aktiv-eiendomsmegling
AKTIV Laguneparken v/ Fredrik Tøsdal har gleden av å presentere Apeltunvegen 34!

Nesttun Apeltunvegen 34

Rekkehus med 3 soverom sentralt på Nesttun | 1 min til bybanestopp

 • 4 300 000
 • BRA 157 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING4 300 000
 • OMKOSTNINGER119 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 419 642
 • EIENDOMSTYPERekkehus
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 948
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 109 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT241 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 4 300 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  107 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 300 000,-))
  --------------------------------------------------------
  119 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 419 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
AKTIV Laguneparken v/ Fredrik Tøsdal har gleden av å presentere Apeltunvegen 34.
Boligen har en sentral beliggenhet på Nesttun like ved Skjoldsskiftet. Her er det umiddelbar nærhet til blant annet bybanestopp og dagligvarebutikk.

Boligen går over fire plan og byr blant annet på 3 soverom. Ved boligens inngangsparti er det laget til en hyggelig platting hvor man kan nye fine sommerdager. Flere naboer har innredet kjeller til hybeldel.

1.etasje: Entré, trapperom, stue, kjøkken.
Romslig stue hvor det er god plass til å innrede med både sitte- og spisegruppe. Det er godt med naturlig lysinnslipp fra vindusflater i rommet. Til kalde kvelder varmer ildstedet i stuen godt. Det er også varmepumpe i stue. Fra stue er det utgang til altan/terrasse på ca. 10 m².

Kjøkkenet ble oppgradert i 2006/2007 og inneholder innredning med profilerte fronter, fliser mellom overskap og benkeplater og nedfelt stålvaskebeslag. Integrerte hvitevarer. Det er godt med både skap- og benkeplass på kjøkkenet.

I entreen er det god plass til å henge fra seg yttertøy og sette fra seg sko.

2.etasje: Bad, trapperom, 3 soverom.
Badet ble oppgradert i 2006/2007 og inneholder dusjnisje med glassdør, vegghengt toalett og dobbel helstøpt servant. Her er det også baderomsmøbler med slette fronter og speil og lys over servant. Gulvvarme på bad.

Soverommene er romslige og gir god plass til seng, kommode og garderobeløsninger. Fra det ene soverommet er det utgang til altan på ca. 2,1 m².

Loft: Loftstue.
Loftet ble innredet i 2006, men bruksendring er ikke søkt om til kommunen. Det foreligger ikke godkjent dokument

Kjeller: Kjellerrom.
I kjelleren er det godt med lagringsplass og her er det også opplegg til vaskemaskin.
Kjelleren er påbegynt ombygging. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på innredning av kjellerarealer.

Velkommen til en hyggelig visning - Husk påmelding til megler!

Apeltunvegen 34, Vestland

 • Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven.
  Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3 - Store eller alvorlige avvik:
  Innvendig > Innvendige trapper: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Det er ikke montert rekkverk. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav. Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav. Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet. Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. Rekkverket er såpass lavt at det på grunn av sikkerhetsmessige forhold anbefales økning av høyde. Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger.

  Tomteforhold > Forstøtningsmurer: Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren. Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i
  muren.
  Tiltak: Lokal utbedring må utføres. Påviste skader må utbedres.

  Forhold som har fått TG2 - Avvik som kan kreve tiltak:
  Utvendig > Taktekking: Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.
  Tiltak: Lokal utbedring må utføres.

  Utvendig > Nedløp og beslag: Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det er skitt og groe i takrenner.
  Tiltak: Stigetrinn og plattform for feier må monteres. Takrenner og nedløp bør renses.

  Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader. Sprekk ved inngangsparti ved vindu.
  Tiltak: Lokal utbedring må utføres. Sprekker i grunnmuren må tettes.

  Utvendig > Vinduer: Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
  Det er kondensmerker i veluxvinduene og flere av vinduene.
  Tiltak: Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket. Det må foretas lokal utbedring. Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som
  kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer/dører. Vinduer må justeres. Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.

  Utvendig > Dører: Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
  Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er kondensmerker og skader på altandør til altan 2. etasje.
  Kondensmerker også i altandør i stue.
  Tiltak: Det må foretas lokal utbedring. Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer/dører. Det bør gjøres tiltak for å bedre ventilering av rommet. Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut. Dører må justeres. Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det var noe vannansamling på dekke på altan, dårlig avrenning. Tregjerde på altan har noe dårlig trevirke.
  Tiltak: Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.

  Utvendig > Utvendige trapper: Det er ikke rekkverk i trappen for å hindre fallskader.
  Tiltak: Montering av håndlister eller annet for å forhindre fallskader.

  Innvendig > Overflater: Det er registrert svertesopp på overflater. Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
  Tiltak: Overflater må utbedres eller skiftes. Sprekk i stue bør kontrolleres over tid

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående
  tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav"" aktsomhetsgrad.
  Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Innvendig > Pipe og ildsted: Pipevanger er ikke synlige. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
  Tiltak: Pipevanger må gjøres tilgjengelig. Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe.

  Innvendig > Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Enkelte dører tar i karm. Det er må skader på dørblad til badet.
  Tiltak: Enkelte dører må justeres. Det bør foretas tiltak på enkelte dører.

  Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad: Det er påvist avvik i fuger. Sprekk og manglende fuger mellom fliser og himlinger.
  Tiltak: Det må foretas nærmere undersøkelser, tidspunkt for utbedring av tettesjikt nærmer seg.

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad: Svertesopp er registrert. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Noe svertesopp i dusj og rett utenfor. Stedvis noe bom på fliser på gulv.
  Tiltak: Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet. Installering av tett dusjkabinett anbefales. Våtrommet fungerer med dette avviket. Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. Det er ikke behov for utbedringstiltak. Overflater må utbedres eller skiftes. Overflater må rengjøres. Det må foretas utbedring av fallforhold. Påviste skader må utbedres.

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen.
  Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
  vanskelig å si noe om.

  Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad: Det er påvist riss/sprekker i utstyr på våtrommet. Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å
  synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Rustmerker i avløp på servant. Det er ikke avrenning fra toalettsister. Det er sprekk i toalett.
  Tiltak: Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. Det må gjøres tiltak for å lukke avviket.

  Våtrom > Ventilasjon > Bad: Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering. Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende.
  Tiltak: Avtrekksystemet må utbedres. Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken: Det er skader på underside av benkeplater.
  Tiltak: Det er ikke nødvendig med tiltak.

  Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken: Denne mangler filter og deksel i ventilator.
  Tiltak: Montering av filter og deksel.

  Tekniske installasjoner > Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg. Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
  Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Sikringsskap. Automatsikringer og jordfeilbryter.
  Hovedsikringer på 35 amp.
  12 kurser.
  9 X 16 amp.
  3 X 13 amp.
  El rapport fra BKK datert 29.01.2019. 4 merknader i rapporten. Ukjent om dette er utbedret. Tilstandsgrad satt pga feil i kursbeskrivelsen.
  Inntak sikringer på soverom i 2.etasje.
  Tiltak: Det ble ikke registrert feil/mangler på el anlegget og registrerte ikke varmgang i noen sikringer på befaringsdagen. På et generelt
  grunnlag anbefaler det at alle anlegg blir jevnlig kontrollert av autorisert elektriker. Takstmannen har ikke formell autorisasjon til å vurdere el anlegg.
  Kursbeskrivelsen stemmer ikke med kursene i skapet. Det er bare oppført 8 kurser i kursbeskrivelsen. Men det er 12 kurser i skapet.

  Tomteforhold > Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  Tiltak: Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.
  Tiltak: Lokal utbedring må utføres. Det er ikke behov for utbedringstiltak. Påviste skader må utbedres.

  Tomteforhold > Terrengforhold: Det er stedvis at terreng faller mot grunnmur. Det har tidligere kommet en del vann fra terreng på tomten i hage. Dette er blitt utbedret med ny drenering.
  Tiltak: Påviste skader må utbedres

  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
  Tiltak: Avløpsanlegget må sjekkes. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
 • Boligen har en sentral beliggenhet ved Skjoldsskiftet med gangavstand til blant annet bybanestopp, dagligvarebutikk, spisesteder, skoler og flere aktivitetstilbud for små og store.

  Det er kort vei til flere spisesteder som Peppes Pizza, Isushi og Italiano Pizza Pasta som alle ligger rundt Skjoldsskiftet. Det er også kort vei til dagligvarebutikken Kiwi, og her ligger også treningssenteret SATS.

  Det er gangavstand til Nesttun Sentrum som byr på et godt utvalg av servicetilbud og fasiliteter. Er man på jakt etter et større utvalg når man Lagunen Storsenter 5 minutter med bil, eller et par stopp med bybanen. Til Bergen Sentrum bruker man ca. 15 minutter med bil.

  For den spreke og aktive er det man fine turmuligheter i nærområdet med blant annet populære Smøråsfjellet.

  Det er også flere idrettsanlegg i nærheten som Slåtthaug skøytebane, Fana Arena og Nesttun Idrettspark.

  Gangavstand til barnehage, barneskole og videregående skole.
 • Eiendommen ligger i et etablert boligområde med samme type bebyggelse. Eneboliger, rekkehus og flermannsboliger i området.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Saltak. Yttertaket er tekket med betongtakstein.
  Takrenner og nedløp av plast.
  Murkonstruksjoner med byggestein, delvis utvendig pusset og malt overflater.
  Takkonstruksjoner er gjenbygget.
  Takkonstruksjoner er taksperr med sutak.
  Boligens vinduer består av 2-lags glass i trekarmer og pvc karmer.
  Ytterdør av tre til boligen. Teakdør.
  Dobbelfløyet altandør til altan. Registrert årstall er 1992.
  Ytterdør fra kjeller til utearealer er av tre. Eldre dør.
  Utgang til altan fra soverom på ca. 2,1 m².
  Utgang til altan/terrasse fra stue på ca. 10,0 m².
  Utvendige trapper er støpt til inngang og i hage.
 • Boligen går over 4 plan og har følgende areal:
  P-rom: 109 m²
  BRA: 157 m²

  Arealene er fordelt som følgende:
  Kjeller.: S-rom: 48 m², BRA: 48 m²
  1.et: P-rom: 49 m², BRA: 49 m²
  2.et: P-rom: 49 m², BRA: 49 m²
  Loft: P-rom: 11 m², BRA: 11 m²

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1.et: Entré, Trapperom, Stue, Kjøkken
  2.et: Bad, Trapperom, 3 Soverom
  Loft: Loftstue


  Følgende rom inngår i sekundærareal:
  Kjeller: Kjellerrom.

  Megler har ikke kontrollmålt boligen.

  Arealer er beregnet av takstmann Kjell Erik Bjorheim.

  (Takstmannens oppmåling er i henhold til NS 3940 og takstbransjens retningslinjer for arealmåling).
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Varmepumpe i stue. Gulvvarme på badet. Peisovn i stue.
 • Tomten er opparbeidet med plen og bed. Støpt trapp til inngangsparti. Inngang under altan. Belegningsstein ved inngang. Treterrasse ved inngang.
 • Parkering i offentlig gate etter områdets bestemmelser.
 • Vei: Offentlig vei til eiendommen.
  Vann: Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikk- og fellesledninger.
  Avløp: Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikk- og fellesledninger.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 997 614 per 31.12.21
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 3 591 410 per 31.12.21
 • Kr. 19 243 pr. år
  De kommunale avgiftene omfatter eiendomsskatt, vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.
 • Kommunale avgifter, forsikringer, strøm m.m.
 • Det er utstedt ferdigattest på eiendommen, datert i 1948.

  Det foreligger godkjente og byggemeldt tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk.
  Boligens faktiske bruk og planløsning avviker fra innsendte byggetegninger.

  Kjeller er påbegynt ombygging. Loftet er innredet i 2006.
  Loftet er bruksendret (endret status fra S-rom til P-rom) uten at dette er byggemeldt/omsøkt. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på innredning av kjellerarealer.

  Konferer megler.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Det er legalpant for kommunale avgifter.

  1948/304398-3/106 Bestemmelse om gjerde, 19.08.1948

  1953/307493-1/106 Bestemmelse om vannledn., 01.10.1953
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1983/6024-1/106 Best. om vann/kloakkledn., 03.03.1983
  Med flere bestemmelser
  Kan ikke slettes uten samtykke fra ANLEGGSSEKSJONEN
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Rettigheter på andre eiendommer:
  Rettigheter på 4601-42/336
  Rettigheter i eiendomsrett
  1948/304398-2/106 Best. om vann/kloakkledn., 19.08.1948
  rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:42 Bnr:365
 • Eiendommen er uregulert.

  I kommuneplanen ligger eiendommen i et område avsatt til sentrumsformål.
  PlanID 65270000
  Plannavn: KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018
  Ikrafttrådt: 19.06.2019
  Beskrivelse: Byfortettingssone
  Dekningsgrad: 100,0 %

  Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen:
  Beskrivelse: Vei støy - gul sone
  Dekningsgrad: 18,7 %

  Hensynssoner Rød støy i kommuneplanen:
  Beskrivelse: Vei støy - Rød sone
  Dekningsgrad: 24,3 %

  Planer i nærheten av eiendommen:
  PlanID: 70870000 3
  Plannavn: FANA. GNR 44 BNR 572, SLÅTTHAUG SKOLE
  Planlegging igangsatt

  PlanID: 62660000
  Plannavn: FANA. GNR 42 BNR 321 MFL., GAMLE KIRKEVEGEN
  Planforslag

  PlanID: 61870000
  Plannavn: FANA. GNR 42 BNR 86, 102 OG DEL AV 318, APELTUNVEGEN 1-3

  PlanID: 61190000
  Plannavn: FANA. GNR 44 BNR 574, 704 MFL., SØRÅS, SLÅTTHAUG IDRETTSPARK

  PlanID: 30170000
  Plannavn: FANA. SLÅTTHAUGEN OG OMKRINGLIGGENDE VEGSYSTEM

  PlanID: 19170000
  Plannavn: FANA/YTREBYGDA. BYBANE I BERGEN OG FREMKOMMELIGHETSTILTAK FOR BUSS PÅSTREKNINGEN NESTTUN - RÅDAL

  PlanID: 5370000
  Plannavn: FANA. GNR 44 BNR 10 MFL., ØVSTTUN

  Andre opplysninger:
  Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, motorsportsaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert på overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak

  Konferer megler.
 • Gnr. 42 Bnr. 365 i Bergen kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man kan gå ut ifra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt vederlag kr 49 900,-for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 14 990,-, markedsføringspakke kr 14 990,-, oppgjørshonorar kr 4 375,- og visninger kr 2 900, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 49 900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 8834,-. Utleggene omfatter innhenting av informasjon og tinglysing av pantesperre. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Walla Lafta Thahad
Fredrik Tøsdal

Megler

Fredrik Tøsdal

93 02 14 97

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev