aktiv-eiendomsmegling
AKTIV Laguneparken v/ Fredrik Tøsdal har gleden av å presentere Nesttunbrekka 86!

NESTTUN Nesttunbrekka 86 H0405

Flott 3-roms leilighet med innglasset altan på ca.10,5 m² | Fast garasjeplass |Nærhet til bybane og dagligvarebutikk

 • kr 4 990 000
 • BRA 75 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 4 990 000
 • Omkostningerkr 124 750
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 5 114 750
 • ObjektstypeLeilighet
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår2 019
 • Soverom2
 • ArealP-rom 71 m²
 • Felleskostnaderkr 2 145
 • Tomt1 555.4 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 4 990 000,- (Prisantydning)
  0,- (Andel av fellesgjeld)

  Omkostninger
  8 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  124 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 990 000))

  137 792 (Omkostninger totalt)

  5 127 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
AKTIV Laguneparken v/ Fredrik Tøsdal har gleden av å presentere Nesttunbrekka 86 - En flott 3-roms leilighet i bygg fra 2019! Leiligheten ligger i byggets 4.etasje og inneholder stue med kjøkkendel, bad, 2 soverom, entrè, gang og bod. - Fast parkeringsplass i felles garasjeanlegg - Innglasset altan på 10,5 m² - Umiddelbar nærhet til bybane og dagligvarebutikk - Flotte turmuligheter i området Velkommen til en hyggelig visning - Husk påmelding hos megler!

Nesttunbrekka 86 H0405, Vestland

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  4. etasje: 75 kvm
  Primærrom
  4. etasje: 71 kvm Stue med kjøkkendel, bad, 2 soverom, entré, gang
  Sekundærrom
  4. etasje: 4 kvm Bod  Tomt
  1555.4m²

  Beskrivelse av tomt
  Fellestomt med plen og bukser. Bygge opptar storparten av tomten.

  Beliggenhet
  Leiligheten har en sentral beliggenhet på Nesttun ved Skjoldsskiftet med gangavstand til blant annet bybanestopp, dagligvarebutikk, spisesteder, skoler og flere aktivitetstilbud for små og store. Det er kort vei til flere spisesteder som Peppes Pizza, Isushi og Italiano Pizza Pasta som alle ligger rundt Skjoldsskiftet. Det er også kort vei til dagligvarebutikken Kiwi, og her ligger også treningssenteret SATS. Det er gangavstand til Nesttun Sentrum som byr på et godt utvalg av servicetilbud og fasiliteter. Er man på jakt etter et større utvalg når man Lagunen Storsenter 5 minutter med bil, eller et par stopp med bybanen. Til Bergen Sentrum bruker man ca. 15 minutter med bil. For den spreke og aktive er det man fine turmuligheter i nærområdet med blant annet populære Smøråsfjellet. Det er også flere idrettsanlegg i nærheten som Slåtthaug skøytebane, Fana Arena og Nesttun Idrettspark. Gangavstand til barnehage, barneskole og videregående skole.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Eiendommen ligger i et etablert boligområde med samme type bebyggelse. Eneboliger, rekkehus og flermannsboliger i området.

  Byggemåte
  Bygget er fundamentert på antatt faste masser av komprimert sprengstein / grov pukk på fjell, det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Gulv mot grunn av betong. Grunnmur og fundamenter av betongkonstruksjoner. Bære- og skillevegger samt etasjeskille av betongog trekonstruksjoner. Ytterveggkonstruksjoner over grunnmur er oppført i betongkonstruksjoner med utvendig fasadeplater og byggestein. Flatt tak-konstruksjon utvendig tekket med membranfoile, sarnafil eller annet mebran materialer. Yttertaket er ikke besiktiget på befaringsdagen. Bygningen anses å være oppført i henhold til datidens byggemetode og vil avvike fra dagens standard.

  Innhold
  AKTIV Laguneparken v/ Fredrik Tøsdal har gleden av å presentere Nesttunbrekka 86 - En flott 3-roms leilighet i bygg fra 2019! Leiligheten ligger i byggets 4.etasje og inneholder stue med kjøkkendel, bad, 2 soverom, entrè, gang og bod. - Fast parkeringsplass i felles garasjeanlegg - Innglasset altan på 10,5 m² - Umiddelbar nærhet til bybane og dagligvarebutikk - Flotte turmuligheter i området Velkommen til en hyggelig visning - Husk påmelding hos megler!

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2.   Forhold som har fått TG2: Utvendig > Dører: Det er rust merke ved lås til hovedør. Tiltak: Lokal utbedring av avvik. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er sprekk i noen glass på altan. Tiltak: Glass med sprekk må byttes. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad: Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll". Murer har bekreftet på melding at det er brukt membran på badet. Det er avvik: Det er ikke dokumentasjon på membran som er brukt på gulvet. Tiltak: Innhente dokumentasjon, om mulig.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Plass i felles garasjeanlegg følger seksjonen. 

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Etter eierseksjonsloven § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 990 000,- (Prisantydning)
  0,- (Andel av fellesgjeld)

  Omkostninger
  8 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  124 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 990 000))

  137 792 (Omkostninger totalt)

  5 127 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Gulvvarme på badet. Det er felles varme i sameie via viftekonvektor i stue. Vannbåren varme luft/vann.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  3825

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter A-konto vann, vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Info om eiendomsskatt
  Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig. I borettslag, boligsameier og boligaksjeselskap vil eiendomsskatten skrives ut til borettslaget, boligsameiet eller boligaksjeselskapet og deretter bli fordelt på de enkelte eiere.  Dette kan medføre økning i felleskostnadene.

  Formuesverdi primær
  1000018

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3600066

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Sameiebrøk
  54/1000

  Felleskostnader pr. mnd
  2145

  Felleskostnader inkluderer
  Felleskostnader inkluderer TV/internett, vedlikehold, driftskostnader

  Andel fellesformue
  17504

  Andel fellesformue per dato
  2022-12-30T23:00:00Z

  Om sameiet
  Sameiet består av 22 boligseksjoner. Hentet fra årsmøte 2022: - Forslag om å øke fellesutgifter diskutert, men ikke vedtatt. Tas opp igjen ved neste årsmøte. - Det er diskutert å installere solscellepaneler på tak. - Det foreslås å øke antall ladepunkter slik at flere (eller alle) parkeringsplasser har mulighet til å lade elbil. Styret vil undersøke videre rundt praktiske og pris. Kostnadsfordeling tas eventuelt opp på neste årsmøte. Sykkelparkering er etablert i et eget låsbart sykkelparkeringsrom på plan 1. Det er avsatt plass for 2 stk. sykler til hver seksjon, plassene er ikke øremerket og sykkelparkeringsrommet går derav inn i sameiets fellesareal. Seksjonene er fritt omsettelige, men ingen kan erverve mer enn to seksjoner i sameiet. For ytterligere informasjon se vedlagte vedtekter. Eierseksjonen hører til boligsameie. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling.

  Styregodkjennelse
  Det kreves ikke styrets godkjennelse ved overtakelse. Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold.

  Regnskap/budsjett/kostnadsøkninger
  Sameiet har ingen gjeld. Disponible midler pr 31.12.2021: 331 330.

  Sameiets forsikringsselskap
  If Skadeforsikring NUF

  Dyrehold
  Dyrehold er ikke spesifisert i sameiets vedtekter. Det anbefales å ta kontakt med sameiet dersom man har spørsmål om dyrehold.

  Eierskiftegebyr
  6215

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4601/42/85/12: 16.07.1915 - Dokumentnr: 900212 - Bestemmelse om gjerde Overført fra: Knr:4601 Gnr:42 Bnr:85
  Gjelder denne registerenheten med flere
  03.08.1918 - Dokumentnr: 900352 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:42 Bnr:141
  Overført fra: Knr:4601 Gnr:42 Bnr:85
  Gjelder denne registerenheten med flere
  05.05.1942 - Dokumentnr: 301872 - Best. om vann/kloakkledn. Vegvesenets betingelser vedtatt
  Overført fra: Knr:4601 Gnr:42 Bnr:85
  Gjelder denne registerenheten med flere
  30.11.2018 - Dokumentnr: 1623686 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 12
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 54/1000


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen. Tiltaket gjelder nybygg bolig.

  Vei, vann og avløp
  Vei: Offentlig til privat vei til eiendommen. Vann: Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt. Eiendommen har vannmåler. Avløp: Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål ihht. reguleringsplan på grunnen. PlanID: 63060000 Plannavn: FANA. GNR 42 BNR 85, NESTTUNBREKKA BOLIGOMRÅDE Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttrådt: 23.04.2014 Dekningsgrad: 85,1 % Reguleringsformål: - Boligbeb. - blokkbebyggelse, gate med fortau PlanID: 62870000 Plannavn: FANA. GNR 40 BNR 1714 MFL., OSBANEN OG FANAVEGEN, SYKKELSTAMVEG BERGEN, DELSTREKNING 2 Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttrådt: 21.11.2018 Dekningsgrad: 14,4 % Reguleringsformål: Annen veggrunn, grøntareal, kjøreveg, boligbeb. - blokkbebyggelse, hovednett for sykkel, gate med fortau. PlanID: 19170000 Plannavn: FANA/YTREBYGDA. BYBANE I BERGEN OG FREMKOMMELIGHETSTILTAK FOR BUSS PÅ STREKNINGEN NESTTUN - RÅDAL Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttrådt: 24.06.2008 Dekningsgrad: < 0,1 % (0,0 m²) Reguleringsformål: Park Hensynssoner (Reguleringsplaner på grunnen): PlanID: 62870000 Sonetype: 140 - Frisiktsone Dekningsgrad: 8,5 % Begrensninger (Reguleringsplaner på grunnen): PlanID: 19170000 Reguleringsformål: 662 - Bevaring av anlegg Dekningsgrad: < 0,1 % (0,0 m²) Hensynssoner Angitt hensyn - kulturmiljø i kommuneplanen: PlanID: 65270000 Beskrivelse: Historiske jernbanetraséer Dekningsgrad: 1,1 % Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen: PlanID: 65270000 Beskrivelse: Vei støy - gul sone Dekningsgrad: 70,1 % Hensynssoner Rød støy i kommuneplanen: PlanID: 65270000 Beskrivelse: Vei støy - Rød sone Dekningsgrad: 28,2 % Restriksjonsområder i kommunedelplan: PlanID: 15700000 Restriksjonstype: 499 - Annen restriksjon Dekningsgrad: 0,8 % Planer i nærheten av eiendommen: PlanID: 62660000 Plannavn: FANA. GNR 42 BNR 321 MFL., GAMLE KIRKEVEGEN Status: Endelig vedtatt arealplan. Klage mottatt (21.01.2023). Formålet med planen er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse nær bybanestopp. Multiconsult fremmer på vegne av Webu AS forslag til detaljregulering for et område i Fana bydel. Planområdet utgjør 4,2 daa og ligger på Nesttun om lag 150 meter sørvest fra bybanestoppet Skjoldskiftet. Planforslaget innebærer riving av 2 eneboliger for å gi plass til to boligfelt med konsentrert bebyggelse på 3, henholdsvis 4 etasjer og til sammen 12 boenheter. Adkomst til planområdet er fra Gamle Kirkevegen via Apeltunvegen. Ikrafttrådt: 23.11.2022 PlanID: 61870000 Plannavn: FANA. GNR 42 BNR 86, 102 OG DEL AV 318, APELTUNVEGEN 1-3 Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttrådt: 17.09.2014 PlanID: 60650000 Plannavn: FANA. GNR 42 BNR 819 OG 844, NESTTUNBREKKA 95 OG 97 Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttrådt: 31.05.2010 PlanID: 30170000 Plannavn: FANA. SLÅTTHAUGEN OG OMKRINGLIGGENDE VEGSYSTE Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttrådt: 11.02.1970 PlanID: 16010000 Plannavn: FANA. GNR 42 BNR 549 OG DEL AV BNR 476, ODINS VEG, SYKEHJEM Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttrådt: 20.09.1999 PlanID: 5110100 Plannavn: FANA. GNR 2 BNR 780 OG 476, NESTTUN, ENDRING OG UTVIDELSE AV REGULERINGSPLAN Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttrådt: 21.09.1981 PlanID: 5110000 Plannavn: FANA. GNR 42 BNR 780 OG DEL AV BNR 476, NESTTUN Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttrådt: 21.02.1980 Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen: Eiendom: 42/214 Bygningsnr: 139484088-1 Endring: Påbygg Bygningstype: Enebolig Status: Igangsettingstillatelse Dato: 03.06.2019 Andre opplysninger Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, motorsportsaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert på overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak. Konferer megler.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Utleie av seksjonen skal meldes til styret.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 990 000,- (Prisantydning)
  0,- (Andel av fellesgjeld)

  Omkostninger
  8 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  124 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 990 000))

  137 792 (Omkostninger totalt)

  5 127 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  124750

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse.  Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.

  Personopplysningsloven
  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt vederlag kr 55 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 19 900,- , markedsføringspakke kr 19 900,- , oppgjørshonorar kr 6900,-  og visninger kr 2900 ,- Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 7308,-. Utleggene omfatter innhenting av informasjon fra kommune og forretningsfører. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Fredrik Tøsdal

Megler

Fredrik Tøsdal

93 02 14 97

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev