aktiv-eiendomsmegling
Vi har gleden av å presentere Lifjellveien 678 for salgs!
Vi har gleden av å presentere Lifjellveien 678 for salgs!

NORDLI Lifjellveien 678

Hytte på Lifjellet med byggeår 2008 - Like ved innfalsporten til nasjonalparken - Kun ca 60 meter fra parkeringsplass!

 • kr 980 000
 • BRA-i 57 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 980 000
 • Omkostningerkr 25 740
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 005 740
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår2008
 • Soverom2
 • Tomt -
 • Eierform tomtFestet
 • 980 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 980 000,00))   25 740,- (Omkostninger totalt) + evt. Boligkjøperforsikring   1 005 740,- (Totalpris inkl. omkostninger) + evt. Boligkjøperforsikring 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))   

Meld deg på visning!

Påmelding
Utsnitt kart Lifjellveien 678
Hytta har en fin og solrik beliggenhet på Lifjellet, like ved innfallsporten til nasjonalparken. Ligger i Sandmoen hyttefelt, ca. 60 meter fra romslig parkeringsplass. Eiendommen består av hytte, utebod og gappahuk. Naturtomt som ligger på en liten forhøyning, og det er opparbeidet utebenk, treplattinger, samt steinbelagte stier/plattinger. Utvendig er det et eget støpt aggregat rom med nedgravd ledning inn til hytten/boden slik at ved evnt aggregat bistand er det tilnærmet uten lyd (plugg and play). Utvendig sommer vannsystem er med eget støpt rom med tak (mot bekken) med en 150-200 l tank som er koblet på takrenner for samling av takvann. Tanken inneholder en 12V pumpe som pumper inn vannet til en mellomtank i hyttens innvendige bod (med selvfall). Velkommen til visning!
Åpne stue/kjøkkenløsning med mønt himling som gir en god romfølelse.

Lifjellveien 678, Trøndelag

 • Tomt
  nullm²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er en festetomt som ligger ca- 60-70 meter fra parkeringsplass. Naturtomt som ligger på en liten forhøyning. Gode solforhold og flott utsikt mot naturen! Ute er det utebenk, samt steinbelagte stier/plattinger samt noen treplattinger. Grunneier/bortfester: Frode Skjelbred Årlig festeavgift: 3.923 Regulering av festeavgift: KPI Neste regulering av festeavgift: 2029 Festekontrakten løper til den sies opp av fester med to års oppsigelsesfrist. Opprettet 30.04.2007. Se festekontraktens pkt. 5. Forkjøpsrett: Nei Kreves samtykke til overdragelse fra grunneier: Nei Punktfestet tomt. Et punktfeste innebærer at tomten har et leieforhold til en grunneiendom og er registrert i matrikkelen med et festenummer tilknyttet et gårdsnummer og bruksnummer. Eieren av punktfestet betaler festeavgift til grunneieren av det bruksnummeret som festet er registrert under. Et punktfeste har ikke eiendomsgrenser og er markert med et sentralpunkt, som skal ligge innenfor bebyggelsen på tomten. Eieren av punktfestet har normalt disposisjonsrett for et areal på ett dekar, medregnet der huset eller husene står og tilpasset etter forholdene på stedet, dersom annet ikke er avtalt. Grunneier opplyser om at festeforholdet kan endres fra punktfeste til arealfeste dersom det er ønskelig fra fester, ta kontakt med megler dersom det ønsker mere info.

  Beliggenhet
  Hytta har en fin og solrik beliggenhet på Lifjellet, like ved innfallsporten til nasjonalparken. Ligger i Sandmoen hyttefelt, ca. 60 meter fra romslig parkeringsplass. Naturtomt som ligger på en liten forhøyning. Ute er det opparbeidet utebenk, treplattinger, gapahuk, samt steinbelagte stier/plattinger. Et eldorado for jakt og fiske. God tur!

  Adkomst
  Ligger på Lifjellet. Når man passer 'Portalen -Liporten', er det ca. 2,8 kilometer (3 minutter med bil) fram til parkeringsplass. Parkeringsplassen ligger på høyre side av vegen. Hyten ligger da ca. 60 meter rett ovenfor parkeringsplassen.

  Byggemåte
  Hytten er oppført i 4tomm bindingsverk med bjelkelagskonstruksjon over fundamentering av peler. Saltak-konstruksjon av sperretak, tekket med ståltakplater. Utvendig kledd med stående villmarkskledning. Det registreres en forhøyning midt på stuegulv. Det er målt med laser en forhøyning på ca. 20mm med VF som utgangspunkt. Gulvet ved vedovn er ca. 8-10mm lavere enn utgangspunkt. Avvikene kan komme av manglende isolasjon av fundament og/eller for dårlig grunnarbeider. Uthus: Enkelt uthus, utvendig kledd med stående villmarkspanel og pulttak med torv. Kun utvendig besiktiget da døren ikke lot seg åpne på befaringsdagen. Informasjon er hentet fra Eierskifterapport utført av Lierne Takst og eiendomsservice v/Andre Solberg, datert 16.03.2024. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Tilstandsrapport.

  Innhold
  Vindfang, stue/kjøkken, utvendig bod, innvendig bod, bad/WC og 2 soverom. Det gjøres oppmerksom på at vinduer på soverom ikke er godkjent som rømningsvei iht. gjeldende forskrift. På fremlagt byggetegning, fremgår det at det som i dag benyttes som bad i utgangspunktet er byggesøkt som bod. Dette er en søknadspliktig bruksendring. Uten godkjent bruksendring, er rommet ulovlig tatt i bruk som bad/WC. Informasjon er hentet fra Eierskifterapport utført av Lierne Takst og Eiendomsservice v/Andre Solberg, datert 16.03.2024. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Tilstandsrapport.

  Standard
  Innvendige overflater (vegger, tak og gulv) er belagt med: Gulv: Lakkert tregulv. Vegger: Ubehandlet trepanel Tak/himling: Ubehandlet trepanel Innerdører: Furudører med tre speil Merknader on andre rom: Bad/WC Det gjøres oppmerksom på at dette rommet ikke blir definert som våtrom med de krav som da vi gjelde. Hytten har ikke innlagt vann. Det er et dusjkabinett og et tørrklosett med kompostering under hytta. Selv om rommet ikke er definert som et våtrom, kan det likevel oppstå skader på bygningsdeler på rommet ettersom det er et dusjkabinett der og det er et rom hvor det benyttes vann. Det er ikke påvist synlige skader forårsaket av vannsøl på befaringsdagen. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2:  Yttervegger Det er påvist avvik på vannbord over og under vindu, eller i overgangen mellom grunnmur og fasade og i etasjeskillere. Det er ikke påvist skader, sprekker og råteskade på kledningen. Det er ikke påvist tilstrekkelig lufting for kledningen. Det er ikke påvist noen nevneverdige konstruksjonsfeil. Det er utført stikktaking på typiske skadesteder, slik som i nedkanten av panelet og i områdene rundt vinduene. Yttervegger oppført etter de forskrifter og normer som var gjeldende på oppføringstidspunktet. Oppført som bindingsverk, kledd med stående villmarkskledning. Om kledningen har tilstrekkelig lufting, kan ikke påvises uten å demontere kledning, noe som ikke ble foretatt på befaringsdagen. Merknader: I sin helhet fremstår kledningen godt vedlikeholdt. Omramming rundt vinduer mangler luftespalte mot vannbord/vannbrett, noe som vil redusere levetiden på kledningen. Mangler museklosser bak kledning. Takkonstruksjon, taktekking og skorstein over tak Det er ikke påvist svanker/svai i mønet. Det er ikke påvist nevneverdige fuktskjolder. Det er ikke påvist råteskade eller skadedyr. Det ser utett ut rundt gjennomføringer. Det er ikke påvist ventilering/lufting. Hytten oppført med saltak-konstruksjon av sperretak. Høyden på pipe ble visuelt undersøkt fra bakkeplan, da det ikke var forsvarlig å klatre på tak. Det kan se ut til at pipen har en høyde på mer enn 80 cm over tekking. Om taktekkingen har tilstrekkelig lufting, kan ikke påvises uten destruktive inngrep, noe som ikke ble foretatt på befaringsdagen. Merknader: Det registreres fuktmerker på pipe innvendig. Det anbefales ytterligere undersøkelser av pipegjennomføring. Informasjon er hentet fra Eierskifterapport utført av Lierne Takst og eiendomsservice v/Andre Solberg, datert 16.03.2024. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Tilstandsrapport.

  Innbo og løsøre
  Hytta overtas med aggregat. Anleggets tilstand/kapasitet og funksjon er ikke testet. Videre mefølger gasskomfyr, kjøleskap og de fleste møbler (med noen unntak som legges frem på visning). Ved Otersjøen skal det ligge en enkel robåt m/motor. Det er litt ukjent akkurat hvor båten ligger, samt tilstand på denne. Dersom man klarer å oppspore båten, overtas båt m/motor av kjøper. Alt av utstyr som medølger overtas som tilhørt selger, og det gis ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Gasskomfyr m/ platetopp og gasskjøleskap medfølger.

  Parkering
  På felles biloppstilingsplass, ca 60 meter fra hytta. Ca. kr. 1 000,- pr år for brøyting avhengig av snømengde.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  980 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 980 000,00))   25 740,- (Omkostninger totalt) + evt. Boligkjøperforsikring   1 005 740,- (Totalpris inkl. omkostninger) + evt. Boligkjøperforsikring 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))   

 • Oppvarming
  Følgende er anmerket fra Brannvesenet Midt IKS: Ett ildsted er registrert i hytta. Det ble gjennomført feiing og tilsyn av denne eiendommen 22.10.19. Avvik eller anmerkninger som er registrert: Anmerkning 1: Skorsteinsgjennomføring i tak. Kommentar: Skorsteinen er ikke inspisert i takgjennomføringen. Anmerkning 2: Feil/mangler ved gassanlegg. Kommentar: Gass slanger av gummi skal ikke være lengre enn 1,5 meter. Slanger skal skiftes hvert femte år. Regulatorer skal skiftes hvert tiende år. Anmerkningene er kun til informasjon, og vil ikke bli formelt fulgt opp av brannvesenet. Årlig avgift 535.- Det er montert et solcelleanlegg på hytta til belysning og et gassanlegg til platetopp og kjøleskap. Det opplyses fra selger: Det er bygget et utvendig støpt aggregatrom for ekstra strømforsyning, med nedgravd ledning inn til hytten/boden slik at ved evnt aggregat bistand er det tilnærmet uten lyd (plugg and play) Hytten selges med aggregatet.

  Energiklasse
  E

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  2758

  Kommunale avgifter år
  2024

  Info kommunale avgifter
  Inkludert er renovasjon og eiendomsskatt. Feiing/branntilsyn kommer i tillegg med nr. 535,- pr. år.

  Formuesverdi primær
  128110

  Formuesverdi primær år
  2022

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5042/6/7/97: 21.10.2008 - Dokumentnr: 854314 - Festekontrakt - vilkår. Gjelder feste Årlig festeavgift: NOK 2 500. Gjelder fra dato: 30/04-2007. Tomteverdi: NOK 50 000 Pant for forfalt festeavgift. Fremleie av tomta er ikke tillatt uten bortfesters samtykke. Bestemmelser om regulering av leien. Gjelder denne registerenheten med flere 27.07.2007 - Dokumentnr: 5066 - Registrering av festenr. Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5042 Gnr:6 Bnr:7. Rettet i mha tgll §18 jf brev av 06.05.2008. BRN 01.01.2018 - Dokumentnr: 190640 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1738 Gnr:6 Bnr:7. Gjelder denne registerenheten med flere 21.10.2008 - Dokumentnr: 854314 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:5042 Gnr:6 Bnr:7 Rettighet hefter i: Knr:5042 Gnr:6 Bnr:114 Rettighet hefter i: Knr:5042 Gnr:6 Bnr:115 Rettighet hefter i: Knr:5042 Gnr:6 Bnr:116 Rettighet hefter i: Knr:5042 Gnr:6 Bnr:118 Gjelder denne registerenheten med flere

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Hytta ble ferdigstilt ca 2008. Det foreligger ferdigattest, datert 25.03.2024. ettersom søknad sendt inn i forbindelse med salgsprosessen.

  Vei, vann og avløp
  Vei: Sti opp fra parkeringsplass (ca 60 meter) Avløp: Ikke innlagt. Det er tørrklosett med kompostering under hytta Vann: Utvendig sommervannsystem i et eget støpt rom med tak (mot bekken) med en 150-200 liters tank som er koblet på takrenner for samling av takvann. Tanken inneholder en 12V pumpe som pumper inn vannet til en mellomtank i hyttens innvendige bod. Mellomtank ligger på en høyde på ca. 2m slik at det blir selvfall derfra og inn i hytten.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til fritidsbebyggelse. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

  Adgang til utleie
  Evt framleie må godkjennes av grunneier.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  980 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 980 000,00))   25 740,- (Omkostninger totalt) + evt. Boligkjøperforsikring   1 005 740,- (Totalpris inkl. omkostninger) + evt. Boligkjøperforsikring 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))   

  Omk. kjøper beløp
  25740

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 200/4 600/5 000 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr 35.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 10.900,- oppgjørshonorar kr 4.800,- og visninger kr 3.000, -.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 14.740,-. Utleggene omfatter tinglysingsgebyr, fotograf, takst og grunnbok. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr 1.800,- per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr 25.000,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Hanne Brattberg Sørensen

Megler

Hanne Brattberg Sørensen

48 31 04 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev