aktiv-eiendomsmegling
Aktiv v/ Kristian Heia - Reshjemvegen 991
Aktiv v/ Kristian Heia - Reshjemvegen 991

NOTODDEN Reshjemvegen 991

BUD ØNSKES! Koselig hytte med enkel adkomst og usjenert beliggenhet på Reshjemheia - Utsikt over Reskjemvatnet!

 • kr 1 300 000
 • BRA 63 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 1 300 000
 • Omkostningerkr 49 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 349 542
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1977
 • Soverom2
 • ArealP-rom 57 m²
 • Tomt -
 • Eierform tomt -
 • 1 300 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 32 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 300 000,00))   49 542,- (Omkostninger totalt)   1 349 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Reshjemvegen 991! Koselig hytte fra 1977 som i stor grad fremstår som den gjorde ved byggeår. Hytta inneholder blant annet, vindfang, stue, kjøkkenkrok, gangareal, to soverom og ett rom for vask som eier tidligere har brukt som soverom. Det er ikke innlagt strøm, vann eller avløp på hytta, men det er montert solcellepaneler. Hytteeiendommen ligger pent og usjenert til på Reshjemheia med flott utsikt over Reskjemvatnet og fjellene som bland annet Reshjemnipa. Hytta passer like godt sommer som vinterstid. Flotte turmuligheter i umiddelbar nærhet. Kort vei til Grønkjær Skisenter som er tilrettelagt for alle aldere med oppkjørte skiløyper og Lifjell skisenter med alpinbakker. På sommerhalvåret er det kort vei til Bø Sommerland og Høyt & Lavt klatrepark.

Reshjemvegen 991, Vestfold og telemark

 • Tomt
  nullm²

  Beskrivelse av tomt
  Kupert og relativt usjenert naturtomt.

  Beliggenhet
  Hytteeiendommen ligger pent og usjenert til på Reshjemheia med flott utsikt over Reshjemvatnet og fjellene som bland annet Reshjemnipa. Hytta passer like godt sommer som vinterstid. Flotte turmuligheter i umiddelbar nærhet. Kort vei til Grønkjær Skisenter som er tilrettelagt for alle aldere med oppkjørte skiløyper og Lifjell skisenter med alpinbakker. Området rundt hytta har flere merkede turløyper om sommeren, mulighet for fiske og bærplukking. På sommerhalvåret er det kort vei til Bø sommerland og Høyt & Lavt klatrepark.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisning.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse, fritidsboliger og gårdsbruk.

  Byggemåte
  Fundamentert på stedlig grunn av stein, fjell og jord. Fundamentering av pilarer. Pilarer av lettklinker. Isolert trebjelkelag med stubbeloft mot grunn. Konstruksjon av bindingsverk isolert. Ytterkledning av tømmermannspanel og liggende trepanel i gavl. Saltakkonstruksjon av plassbygget W-takstoler med statikk fra 1977. Isolert. Taktro av trebord tekket med stålplater, A-plater. Kaldt loft med tilgang fra luke i gavl.

  Innhold
  Hytta inneholder vindfang, stue, kjøkkenkrok, mellomgang, to soverom og rom for vask. I tillegg er det en utvendig bod i tilknytning til hytta.

  Standard
  Hytta er opprinnelig bygd i 1977 og er i følge vedlagte tilstandsrapport normalt vedlikeholdt opp igjennom årene og den fremstår i stor grad som den gjorde i byggeår. Innvendig har hytta overflater hovedsakelig bestående av panel på vegger/tak og lakkert furugulv. I tilknytning til stua er det satt opp en kjøkkenkrok med innredning fra 50-tallet som består av over- og underskap med malte, eldre fronter på skuffer og skap. Hvitevarer med kjøleskap og komfyr som går på gass. Kjøkkenet har tilstandsrapporten fått TG2 merknad som følge av noen normale bruksmerker, manglende avtrekksvifte og mangel på innlagt vann. Det er ingen bad i hytta, men det er satt opp et rom for vask. Rommet er blant annet innredet med en kommode, veggmontert vask som har utslipp til terreng, samt overskap. Rommet er ikke til å regne som våtrom. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: 1.1 Byggegrunn, fundamenter og grunnmur 2.1 Yttervegger og veggkonstruksjon 3.1 Vinduer og ytterdører 4.1 Takkonstruksjon, taktekking og skorstein over tak 4.2 Undertak, lekter og yttertekking (taktekkingen) 4.3 Renner, nedløp og beslag 5.1 Innvendig Loft 6.1 Terrasser, balkonger, trapper o.l. 7.1 Piper og ildsteder 8.1 Etasjeskillere 11.1 Kjøkkenkrok 1. etg Kjøkkenkrok 1. etg 12.1 Andre rom 13.5 Ventilasjon   Forhold som har fått TG3: 14.1 Garasje, uthus

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering for to biler på privat, felles parkering like ved hytta.

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges ved fullmektig. Fullmaktshaver(e) (selger(e)) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 300 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 32 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 300 000,00))   49 542,- (Omkostninger totalt)   1 349 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Basert på elektrisitet (solcelle) og vedfyring.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Eier har ikke energimerket eiendommen og interessenter må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

 • Kommunale avgifter
  4567

  Info kommunale avgifter
  Se vedlagte dokument om kommunale avgifter.

  Formuesverdi primær
  327325

  Formuesverdi primær år
  2021

  Andre utgifter
  Forsikring. Kostnad for brøyting og vedlikehold av parkering etter behov.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3808/76/4/14: 07.10.1977 - Dokumentnr: 2945 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste
  AVGIFTSBESTEMMELSER
  BEST. OM VARIGHET
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  BESTEMMELSER OM OVERDRAGELSE AV KONTRAKTEN
  Gjelder denne registerenheten med flere
  01.01.2020 - Dokumentnr: 569350 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0807 Gnr:76 Bnr:4
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.

  Vei, vann og avløp
  Hytta har ikke innlagt vann og ikke etablert utslipp. Offentlig vei frem til privat, felles parkering.

  Regulerings- og arealplanner
  I følge de overordnede planene er arealbruken for eiendommen fastsatt til: LNFR- område spredt fritidsbebyggelse nåværende.

  Adgang til utleie
  Det gis ikke adgang til fremleie av feste.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 300 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 32 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 300 000,00))   49 542,- (Omkostninger totalt)   1 349 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  49542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 45 000,- i fastpris for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke markedspakke 12 900,-, tilretteleggingsgebyr kr 4 900,-, oppgjørshonorar kr 4 900,- og visninger kr 2 500,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 8 541,-. Utleggene dekker fotograf, Infoland og sikring. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg, samt vederlag for utført arbeid. Alle beløp er inkl. mva.

Kristian Heia

Megler

Kristian Heia

93 45 63 23

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev