aktiv-eiendomsmegling
AKTIV Laguneparken v/ Fredrik Tøsdal har gleden av å presentere Bergsvika

Søreidgrend Bergsvika

Naust med tilhørende flytebrygge i idylliske omgivelser ved Grimstadfjorden | Gode solforhold | Kort vei til Lagunen

 • 875 000
 • BRA 34 m²
 • PRISANTYDNING875 000
 • OMKOSTNINGER38 012
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER913 012
 • EIENDOMSTYPEAndre
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT62 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 875 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  21 870,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 875 000,-))
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  38 012,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  913 012,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Bergsvika, Vestland

 • Eiendommen har en landlig og flott beliggenhet på Grimstad med nydelig utsikt over Grimstadfjorden og inn mot Dolviken.
  Her kan man nyte varme sommerdager i naturskjønne og rolige omgivelser med gode solforhold.
  Her ligger alt til rette for at man kan tilbringe sommerferie i Bergen.
  Badeplass like ved. Kort avstand med båt til fine fiskeplasser og badeviker. Det er flere nøst i samme område.

  Det foreligger skriftlig avtale mellom to nøst om at halvparten av flytebryggen tilhører dette nøstet.
  Konferer megler.

  Nøstet har en god størrelse, ca. 40 kvm. Her kan man lagre en daycruiser opptil ca 27. fot. Det må påregnes noe oppgradering. da på slipp etc.

  Fra eiendommen er det kort vei til Lagunen Storsenter med de fleste servicetilbud og fasiliteter. Her er også nærmeste bybanestopp.

  For den spreke og turglade er det man fine turområder i området.

  Vi vil her informere at vi oså skal selge tomten ved siden av nøstet. Konferer med megler.
 • Se vedlagte kart.
 • BRA: Ca. 34
 • Det medfølger ikke parkering.
 • Vei: Privat vei til eiendommen. Foreligger gang- og stirett fra hovedvei.
  Vann: Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig nett.
  Avløp: Eiendommen har ikke avløp.
 • Kr. 974 pr. år
  Inkluderer eiendomsskatt

  Ved påkobling til vann/avløp må kjøper påregne kommunale avgifter knyttet til dette.
 • Det finnes ikke ferdigattest/midl.brukstillatelse i byggesaksarkivet.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Rettigheter på 4601-33/2
  1964/304940-2/106 Bestemmelse om veg, 21.07.1964
  rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:33 Bnr:45

  Megler har innhentet tinglyst servitutt og kopi kan fås ved forsespørsel.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til LNF iht. kommuneplanens arealdel.
  PlanID: 65270000
  Plannavn: KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018
  Dekningsgrad: 100,0 %
  Arealformål: LNF & bruk og vern, sjø, vassdrag

  Hensynssoner Angitt hensyn - landskap i kommuneplanen:
  PlanID: 65270000
  Beskrivelse: Funksjonell strandsone
  Dekningsgrad: 93,8 %

  Bestemmelsesområder i kommuneplanen:
  PlanID: 65270000
  Bestemmelseshjemmel: Forhold som skal avklares og belyses
  Dekningsgrad: 100,0 %

  Andre opplysninger
  Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk,
  motorsportsaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens
  bestemmelser. Antakelsen er basert på overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen
  av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for
  tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak.

  Konferer megler.
 • Gnr. 33 Bnr. 45 i Bergen kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Dersom bud aksepteres i 2021, gjelder følgende:

  Eiendommen selges eiendommen "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Videre oppfordres det til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig.

  Eiendommen kan ha mangel i følgende tilfeller:
  1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl. § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
  2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl. § 3-8. Tilsvarende gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er rettet i tide.
  3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl. § 3-9.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt vederlag kr 49 900,- for gjennomføring av salgsoppdraget.
  I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 14 990-, oppgjørshonorar kr 4375,- og visninger kr 2000, -.
  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 8537 ,-.
  Utleggene omfatter eksternt oppgjør, panterettsdokument med urådighet, kommunale opplysninger, serviutt.

  Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for utført arbeid med kr 2700,- pr time inkl. mva begrenset oppad til
  kr 20 000,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Per Harald Storli
Fredrik Tøsdal

Megler

Fredrik Tøsdal

93 02 14 97

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev