aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til eiendommen Fossholm!
Velkommen til eiendommen Fossholm!

NES I ÅDAL Fossholm 10

Innholdsrik landbrukseiendom med mange muligheter, beliggenhet nær elva Urula. Tidligere gris- og storfeproduksjon.

 • kr 3 490 000
 • BRA 157 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 3 490 000
 • Omkostningerkr 104 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 594 292
 • ObjektstypeLandbruk
 • EierformSelveier
 • Byggeår1940
 • Soverom2
 • ArealP-rom 106 m²
 • Tomt106 064 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 3 490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 490 000,00))   104 292,- (Omkostninger totalt)   3 594 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  Kommunens gebyr for konsesjonsbehandling er på inntil kr. 5 000,- jf. forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker.

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning.
Eiendommen Fossholm ligger i stille og fredelige omgivelser nær elva Urula. Bygningsmassen på eiendommen er stor, så her er mulighetene mange for å kunne være delvis selvforsynt om man skulle ønske det. Ca. 6 km fra eiendommen finner en Nes i Ådal med dagligvare, servering og bensinstasjon, omsorgssenter, barnehage og Nes Skole for 1-10 trinn. De siste årene har det være grisehold på gården, men her er det også bygninger for storfehold. Eiendommen ligger ca. 185 moh, men gode snøforhold i områdene rundt gir mye smeltevann i elva og et kaldt område langs elva Urula klimamessig sett. Velkommen på visning!
Eiendommen ligger i svakt hellende terreng, og nær våningshuset er det plener og beplantning.

Fossholm 10, Buskerud

 • Tomt
  106064m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt, ca. 106 064 m². Arealet er hentet fra kommunes matrikkelkart og er delt opp i tre teiger: Beregnet areal jfr. informasjon mottatt fra kommunen er: ca. 71.667 m². ca. 33.597 m². ca. 779 m². Beregnet areal er basert på eiendommens registrerte eiendomsgrenser i Matrikkelen (off. eiendomsregister). Dersom eiendomsgrenser ikke har latt seg registrere nøyaktig i Matrikkelen, vil det beregnede arealet ikke være korrekt. Ihht. Landbrukstakst, med kilde Gårdskart, er arealet fordelt på: ca. 77,5 daa Fulldyrket jord ca. 10,4 daa Produktiv skog ca. 18,1 daaTun, veger, myr, uproduktiv skog o.a Eiendommen har ifølge Gårdskart 77,5 dekar fulldyrkadyrka jord, fordelt på 2 teiger. Størteparten av den fulldyrka jorda ligger ved tunet. Ifølge takstmann består jorda av sandjord, som er godt oppgjødslet etter mange år med husdyrhold. For tiden er det kornproduksjon på arealet. En teig (31,6 dekar) ligger ca. 2 km sørvest for tunet i luftlinje. Adkomst via Hedalsveien og skogsbilvei 6 km. Teigen har hellende terreng 420-455 moh. Teigen er for tiden ikke dyrket. Gjenstår noe arbeid med grøfting og planering/gjenfylling av grøfter. Skog. Ifølge Gårdskart har eiendommen 10,4 dekar produktiv skog. Det produktive skogarealet er kantarealer mot dyrket mark. Arealets størrelse og treslag gjør det mest aktuelt å bruke trevirket til vedproduksjon for eget bruk og eventuelt salg. Eier har utarbeidet en avtalen om disposisjonsrett over et areal som er beliggende søndre hjørne av eiendommen. Dette tilsvarer en 3-kant på ca. 1,5 da inkl. veg. I tillegg ønsker selger å disponere vognskjulet (Langt smalt hus ut mot bekken) langsmed bekken ut 2025. Se vedlegg i prospekt. Arealene er ikke nøyaktig oppmålte, og vil avvike ved oppmåling.

  Beliggenhet
  Eiendommen Strand ligger i stille og fredelige omgivelser nær elva Urula. Her er det åpent og mye sol i sommerhalvåret, mens sola gjemmer seg bak Treknatten et par måneders tid i perioden november til januar. Her kan en nyte utsikten til Fossholmfjella med Treknatten og ta et bad i elva, som selger/eiendommen forøvrig er eier i. Eiendommen ligger ca. 185 moh, men gode snøforhold i områdene rundt gir mye smeltevann i elva og et kaldt område langs elva Urula klimamessig sett. (opplyst av selger) Fra eiendommen er det i underkant av 6 km til dagligvare, servering og bensinstasjon, omsorgssenter, barnehage og Nes Skole for 1-10 trinn. Området sokner til Hønefoss for det videregående trinnet, med Hønefoss videregående skole og Ringerike videregående skole. I sentrum av Nes finner en også barnehage, kirke m.m. Nes eller Nes i Ådal er et sogn, og et tettsted, i dalføret Ådal i Ringerike. Nes er naturlig sentrum for Øvre Ådal, som er ett av tre definerte distrikter i dalføret. Tettstedet ligger på begge sider av elva Begna, rett nord for elvas utløp i Sperillen, langs E16 som er stamveien gjennom Valdres til Vestlandet. Det er gode turmuligheter i områdene rundt gårdstunet, til bla. Fossholmfjellet ved Treknatten, og det er kort vei til både Begna og Sperillen med muligheter for bading, fiske og båtliv. Fra Strand/Fossholm er det ca. 2,5 mil til Vassfaret og fra sør i Hedalen kan en ta seg over Vidalen, ca. 1,5 mil fra eiendommen, og ned til Strømsoddbygda, øverst i Soknedalen med bil, via bomvei. Dette er den gamle kongeveien mellom Ringerike og Valdres. Fra eiendommen Strand/Fossholm er det ca. 6 mil til Hønefoss, ca. 5 mil til Bagn, ca. 6 mil til Nesbyen og ca. 5,5 mil til Brandbu (+ fergetur).

  Adkomst
  I Nes sentrum tar en av E16 nær kirka inn på Hedalsveien og følger denne 2,1 km. Ta til venstre inn på Fossholm, kjør ca. 115 m, sving til venstre og fortsett ytterligere 100 m fram til eiendommen som er merket Aktiv "Til salgs!" Adressen er: Fossholm 10 og 14. Velkommen!

  Bebyggelse
  Landbrukseiendom med våningshus, anneks, driftsbygning, storfefjøs, utefjøs, sommerfjøs, redskapshus, stabbur/skåle og pumpehus for vanning.

  Byggemåte
  Informasjon under "Byggemåte" er hentet fra tilstandsrapport og landbrukstakst: VÅNINGSHUS: Byggeår: 1940. (Opplyst av eier) Tilbygg: ca. 2006 Nytt inngangsparti, entré, bad og vaskerom. Tilbygg (råbygg): 2015. Bolig ble ca 2006 tilbygget med nytt inngangsparti, entré, bad og vaskerom, samt at opprinnelig bolig ble oppgradert med tilleggsisolering av yttervegger, ny utvendig kledning, nye vinduer for 1- og 2. etasje. Taktekking består av aluminium takplater fra 1995 på hovedtak og nye metall takplater på tilbygg (ca 2006 og 2015). Nytt kjøkken, bad og vaskerom i 2006. Hovedel av overflater pusset opp eller nye i 2006. Pipe og vedovner er eldre. Nytt strømopplegg i 2006. Vannopplegg i bolig fra 2006, det er liten lekkasje på røropplegg i kjeller. Det anbefales en gjennomgang av fagmann på røropplegg i kjeller. Bolig har privat vannforsyning. Det er ikke gitt opplysninger om avvik på kvalitet for vann. Avløp fra bolig til slamavskiller fra 2006, som igjen har overløp til eldre kum med infiltrasjonsgrøft. Tilstand på eldre utvendig anlegg er ikke sjekket. Generelt fremstår bolig i god stand, men det er behov for noe vedlikehold av bygning utvendig. Innvendig er det noe mindre mangler og behov for noe oppussing og mindre utbedringer. Trapp til loftsetasje mangler rekkverk og har enkel utførelse med høye opptrinn. Trapp til kjeller har bratt utførelse og ikke rekkverk. Ca 2015 er det oppført tilbygg tiltenkt som utvidelse av stue. Tilbygg er i dag råbygg og må ferdigstilles utvendig og innvendig. Det er viktig å lese gjennom beskrivelse av bygningsdeler med avvik og forslag til tiltak, for å få ett helhetlig inntrykk av tilstand og behov for utbedringer. UTVENDIG: Støpt grunnmur med kjeller. Tilbygg med entre, bad og vaskerom oppført på ringmur med støpt plate på grunn. Tilbygg (råbygg) oppført på ringmur og støpte fundamenter/pilarer. Vegger: Veggene i opprinnelig del har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår + utvendig 5 cm isolert påforing med stående og liggende bordkledning på gavlvegg mot råbygg og på vegg mot overbygget inngangsparti. Tilbygg med entre med 15 cm isolert bindingsverk og stående bordkledning. Trebjelkelag mellom etasjer med stubbloft mot kjeller. Takkonstruksjon i tre med knevegger og uisolerte knekott og kaldtloft mot møne. Loft etterisolert Taktekkingen er av stålplater, type eldre Atakplater i stål med sort belegg på hovedtak og på tilbygg er det tilsvarende plater med nyere profil. Takrenner med utkast til terreng for deler av tak. Takrenne og beslagsløsninger fra ca. 2006. Overbygget inngangsparti med spaltegulv av terrassebord, rekkverk og mønet takoverbygg med panelt himling med downlights. Tilbygg (uisolert råbygg) oppført på ringmur murt opp av konstruksjonsblokker, samt at gulv og del av tilbygg står på støpte fundamenter/pilarer. Yttervegger i bindingsverk asfaltplater og vindsperreduk utvendig. Tak med saksestoler og Sutak undertaksplater. Tak tekket med profilerte stål takplater. INNVENDIG: Overflater i boligrom med unntak av våtrom (egen beskrivelse) Gulv: Fliser i entre og gang. Vinyl-fliser i kjøkken. Laminat i stue, trappegang loftsetasje og ett soverom. Malt tregulv i soverom nr 2. Vegger: I hovedsak trepanel og malt panel. Himling: I hovedsak trepanel og malt panel. I kjeller er det støpt gulv (delvis grovstøpt), murvegger og stubbloftshimling. Boligen har mursteinspipe med ett pipeløp. Pipe over tak har eldre beslag og overflater. Vedovn i stue og kjøkken. Plassbygget enkel trapp mellom etasjer. Enkel bratt rettløpstrapp til kjeller. Furu heltre fyllingsdører og malte fyllingsdører ANNEKS: Anneks (adresse Fossholm 14) satt opp i 2001. Ble gitt byggetillatelse for oppføring som bolig, men behovet for bolig ble endret og annekset som bolig ble derfor ikke ferdigstilt. Blir benyttet for lagring. Ikke innlagt vann eller strøm. Annekset består av 2 Moelven-brakker med overbygd saltak med takplater. Brutto grunnflate 31 m2. I forlengelsen av Moelven-brakkene er det overbygd veranda med brutto grunnflate 15 m2. Annekset er fundamentert med støpte pilarer. DRIFTSBYGNING: Driftsbygning i bindingsverk. Brutto grunnflate ca. 440 m2. Saltak med plater. Midtre del av driftsbygningen er opprinnelig driftsbygning fra 1940 med kufjøs og høyloft. Brutto grunnflate ca. 135 m2. Ombygd til grisehus i 1988 og restaurert/oppgradert i 2007. Støpt golv. Gjødselkjelleren benyttes i dag som lagerrom for redskap mm. 2 rekker med grisebinger. Den ene rekka har møkkluker, den andre rister. Husdyrgjødsla transporteres til gjødselkjeller under nordre del av driftsbygningen med skrue. Nordre del bygd i 1994 for melkeproduksjon. Brutto grunnflate ca. 205 m2. Fjøs med møkkjeller under og kaldluft høytørke i 2. etasje. Tilbygg i en etasje med mjølkerom/tankrom, kontor og dusjrom med toalett. Fjøset ble ombygd til grisehus i 2007-2008. Mjølkerom/tankrom benyttes nå som grovkjøkken. Høytørka er ikke i bruk. Transport av høy til tørka ble gjort ved hjelp av høykanon. Utvendig lastelem i gavlenden. Blir benyttet ved mottak av smågris og levering av slaktegris. Ved å dele innsett av gris i to aldersgrupper er det plass for 220-230 slaktegriser. Grisehuset har ventilasjon med alarm ved stans. Gjødselporten er ikke tett og må utbedres med nye plater/eventuelt ny port. Søndre del bygd 1988-1989. Brutto grunnflate ca. 100 m2. Består av 2 rom. Det ene rommet er isolert, har støpt golv, og ble bygd som potetlager. Senere benyttet for gris. Benyttes nå som lager for redskap mm. Det andre (søndre) rommet har jord-/grusgolv og benyttes som flisrom og lagerrom for redskap. STORFEFJØS: Uisolert tallefjøs for storfe med brutto grunnflate 620 m2. Bindingsverk. Støpt golv. Saltak med plater. Utlufting i mønet. Dobbel slagport mot øst. I gavlenden møt vest er det skyveport til husdyrrommet og skyveport til fôrbrettet. Bygd i 2006 (370 m2) med fôrbrett (2 meter bredt) mot yttervegg, skrapeareal langs fôrbrett og talle mot bakvegg. Inndelt i 4 binger med fast vegg i halve byggets bredde og flyttbare grinder i forlengelsen. Front med 39 eteplasser. Påbygd i 2010 (250 m2) i forlengelse av bygningen. Utvendig overbygd forbrett. Front med 18 eteplasser. UTEFJØS: Uisolert utefjøs med brutto grunnflate 60 m2. Jordgolv. Fundamentert på liggende impregnerte stolper. 3 vegger, åpen gavlende mot øst. Dobbel slagport mot vest. Saltak med plater. Innvendig panel i 2 meters høgde med plater i 1,2 meters høgde. SOMMERFJØS: Sommerfjøset for storfe ligger ca. 200 meter sør for tunet i tilknytning til dyrket areal. Brutto grunnflate 60 m2. Saltak med plater. Søndre del av sommerfjøset består av støpt fôrbrett og støpt eteplass. Front med eteplass for 12 dyr. REDSKAPSHUS: Redskapshus i bindingsverk fra1996 med brutto grunnflate 297 m2. Saltak med takplater. Støpt grunnmur. Store åpninger (uten dører/porter) i begge gavelendene og 2 store åpninger på den ene langsiden. Jord-/grusgolv. I tillegg et smalt lagerbygg i forlengelsen av redskapshuset med brutto grunnflate 55 m2. Deler av golvet er støpt. Dobbel slagport i gavelenden. STABBUR/SKÅLE: Stabbur/skåle fra 1940. Brutto grunnflate 33 m2. Benyttes som lager. 2 rom der det ene rommet har plankegolv og det andre jordgolv. PUMPEHUS FOR VANNING: Informasjon ifølge selger: Pumpehus for vanning ved elva Urula. Nedgravd strømkabel. Beregnet for vanning av teiene som ligger ved tunet. Pumpe med kapasitet for 2 vanningsmaskiner. Framføring av vann til teigene med overflaterør. Pumpe m/motor og rør regnes ikke med i taksten. Verdien av vanninga kommer til uttrykk jordverdien (avlingsnivå).

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger opplyser i egenerklæring: - Det har vært utført arbeid på bad/våtrom i 2007/2008. Arbeidet ble utført ved egeninnsats med hjelp av flislegger/snekker. - Det har aldri vært noe problem rundt vann/avløp på Fossholm 10 mtp Tilbakeslag av avløpsvann i sluk el - Rørlegger arbeid utført av Lie sønner Bagn. - Vedr. sprekker i mur, skjeve gulv ol: Se tilstandsrapport. Eldre hus har ofte litt helling div. gulv. - Skiftet tak i 1995 til aluminiumsplater. Arbeidet ble utført av Tor Westli. - Årlig kontroll på hele El-anlegget. Utført av Torgeir Kultrud (Eltrik AS) - Pkt. 13. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeider som normalt bør utført av faglærte personer, utover det som er nevnt tidligere (feks. på drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc). - Ja, vil ha full kontroll og skikkelig gjort derfor ordner selv. - Eiendommen har eierandel i Fossholm Bru, se tinglyst avtale. Tilleggskommentar: "Huset er for meg i bra stand, bortsett fra endel løse fliser i ganggulv, som varsla om ved tilstandsrapport. Kjeller er bygd for matvarelagring og funker bra, litt for tørt for potet." Se også vedlagte egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

  Innhold
  Våningshus: Hovedetasje: P-rom 72 m², S-rom 2 m². Entre, bod, kjøkken, to stue, vaskerom, bad og bod. 2. etasje: P-rom 34 m², S-rom 0 m². Trappegang med kontorkrok, to soverom med kott mot skrånende tak. Kjeller: To rom. P-rom 0 m², S-rom 45 kvm. Overbygd veranda/inngangsparti, ca. 10 m² Påbegynt tilbygg med brutto grunnflate 50 m² Anneks: Overbygd veranda. Ett rom (benyttet som lager). Driftsbygning, ca. 440 m² Storfefjøs, ca. 620 m² Utefjøs, ca. 60 m² Sommerfjøs. ca. 60 m² Redskapshus, ca. 297 m² Stabbur/skåle, ca. 33 m² Pumpehus for vanning:

  Standard
  Landbrukseiendommen Strand/Fossholm finner du idyllisk beliggende nær elva Urula. Eiendommen har flate, fine jorder, god tilgang på vann og mye natur "rett utenfor døra". De siste årene har det vært grisehold på gården, men i tillegg til driftsbygningen, som er ombygd til grisehold, har eiendommen storfefjøs, utefjøs og sommerfjøs, så her er mulighetene mange. Redskapshus og pumpehus for vanning, samt stabbur og anneks er også blant de mange bygningene på gården. Eiendommen ligger i svakt hellende terreng, og nær våningshuset er det plener og beplantning. Våningshuset er i 1½ etasje hvor den opprinnelige delen er fra 1940. Denne ble delvis restaurert og tilbygd i perioden 2006 -2008. Et nyere tilbygg er under oppføring, men selges som råbygg. Våningshuset har overbygd veranda/inngang med plass til sittegruppe m.m. Inne i huset er det entré med varmekabler i gulv, og et romslig kjøkken med fin plass til spisegruppe. Kjøkkeninnredningen er fra 2006 og har heltre fronter, og glassdører i to av overskapene. Laminat benkeplater med nedfelt stålkum, samt fliser mellom skap og benk. Ventilator og opplegg for oppvaskmaskin. På kjøkkenet er det også en Jøtul vedovn. Innenfor kjøkkenet er det to stuer, begge med fin plass til sofa- eller spisegruppe. I den innerste stuen er det en eldre peisovn som gir lun og god varme til rommet. På badet er det lyse, flislagte vegger og flislagt gulv med varmekabler. Her er det stor, hvit baderomsinnredning med mye skapplass, samt frittstående dusjkabinett, badekar og toalett. Badet har belysning fra halogen downlights. Vifte i yttervegg. Huset har et eget, praktisk vaskerom med flislagt gulv og varmekabler. Overskap og stål vaskekum, samt toalett og opplegg for vaskemaskin. Bod med kjellerlem. I entréen er det god garderobeplass og trapp opp til trapperom i 2. etasje hvor det er en liten kontorkrok. I etasjen finner en også husets to soverom. Hovedsoverommet er stort og romslig med heltre skyvedørs garderobe langs den ene veggen. Det andre soverommet er noe mindre, men også dette har fin plass til dobbeltseng. Fra soverommet er det adkomst ut til kneloft med ekstra lagringsplass. Fra entréen i hovedetasjen er det trapp ned til kjeller med to lagerrom, hvor en 200 liter varmtvannsbereder fra 2006 er plassert. Huset har parabol og det benyttes mobilt bredbånd. Huset er tilkoblet felles brannvarslingsanlegg for gården. Eier opplyser at brannalarm i våningshus og driftsbygninger for husdyr har direkte varsling til hovedsentral. Strøminntak og strømmåler til bygninger er plassert i driftsbygning. Jordkabel inn til el. tavle i bolighus. Automatsikringer for kurser. I hovedsak åpent el. opplegg i bolig. På tunet er det anneks som opprinnelig var tiltenkt oppført som bolig, men grunnet endret behov, har annekset ikke blitt ferdigstilt og benyttes nå som lager. Annekset har overbygd inngangsparti/ veranda og ett stort rom. Det er ikke lagt inn strøm eller vann. Gården har en driftsbygning, flere fjøs mm. Utfyllende informasjon om hver av bygningene er oppført under punktet "Byggemåte", men i landbrukstaksten kan en også lese følgende om bruk: - Driftsbygningen er tilpasset slaktegrisproduksjon med innkjøp av smågris. - Storfefjøset er godt anvendelig for storfekjøttproduksjon med ammekyr eller innkjøp av kalver. Bygningen kan også være aktuell for alternativ bruk. - Utefjøs kan benyttes for lagring av redskap. Sommerfjøset har liten verdi hvis det ikke er storfe på eiendommen. - Redskapshuset er ett åpent rom med god takhøyde som begrenses noe mot ytterveggene pga. konstruksjonen. - I hovedsak er det godt dimensjonerte dører/porter/åpninger i driftsbygningene. - For grisehus og storfefjøs vil det være aktuelt med noen tilpasninger for å tilfredsstille forskrift om hold av storfe og slaktegris. På tunet er det også stabbur med vedskåle. Nær elva er det satt opp et pumpehus for vanning: I Landbrukstaksen opplyses det at den dyrkede marken er i god hevd. Det gjenstår ferdigstillelse av jordet lengst fra tunet. For mer informasjon om jorder og skog se punkt "Tomten" --- Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. Fra tilstandsrapport - Våningshus: UTVENDIG Taktekking - TG: 2 Taktekking består av aluminium takplater fra 1995 på hovedtak og nye metall takplater på tilbygg (ca 2006 og 2015). Vurdering av avvik: - Det er avvik: Takplater har normal slitasje med noe småbulker og riper. Enden på plater hvor det er ettermontert takrenne mot tilbygg har grov kuttflate. Pga sammenføyning av tak i hjørne mellom tilbygg for entre og tilbygg (råbygg) er det gjort tilpassninger med beslagsløsninger, som avviker fra mer standarisert måte å gjøre det på. Konsekvens/tiltak: - Tiltak: Det fungerer med dagens utførelse for tipasninger mellom tilbygg og eksisterende bolig, men det anbefales å følge med på tilstand til taktekking og beslagsløsninger. Nedløp og beslag - TG: 3 Takrenner med utkast til terreng for deler av tak. Takrenne og beslagsløsninger fra ca 2006. Vurdering av avvik: - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. - Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. - Det er avvik: På tilbygg med entre er det ikke nedløp fra takrenne-kum. Feiestige til pipe er plassbygd stige som ligger ned på takplater med innfesting beslag mot møne. Det er ikke opplyst om eventuelle åpne avvik etter tilsyn/feiing av pipe. Konsekvens/tiltak: - Tiltak: Montere taknedløp på tilbygg med inngangsparti. Sjekke tilstand på alle takrenner og eventuelt utbedre der det er behov. Ved befaring hadde feiestige løsnet fra beslag innfesting .Det må påregnes å montere godkjent feiestige. I forbindelse med at stige har løsnet fra innfesting ved møne, må det sjekkes at ikke er skade på taktekking. Veggkonstruksjon - TG: 2 Veggene i opprinnelig del har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår + utvendig 5 cm isolert påforing med stående og liggende bordkledning på gavlvegg mot råbygg og på vegg mot overbygget inngangsparti. Tilbygg med entre med 15 cm isolert bindingsverk og stående bordkledning. I overgang mellom yttervegg og tak for tilbygg med entre er det montert Steni sementplater på kledning, som beskyttelse for vannsprut fra tak. Vurdering av avvik: - Det er avvik: Kledning fra ca 2006 med normal slitasje. På noen kledningsbord er det mindre sprekker i overgang mellom overligger og underligger. Lufting av kledningen er ikke iht. dagens anbefalte løsning. Konsekvens/tiltak: - Tiltak: Det bør sjekkes over kledning generelt og musetetting mellom vegg og kledning, og eventuelt gjøre utbedringer der det er behov. Takkonstruksjon/Loft - TG: 2 Takkonstruksjon i tre med knevegger og uisolerte knekott. Kaldtloft over horisontal himling i horisontal loftshimling. Adkomst til loft via luke i himling og enkle dører i knevegg for adkomst til knekott. Loft etterisolert med isolasjonsplater laget av gjenvunnet tøy/stoffer. Tilbygg med inngangsparti er det takverk i tre med kaldtloft (ikke adkomst) og sperretak med bæredragere og tresøyler for inngangsparti. Tilsvarende isolasjon som på loft for hovedtak. I råbygg er det prefabrikerte selvbærende saksestoler. På hovedtak og tilbygg inngangsparti er det undertak av trebord, antatt med underlagspapp. Råbygg er det Sutak undertaksplater. Undertak er besiktiget fra innvendig bygg. Vurdering av avvik: - Det er avvik: Det er ikke registrert skader på takkonstruksjon. Det må påregnes at skråtak i loftsetasje har mangelfull isolering og luftesjikt i forhold til dagens standard. Vindskier på hovedtak er slitt og vedlikehold/utbedring må påregnes. Konsekvens/tiltak: - Tiltak: Det er ikke registrert forhold som krever strakstiltak, utover utbedring av vindskier. Vindu loft og kjeller - TG: 2 Loft er det innlistet glass i vindu for en gavel. Kjeller er det doble vinduer fra opprinnelig byggeår. Vurdering av avvik: - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Konsekvens/tiltak: - Det må foretas lokal utbedring. Utbedring eventuelt utskifting av vinduer i kjeller må påregnes. Overbygget inngangsparti - TG: 2 Spaltegulv av terrassebord på bjelkelag fundamentert på pilarer og med opplegg på yttervegg/mur. Sperretak med panelt skråhimling med downlights. Malt rekkverk med stående rekkverksbord og altanrekke. Vurdering av avvik: - Det er avvik: Konstruksjon i generelt god stand, men det er noe slitasje på overflater og gulv er ubehandlet. Konsekvens/tiltak: - Tiltak: Behov for vedlikehold/overflatebehandling. TILBYGG (RÅBYGG) - TG: 3 Tilbygg (uisolert råbygg) oppført på ringmur murt opp av konstruksjonsblokker på støpt såle, samt at gulv og del av tilbygg står på støpte fundamenter/pilarer. Yttervegger i bindingsverk asfaltplater og vindsperreduk utvendig. Tak med saksestoler og Sutak undertaksplater. Tak tekket med profilerte stål takplater. Deter ikke montert takrenner. Vurdering av avvik: - Det er avvik: Tilbygg er uisolert råbygg. Konsekvens/tiltak: Det er ikke foretatt noe detaljert kostnadsoverslag på å ferdigstille tilbygg, da dette vil avhenge av hva tilbygg skal brukes til, standard etc. Kostnadsestimat er satt for å synligjøre at det er en kostnad for å ferdigstille bolig. INNVENDIG Overflater - TG: 2 Overflater i boligrom med unntak av våtrom (egen beskrivelse) Gulv: Fliser i entre og gang. Vinyl-fliser i kjøkken. Laminat i stue, trappegang loftsetasje og ett soverom. Malt tregulv i soverom nr 2. Vegger: I hovedsak trepanel og malt panel. Himling: I hovedsak trepanel og malt panel. Vurdering av avvik: - Det er avvik: Gulv i entre og gang har høydeforskjell og det er bom på limfeste for fliser og noe sprekker i fliser. Overflater generelt har variert slitasje og standard. Konsekvens/tiltak: - Tiltak: Omfang av oppussing vil være avhengig av bruksmønster og krav til standard, men det er påregnelig at det må foretas noe oppussing. Kostnadsestimat gjeler i hovedsak utbedring av gulv i entre og gang, samt noe oppussing. Etasjeskille/gulv mot grunn - TG: 3 I kjeller er det støpt gulv (delvis grovstøpt) på grunn. Tilbygg oppført på ringmur med støpt isolert plate på grunn. Trebjelkelag mellom etasjer med stubbloft mot kjeller. Isolering av etasjeskillere ikke undersøkt. Vurdering av avvik: - Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Det er avvik: I tilbygg med entre, bad og vaskerom er det støpt gulv med ensidig fall mot inngangsparti. Lik utførelse for gulv i alle rom. Vider er det høydeforskjell på gulv i entre og gang med trapp, som er utjevnet med oppsparkling av gulv i overgang mellom rom. Flislagt gulv i gang er lagt ovenpå gipsplater på tregulv og kan således ha noe svikt som kan føre til bom under fliser og sprekker i fuger. Konsekvens/tiltak: - Tiltak: Flislagte gulv i entre og gang fungerer og det er en skjønnsmessig vurdering av om dette er nødvendig å utbedre. Estimert kostnadsestimat gjelder oppretting og nye overflater. Radon - TG: 2 Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Konsekvens/tiltak: - Andre tiltak: NGU sitt aktsomhet kart viser at bolig ligger i område med moderat til lav forekomst av radon. Pipe og ildsted - TG: 2 Boligen har mursteinspipe med ett pipeløp. Pipe over tak har eldre beslag og overflater. Vedovn i kjøkken og stue. Vurdering av avvik: - Det er avvik: Pipe over tak har mangler og slitasje på beslag. Feieluke i kjeller har rustbelegg. Vedovner med normal funksjon. Konsekvens/tiltak: - Tiltak: Det må påregnes behov for utbedring av pipe over tak. Det er ved enkel besiktigelse ikke registrert avvik som krever strakstiltak. For eldre piper og ildsteder kan allikevel feil oppstå , eller det avdekkes forhold f.eks ved tilsyn ,som tilsier at det må gjøres utbedringer. Innvendige trapper - TG: 2 Plassbygget enkel trapp mellom 1- og loftsetasje. For adkomst til kjeller er det luke i gulv og enkel rettløpstrapp ned til kjeller. Vurdering av avvik: - Det er avvik: Trapper har enkel utførelse og slitasje. Kjellertrapp har ikke rekkverk. Trapp til loftsetasje har ikke håndløper i trappeløp og rekkverk har større åpninger enn dagens forskriftskrav tillater. Trapp til loftetasje har høyere opptrinn enn anbefalt. Konsekvens/tiltak: - Tiltak: Trapp til loftsetsje: Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger. Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. Trapp til kjeller bør utbedres med enkelt rekkverk på ene siden av trapp. Innvendige dører - TG: 2 Furu heltre fyllingsdører og malte fyllingsdører. Vurdering av avvik: - Det er avvik: Dører generelt med normal slitasje. Uisolert dører til knekott. Konsekvens/tiltak: - Tiltak: Det anbefales å montere inn isolerte kottdører. VÅTROM Generell: Vaskerom har utførelse fra 2007-08 og gjeldene forskrift er TEK-97. Det foreligger ingen dokumentasjon på utførelse og opplysninger er basert på opplysninger fra eier. VASKEROM /WC Overflater vegger og himling - TG: 2 Sokkelflis og baderomsplater på vegger. Trepanel i himling. Vurdering av avvik: - Det er avvik: Det er noe usikkerhet vedrørende tetthet i overgang mellom sokkelflis og baderomsplate. Plate er ikke satt ned på bunnlist, slik som monteringsanvisning for baderomsplater viser. Konsekvens/tiltak: - Tiltak: Vegger utsettes ikke for bruksvann og således er det ikke nødvendig med utbedring. Sluk, membran og tettesjikt - TG: 2 Det er plastsluk. Eier opplyser at det er benyttet smøremembran. Vurdering av avvik: - Det er avvik: Rommet har to sluk. Bisluk Det foreligger ikke dokumentasjon eller foto av membransjikt og utførelse av slukmansjett. Det er smurt membran inn på sluk (bisluk) , men ikke benyttet slukmansjett. For sluk under servant er klemring ikke synlig. Konsekvens/tiltak: - Tiltak: Gulv utsettes ikke for bruksvann og det er fall til sluk som gjør at rommet har lekkasjesikring mot rørbrudd etc. Det er støpt gulv på grunn og mindre vannmengde som kommer ned i betongstøp rundt sluk vil normalt ikke kunne oppdages eller føre til skade. Det anses ikke å være nødvendig med strakstiltak. Når rommet en gang skal pusses opp må det påregnes å anlegge nytt membransjikt for våtsoner (gulv med oppkant). Ventilasjon - TG: 2 Det er ingen ventilering. Vurdering av avvik: - Rommet har kun naturlig ventilasjon. Konsekvens/tiltak: - Andre tiltak: Avhengig av bruk vil det kunne være nødvendig å etablere mekanisk ventilasjon, f.eks el. avtrekksvifte i yttervegg. BAD Generell: Bad har utførelse fra 2007-08 og gjeldene forskrift er TEK-97. Det foreligger ingen dokumentasjon på utførelse og opplysninger er basert på opplysninger fra eier. Overflater vegger og himling - TG: 2 Rommet har flis på vegger og trepanel i himling. Halogen downlights i senter av himling. Vurdering av avvik: - Det er avvik: Det er sprekk i overgang mellom gulv og veggflis og røroppstikk kommer delvis opp i vegg (tatt ut i flis for rør). Konsekvens/tiltak: - Tiltak: Det bør refuges i overgang gulv/vegg. Overflater Gulv - TG:2 Gulvet er flislagt og har elektriske varmekabler (felles varmekabel med entre og vaskerom). Varmekabel i bad er lagt med litt mindre avstand enn i øvrige rom. Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. - Gulv har ensidig fall mot yttervegg (fra dør til y.vegg mot inngangsparti). Sluk er plassert under badekar. Gulv i bad er utformet for bruk av dusjkabinett og eventuelt lekkasjevann vil renne til sluk, men det vil bli stående noe vann på gulv mellom sluk og yttervegg mot inngangsparti. Stedvis er det behov oppfriskning/utbedring av fuger mellom fliser. Tiltak: - Våtrommet fungerer med dette avviket. - Utbedre silikonfuger og eventuelt fuger der det er behov. Sluk, membran og tettesjikt - TG: 2 Det er plastsluk under badekar. Eier opplyser at det er benyttet smøremembran. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Det foreligger ikke dokumentasjon eller foto av membransjikt og utførelse av slukmansjett. Det er ikke mulig å konstantere at det riktig bruk av mansjett under klemring i sluk. Tiltak: - Bruksvann går i rør direkte ned i sluk og overflater utsettes ikke direkte for bruksvann. Det er støpt gulv på grunn og mindre vannmengde som kommer ned i betongstøp rundt sluk vil normalt ikke kunne oppdages eller føre til skade. Det anses ikke å være nødvendig med tiltak, forutsatt at det benyttes dusjkabinett. Når bad en gang skal pusses opp må det påregnes å sparkle opp nytt fall og anlegge nytt membransjikt for våtsoner i bad. Sanitærutstyr og innredning - TG: 2 Baderomsinnredning i hvit utførelse, toalett, badekar og dusjkabinett. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Utstyr er fra 2006 og det må påregnes noe slitasje. Tiltak: - Det er ikke registrert avvik eller skader på utstyr som tilsier at det må foretas vesentlig utbedringer eller utskiftinger. Ventilasjon - TG: 2 El. avtrekksvifte i yttervegg. Bad har ikke tilluftsløsning fra oppvarmet rom. Vurdering av avvik: - Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering. Tiltak: - Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l. KJØKKEN Overflater og innredning - TG: 2 Kjøkkeninnredning fra 2006 med furu fronter og laminat benkeplate med stål oppvaskkum. Opplegg for oppvaskmaskin. Fliser på vegg mellom benk og overskap. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Innredning har alder som tilsier at det må påregnes noe slitasje på overflater, beslag etc. Tiltak: - Avhengig av krav til standard, kan det være påregnelig med noe oppussing, bla for overflater på fronter. TEKNISKE INNSTALLASJONER Vannledninger - TG: 2 Kobberrør i kjeller og plast rør-i-rør fra kjeller til bad , vaskerom og kjøkken. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - I kjeller er det liten lekkasje på ett rør ved fordelingsstokk til rør-i-rør, samt at det er røropplegg som mangler innfesting/tilpasning. Tiltak: - Takstmann er ikke fagmann på røranlegg og det anbefales at rørlegger/fagperson utbedrer lekkasje og tar en generell gjennomgang av vann opplegg. Ventilasjon - TG: 2 Naturlig ventilasjon med ventiler i yttervegger, avtrekksvifte for bad og kjøkkenventilator. Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik i ventilasjonsløsning i forhold til gjeldende krav på oppføringstidspunktet. - Vaskerom/wc har ikke ventilasjon Tiltak: - Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det. TOMTEFORHOLD Drenering - TG: 3 Ukjent utførelse for drenering og fuktsikring. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Det er fukt i grunnmur og støptgulv i kjeller. Tiltak: - Det må påregnes behov for drenering og fuktsikring av grunnmur for kjeller. Behov vil avhenge av bruk av kjeller, men det er viktig at fuktighet i kjeller ikke overstiger nivå som er skadelig for trevirke mot kjeller. Utvendige vann- og avløpsledninger - TG: 2 Vann: Vannledning av plast med varmekabler fra brønn (Isotermrør) fra brønn inn til kjeller. Felles brønn for bolig og driftsbygning etc. Eier opplyser at brønn er sikker vannkilde med god kapasitet. Det er ikke fremlagt rapport for vannprøver. Avløp: Bygningen har utvendig avløpsrør av plast frem til glassfiber slamavskiller fra 2006 med overløp til eldre betong kum med infiltrasjon i grunn.med Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Tilstand på utvendig anlegg for vann (brønn) og avløpsanlegg med kummer og infiltrasjon er ikke undersøkt. Tiltak: - Avløpsanlegg fungerer i dag. Betong kum og infiltrasjon er eldre det kan oppstå behov for utbedring . Kommunen kan også gi pålegg om at avløpsanlegg må utbedres. Vi viser til vedlagt tilstandsrapport for utfyllende informasjon.

  Innbo og løsøre
  Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrig avtales direkte med selger. Det gis ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr som medfølger. Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  På egen gårdsplass.

  Diverse
  Bo- og driveplikt Selger har laget en avtale som skal undertegnes med ny eier vedrørende disposisjonsrett over et bestemt areal, vannrett til eiendom 306/19 og veirett til 306/19. Avtalen følger vedlagt i prospektet på side 124-125, og vil bli undertegnet likt ved kjøpekontrakten. Store deler av eiendommen vil være ferdig ryddet til visning og ikke ytterligere ryddet før overtakelse. Selger velger likevel hva han ønsker å sette igjen og ta med seg. Ringerike kommune opplyser at siste kontroll av pipe/ildsteder var 27.03.2014, mens siste feiing ble foretatt 17.04.2020. Resultat etter brannforebyggende tiltak utført av Brannvesenet 03.05.2023: - De anbefaler at skorstein rehabiliteres med nye rør innvendig. - Eieren bør sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. - Slokkeutstyret er for gammelt, og eieren bør ha kontroll og service på pulverapparat. Ringerikskraft opplyser at siste kontroll av det elektriske anlegget var 01.04.1981. Vegrett til setra, se jordskiftesak Hovedvegen til Fossholm grenda er på selgers eiendom. Vegrett for dem. Landbrukstakst: Ifølge hjemmelshaver ble det med offentlige tilskudd bygget ny bru i 1982. En betingelse for dette var at alle med vegrett til brua ble ansvarlige for fremtidig vedlikehold. Brua ble oppgradert i 2016. Ringerike kommune opplyser vedr. piper og ildsteder: Dato for siste kontroll: 27.03.2014. Ingen pålegg. Dato for siste feiing: 17.04.2020. Ringerikskraft opplyser 04.02.21 at det elektriske anlegget sist ble kontrollert: 01.04.1981 Det foreligger ingen pålegg om utbedringer. Plantegningen er ikke målbar og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil. Innredning og møbler er ikke basert på den faktiske innredningen, og er kun ment å gi en oppfatning av boligens muligheter. Vedr. budgivning: Det enkleste er å legge inn bud elektronisk via "Gi Bud"-knappen i Finn-annonsen, hvor man samtidig legitimerer seg med Bank-Id (det er krav til oversendelse av legitimasjon for alle budgivere.) Det er også mulig å benytte budskjema som oversendes megler. Husk å før opp informasjon vedr. finansiering, og helst navn og tlf. nr på din bankkontakt. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Dersom en budgiver legger inn bud tett opp mot en annen budgivers akseptfrist kan man risikere at eiendommen blir solgt før budet kommer fram til megler. Selger skal skriftlig akseptere bud overfor megler som igjen skal formidle dette skriftlig videre til budgiver før akseptfristen går ut. Vi ber derfor om at bud må være oversendt minimum 5 minutter før eksisterende bud går ut, og at alle bud har en akseptfrist på 30 minutter. Denne fristen kan avtales kortere mot slutten av en budrunde. Se forøvrig Forbrukerinformasjon om budgivning lenger bak i salgsoppgaven. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 490 000,00))   104 292,- (Omkostninger totalt)   3 594 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  Kommunens gebyr for konsesjonsbehandling er på inntil kr. 5 000,- jf. forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker.

 • Oppvarming
  Vedovn i stue og på kjøkken. Varmekabler i entré, på bad og vaskerom. I rom med varmekabler er det lagt ned rør for eventuell vannbåren varme. Dersom det ikke er varmekilder i alle rom, fravikes NEF's normgivende liste over løsøre og tilbehør.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  Offentlige avgifter pr. 2021: Eiendomsskatt pr. år: kr. 1.187,-. Renovasjon pr. år kr. 3.624,-.* Feiing pr. år kr. Kr: 541,21. Avløp: Årlig tilsynsgebyr er på kr: 1080,- i 2020 i forhold til tett tank. Ulike gebyrer på tømming av slam - rensekostnad har eier betalt kr: 1.235,- i 2020. Slam transport inntil 3 kubikk kr: 1206,- over 3 kubikk har han betalt i tillegg kr 437,- Til sammen har eier betalt kr: 3959,- i 2020. Men hvis ekstra tømminger blir det ekstra kostnad. * Eier har /hadde hjemmekompostering, noe som gir et fratrekk på kr 250,- årlig, men dette krever ny søknad fra ny eier. (info fra 2021) * Årsbeløpet for renovasjon viser beregnet avgift for hele året basert på nåværende avtale. Beløpet kan bli endret i løpet av året hvis størrelsen på beholdere endres. 2022: Septik - tett tank 4m3 Kommunen har ikke komplett register over septiktanker, vi tar derfor forbehold om feil i disse opplysningene. Eiendommer som ikke er tilknyttet offentlig avløp, vil få tilsyn de nærmeste årene. Det kan da kreves å bygge nytt eller oppgradere det eksisterende avløpsanlegget. Det er huskjøpers ansvar å innhente status på boligens avløpsanlegg. Beregnet forbruk pr. år for vann og kloakk m3 Pris pr m3 vann kr 30,00 + mva for 2022 Pris pr m3 avløp kr 42,00 + mva for 2022

  Info formuesverdi
  Ingen formuesverdi funnet hos Skatteetaten pr. 16.06.2022.

  Andre utgifter
  I tillegg til ovennevnte kostnader kommer kostnader til vegvedlikehold, strøm og forsikring etc.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3007/306/9: 22.02.1965 - Dokumentnr: 596 - Erklæring/avtale Best. om overdragelse av fallrettigheter i Urula elv m.m. Best. om bet. av indeksreg. kapitalbeløp. Gjelder denne registerenheten med flere 26.10.1982 - Dokumentnr: 6530 - Erklæring/avtale Bygging av Fossholm Bru, med flere bestemmelser. Gjelder denne registerenheten med flere 15.09.1989 - Dokumentnr: 6045 - Jordskifte Grensegangssak Gjelder denne registerenheten med flere 14.09.2001 - Dokumentnr: 4873 - Jordskifte Sak 8/1997 - 6.00 Strand Gjelder denne registerenheten med flere Dokumentnr: 907474 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3007 Gnr:306 Bnr:14 28.07.1939 - Dokumentnr: 1471 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3007 Gnr:306 Bnr:8 17.09.1958 - Dokumentnr: 2109 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:0605 Gnr:306 Bnr:12 14.09.2001 - Dokumentnr: 4874 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0605 Gnr:306 Bnr:11 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0605 Gnr:306 Bnr:12 16.10.2006 - Dokumentnr: 493021 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere 17.01.2018 - Dokumentnr: 332286 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3007 Gnr:306 Bnr:19 Elektronisk innsendt 01.01.2020 - Dokumentnr: 1401514 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0605 Gnr:306 Bnr:9

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på den eldste delen av våningshuset, datert 22.10.1980, men denne var forutsatt uten kjeller. Kommentar fra Ringerike kommune: "Det mangler ferdigattest på tilbygg til bolig fra 2015". Kommunen opplyser så videre at de ikke kan se å ha mottatt noen søknad om brukstillatelse, ferdigattest eller melding om ferdig tiltak. Det er ikke tillatt å bruke bygningene uten brukstillatelse. Selger opplyser følgende: Påbygget er ikke ferdig bygd, er ferdig som råbygg. Resten må ny eier gjøre, derfor ingen ferdigattest. Se vedlagte kopier i salgsoppgaven av attester og brev fra kommunen. Lovlighet: Enebolig - Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk Tilbygg med inngangsparti, vaskerom og bad vises ikke slik det er bygd på tegninger. Råbygg er tilnærmet likt i størrelse som godkjent byggemeldingstegning. En eventuell søknad om bruksendring av rom vil bli ny eiers ansvar å påse.

  Vei, vann og avløp
  Ca. 300 meter privat gardsveg fra Hedalsveien. Deler av vegen er felles med naboer. Man tillater ikke kjøring med biler som har totalvekt over 3.500 kg. på eksisterende gårdsvei, da vegen og brua ikke er godkjent for dette. Dagens eier har årlig krevd en avgift på kr. 500,- per kjøretøy, med indeksregulering hvert 3. år. Ny eier vil tre inn i denne avtale, se vedlegg i prospektet. Eiendommen har vannforsyning fra egen brønn. Vassforsyningen er ifølge eier nedgravd frostfritt med Elvestad-rør. Privat avløp med avløpsrør av plast til glassfiber slamavskiller fra 2006. Overløp til eldre betong kum med infiltrasjon i grunn (spredegrøft). Kommunen opplyser at eiendommen har septiktank/tett tank 4 m3. Kommentar fra kommunen: "Kommunen har ikke komplett register over septiktanker, vi tar derfor forbehold om feil i disse opplysningene. Eiendommer som ikke er tilknyttet offentlig avløp, vil få tilsyn de nærmeste årene. Det kan da kreves å bygge nytt eller oppgradere det eksisterende avløpsanlegget. Det er huskjøpers ansvar å innhente status på boligens avløpsanlegg." En kostnad ved fremtidog pålagt oppgradering av anlegget vil bli ny eiers ansvar. Beregnet forbruk pr. år for vann og kloakk m3: Pris pr m3 vann kr 30,00 + mva for 2022 Pris pr m3 avløp kr 42,00 + mva for 2022 Ringerike Septik opplyser at slamavskillerne ble sist tømt: 31.08.2020.

  Regulerings- og arealplanner
  Kommuneplanens arealdel 2019-2030 Bestemmelser, vedtatt 31.01.2019. LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende. Kommunedelplan for Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011 følger vedlagt i salgsoppgaven. Det samme gjør Kommuneplanens arealdel 2019-2030 -Bestemmelser. Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift), jfr. plan- og bygningslovens § 11-7,a) areal for nødvendig tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet, b) areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse. Området kan som hovedregel ikke utvikles med tanke på bygging av bolig/ fritidsbolig eller annet bebyggelse, fordi det skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger/ fritidsboliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Interessenter som vurderes utvidelse/ endring av bebyggelsen på eiendommen oppfordres til å kontakte kommunen for informasjon om muligheter og søkeprosess. Ta evt også kontakt med megler for nærmere informasjon.

  Adgang til utleie
  Boligen har ikke egen utleiedel.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Eiendommen har bo-og driveplikt.

  Kommentar konsesjon
  Kjøper er kjent med at eiendommen er konsesjonspliktig, og kjøper forplikter seg til straks å søke konsesjon for ervervet. Kommunens gebyr for konsesjonsbehandling er på kr. 5 000,- jf. forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på: 1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette. 2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig. 3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå. Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 490 000,00))   104 292,- (Omkostninger totalt)   3 594 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  Kommunens gebyr for konsesjonsbehandling er på inntil kr. 5 000,- jf. forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker.

  Omk. kjøper beløp
  104292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning. Ved salg av landbrukseiendom og småbruk er det kun våningshus og/eller kårbolig med evt. direkte tilhørende garasje og tomt som omfattes av forsikringen. Ved salg av kombinasjonseiendom der boligdelen utgjør 50 % eller mer, svarer selskapet for skader på den delen av boligen som er regulert og/eller benyttet til boligformål

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Kristjana Berg

Megler

Kristjana Berg

41 26 96 18

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev