aktiv-eiendomsmegling

Notodden Nybuåsen, trinn II

2 av 7 solgt! Nye, solrike utsiktstomter i Nybuåsen (trinn II) uten byggeklausel i flotte omgivelser

 • 975 000
 • PRISANTYDNING975 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER975 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT682 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 975 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  975 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Nybuåsen, trinn II, Vestfold og telemark

 • Nybuåsen er et utbyggingsområde som skal utbygges over flere trinn.
  Trinn 2 består av 7 eneboligtomter og tomter til konsentrert småhusbebyggelse.
 • Infrastruktur ligger klart og tomtene har fått eget matrikkelnummer.
 • Nybuåsen er et nyetablert boligområde bestående av eneboligtomter og tomter til konsentrert småhusbebebyggelse. Nybuåsen tomtefelt er etablert ved Høgås, som er Notoddens største bydel. Tomtefeltet er vestvendt og ligger i solrike omgivelser med utsikt mot Grotbekktjønn og områdene rundt.

  Områdene rundt Nybuåsen er veletablerte og velfungerende. Nærmeste nabo er Høgås boligfelt. I Høgås ligger det barnehage og barneskole med trinnene 1-7. klasse. Gangavstand til ungdomsskole med 8-10. trinn ligger på Sætre. Det er også en barnehage og barneskole 1-7. trinn på Sætre, samt at universitetet ligger her.

  Det er også flotte tur- og rekreasjonsområder i nærheten. Det nærmeste er Tinnemyra som det er gangavstand til. Dette er meget populært turområde som har lyssatt turvei rundt vannet. I terrenget rundt Tinnemyra er det stier for lengre og mer varierte turer.
  Det er i overkant av 3km til Notodden sentrum og alle byens fasiliteter med butikker, kafeer, restauranter, torgområde m.m.
  I nedre del av Notodden sentrum ligger Bok- og Blueshuset som inneholder bibliotek, kino, kafe og amfiscene ut mot Heddalsvannet.

  Nybuåsen ligger i gangavstand til kollektivtransport med forbindelse Kongsberg, Drammen og Oslo. Bybussen går også like ved feltet.
  Det planlegges også en matbutikk ved innkjøringen til Nybuåsen boligfelt.
 • Fra Notodden sentrum følger man E-134 i retning Kongsberg og tar til høyre inn mot Høgås. Ta første til venstre inn i Nybuåsen boligfelt. Trinn 2 ligger oppover langs andre vei til høyre.
 • Det er ingen byggeklausuler i Nybuåsen.
  Vedlagt reguleringsplan legger likevel visse føringer på type bygning, fargevalg, utforming av yttertak etc.

  Kjøper er selv ansvarlig for byggesøknader og godkjenning av disse, samt alle kostnader forbundet med byggesøknader, tilknytningsavgifter/gebyrer, grunnundersøkelser, opparbeidelse av tomt etc.
 • Tomtene er oppmålt og har følgende oppgitt areal:

  Tomt 11: 682m2
  Tomt 12: 693m2
  Tomt 13: 685m2
  Tomt 14: 865m2
  Tomt 15: 888m2
  Tomt 16: 766m2
  Tomt 17: 829m2
 • Tomtene har følgende priser:

  Tomt 11: kr 975 000,- + omk.
  Tomt 12: kr 975 000,- + omk.
  Tomt 13: kr 975 000,- + omk.
  Tomt 14: kr 1 225 000,- + omk.
  Tomt 15: kr 1 275 000,- + omk.
  Tomt 16: kr 1 100 000,- + omk.
  Tomt 17: kr 1 175 000,- + omk.
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

  Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi.
  Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,-
  Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,-
  Gebyr for pantattest kr. 172,-

  Det tas forbehold om endring i gebyrer og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.
 • Det må påregnes kommunale avgifter og eiendomsskatt.
  Kommunale avgifter faktureres direkte fra kommunen.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.
 • Tomtene ligger i Notodden kommune som har kommunenummer 3808.

  Gårds- og bruksnummer på de ulike tomtene er som følger:

  Tomt 11: Gnr 44, Bnr 429
  Tomt 12: Gnr 44, Bnr 430
  Tomt 13: Gnr 44, Bnr 431
  Tomt 14: Gnr 44, Bnr 433
  Tomt 15: Gnr 44, Bnr 434
  Tomt 16: Gnr 44, Bnr 435
  Tomt 17: Gnr 44, Bnr 436

  Med tomtene kan det følge eierskap til ideelle andeler av lekeplass.
 • Eiendommene skal tilknyttes offentlig vei, vann og avløp.
  Kjøper har selv ansvaret for å koble seg til offentlig nett.
  Kjøper har selv ansvaret for drift og vedlikehold av private stikkledninger.
 • 2019/992174-1/200 Bestemmelse om adkomstrett
  27.08.2019 21:00
  rettighetshaver:Knr:3808 Gnr:44 Bnr:399
  Overført fra: 3808-44/394
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2019/992174-2/200 Bestemmelse om vann/kloakk
  27.08.2019 21:00
  rettighetshaver:Knr:3808 Gnr:44 Bnr:399
  Overført fra: 3808-44/394
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2019/992174-3/200 Erklæring/avtale
  27.08.2019 21:00
  rettighetshaver:Knr:3808 Gnr:44 Bnr:399
  Bestemmelse om teknisk anlegg
  Overført fra: 3808-44/394
  Gjelder denne registerenheten med flere
 • Plan-ID 340 "Områderegulering for Nybuåsen boligområde"
  Se vedlagt reguleringsplan.
 • Kjøpere må fylle ut grønt skjema "Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom" ved kjøp av tomt.
  Kontakt megler for mer informasjon.
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og reguleringsplan. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra opplysninger som er gitt. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Anders Hoel
  Matias Amundsen
  Nybuåsen Tomteselskap AS
Bjørn R. Bjørnfeld

Megler

Bjørn R. Bjørnfeld

41 85 97 88

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev