aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Håreks gate 64! Lekker leilighet som bør ses og oppleves.

Narvik Håreks gate 64

Ny og moderne leilighet med høy standard - 2 soverom, 2 balkonger, heis og garasje - VISNING KONTAKT MEGLER

 • 3 800 000
 • BRA 93 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING3 800 000
 • OMKOSTNINGER8 932
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER5 876 136
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR2 021
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 93 m²
 • ANDEL FELLESGJELD2 067 204
 • FELLESKOST./MND11 829
 • TOMT531 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • ENERGIMERKINGC
 • 3 800 000,- (Prisantydning)
  2 067 204,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  5 867 204,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  --------------------------------------------------------
  8 932,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  5 876 136,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etg:
Gang, 2 soverom, bad, stue, kjøkken og bod/ teknisk rom.
Balkong med utgang fra stuen.

Håreks gate 64, Nordland

 • Kjøkken overflater og innredning:
  Kjøkkenet har innredning med glatte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er kjøleskap, fryseskap, oppvaskmaskin, komfyr, induksjonstopp og
  vinskap.

  Avtrekk:
  Det er kjøkkenventilator med kullfilter.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Bad:
  Aktuell byggeforskrift er teknisk forskrift 2017. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon.

  Overflater vegger og himling:
  Vegger: Veggene har fliser.
  Himling: Taket er malt.

  Overflater gulv:
  Gulv: Gulvet er flislagt.
  Varmekilde: Rommet har vannbåren gulv varme.
  Fall mot sluk: 22mm

  Sluk, membran og tettesjikt:
  Sluk: Det er slukrenne ved vegg i dusjsonen.
  Membran: Ukjent tettesjikt/membran.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll".
  Tiltak:
  - Innhent dokumentasjon, om mulig.

  Sanitærutstyr og innredning:
  Sanitærutstyr og innredninger:
  Rommet har innredning med nedfelt servant,veggmontert toalettog dusjvegger/hjørne.

  Ventilasjon
  Det er balansert ventilasjon.

  Fukt i tilliggende konstruksjoner TG IU:
  Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner.

  Teknisk rom/ vaskerom:
  Aktuell byggeforskrift er teknisk forskrift 2017. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon.

  Overflater vegger og himling:
  Veggene har malte plater. Taket er malt.

  Overflater gulv:
  Gulvet er flislagt.
  Varmekilde: Rommet har vannbåren gulv varme.
  Fall mot sluk: 6mm

  Sluk, membran og tettesjikt:
  Det er plastsluk. Ukjent tettesjikt/ membran.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll".
  Tiltak:
  - Innhent dokumentasjon, om mulig.

  Sanitærutstyr og innredning:
  Rommet har opplegg for vaskemaskin.

  Ventilasjon:
  Det er balansert ventilasjon.

  Fukt i tilliggende konstruksjoner TG IU:
  Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga. tilliggende konstruksjoner.

  Vannledninger:
  Innvendige vannledninger er av plast (rør i rør).
  Rør i rør system: Besiktiget i rørskap.

  Avløpsrør:
  Det er avløpsrør av plast.

  Ventilasjon:
  Boligen har balansert ventilasjon.

  Overflater
  Innvendig er det gulv av parkett.
  Veggene har malte plater.
  Innvendige tak har malte plater.
 • Beliggende i veletablert boligstrøk sentralt i Narvik sentrum på Oscarsborg. Kort vei til de fleste fasiliteter. Nær skole, barnehage og kjøpesenter. Normal utsikt.
 • Boligblokk i 4 etasjer og kjeller med garasjeanlegg. Boligblokken består av 8 leiligheter. Leiligheten disponerer 1 bod i kjeller på omlag 5m2. Hver leilighet har 1 parkeringsplass i garasjeanlegget. 2 disponible parkeringsplasser. Felles stor terrasse.
 • Eiendommen ligger til offentlig vei / gate
 • Følgende opplysninger er utdrag fra vedlagt tilstandsrapport datert 07.10.22 av takstmann, Harry Eidstø. Interessenter bes gjennomgå denne i sin helhet.

  Garasjeplass TG IU:
  Garasjeplass følger med leiligheten. Det er montert el bil ladder ved garasjeplassen.

  Bod i kjeller TG IU:
  Bod i kjeller på 5m².

  Elektrisk anlegg::
  Skjult anlegg. Sikringsskap med automtatsikringer. Fiber er innlagt.
  1. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? 2021.
  2. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Ja.
  3. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring.
  Ja.
  4. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Ja.
  5. Forekommer det at sikringene løses ut? Nei.
  6. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? Nei.
  7. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank. Nei.
  8. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Nei.
  9. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Nei.
  10. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Ja.
  11. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Nei.

  Branntekniske forhold:
  Brannvarslere og brannslokningsapparat.
  1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav? Nei.
  2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Nei.
  3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav? Nei.
  4. Er det skader på røykvarslere? Nei.
 • 1.etg: 93 m² P- rom

  Følgende rom inngår i primærareal: 1. etg: Gang, 2 soverom, bad, stue, kjøkken og bod/ teknisk rom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vannbåren varme i gulv bad, teksnisk rom, gang og stue/ kjøkken.
 • Tomten har pent opparbeidet fellesareal.
 • Hver leilighet har 1 parkeringsplass i garasjeanlegget. 2 disponible parkeringsplasser.
 • Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger.
  Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.
 • Forretningsfører: OMT BBL
 • Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.
 • Vedtekter
  3. Forkjøpsrett
  Pkt. 3-1 Hovedregel for forkjøpsrett
  (1) "Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget forkjøpsrett".
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Vedtekter
  4. Borett og bruksoverlating
  Pkt. 4-1 Boretten
  (5) "Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen".
 • Eika
  Polisenummer: 6692230 / 9
 • Formuesverdi som primærbolig kr per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr per
  Formuesverdi kunne ikke innhentes.
 • 11 829 pr. mnd. Inkluderer: felleskostnader, renter fellesgjeld, avdrag fellesgjeld, kabel- tv/ internett og renhold.
  Borettslagsmodellen innebærer at en andelseier kan bli ansvarlig for felleskostnader andre andelseiere ikke betaler, herunder felleskostnader for usolgte andeler i et prosjekt. Enkelte borettslag er tilknyttet en sikringsordning som reduserer borettslagets risiko for tap på grunn av andelseiernes betalingsmislighold. En avtale om sikringsordning kan sies opp, være tidsbestemt og beløpsmessig avgrenset.


  Fellesgjeld kan betales ned for hver enkelt andel (IN-ordning). Felleskostnader uten fellesgjeld utgjør kr 6700 per måned.
 • Andel fellesgjeld kr 2 067 204,- pr. 28.09.22.
  Andel fellesformue kr ,- pr. 28.09.22.
 • Spesifikasjon av lån:
  Lånenummer: 45202214472, Sparebanken Narvik
  Annuitetslån, 12 terminer per år.
  Rentesats per 28.09.2022: 2.35% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 463
  Saldo per 28.09.2022: 10 912 938
  Andel av saldo: 2 040 075
  Første termin/første avdrag: 30.04.2021 ( siste termin 31.03.2061 )

  Lånenummer: 45202282192, Sparebanken Narvik
  Annuitetslån, 12 terminer per år.
  Rentesats per 28.09.2022: 2.35% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 7
  Saldo per 28.09.2022: 200 013
  Andel av saldo: 27 129
  Første termin: 30.05.2022Neste avdrag: 30.04.2023 ( siste termin 30.03.2023 )
  |
  Låneopptak i påvente av erstatning konkursbo utbygger.
  Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 30.04.2023
  utgjøre ca kr 0,00 per måned for denne boligen
 • Boligselskap er tilknyttet sikringsordning
 • Fellesutgifter inkl. fellesgjeld.
 • Midlertidig brukstilatelse foreligger.
 • Vedtekter
  4. Borett og bruksoverlating
  Pkt. 4-2 Bruksoverlating
  (1) "Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre".
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  2013/483439-2/200 Bestemmelse om bebyggelse
  13.06.2013
  rettighetshaver:Knr:1806 Gnr:40 Bnr:132

  2013/483439-3/200 Bestemmelse om bebyggelse
  13.06.2013
  rettighetshaver:Knr:1806 Gnr:40 Bnr:943


  2021/358351-1/200 Bestemmelse om nettstasjon
  25.03.2021 21:00
  Rettighetshaver:NORDKRAFT NETT AS
  Org.nr: 983099807
  Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
  Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler

  Rettigheter på 1806-40/132, 1806-40/943
  Rettigheter i eiendomsrett

  2013/483439-1/200 Bestemmelse om bebyggelse
  13.06.2013
  rettighetshaver:Knr:1806 Gnr:40 Bnr:133
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Rettigheter på 1806-40/134
  Rettigheter i eiendomsrett

  2016/907392-1/200 Best. om adkomstrett
  05.10.2016
  rettighetshaver:Knr:1806 Gnr:40 Bnr:133
 • Regulering:
  Håreks gt. 62 og 64. Endelig vedtatt plan underlagt tidsbegrensning. Ikrafttredelsesdato: 23.10.2014 PlanId:2012018 Tomten ligger ved reguleringsplan: Tore Hunds gate 43 - 47. Endelig vedtatt arealplan. Ikrafttredelsesdato: 16.4.2020.

  Kommuneplan:
  Kommuneplanenes arealdel Narvik 2017-2028. Endelig vedtatt arealplan. Ikrafttredelsesdato: 2.2.2017
 • Andelsnr. 1 Orgnr. 926781731 i Narvik kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Totalt kr. 76 625,-.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Inger Nyborg
Sigve Wiik

Megler

Sigve Wiik

90 77 53 83

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev