aktiv-eiendomsmegling
Meget god og sentral beliggenhet
Meget god og sentral beliggenhet

NOTODDEN Storgata 54A

Attraktivt kontorlokale midt i i sentrum av Notodden - Praktisk lokale med flere bruksområder

 • kr 2 100 000
 • BRA 185 m²
 • Prisantydningkr 2 100 000
 • Omkostningerkr 53 842
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 153 842
 • ObjektstypeLeilighet
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår -
 • Soverom -
 • Areal -
 • Felleskostnaderkr 2 400
 • Tomt530 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 100 000,- (Prisantydning) Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 52 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 100 000,00))   53 842,- (Omkostninger totalt)   2 153 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Eiendommen ble ombygd i 2016/2018, næringsseksjonen som er til salg har tidligere vært nyttet til kontor. Lokalet er uinnredet i dag, det følger forslag til til innredning med salget.
Stort og praktisk bygg med god profilering mot gaten

Storgata 54A, Vestfold og telemark

 • Tomt
  530m²

  Beskrivelse av tomt
  Fellestomt, seksjonen vender mot gateplan

  Beliggenhet
  Meget god og sentral beliggenhet i sentrum av Notodden

  Adkomst
  Trappefri adkomst fra gateplan Se kartskisse.

  Bebyggelse
  Sentrumsbebyggelse med offentlig kontorer og servicetilbud, samt butikk og leilighetsbebyggelse,

  Offentlig kommunikasjon
  Buss

  Byggemåte
  Bygningen er oppført på grunnmur, murbygg med bolig i 2. og 3. etasje, garasje og teknisk i kjelleretasje

  Innhold
  Lokale, hvor del er forberedt til toalett, kjøkken og spiserom, møterom, lager, samt 7 kontor, jf tegningsforslag

  Standard
  Basis, ikke innredet.

  Innbo og løsøre
  Ingen løsøre og tilbehør

  Moderninseringer og påkostninger
  Bygget er endret i 2016 Nytt ventilasjonsaggregatet

  Parkering
  Vanlig gateparkering. 

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 100 000,- (Prisantydning) Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 52 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 100 000,00))   53 842,- (Omkostninger totalt)   2 153 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Bygget har tilknyttet fjernvarme

  Energiklasse
  unknown

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter er inkludert i felleskostnader

  Info om eiendomsskatt
  Skatte takst er satt til kr 1 750 000,-

  Info formuesverdi
  Ingen informasjon.

  Sameiebrøk
  15/100

  Felleskostnader pr. mnd
  2400

  Eierskiftegebyr
  6215

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3808/244/97/2: 15.10.1908 - Dokumentnr: 900292 - Bestemmelse om bebyggelse Overført fra: Knr:3808 Gnr:244 Bnr:97
  Gjelder denne registerenheten med flere
  20.12.1916 - Dokumentnr: 900144 - Skjønn Overført fra: Knr:3808 Gnr:244 Bnr:97
  Gjelder denne registerenheten med flere
  22.03.1918 - Dokumentnr: 900171 - Skjønn Overført fra: Knr:3808 Gnr:244 Bnr:97
  Gjelder denne registerenheten med flere
  17.09.1925 - Dokumentnr: 900143 - Skjønn Overført fra: Knr:3808 Gnr:244 Bnr:97
  Gjelder denne registerenheten med flere
  14.09.1977 - Dokumentnr: 2653 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Gunnulf Tinne.
  Overført fra: Knr:3808 Gnr:244 Bnr:97
  Gjelder denne registerenheten med flere
  05.12.2022 - Dokumentnr: 1378830 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Viken Eiendomsmegling AS
  Org.nr: 987 548 177
  Elektronisk innsendt
  09.08.2016 - Dokumentnr: 715918 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 2
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 15/100


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest for bygg, også riving innvendig av denne seksjon.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. 

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert til næringsformål. Eiendommen ligger i et område regulert til næring og boligformål. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser ligger vedlagt eller kan fås ved henvendelse til oppdragsansvarlig.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.  Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, tilstandsrapport/takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt.  Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.   Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter og eiendomsmeglingsloven § 6-7 fravikes.  Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3-9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel: - dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller - dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette kjøper.   Når det gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, tilstandsrapport/takst etc.), og som er vedlagt salgsoppgaven og kontrakt eller fremlagt av selger i forbindelse med transaksjonen, så er selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at selger bare svarer for eventuelle feil som selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om. Avhendingslova § 4-19 fravikes. Risikoen for eventuelt skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

  Budgivning
  Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 100 000,- (Prisantydning) Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 52 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 100 000,00))   53 842,- (Omkostninger totalt)   2 153 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  53842

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

Dokumenter

Henning M. Sørensen

Megler

Henning M. Sørensen

90 70 66 28

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev