aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Otto Sverdrups vei 28!
Velkommen til Otto Sverdrups vei 28!

NARVIK Otto Sverdrups vei 28

Kontakt megler for visning! | Tomannsbolig sentralt i Narvik bestående av 2 leiligheter og dobbeltgarasje!

 • kr 3 750 000
 • BRA 218 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 3 750 000
 • Omkostningerkr 109 892
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 859 892
 • ObjektstypeTomannsbolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1928
 • Soverom3
 • ArealP-rom 186 m²
 • Tomt433.1 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 750 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 93 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 750 000,-)) 109 892,- (Omkostninger totalt) 3 859 892,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
Før vi beveger oss inn i boligen vil vi vise deg plantegningene. 1. etasje.
Velkommen til Otto Sverdrupsvei 28, en frittliggende tomannsbolig beliggende i Otto Sverdrups vei Sentralt i Narvik! Tomannsbolig av normal/enkel standard. Boligen er tidvis noe oppusset og oppgradert i hovedsak i perioden 1996-2012. Flott og romslig dobbeltgarasje. Det er gangavstand til sentrum, barneskole, barnehage og videregående skole samt idrett og svømmehall. Det er kort vei til dagligvarebutikker. Utsikt mot Fagernesfjellet og mot Øyjord. Super beliggenhet, sentralt i Narvik! Velkommen på visning! For mer informasjon, trykk på "Se komplett salgsoppgave".

Otto Sverdrups vei 28, Nordland

 • Tomt
  433.1m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på ca. 433 m². Tomten er i hovedsak opparbeidet med plenareal og noe beplantning. Brostein ved inngangsparti. Tomten er delvis inngjerdet. - Arealet på ca. 433,1m² er hentet fra eiendomskartet. Areal og grenser er usikre parseller og er ikke målt.

  Beliggenhet
  Frittliggende tomannsbolig beliggende i Otto Sverdrups vei Sentralt i Narvik. Det er gangavstand til sentrum, barneskole, barnehage og videregående skole samt idrett og svømmehall. Kort vei til dagligvarebutikker. Utsikt mot Fagernesfjellet og mot Øyjord. Normalt gode solforhold.

  Adkomst
  Eiendommen har adkomst via offentlig veg/gate.

  Bebyggelse
  På eiendommen står det en frittstående tomannsbolig bestående av 2 etasjer, kjeller og loft. Boligen består av 2 leiligheter og en hybel i kjeller.

  Byggemåte
  Følgende opplysninger er utdrag hentet fra vedlagt tilstandsrapport datert 23.09.22 av takstmann, Mads Parten. Interessenter bes gjennomgå denne i sin helhet. Taktekking: Taktekkingen er av Decra metallplater. Taket er besiktiget fra bakkenivå. - Taktekking er byttet i 2012. Nedløp og beslag: Takrenner og nedløp i metall, heldekkende beslag over pipe og luftelyre, takstige og feierplattform i metall. Vurdering av avvik TG 2: - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Tiltak: - Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav. Veggkonstruksjon: Yttervegger av reisverk/bindingsverk og pløyd plank. Vegger er i trekonstruksjon fra byggeår. Utvendig kledning av liggende dobbelfalspanel i malt utførelse. Yttervegger er opplyst og være utlektet/etterisolert i 2008 med ca. 5 cm i tidligere takstrapport. - Ny kledning i 2008. Vurdering av avvik TG 2: - Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Tiltak: - Musebånd/lusing må etableres. - Lufting er noe varierende fra side til side. - Generelt må det påregnes noe malings og vedlikeholdsarbeider. Takkonstruksjon/Loft: Takkonstruksjonen har saltak av sperrekonstruksjon. Undertak er fra 2012. Vurdering av avvik TG IU: - Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Tiltak: - Innhent dokumentasjon, om mulig. Vinduer: Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Vinduer er generelt av noe varierende dato. En del vinsuer er byttet i perioden 1996-2002 Ca. 9 vinduer byttet i perioden 2008-2012. 1 nytt vindu i kjeller i 2013. Vurdering av avvik TG 2: - Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. - Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Tiltak: - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. - Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket. - Generelt må det påregnes noe vedlikehold av vinduer. Dører: Bygningen har malt hovedytterdør med glassfelt og malt balkongdør i tre. - Balkongdør fra 2008. - Ny hovedytterdør i 2013. Vurdering av avvik TG 2: - Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke - Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. - Balkongdør er noe treg. Tiltak: - Dører må justeres. Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Utgang fra stue i 2 etasje til balkong bygget i trykkimpregnert og malt trevirke, rekkverk med stakitter i malt utførelse. Håndlist. Balkong er fundamentert med trebjelker til yttervegg. Det må påregnes noe generelt vedlikehold. Vurdering av avvik TG 2: - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. - Rekkverk er under 100 cm som er dagens krav til høyde. Tiltak: - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. - Noe vedlikehold må påregnes. Andre utvendige forhold: Frittstående romslig uthus i 2 etasjer. Uthuset har en grunnflate på ca. 16 kvm. Fundamenter på pilarer til mark, enkelt trebjelkelag, vegger i enkelt reisverk med liggende kledning i malt utførelse, saltak av trebjelker tekket med metallplater. Koblede vinduer. Plassbygde tredører. Eldre konstruksjon, det må påregnes oppgradering og vedlikehold. - En del naturlige skjevheter i bygningen. - Ny taktekking i 2005. Vurdering av avvik TG 2: - En del skjevheter i konstruksjon og vedlikeholdsbehov Tiltak: - Oppgraderinger må påregnes. Etasjeskille/gulv mot grunn: Etasjeskiller er av trebjelkelag, støpte gulv i kjeller. Vurdering av avvik TG 2: - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Noe naturlige skjevheter i konstruksjon. Tiltak: - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Vurdering av avvik TG 2: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: - Det bør gjennomføres radonmålinger. Pipe og ildsted: Boligen har mursteinspipe. Feierluke i kjeller. Vedovn i stue i 1 og 2 etasje samt i kjeller. Vurdering av avvik TG 2: - Pipevanger er ikke synlige. Tiltak: - Pipevanger må gjøres tilgjengelig. Rom under terreng Gulvetflater av laminat, belegg og betong. Veggene med panel og betong/mur. Hulltaking er ikke fortatt. Rommet har en konstruksjon som gjør hulltaking unødvendig. Synlig murvegger/flater. Vurdering av avvik TG 3: - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. - Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig Tiltak: - Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. - Det må foretas tiltak for å utbedre årsak til fukt-/råteskadene samt utbedre råteskadene - Det anbefales at alt treverk i kjeller fjernes og at kjelleren har mest mulig åpne murkonstruksjoner med god utlufting. Innvendige trapper: Vurdering av avvik TG 2: - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. - Trappen har en del slitasjegrad utover det som er normalt ut ifra alder. Tiltak: - Rekkverket er såpass lavt at det på grunn av sikkerhetsmessige forhold anbefales økning av høyde. - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. - Det bør gjøres lokale tiltak. -Noe vedlikehold må påregnes. Innvendige dører: Innvendige dører i hovedsak av finerte gabondører, fyllingsdør, noen formpressede dører og plassbygde tredører i kjeller. Dører er generelt av varierende dato og standard. TG er vurdert på generelt nivå. Vurdering av avvik TG 2: - Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Tiltak: - Det bør foretas tiltak på enkelte dører. Varmesentral: Det er installert varmepump type luft til luft fra Wilfa til 2 etasje. Ukjent alder. Vurdering av avvik TG 2: - Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. - Tilkoblingslanger er ikke tilstrekkelig festet. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden varmesentralen fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Varmtvannstank: Varmtvannstank på ca 200 liter plassert i kjeller fra ca.2010. Varmtvannsbereder til 2 etasje av type benkebereder på ca. 100 L fra 2011. Vurdering av avvik TG 2: - Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Tiltak: - Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank. Elektrisk anlegg: El/sikringsskap i 1 og 2 etasje med automatsikringer, jordfeilbrytere og ny måler med fjernavlesning. I tillegg er det en undersentral m/fordeler og undrmåler til hybel i kjeller. Det er fremlagt samsvarserklæring for de utførte arbeidene datert 2020. 1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? Nei. 2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? 2020. 3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Ukjent Det er fremlagt samsvarserklæring for utførte arbeider i 2020, bytte av innmat i skap. 4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring. Ja Samsvarserklæring for bytta av innmat i sikringsskap foreligger. 5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Nei. 6. Forekommer det at sikringene løses ut? Nei. 7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? Nei. 8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank. Nei. 9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Nei. 10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Nei. 11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Ja. 12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Nei. Branntekniske forhold: Det er håndbrannslukkere og røykvarslere i boligen. 1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav? Nei. 2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Ukjent. 3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav? Nei. 4. Er det skader på røykvarslere? Nei. Byggegrunn: Det er byggegrunn av sprengsteinsfylling/fjell. Vurdering av avvik TG 2: - Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur. Tiltak: - Påviste skader må utbedres. Drenering: Drenering fra byggeår, det er inen synlig fuktsikring av mur. Det er stedvis noe salutslag i kjeller. Ut fra alder og påviste forhold må drenering påregnes byttet. Vurdering av avvik TG 3: - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. - Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. - Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. Tiltak: - Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes. - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. - Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist. Grunnmur og fundamenter: Bygningen har grunnmur i betong og natursteinsmur. Det er stripefundamenter av betong under grunnmur. Utvendig pusset/malt. - Div. sprekker og riss i mur, noe missfarve på innsiden av mur. Vurdering av avvik TG 2: - Grunnmuren har sprekkdannelser. - Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Tiltak: - Lokal utbedring må utføres. Utvendige vann- og avløpsledninger TG IU: Utvendige avløpsrør er av ukjent type. Utvendige vannledninger er av ukjent type. Det er offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Oljetank TG IU: Det er ikke opplyst og være nedgravd oljetank på eiendommen.

  Innhold
  1 etasje: Entré/gang, stue, kjøkken, 1 soverom, bad/wc og felles trapperom. 2 etasje: Entré, gang, stue, kjøkken, bad/wc og trapperom. Utgang til veranda via stue. I tillegg er det 1 bod. Loft: Gang, kott, 2 soverom og trapperom. Kott. Kjeller: Gang, oppholdsrom, bad, te- kjøkken, trapperom og vaskerom. 2 stk boder. Garasje: Dobbelgarasje sammebygd i bolig og nabobygg. Garasjen er bygget i 2011. Adkomst til fra stikkvei. Fundamenter av betong på mark, enkel ringmur i lettbetong, støpte gulv. Yttervegger i bindingsverk med utvendig kledning av liggende panel i malt utførelse. Saltak av trebjelker tekket med lakkerte metallplater. Takrenner og nedløp i metall. 2 stk vinduer med isolerglass. 2 stk garasjeporter av typen leddport i tre. 1 med elektrisk poståpner. Garasjen er delvis isolert. Innlagt strøm. Dør fra garasje og ut til baksiden/hage. - Noe vedlikehold må kunne påregnes.

  Standard
  Kjøkken 1. etg overflater og innredning: Kjøkkeninnredning med profilerte fronter i eik, benkeplate i laminat med nedfelt oppvask-kum i stål m/kjøkkenbatteri. Opplegg til oppvaskmaskin, ventilator over komfyr, nisje for plassering av kjøleskap. Frittstående komfyr. Vurdering av avvik TG 2: - Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad. - Innredning har noe bruksslitasje, stedvis mangler sokler. Tiltak: - Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning. Avtrekk: Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut. Kjøkken 2. etg overflater og innredning: Kjøkkeninnredning med hvite profilerte fronter, laminerte skrog, benkeplate i laminat med oppvask-kum i stål m/kjøkkenbatteri, opplegg til oppvaskmaskin, komfyrsone, nisje for plassering av kjøleskap, benkebereder på ca. 100 l. Vurdering av avvik TG 2: - Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad. - Noe bruksslitasje, sokler mangler stedvis. Tiltak: - Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning. Avtrekk: Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut. Te- kjøkken kjeller overflater og innredning: Enkelt hybelkjøkken med plassbygget innredning med benkeplate i lamaint, nedfelt oppvask-kum i stål m/kjøkkenbatteri, opplegg til oppvskmaskin. Vurdering av avvik TG 2: - Enkelt hybelkjøkken, ikke fullverdig kjøkken. Avtrekk: Det er kjøkkenventilator med kullfilter. Vurdering av avvik TG 2: - Kjøkken har ventilator med omluft (kullfilter). Tiltak: - Om mulig bør det etableres ventilasjons kanal ut i det fri fra ventilator. Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. Bad 2. etg: Aktuell byggeforskrift er tekniske forskrifter i perioden 1997-2010. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Bad er opplyst og være oppusset med flis på flis i ca. 2012. Overflater vegger og himling: Veggene har fliser. Taket er malt. Vurdering av avvik TG 2: - Det er påvist sprekker i fliser. - Riss i veggflis. Tiltak: - Våtrommet fungerer med dette avviket. Overflater gulv: Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler. Flatt gulv, noe lokalt fall i dusjsone. Ikke synlig oppkant eller membran ved dørterskel. Vurdering av avvik TG 2: - Det er påvist sprekker i fliser. - Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Tiltak: - Våtrommet fungerer med dette avviket. - Det må gjøres tiltak for å utbedre avviket. - Installering av tett dusjkabinett anbefales. Det gjørs obs på at det kan oppstå plutselig og utforutsette hendelser i forhold til badets alder og den påviste utførelsen, men det fungerer i dag. Sluk, membran og tettesjikt: Det er plastsluk. og smøremembran med ukjent utførelse. Det e rikke synlig mansjett i sluk. Vurdering av avvik TG 3: - Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. - Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen Tiltak: - Overvåk konstruksjonen jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må løsningen utbedres, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. - Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner. - Installering av tett dusjkabinett anbefales. Sanitærutstyr og innredning: Baderoms innredning med heldekkende servant m/blandebatteri, 1 høyskap og speil på vegg, toalett og dusjvegger/hjørne. Ventilasjon: Det er naturlig ventilering. Vurdering av avvik TG 2: - Rommet har kun naturlig ventilasjon. - Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Tiltak: - Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket. - Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l. Fukt i tilliggende konstruksjoner TG IU: Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner. Det ble forsøkt ta hull for kontroll. Vegger er av pløyd plank og man kommer ikke gjennom konstruksjon, det er utført fuktsøk uten funn. Bad 1. etg: Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Eldre bad med fliser på gulv, delvis flise på vegger og malte plater i tak. Baderomsinnredning med heldekkende servant m/blandebatteri, sideskap, overskap og speil. Vegghengt toalett. Eldre støpejerns sluk. Ikke synlig membran. Løse fliser ved toalett. Bak dusj magler fliser. Rommet er ikke i tett utførelse. Vurdering av avvik TG 3: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak: - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Fukt i tilliggende konstruksjoner: Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner. Vegger i pløyd plank. Tg er vurder ut fra rommet ikke er i tett utførelse. Eldre sluk, ikke synlig membran Vurdering av avvik TG 3: - Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader. Tiltak: - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Bad kjeller hybel: Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Bad av enkel standard. belegg på gulv, panel på vegger, malt panel i tak. Flatt gulv. Dusjkabinett, servant m/blandebatteri og toalett. Sluk i gulv. Tilstrekkelig oppkant på belegg. Vurdering av avvik TG 3: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak: - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. - Våtrommet fungerer pr. i dag slik det skal. TG er satt ut fra alder. Fukt i tilliggende konstruksjoner TG IU: Utforede murvegger. Hulltaking ikke mulig. Rommet er utstyrt med dusjkabinett. Vaskerom kjeller: Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Støpt gulv med sluk i gulv, vegger i mur og plater. Malt tak. Rommet er ikke i tett utførelse da det ikke er noe tettesjiket eller bygget som et våtrom. Vurdering av avvik TG 3: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak: - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Fukt i tilliggende konstruksjoner: Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Murvegg er fremme i dagen, stedvis noe salutslag på vegg og gulv. Rommet er ikke med tettesjikt. Vurdering av avvik TG 3: - Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. - Den valgte konstruksjonsutforming gir økt fare for skader Tiltak: - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Vannledninger: Synlige vannledninger er av kobber med plastkappe. Vurdering av avvik TG 2: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Tiltak: - Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Avløpsrør: Det er avløpsrør av støpejern og plast. Vurdering av avvik TG 2: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. - Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg. Ventilasjon: Boligen har kun naturlig ventilasjon supplert med ventilator i kjøkken, det mangler avtrekk fra bad og det er kullfilter i hybelkjøkken. Vurdering av avvik TG 2: - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. - Det mangler avtrekk i bad. Tiltak: - Mekanisk avtrekk bør monteres samt ventilator med avtrekk ut i hybel. Overflater: Innvendig er det i hovedsak gulv av parkett, laminat, betong og belegg. Veggene har tapet, trepanel, malte plater og betong. Innvendige tak har malte plater, trepanel og himlingsplater. - Stedvis noe mindre sår og en del slitasje. - Kjeller er av svært enkel standard. Vurdering av avvik TG 2: - En del slitte overflater. Tiltak: - Noe oppussing og oppgradering må påregnes. Byggetegninger: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Kommentar: Det er avvike i rominndeling. Kjeller er ikke innredet på tegninger. Brannceller: Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggteknisk forskrift? Ja. Kommentar: Det er ikke brannceller mellom boenhetene, det er heller ikke brannsikkert trapperom. Nyere håndverksjenester: Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Ja. Kommentar: Innmat i sikringsskap i 1. og 2. etasje er byttet i 2020. Krav for rom til varig opphold: Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Kommentar: Der er ikke brannstige fra loftsetasje. Byggetegninger avviker fra faktisk planløsning for deler av boligen ved at loftet er innredet og brukt som soverom og at det er etablert soverom og utleiedel i kjeller. Utleiedelen er ikke godkjent av kommunen. Eiendommen selges slik den fremstår og selger påtar seg ikke ansvar for å byggemelde eller få godkjent omgjøringen nå i ettertid. Fra kommunen kan det komme reaksjoner overfor eier, ved f. eks krav om tilbakeføring eller krav om omsøking, ileggelse av overtredelsesgebyr mv. Kommunen kan kreve at dagens forskrifter og lovverk legges til grunn ved omsøking, disse setter bl. annet krav til takhøyde, lysflate, ventilasjon, rømningsvei, brannsikring, størrelse på uteareal, antall parkeringsplasser mv. Uavhengig av reaksjonsform fra kommunen, blir dette kjøpers ansvar og risiko siden boligen selges slik den fremstår. SEFRAK-registrert: Eiendommen er SEFRAK-registrert. SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Navnet er en forkortelse for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner, som var navnet på den institusjonen som påbegynte arbeidet med registeret. I dag ligger ansvaret for registering og vedlikehold av data hos Riksantikvaren. Alle bygninger fra før år 1900 ble registrert, foruten ruiner og en del andre kulturminner. I Finnmark ble grensa for innføring i registeret satt til året 1945. Det at et hus er registrert i SEFRAK gir det ikke automatisk vernestatus, og legger heller ikke spesifikke restriksjoner på hva som kan gjøres med det. SEFRAK-registeret sier ikke noe om objektenes verneverdi. Registreringen fungerer mer som et varsko om at det antagelig vil bli gjort en lokal vurdering av verneverdien før en eventuelt gir tillatelse til å rive, flytte eller endre bygningen.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering på tomten.

  Forsikringsselskap
  Gjensidige

  Polisenummer
  86956708

  Radonmåling
  Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. -Det forerligger ikke ferdigattest på eiendommen. -Byggetegninger avviker fra faktisk planløsning for deler av boligen ved at loftet er innredet og brukt som soverom og at det er etablert soverom og utleiedel i kjeller. Utleiedelen er ikke godkjent av kommunen. Eiendommen selges slik den fremstår og selger påtar seg ikke ansvar for å byggemelde eller få godkjent omgjøringen nå i ettertid. Fra kommunen kan det komme reaksjoner overfor eier, ved f. eks krav om tilbakeføring eller krav om omsøking, ileggelse av overtredelsesgebyr mv. Kommunen kan kreve at dagens forskrifter og lovverk legges til grunn ved omsøking, disse setter bl. annet krav til takhøyde, lysflate, ventilasjon, rømningsvei, brannsikring, størrelse på uteareal, antall parkeringsplasser mv. Uavhengig av reaksjonsform fra kommunen, blir dette kjøpers ansvar og risiko siden boligen selges slik den fremstår.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 750 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 93 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 750 000,-)) 109 892,- (Omkostninger totalt) 3 859 892,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 • Oppvarming
  Det er installert varmepump type luft til luft fra Wilfa til 2. etasje. Elektriske varmekabler i gulv bad 2. etasje. Vedovn i stue i 1. og 2. etasje samt i kjeller.

  Energiklasse
  F

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  32982

  Kommunale avgifter år
  2023

  Formuesverdi primær
  1029492

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3431639

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1806/39/367: 04.02.1925 - Dokumentnr: 900245 - Erklæring/avtale Bestemmelse om vannledning Dokumentnr: 901447 - Opprettelse av matrikkelenheten OPPRETTELSE - FRADELT FRA UKJENT HOVEDBRUK. EIENDOMMEN ER OPPRETTET FØR 1930 01.01.2020 - Dokumentnr: 926088 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1805 Gnr:39 Bnr:367

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Ferdigattest forefinnes ikke.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger. Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.

  Regulerings- og arealplanner
  Boligen befinner seg i et område som er uregulert, men området er omtalt i Kommuneplanens arealdel 2017-2028, vedtatt i Narvik bystyre 2.2.2017

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 750 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 93 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 750 000,-)) 109 892,- (Omkostninger totalt) 3 859 892,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Omk. kjøper beløp
  109892

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Totalt kr. 77 322,-.

Martin Tjosås Pettersen

Megler

Martin Tjosås Pettersen

95 83 02 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev