aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Oladalen 33!

Narvik Oladalen 33

VISN 25/9 etter påmelding! Fritidsbolig med 2 soverom, vedfyring, anneks, fin utsikt og gode solforhold.

 • 1 350 000
 • BRA 52 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING1 350 000
 • OMKOSTNINGER49 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 399 892
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 952
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 52 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • EIERFORM TOMTFestet tomt
 • 1 350 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  33 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 350 000,-))
  --------------------------------------------------------
  49 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 399 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etasje:
Vindfang, gang, stue, kjøkken, 2 soverom og toalettrom med utvendig adkomst.

Anneks/ badstue:
1 soverom og badstue. I tillegg er det et arbeidsrom.
Saltak med båndtekket tak. Stående tømmermannspanel i malt utførelse. Utvendig malt 2022. Pilarer av tresøyler på fjell/berg. Takrenner og nedløp av stål. Solcellepanel og 1 batteri.
Innvendig:
Dusjrom med dusjkabinett. badstue med vedfyrt badstuovn. Soverom. Bygningen er ikke tilstandsvurdert i rapporten.

Oladalen 33, Nordland

 • Kjøkken overflater og innredning:
  Kjøkkeninnredning med profil i malt utførelse. Furu benkeplate. Rund kum av stål med 2-greps kjøkkenbatteri. Steikeovn på gass med 3 blusser. Gass kjøleskap.

  Avtrekk:
  Kobber hette med ventilator.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Andre VVS-installasjoner:
  Toalettrom med utvendig adkomst. Toalettbenk / tørrklosett med underliggende beholder i rustfritt stål. Pissoar. Avlukke ved soverom har servant.
  Sommervann via slange fra overliggende vann. Felles med 2 andre eiendommer.

  Vannledninger:
  Sommervann. Rør av plast.

  Ventilasjon:
  Hytten har naturlig ventilasjon.

  Andre installasjoner:
  Solcellepanel. 3 stk 136 amp batterier 2019.

  Overflater:
  Innvendige gulv med lakkerte furugulv i kjøkken, stue og vindfang. Øvrige rom har laminatgulv. Vegger og himling av malt og lasert panel.

  - Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger for anneks.
  Eiendommen selges slik den fremstår og selger påtar seg ikke ansvar for å byggemelde eller få godkjent omgjøringen nå i ettertid. Fra kommunen kan det komme reaksjoner overfor eier, ved f. eks krav om tilbakeføring eller krav om omsøking, ileggelse av overtredelsesgebyr mv. Kommunen kan kreve at dagens forskrifter og lovverk legges til grunn ved omsøking, disse setter bl. annet krav til takhøyde, lysflate, ventilasjon, rømningsvei, brannsikring, størrelse på uteareal, antall parkeringsplasser mv. Uavhengig av reaksjonsform fra kommunen, blir dette kjøpers ansvar og risiko siden boligen selges slik den fremstår.
 • Eiendommen ligger i fjellområdet Haugfjell ca. 45 km nord for Narvik sentrum i område med spredt fritidsbebyggelse. Sommerstid er det
  biladkomst via avkjørsel fra E-10, ca. 43 km fra Narvik og deretter ca. 1,2 km langs privat vei inn til tidligere Haugfjell holdeplass. Derfra er det
  ca. 5 minutters gange langs sti frem til eiendommen. Flott utsikt mot Lille Haugfjell, Spionkopen og Beisfjordtøtta. Meget gode solforhold. Rike
  muligheter for friluftsliv med gode jakt- og fiskemuligheter både i Norge og Sverige. Eiendommen ligger ikke langt fra riksgrensen mot Sverige
  hvor det er utbygd et omfattende alpinanlegg og høyfjellshotell med tilhørende fasiliteter. Det er muligheter for grensehandel ved Ica- Riksgrensen.
 • På tomten står det en hytte og et anneks.
 • Privat vei (stengt vinterstid). Deretter ca. 300 meter sti.
 • Følgende opplysninger er utdrag fra vedlagt tilstandsrapport datert 01.09.22 av takstmann, Jens Ståle Jenssen. Interessenter bes gjennomgå denne i sin helhet.

  Taktekking:
  Tak er båndtekket med plastisobelagte stålplater.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er påvist bulker i enkelte metallplater på taktekking.
  - Undertak over 30 år - "Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt.
  - Stålplater med plastbelegg over 25 år - "Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt.
  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Nedløp og beslag:
  Takrenner og nedløp av stål. Pipebeslag og pipehatt.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
  - Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
  - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak i nær fremtid.
  - Stigetrinn og plattform for feier må monteres.
  - Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.

  Veggkonstruksjon:
  Bindingsverk isolert med 10 cm mineralull. Stående bordkledning av tømmermannspanel i beiset utførelse. Opprinnelig yttervegger ble revet/gjenoppbygd i forbindelse med renovering, bortsett fra østre gavlvegg som i det vesentlige består av lemmer fra opprinnelig bygning. Utvendig malt/beiset i 2016.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.
  - Stedvis ligger veggkonstruksjon og tilliggende gulvbjelkelag nært terreng som gjør nevnte bygningsdeler fuktutsatt.
  Tiltak:
  - Musebånd/lusing må etableres.

  Takkonstruksjon/Loft:
  Saltak av tresperrer isolert med ca. 15 cm mineralull. (ref: tidligere takst)
  Vurdering av avvik TG IU:
  - Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.
  Tiltak:
  - Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.
  - Innhent dokumentasjon, om mulig.

  Andre utvendige forhold TG IU:
  - Vindmølle. Ikke tilkoblet.
  - Murt ildsted i tilknytning til terrasse.
  - Flaggstang.

  Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Etasjeskille av trebjelkelag 2" x 9" bjelker isolert med ca 20 cm mineraull (ref tidligere takst). Pga adkomstforholdene ble ikke bjelkelag mot kryperom besiktiget.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Stue 10 mm skjevheter.
  - Kjøkken 10 mm skjevheter.
  - Sov 1 10 mm skjevheter.
  - Sov 2 15 mm skjevheter.
  - Vindfang 10 mm skjevheter.
  Tiltak:
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Radon:
  Moderat til lavt radon nivå.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er ikke utført med radonsperre.
  Tiltak:
  - Det bør utføres radonmålinger.

  Krypkjeller TG IU:
  Det er kryprom med stedvis lav høyde under bygningen. Pga adkomstforholdene ble ikke kryperommet besiktighet.

  Andre innvendige forhold TG IU:
  Dobbel køyeseng i 1 soverom.

  Branntekniske forhold:
  Røykvarslere og pulverapparat.
  1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav? Nei.
  2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Nei.
  3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav? Nei.
  4. Er det skader på røykvarslere? Nei.

  Grunnmur og fundamenter:
  Dels pilarer og dels ringmur av stablede steiner. Dels sokkel av bruddstein spekket med mørtel.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Tilstandgrad 2 pga alder.

  Oljetank TG IU:
  Oljeløfter på yttervegg.
 • 1.etg: 52 m² P- rom

  Følgende rom inngår i primærareal: 1. etasje: Vindfang, gang, stue, kjøkken, 2 soverom og toalettrom med utvendig adkomst.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Dovre kombinert peisovn for olje/ved i stue.
 • Grunneier:
  Festeavgift kr: 1 500
  Stipulert av takstmann
  Tomten er i hovedsak naturtomt med vegetasjon for området.
 • biloppstillingsplassen ved Nordstrømvannet / E-10. Det er ikke reserverte plasser.
 • Ingen vann. Det er felles sommervann med 2 andre fritidseiendommer.
  Ingen avløp.
 • Formuesverdi kr 300 000 per
 • Kr. 3 232
  Eiendomsskatt
 • Eiendomsskatt, forsikring, festeavgift.
 • Ferdigattest forefinnes ikke i kommunens arkiv.
 • Ingen utleie.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Tinglyste/ andre forhold:
  -LKF-område. Avsatt til blandet formål Landskaps-kulturminnevern og friluft. Reg. plan. Rombaksbotn-Bjørnfjell. Vedtatt 25.04.1996.
  -Avsatt til landskap, kulturminne og friluft i kommuneplanens arealdel 2005-2017, vedtatt i Narvik bystyre den 24.11.2005.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  2002/6060-2/75 Festekontrakt - vilkår
  22.10.2002
  ÅRLIG FESTEAVGIFT: NOK 1.000
  Festetid inntil videre
  Pant for forfalt festeavgift
  for inntil 3 år
  Gjelder feste
  Gjelder denne registerenheten med flere


  2002/6059-1/75 Registrering av festenr.
  22.10.2002
  Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:1806 Gnr:87 Bnr:1

  2020/327589-1/200 Omnummerering ved kommuneendring
  01.01.2020 00:00
 • Festeavgiften reguleres årlig i samsvar med endring i KPI (konsumprisindeksen). Hytteeierforeningen betaler for snørydding av biloppstillingsplassen ved Nordstrømvannet / E-10. Dette gir medlemmene i hytteeieforeningen eksklusiv rett til parkering i en mærmere angitt periode vinterstid. Det er ikke reserverte plasser.
 • Gnr. 87 Bnr. 1 Fnr. 261 i Narvik kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Totalt kr. 79 422,-.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Runar Kristensen
  Veronica Renee Strømsnes
Tone Merethe Viklem Olsen

Megler

Tone Merethe Viklem Olsen

40 49 41 19

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev