkt. 3-1 Boretten.
  "Styret kan fastsette vanlige husordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen".
 • Eika Forsikring
  Polisenummer: 3071622
 • Formuesverdi som primærbolig kr 493 033 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 774 918 per 31.12.20
 • 10 076 pr. mnd. Felleskostnader: Inkluderer andel renter og avdrag, felleskostnader, forsikring, regnskap, kommunale
  avgifter og kabel-tv.
  Borettslagsmodellen innebærer at en andelseier kan bli ansvarlig for felleskostnader andre andelseiere ikke betaler, herunder felleskostnader for usolgte andeler i et prosjekt. Enkelte borettslag er tilknyttet en sikringsordning som reduserer borettslagets risiko for tap på grunn av andelseiernes betalingsmislighold. En avtale om sikringsordning kan sies opp, være tidsbestemt og beløpsmessig avgrenset.
 • Andel fellesgjeld kr 1 015 485,- pr. 27.07.22.
  Andel fellesformue kr 34 783,- pr. 27.07.22.
 • Spesifikasjon av lån:
  Lånenummer: 12300106623, DNB Boligkreditt AS
  Annuitetslån, 4 terminer per år.
  Rentesats per 27.07.2022: 2.95% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 58
  Saldo per 27.07.2022: 2 030 972
  Andel av saldo: 1 015 486
  ( siste termin 29.12.2036 )
  Flytende rente
  Lånet er et IN lån som gir adgang til individuell nedbetaling av fellesgjelden.
 • Boligselskap er tilknyttet sikringsordning
 • Felleskostnader: Inkluderer andel renter og avdrag, felleskostnader, forsikring, regnskap, kommunale avgifter og kabel-tv.
 • Ikke fremvist.
 • Vedtekter for Brl Håreksgate 57
  3-2 Bruksoverlating
  "Andelseieren kan ikke uten styrets samtykke overlate bruken av boligen til andre".
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til sentrumsformål, dvs. bolig, forretning og kontor.
 • Andelsnr. 2 Orgnr. 990469210 i Narvik kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Totalt kr. 76 675,-.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Merete Lisbeth Bergfald
Tone Merethe Viklem Olsen

Megler

Tone Merethe Viklem Olsen

40 49 41 19

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev