aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Løbbedalen 68!

Løbbedalen Fin enebolig med dobbel garasje. Svært barnevennlig og solrikt.

 • BRA 190 m²
 • 3 soverom
 • OMKOSTNINGER81 172
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 381 172
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 986
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 179 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 529 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 300 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  65 000,- (Dokumentavgift)
  202,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  81 172,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 381 172,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
1 etg.: Vindfang, 2 ganger, soverom, soverom/garderoberom, bad, stue og kjøkken.
U.etg: Trapperom, kjellerstue, soverom, bod, kontor, matkjeller, mellomgang, bad og vaskerom.

Løbbedalen 68, Vestfold og telemark

 • Innholdsrik fin enebolig med nyere inngangsparti. Tilrettelagt for utleieleilighet i underetasjen, med egen inngang.
  Nyere flott kjøkken. Gode praktiske løsninger og hvor det er alle fasiliteter på ett plan.
  Boligen bærer preg av å være godt ivaretatt.

  Dobbel garasje med bod og vedbod i tilknytning til garasjen.

  1 etg.:
  Overbygd inngangsparti med nyere og bredere inngangsparti.

  Vindfang.
  Nedgang til kjeller.
  Belegg på gulv, malt panel på vegger og i himling.

  Gang.
  Parkett på gulv, malt panel på vegger og i himling.

  Gang.
  Oppgang til loft.
  Laminat på gulv, malt panel på vegger og takess i himling.

  Bad.
  Wc, massasjebadekar, håndvask med skuffer, speil og skap.
  Flislagt gulv med varmekabler, flis på vegger og malt panel med spotter i himling.

  Soverom/garderoberom.
  Eget garderoberom i tilknytning til soverommet. Godt med lagringsplass. Utgang til veranda.
  Vegg til vegg teppe på gulv, tapet på vegger og takess i himling.

  Soverom.
  Belegg på gulv, malt panel og tapet på vegger, takess i himling.

  Kjøkken.
  Ny Epoc kjøkkeninnredning, ca 5 år gammel. Glatte flater i frontene. Benkeplate i tre og glass mellom benkeplate og overskap. Integrert stekeovn, kjøleskap og oppvaskmaskin.
  Utgang til stor veranda.
  Laminat på gulv, malte plater på vegger og i himling.

  Stue.
  Lys fin stue med varmepumpe og vedovn. Utgang til delvis overbygd veranda.
  Parkett på gulv, malt panel og tapet på vegger, malt panel i himling.

  U. etg.:

  Trapperom.
  Laminat på gulv, liggende panel på vegger og panel i himling.

  Kjellerstue.
  Romslig kjellerstue med vedovn.
  Laminat på gulv, tapet og beiset panel på vegger og panel i himling.

  Soverom.
  Rommet er ikke godkjent som soverom pga. for lite vindu.
  Laminat på gulv, malt panel på vegger og panel i himling.

  Bod.
  Mur på gulv, panel på vegger og i himling.

  Kontor.
  Flislagt gulv, malt panel på vegger og beiset panel i himling.

  Matkjeller.
  Hyller.
  Malt mur på gulv og vegger, panel i himling.

  Mellomgang.
  Laminat på gulv, malt panel på vegger og beiset panel i himling.

  Bad.
  Dusjkabinett, wc og håndvask med skap. Opplegg for vaskemaskin/tørketrommel. Rør i rør system. Eget rom for varmtvannsbereder.
  Flislagt gulv med varmekabler, våtromsplater på vegger og malt panel i himling.

  Vaskerom.
  Her har det tidligere vært et kjøkken i tilknytning til leilighet.
  Vaskekum. Utgang til hage.
  Flislagt gulv med varmekabler, malt panel på vegger og beiset panel i himling.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG2:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg. Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg.
  - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Takrennene er stedvis deformert, antatt som følge av ising og / eller snøras fra taket. Tiltak: Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav. Takrenner og nedløp bør skiftes. Det vil være naturlig å gjøre dette i forbindelse med skifte av taktekkingen.
  - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Kledning med normal aldersslitasje. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak.
  - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Vinduer med varierende alder og slitasjegrad.
  Det er manglende utvendig omramning på kjellervinduene. Tiltak: Det må foretas lokal utbedring. Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
  - Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. På eldre dører er det redusert/dårlig tetting mellom dørblad og karmer. Tiltak: Dører må justeres.
  - Terrasse: Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Dekker og rekkverk med normal alders- og bruksslitasje. Det er noen skjevheter i dekke og rekkverk. Tiltak: Skjevheter og slitasje krever ingen umiddelbare tiltak.
  - Innvendige overflater: Det er en noen uferdige overflater og belistning. Tiltak: Det er ikke behov for umiddelbare tiltak.
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger.
  - Feieluke er plassert bak vedovnen. Tiltak: Feieluke eller ovn bør flyttes.
  - Rom under terreng: Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte. Det er benyttet plast innvendig, på vegger under terreng. Normalt skal det ikke benyttes plast i slike konstruksjoner. Det ble målt fukt på 20 % i treverk vektprosent) Verdier over 18 % kan gi forhold der råte kan utvikle seg. Tiltak: Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.
  - Innvendig trapp: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav. Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav. Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.
  - Bad u.etg: Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er mindre fall til sluk enn det som er kravet ihht. gjeldende forskrift for da badet ble laget. Tiltak: Fuger bør skiftes ut. Slike riss/sprekker kan indikere bakenforliggende fuktskader, og konstruksjonen bør observeres jevnlig for å vurdere utvikling.
  - Bad u.etg: Tettesjiktet rundt sluket (klemring) er ikke utført fagmessig. Tiltak: Det bør vurderes om lokal utbedring er mulig.
  - Bad u.etg: Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering. Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.
  - Bad 1. etg: Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Tiltak: Uegnede materialer må fuktbeskyttes/utskiftes.
  - Bad 1. etg: Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er mindre fall til sluk enn det som er kravet ihht. gjeldende forskrift for da badet ble laget. Tiltak: Våtrommet fungerer med dette avviket.
  - Bad 1. etg: Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. Sluk under badekar er ikke besiktiget. Tiltak: Tilgang til sluk må bedres både for inspeksjon og rengjøring.
  - Bad 1. etg: Rommet har kun naturlig avtrekk via ventil i vegg eller tak. Tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres.
  - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Det har tidligere vært ventilasjonsanlegg, men dette er frakoblet. Avtrekket fra kjøkken og bad i 1. etg. vil være begrenset og kan fuktbelaste loftet. Tiltak: Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det. Det bør etableres mekanisk avtrekk.
  - Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur. Tiltak: Riss og sprekker utbedres med murpuss.
  - Det er løse avslutningslister på grunnmursplatene. Der det ikke er nyere drenering, vil dreneringen ha passert halvparten av forventet levetid. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. Det kan ikke utelukkes at det må dreneres på nytt. Lister må monteres på grunnmursplatene.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige
  avløpsledninger. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Forhold som har fått TG3:
  - Utvendig trapp: Det er ikke montert rekkverk. Der det er mer enn 50 cm fra dekke til terreng, skal det ihht. byggeforskriftene være rekkverk. Tiltak: Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
  - Bad u.etg: Ved fuktmåling i nedre del av vegg mot våtsone fra tilstøtende rom, måles høye fuktverdier. Det er målt fukt på 21 %.(Vektprosent. Verdier over 18 % kan gi forhold der mugg/sopp kan utvikle seg). Tiltak: Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.
  - Elektrisk anlegg.

  Opplysningene er hentet fra tilstandsrapporten utarbeidet av SørTakst AS ved Thomas Kildahl, datert 18.07.2022.
 • Eiendommen ligger sentralt til ved Neslandsvatn. Boligen ligger idyllisk til i en huskrull bestående av 6 bolighus.
  Kort vei til ny barnehage bygget i 2021, barneskole, kulturstua og butikk/ kiosk. Kort vei til Sandvann hvor det er fotballbane, klubbhus, skytebane og flotte ski/ lysløyper.
  Sørlandsbanen har togstasjon på Neslandsvatn.
  Bussavganger til Drangedal og Kragerø.
  Ca 10-15 min. til Alti handlesenter på Tangen i Sannidal. Her er det hyppige bussavganger til Kristiansand/ Oslo.
  Ca 20 min kjøring til Kragerø.
  Flott ny gang- og sykkelvei fra Merkebekk til Neslandsvatn.
  "Banen" - nyere fritidsområde med offentlig badeplass og servicebygg inkludert wc, skifterom og grillmuligheter ligger rett nedenfor eiendommen.
 • Eiendommen ligger i et veletablert boligområde bestående av hus og leiligheter.
 • Se kart på finn.no.
 • Enebolig oppført i 1987 i trekonstruksjon over grunnmur av lettklinkerblokker (Leca).
 • U.etg: Bra/p-rom: 91/80 kvm.
  1.etg: Bra/p-rom: 99/99 kvm.

  Følgende rom inngår i primærareal:

  U etg.: Trapperom/gang, kjellerstue, rom benyttet som soverom, bad / vaskerom, hobbyrom, gang 2, garderobe.
  1 etg.: Vindfang, gang, bad, soverom, soverom 2, garderobe, kjøkken, stue/spisestue.
 • Ved, varmekabler, varmepumpe og elektrisk.
 • Eiet tomt på ca 1529 kvm. Svært solrikt med kveldssol til ca kl 21.00.
  Stor og flat tomt som egnet seg godt for barnelek og familiehygge. Liten koselig lekestue og huskestativ medfølger.
  Gruset adkomst. Flott opparbeidet tomt med grønnsakshage og beplantet med blomster, busker og hekk.
 • Flere biloppstillingsplasser på egen tomt + dobbel garasje.
 • Offentlig vann og kloakk. Privat vei hvor kostnader til vedlikehold/ brøyting er stipulert til ca 4000,- pr år.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 484 297 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 743 469 per 31.12.20
 • Kommunale avgifter utgjør ca kr. 27 660 pr år/2022.
  Disse omfatter vann, avløp, renovasjon, feieavgift og eiendomsskatt.
 • Strøm og forsikringer.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen, men det foreligger midlertidig brukstillatelse. Manglene/gjenstående arbeider er utbedret.
 • Utleieenhet i kjeller har ikke vært brukt som det av nåværende eiere, men av tidligere. Dette har tidligere vært benyttet som utleieleilighet i mange år, men er aldri søkt godkjent som egen enhet.
 • Eiendommen har boplikt. Kjøper trenger ikke søke konsesjon, men må via egenerklæring om konsesjonsfrihet bekrefte at eiendommen skal benyttes til helårsbolig. Dvs. at minimum en person skal benytte eiendommen til sin primære bolig.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Det er legalpant for kommunale avgifter.
  Følgende er tinglyst på eiendommens grunnboksblad:
  04.08.1986 dagboknr:2725, registering av grunn.
  27.05.2002 daboknr:1357, grensejustering med naboer og nytt målebrev foreligger (b.nr 137)
 • Eiendommen ligger under reguleringsplan for Løbbedalen. Område er regulert til boligbebyggelse.
  Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.
 • Gnr. 24 Bnr. 140 i Drangedal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet eierskifteforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 5.000.000,-. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Det vil ved kjøp av eiendommen bli tegnet boligkjøperforsikring gjennom HELP forsikring AS, med mindre det gis beskjed om at dette ikke ønskes. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Eier har energimerket boligen og komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund av 1. februar 2012 legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man kan gå ut ifra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
  Skagerrrak Sparebank kan tilby lån til konkurransedyktige vilkår. Vi formidler gjerne kontakt med kundebehandler.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,9 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Oppdragsgiver betaler oppgjørshonorar kr 3800,-). I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke en markedsføringspakke på totalt kr 19 800, som omfatter bl.a. inntil 3 annonser i Kragerø Blad, fotograf, utstillinger og prospekter. Markedsføringspakken inneholder element av vederlag. Minimumsprovisjon er avtalt til kr 37 500,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket dekning av utlegg og vederlag med totalt kr 19 800,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtagelse.
 • Marte Kristine Onsrud
  Sven Andersen
Torunn Bakke

Megler

Torunn Bakke

95 14 23 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev