aktiv-eiendomsmegling
2-roms leilighet i Vannfronten Park i 4. etasje

Vannfronten Park II - Salg av kontraktsposisjon av andel 31 beliggende i 4. etasje

 • 350 000
 • BRA 58.4 m²
 • 1 soverom
 • PRISANTYDNING350 000
 • OMKOSTNINGER6 132
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 056 132
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR2 023
 • SOVEROM1
 • AREALP-rom 58.4 m²
 • ANDEL FELLESGJELD1 700 000
 • FELLESKOST./MND5 350
 • TOMT6 614 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 350 000,- (Prisantydning)
  1 700 000,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  2 050 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  480,- (Tinglysingsgebyr obligasjon BRL)
  5 000,- (Andelskapital)
  --------------------------------------------------------
  6 132,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 056 132,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Leiligheten ligger i 4. etasje og inneholder vindfang, gang, kjøkken, bad, stue og soverom med utgang til balkong.
Parkeringsplass og sportsbod i underetasjen.

NB! Det gjøres oppmerksom på at man kjøper en kontraktsposisjon med følgende prisoppsett:

350 000,- (Prisantydning)
1 400 000,- (Restinnskudd ved overtagelse)
1 700 000,- (Andel av fellesgjeld)
3 450 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
480,- (Tinglysingsgebyr obligasjon BRL)
5 000,- (Andelskapital)
6 132,- (Omkostninger totalt)

3 456 132,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Wngetbilde98MYN3CL
 • Leiligheten leveres lys og moderne med parkett på gulv og gips på vegger. Kjøkkenet leveres med innredning fra JKE med hvite fronter. Integrerte hvitevarer som platetopp, stekeovn, oppvaskmaskin, samt kjøle- og fryseskap følger med. Kjøkkenventilator av typen Slimline leveres ferdig montert.

  Delikat, flislagt bad med gulvvarme og downlights med dimmere. Høyglans baderomsinnredning med skuffseksjon. Nedsenket dusjsone og veggmontert toalett.

  Store vindusflater i stue/kjøkken som gir gode lysforhold i leilighetene. God og arealeffektiv løsning, flott uteplass og egen parkeringsplass i kjelleren. Heis til alle etasjene. Porttelefon med døråpner i hver leilighet. Leiligheten får balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

  Koselig grøntareal med gangveier og noe beplantning mellom byggene på første boligplan. På gateplan blir det store næringslokaler med blant annet dagligvareforretning.

  Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet.

  Utbygger vil inngå en fellesavtale for levering grunnpakke TV/internett til borettslaget.
 • Vannfronten Park får en flott beliggenhet, både med tanke på solforhold, utsikt og nærhet til alle tilbudene i sentrum. Den nærmeste naboen blir Blueshuset, som kan friste med bibliotek, kino og kulturarrangementer. Nærområdet er fullt av spennende tilbud, parkområder, arkitektur og møteplasser. Det er gangavstand til kollektivtransport. I Vannfronten Park vil du bo sentralt, samtidig blir prosjektet utformet som en liten grønn oase hvor du kan trekke deg tilbake.
 • Enkel sentrumsadkomst med Bok- og Blueshuset som en av de nærmeste naboene.
 • Bygningen oppføres i fem etasjer med næringsdel på gateplan og med fire boligplan over næringsdelen. Parkeringskjeller under gateplan.

  Bygningens fasader blir en kombinasjon av teglskall, tre- og platekledning.
 • 4. etasje: BRA/P-ROM: 58,4 m2

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Vindfang, gang, kjøkken, bad, stue og soverom.

  Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

  Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og primærareal (P-rom), og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet
 • Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
 • Det gis anledning til å gjøre individuelle tilvalg til standardleveransen mot pristillegg. Det gjelder innredninger på kjøkken og bad, samt garderober, innvendige overflater og el-leveranser. Se leveransebeskrivelsen for mer informasjon.
 • Seksjonssameie
 • Egen parkeringsplass i kjelleretasjen.
 • Leiligheten vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.
 • PBBL

  Det er forkjøpsrett for medlemmer i PBBL. Forkjøpsretten utlyses i etterkant av salget.
 • Vannfronten Park
 • Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. I brann- eller annet skadetilfelle, tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.

  Etter overtakelse skal borettslaget tegne egen forsikring for bygningene som inngår i borettslaget. Selger skal se til at borettslaget har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring. Kjøper tegner egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.
 • Likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. For mer informasjon se www.skatteetaten.no.
 • Kr 5 350 pr. mnd.

  Felleskostnadene inkluderer renter på fellesgjeld (avdrag kommer på etter 20 år), kommunale avgifter, eiendomsskatt, bygningsforsikring, utvendig vedlikehold, vask av fellesarealer, forretningsførerhonorar, revisjon samt grunnpakke TV og internett.

  Felleskostnadene vil kunne bli endret i takt med den til enhver gjeldende rente i finansinstitusjonen som finansierer borettslaget og når perioden med avdragsfrihet utløper (etter 20 år).

  Når det skal betales avdrag om 20 år, øker felleskostnaden omtrent med kr 5 950,-.
 • Andel fellesgjeld: kr 1 700 000,-.
 • Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse skal foreligge innen innflytting.
 • Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.
 • Salget omfatter salg av en kontraktsposisjon inngått mellom selger/utbygger og kjøper 1. Ved kjøp av kontraktsposisjonen trer kjøper 2 inn i kjøper 1 sin posisjon som kjøper i kontrakten med selger/utbygger, og kjøper 2 overtar kjøper 1 sine rettigheter og forpliktelser etter avtalen.
  Videresalget skjer ved at kjøpekontrakten mellom selger/utbygger og kjøper 1 transporteres til kjøper 2. Dette videresalget er ikke et salg av selve leiligheten, men salg av kontraktsposisjon som gir rett/plikt til kjøp av leiligheten.
 • Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av at borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav som følger av borettslagsforholdet iht. burettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).
 • Plannavn: Jernverkstomta - vest

  Ikraftredelsesdato: 07.12.2017

  Formål: Sentrumsformål, boliger og næring.
 • Andelsnr. 31 i Notodden kommune
 • Ved kjøp av bolig i Vannfronten Park må du samtidig melde deg inn i Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag dersom du ikke allerede er medlem.

  Ved kontraktsinngåelse innbetaler kjøper kjøpesum til Viken Eiendomsmegling AS sin klientkonto som er forskuddet ved kjøp. Dette må være såkalt fri egenkapital. Beløpet blir stående på klientkontoen som en del av den endelige innbetalingen som skal skje ved overtagelse. Renter tilfaller kjøper med mindre utbygger har stilt garanti i henhold til Bustadoppføringslovas § 47. Resten av innskuddet samt omkostninger betales i forbindelse med overtagelsen. Det kan kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse. Utbygger plikter å stille garantier ihht. Bustadoppføringslovas § 12i forbindelse med kjøpers innbetaling av forskudd.

  Kjøper betaler følgende omkostninger i tillegg til kjøpesummen:
  Tinglysing av andelsskjøte: kr 480,-
  Tinglysing av evt. pantobligasjon: kr 480,-
  Evt. tinglysning av borett: kr 480,-
  Grunnboksutskrift: kr 172,-
  Andelskapital: kr 5 000,-

  Omkostningene forfaller til betaling i forbindelse med overtagelsen
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • De første boligene vil ferdigstilles ca. 15 måneder etter at grunnarbeidene er gjennomført. Forventet overtagelse ila. 2. kvartal 2023. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligene klare for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.
 • Det tas forbehold om tekniske endringer. Tegninger, animasjoner og fotografier i prospektet er av illustrativ karakter og definerer ikke nøyaktig innhold av selgers leveranse. Det gjøres oppmerksom på at det i leveransen kan forekomme avvik fra beskrevet standard og selger har rett til å gjøre endringer som er hensiktsmessige eller nødvendige, uten å forringe standarden på det endelige produktet.

  Det tas også forbehold om endringer i plantegninger for fremføring av sjakter til ventilasjon, elektriske føringer, vann- og avløpsrør o.a. Dette vil kunne endre leilighetens areal. Mindre arealkorreksjoner betinger ikke prisendring.

  Selger forbeholder seg retten til å dele eller slå sammen leiligheter og endre antall enheter i borettslaget. Det tas forbehold om tilstrekkelig salg, utbyggers beslutning om igangsetting og offentlige tillatelser i samsvar med søknader før byggestart besluttes.

  Dersom selger gjør forbehold gjeldende, skal selger tilbakebetale forskuddsbeløpet inklusive opptjente renter. Utover dette har partene intet ansvar overfor hverandre. Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser uten forutgående varsel på usolgte boliger.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Ved salg mellom forbrukere kommer Kjøpslova og Avhendingsloven §1-1, 4. ledd til anvendelse. Kjøper trer inn i kontrakt som reguleres av bustadoppføringslova.

  Entreprenøren skal stille garanti straks etter avtaleinngåelse, jf. bustadoppføringslova § 12. Dersom det er tatt forbehold om åpning av byggelån, salg av et bestemt antall boliger eller tillatelse til igangsetting, er det tilstrekkelig at entreprenøren stiller garanti straks etter at forbehold har falt bort. Det samme gjelder ved forbehold med tilsvarende virkning fra forbrukerens side. Entreprenøren skal uansett stille garanti før byggearbeidene starter.

  Garantien er pålydende 3 % av kjøpesum i byggeperioden frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5 % av kjøpesummen og gjelder i fem år etter overtakelse.

  Garantien gjelder som sikkerhet både for selve leiligheten, og for ideell andel i fellesareal, utvendige arealer, ev. parkeringskjeller, herunder ferdigstillelsen av disse.

  Dersom garanti ikke stilles straks etter avtaleinngåelse kan kjøper holde tilbake alt vederlag inntil det er dokumentert at garanti er stilt.

  Selger vil ikke få instruksjonsrett over midlene før garanti etter bustadoppføringslova § 47 er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er basert på opplysninger gitt av selger til oppdragsansvarlig, samt opplysninger innhentet fra kommunen. Opplysningene er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Ming Hong Wu Sisjord
Birthe Hedvall

Megler

Birthe Hedvall

97 55 49 05

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev