aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Toppen 1!

Bud mottatt! Leilighet som ble oppusset i 2012 med innglasset balkong, heis, parkering og fantastisk utsikt.

 • BRA 61 m²
 • 1 soverom
 • OMKOSTNINGER16 576
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 984 666
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR1 960
 • SOVEROM1
 • AREALP-rom 53 m²
 • ANDEL FELLESGJELD568 090
 • FELLESKOST./MND6 167
 • TOMT2 792 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 1 400 000,- (Prisantydning)
  568 090,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  1 968 090,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  7 644,- (Gebyr utlysing forkjøpsrett)
  5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  --------------------------------------------------------
  16 576,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 984 666,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
4. etasje:
Stue, kjøkken, vindfang, 1 soverom og bad. I tillegg er det en innglasset balkong.
For orientering ønsker vi å vise deg plantegningene før vi beveger oss inn.

Toppen 1, Nordland

 • Kjøkken overflater og innredning:
  IKEA kjøkkeninnredning med profilerte fronter. Benkeplate av tre med 1-kum av stål og 1-greps kjøkkenbatteri. Kitchenboard over benk, spotlight under overskap og ledspotter i skap. Integrert kjøleskap/fryseskap, steikeovn og mikrobølgeovn i børstet stål, platetopp og 45 cm oppvaskmaskin i børstet stål.

  Avtrekk:
  Ventilator.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Bad overflater vegger og himling:
  Våtromsplater på vegger og planketthimling i taket. 3 stk downlights.

  Overflater gulv:
  Keramiske fliser med termostatregulerte varmekabler.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall).
  - Det mangler fall til sluk.
  Tiltak:
  - Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at våtrommet bygges med riktig fall til sluk.

  Sluk, membran og tettesjikt:
  Plastsluk.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll".
  Tiltak:
  - Innhent dokumentasjon, om mulig.

  Sanitærutstyr og innredning:
  Servantskap med heldekkende servant og 1-greps servantbatteri. Speilskap med 2 downlights. Toalett og dusjkabinett. Opplegg for
  vaskemaskin.

  Ventilasjon:
  Veggventil.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Rommet har kun naturlig avtrekk via ventil i vegg eller tak.
  Tiltak:
  - Mekanisk avtrekk bør etableres.

  Fukt i tilliggende konstruksjoner TG IU:
  Hulltaking er ikke gjennomført pga tilliggende konstruksjon.

  Overflater:
  Innvendige gulv med eikeparkett (2012). Vegger med huntonitt, malt miljøstrie og tapet. I glassveranda er det platekledde vegger (2019). Soverom oppmalt (2017). I taket er det malte himlingsplater og planketthimling.

  Vannledninger:
  Innvendige vannrør av kobber og cutelex.

  Avløpsrør:
  Avløpsrør av plast og soil (støpejern).
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Ventilasjon:
  Naturlig ventilasjon med åpning av vindu og ventil i soverom.
 • Leilighet beliggende i Skistua. Nærhet til mark med skiløyper og slalombakke. Kort vei til dagligvarebutikk, barnehage og barneskole. Fantastisk flott utsikt over Narvik by, Ofotfjorden, Fagernesfjellet og Veggfjellet.
 • Boligblokk.
 • Eiendommen ligger til offentlig vei/gate.
 • Følgende opplysninger er utdrag hentet fra vedlagt tilstandsrapport datert 14.07.22 av takstmann, Jens Ståle Jenssen. Interessenter bes gjennomgå denne i sin helhet.

  Vinduer:
  Vinduermed 3-lags energiglass (2019).

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
  Innglasset balkong med teppe belegg på gulv.

  Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Etasjeskille av betong. 10 mm skjevheter i stue.

  Andre innvendige forhold:
  Heis i bygningen. I vindfang er det skyvedørsgarderobe med sotet glass. I soverom er det skyvedørsgarderobe med kurvsett og oppheng samt ledlys. Bod på loft 4 m2. Bod i kjeller 3 m2. Boden i kjeller er oppmalt.

  Elektrisk anlegg:
  Tavle med automatsikringer og jordfeilvern.
  1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? Nei.
  2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? Ukjent.
  3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Ja.
  4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall
  etterspør samsvarserklæring. Ja.
  5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Nei.
  6. Forekommer det at sikringene løses ut? Nei.
  7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? Nei.
  8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank. Nei.
  9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Nei.
  10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Nei.
  11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Ja.
  12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske
  anlegget ha en utvidet el-kontroll? Nei.

  Branntekniske forhold:
  Nytt brannvarslingssystem i 2021.
  Pulverapparat.
  1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav? Nei.
  2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Nei.
  3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav? Nei.
  4. Er det skader på røykvarslere? Nei.
 • 4.etg: 53 m² P- rom.

  Følgende rom inngår i primærareal: 4. etasje: Stue, kjøkken, vindfang, 1 soverom og bad.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Keramiske fliser med termostatregulerte varmekabler i gulv på bad.
 • I hovedsak asfaltert oppstillingsplasser samt felles markterrasse på grøntareal.
 • Det er egne plasser for parkering. Umerket.
 • Offentlig vann- og avløp.
 • Forretningsfører: Omtbbl
 • Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.
 • Det er utlyst parallell forkjøpsrett for medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget. Meldefristen var 04.08.2022 og to stykker har meldt seg. Avklaring av forkjøpsretten skjer kort tid etter endt budrunde. Dersom aksept av bud skjer mer enn 3 måneder etter at varsel om salg er sendt borettslaget, må forkjøpsretten utlyses på nytt, jf. burettslagsloven § 4-15. Det vil da kunne gå noe lenger tid før forkjøpsretten er avklart. Kontakt megler dersom det er behov for ytterligere informasjon
  Vedtekter
  3. Forkjøpsrett
  3-1 Hovedregel for forkjøpsrett
  (1) "Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i boligbyggelaget
  forkjøpsrett".
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Vedtekter
  4. Borett og bruksoverlating
  Pkt. 4-1 Boretten
  (5) "Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret
  samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de
  andre brukerne av ei endommen".

  Husordensregler for Toppen Borettslag
  Pkt. 11. Dyrehold
  "Det er ingen generell adgang til å holde hund, katt eller andre dyr. Det skal søkes styret om tillatelse om dyrehold i hvert enkelt tilfelle. Om det ikke er til ulempe for andre brukere av eiendommen, vil søknaden bli innvilget".
 • If forsikring
  Polisenummer: SP 0003264822
 • Formuesverdi som primærbolig kr 411 703 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 482 130 per 31.12.20
 • 6 167 pr. mnd. Inkluderer kom avg, felles strøm, forsikring, tv/medier, vask i fellesarealer mm.
  Borettslagsmodellen innebærer at en andelseier kan bli ansvarlig for felleskostnader andre andelseiere ikke betaler, herunder felleskostnader for usolgte andeler i et prosjekt. Enkelte borettslag er tilknyttet en sikringsordning som reduserer borettslagets risiko for tap på grunn av andelseiernes betalingsmislighold. En avtale om sikringsordning kan sies opp, være tidsbestemt og beløpsmessig avgrenset.
 • Andel fellesgjeld kr 568 090,- pr. .
  Andel fellesformue kr 57 957,- pr. .
 • Spesifikasjon av lån:
  Lånenummer: 12300108855, Dnb Nor Bank Asa
  Annuitetslån, 12 terminer per år.
  Rentesats per 29.06.2022: 2.45% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 173
  Saldo per 29.06.2022: 6 515 012
  Andel av saldo: 203 594
  ( siste termin 30.10.2036 )

  Lånenummer: 12139437320, DNB Boligkreditt AS
  Annuitetslån, 12 terminer per år.
  Rentesats per 29.06.2022: 4.23% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 363
  Saldo per 29.06.2022: 12 771 898
  Andel av saldo: 364 497
  Første termin/første avdrag: 28.02.2020 ( siste termin 28.09.2052 )
  Flytende rente
 • Boligselskap er tilknyttet sikringsordning.
 • Felleskostnader.
 • Forefinnes ikke.
 • Vedtekter
  4. Borett og bruksoverlating
  Pkt. 4
  2 Bruksoverlating
  (1) "Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre".

  Husordensregler for Toppen Borettslag
  Pkt. 19. Utleie / utlån av egen bolig
  "Andelseier i borettslaget har anledning til å leie / låne ut leilighet på døgn- og ukebasis opptil 30 dager i året. Hvis andelseier låner ut leiligheten gratis regnes også det med i de 30 dagene. Utleievirksomhet skal meldes styret i forkant. Våre husordensregler vil også gjelde for de som leier / låner. Framleie kan søkes om et år av gangen".
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  2019/996083-1/200 Bestemmelse om nettstasjon
  28.08.2019 21:00
  Rettighetshaver:NORDKRAFT NETT AS
  Org.nr: 983099807
  Bestemmelse om plassering av fordelingstransformator med tilhørende apparat- og kabelannlegg
  Rett til å bygge, drive og vedlikeholde, ombygge eller fornye nettstasjon med tilhørende kabelanlegg
  Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
  Bestemmelse om bebyggelse, beplantning eller oppfylling i nærheten av anlegg
 • Det er ikke egen reguleringsplan for området, men det ligger inn under «Kommuneplanens arealdel 2017 til 2028. Området er i all hovedsak bebygget med boliger.
 • Andelsnr. 20 Orgnr. 852075872 i Narvik kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Totalt kr. 75 025,-.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Eirik Markussen
Tone Merethe Viklem Olsen

Megler

Tone Merethe Viklem Olsen

40 49 41 19

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev