aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Oldret 3!

Stor og flott enebolig beliggende på Utset

 • 3 890 000
 • BRA 242 m²
 • PRISANTYDNING3 890 000
 • OMKOSTNINGER113 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 003 392
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 929
 • AREALP-rom 227 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT4 356 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 890 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  97 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 890 000,-))
  --------------------------------------------------------
  113 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 003 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1.etg.:
Stue/kjøkken, stue 1, stue 2, bad, entre/gang, vaskerom, soverom 1, soverom 2, bod, vinterhage.

2.etg.:
3 soverom, gang/trapperom, WC.

Fjøs/uthus.
Bad med badekar, stor og god dusj samt servant.

Oldret 3, Trøndelag

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
  1.etg.:
  Stue/kjøkken-laminatgulv, MDF-plater på vegger og panel i tak. Kjøkkeninnredning med glatte fronter, benkeplater i laminat, nedfelt benkebeslag i rustfritt stål. Avtrekksvifte over stekesone. Vedovn.
  Stue 1-laminatgulv, MDF-plater på vegger og panel i tak. Varmepumpe. Utgang til veranda.
  Stue 2-laminatgulv, MDF-plater på vegger og panel i tak. Utgang til veranda.
  Bad-flis på gulv, våtromsplater på vegger og panel i tak. Toalett, servant i baderomsinnredning, dusjplass med dusjvegger i herdet glass.
  Entre/gang- flis og laminat på gulv, MDF-platerpå vegger og panel i tak. Utgang til veranda.
  Vaskerom-belegg på gulv, MDF-plater på vegger og malt panel i tak. Opplegg for vaskemaskin og vaskekar i skapinnredning.
  Soverom 1-laminatgulv, MDF-plater på vegger og tak-ess plater i tak.
  Soverom 2-laminatgulv, MDF-plater på vegger og tak-ess plater i tak.
  Bod-laminatgulv, MDF-plater på vegger og panel i tak.
  Vinterhage-laminatgulv, MDF-plater på vegger og panel i tak.

  2.etg.:
  Soverom 1- teppegulv, malt panel på vegger og malt panel i tak.
  Soverom 2- teppegulv, malt panel på vegger og malt panel i tak.
  Soverom 3- teppegulv, malt panel på vegger og malt panel i tak.
  Gang/trapperom- teppegulv, malt panel på vegger og malt panel i tak.
  WC-belegg på gulv, malt panel på vegger og MDF-plater i tak. Toalett og servant.
 • Rolig og landlig beliggenhet på Utset i Hitra kommune.
 • Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Bygningen er opprinnelig oppført 1929 og tilbygd og rehabilitert ca 2007. Bygningen har to etasjer over kjeller/blindkjeller. Bygningen er oppført på grunnmur/ringmur/søyler, yttervegger i bindingsverk utvendig kledd med liggende panel. Taket har saltaksform/pulttaksform og er tekket med metallplater. Takrenner og nedløp er i metall. Vinduer i trerammer med 2- lags isolerglass. Bygningen har ettløps pipe med ett tilkoplet ildsted i 1. etg. Det er i tillegg montert luft til luft varmepumpe. For nærmere beskrivelse henvises til vedlagt Tilstandsrapport utført av Holmen Takst AS v/ Per Arne Gustad, datert 20.09.2021.
 • 1.etg.: 209 Bra
  2.etg.: 33 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1.etg.: Stue/kjøkken, 2 stuer, bad, vaskerom, entre/gang, trapperom, 2 soverom. 2.etg.: Gang/trapp, 3 soverom, wc.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk samt vedfyring.
 • Tomten er pent opparbeidet med gruset gårdsplass. Naturtomt.

  Det gjøres oppmerksom på at tomten er skylddelt og det oppgitte arealet må betraktes som et cirkaareal. Mindre arealavvik ved en senere oppmåling aksepteres av kjøper.
 • På egen tomt.
 • Eiendommen er tilknyttet privat vei, privat vannverk - Utset vannverk, privat avløp med egen septik og offentlig tømming.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 323 160 per 31.12.19
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 163 375 per 31.12.19
 • Kr. 608 pr. år
  I dette inngår feiing.
  Fakturert beløp for 2020. Årsprognose for 2021 er kr. 577,50,-.
  Renovasjonsgebyr til ReMidt er p.t. kr. 4150,- pr. år + slam. kr. 1931,25 pr. år. Det er 4 terminer i året.
  Vannavgift til Utset vannverk er p.t. ca. kr. 6.000,- pr. år. Cirkatall - må påregnes endret.
  Vedlikeholdsutgifter samt utgifter til brøyting og strøing av privat vei må påregnes.
  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.
 • Det foreligger ingen ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen, i følge Hitra kommune.

  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Konklusjon fra Tilstandsrapport:
  "Boligen er fra 1929 og og det opplyses at den er tilbygd og rehabilitert i 2007. Boligen er bygd av solide materialer, og med en normal god håndtverksmessig standard. Kjøper bør være klar over noen forhold. Her er de antatt viktigste i uprioritert rekkefølge:
  For egen sikkerhets skyld anbefales å montere rekkverk på trapp til 2. etg.
  Taktekking på tilbygg er tilsluttet hovedtak uten beslag og selv om det ikke er registrert lekkasjer som følge av dette anses dette som en ufagmessig utførelse.
  Det registreres et forholdsvis fuktig miljø i blindkjeller/kjeller og et aktuelt tiltak for å redusere avdamping fra grunnen kan være å legge plastfolie på grunnen.
  Takvinkel på tilbygg er i grenseland for hva som er anbefalt for denne type taktekking (10 grader).
  Det er ikke foretatt inspeksjon av takkonstruksjon tilbygg. Det anbefales å åpne luker og foreta inspeksjon av arealet.
  Det registreres motfall til sluk på bad.
  Forøvrig anbefales en gjennomgang av denne rapporten i detalj for kommentarer, anbefalinger og levetidsbetraktninger."

  Det gjøres oppmerksom på at faktisk planløsning avviker noe fra byggemeldt/godkjent tegning.
  Det er ikke fremlagt byggemeldt/godkjent tegning vedrørende fjøs.
  Siste feiing: 15.04.2020: Status: Ingen hjemme.

  Områdeanalyse - Berørte datasett:
  - 100-meter belte kyst
  - Løsmasser
  - Mulighet for marin leire
  - Vernskog
  - FKB-AR5
  - Marin grense
  - Nettanlegg

  Det gjøres oppmerksom på at naust som står på teig 2, ikke medfølger i handelen, men tilhører en annen eiendom.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Følgende er tinglyst på eiendommen:

  - 13.04.1950 300425 Utskifting (fås ved henvendelse til oppdragsansvarlig)
  - 01.06.1960 1691 Best. om veg
 • Eiendommen ligger i et uregulert område.
  Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til spredt næringsbebyggelse, nåværende.
 • Gnr. 106 Bnr. 9 i Hitra kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Dersom bud aksepteres i 2021, gjelder følgende:

  Eiendommen selges eiendommen "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Videre oppfordres det til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig.

  Eiendommen kan ha mangel i følgende tilfeller:
  1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl. § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
  2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl. § 3-8. Tilsvarende gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er rettet i tide.
  3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl. § 3-9.

  Dersom bud aksepteres i 2022, gjelder følgende:

  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,2 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 12.000,-, oppgjørshonorar kr. 4.375,- og visninger kr. 2.000,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 45.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Kyrre Osmundsen
  Liv Olga Hovdahl
Sindre Belsås

Megler

Sindre Belsås

46 42 70 12

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger