aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Porfyrveien 2, presentert av Aktiv Eiendomsmegling v/Tea Wærland og Kaia Hostvedt Dahle
Velkommen til Porfyrveien 2, presentert av Aktiv Eiendomsmegling v/Tea Wærland og Kaia Hostvedt Dahle

NØTTERØY Porfyrveien 2

To lekre eneboliger i sjønære omgivelser.

 • kr 7 290 000 - 7 390 000
 • Priser fra og tilkr 7 290 000 - 7 390 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 7 290 000 - 7 390 000
 • Omkostninger fra og tilkr 0 - 43 842
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 7 290 000 - 7 433 842
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til119 - 119 m²
 • Tomt763 m²
 • EierformEiet
 • MatrikkelGNR. 22 BNR. 164
 • Informasjon om meglerforetaketTønsberg og Re Eiendomsmegling AS Møllegaten 8 3111 Tønsberg
 • OppdragsansvarligKaia Hostvedt Dahle
 • Oppdragsnummer1312235003
 • 7 290 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 5 000 (Stiftelsesgebyr sameiet) 10 000 (Startkapital sameiet) 585 (Tinglysningsgebyr skjøte) 585 (Tinglysningsgebyr pantedokument) 172 (Panteattest kjøper) 27 500,- (Dokumentavgift (avigftsgrunnlag: 1 100 000,00))   43 842,- (Omkostninger totalt)   7 333 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Porfyrveien ligger sjønært til.

Porfyrveien 2, Vestfold og telemark

 • Om prosjektet
  Prosjektet består av to eneboliger i kjede. Byggearbeidene på tomten er i gang og det vil være rask byggeprosess ved kjøp/signering av kontrakt.

  Priser fra og til
  kr 7290000 - 7390000

  Omkostninger fra og til
  kr 0 - 43842

  Garasje/parkering
  Dobbelt garasje med sportbod med en p-plass pr. bolig, leveres på støpt plate, oppført i tre med liggende kledning behandlet 3 ganger (grunnet + 2 strøk) fra fabrikk. Tak, dbl. krummet sort takstein, utvendig beslag og taknedløp leveres i farget stål utførelse.

  Boder
  Det medfølger en sportsbod per bolig i forbindelse med hver sin garasje.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  Byggearbeidene er startet. Grunnarbeid på tomta er i gang og det kan vil være en rask byggeprosess ved signering av kjøpsavtale.

  Tomteareal
  763m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Uteområdet blir grovplanert med gruset innkjørsel.

 • Kjøkken
  Kjøkken: Det leveres kjøkkeninnredning type Aubo Unik hvit eller tilsvarende. Ventilator fra kjent leverandør. Hvitevarer følger ikke med i leveranse, men kan leveres som tilvalg. Gulv: 3-stavs eikeparkett, hvitnet m/hvite malte gulvlister Vegger: Gipsplater sparklet og malt hvite.

  Bad
  På bad leveres hvit baderominnredning 80 cm m/skuffer, speil m/lys og ett-greps armatur. Det leveres vegghengt toalett. Dusjhjørne 90x90cm med herdet klart glass og dusjarmatur. Gulv: Fliser, FK Pro Marte grey 30x60cm, fug: PCI 21 grå eller tilsvarende Gulv dusj: Fliser FK Pro Marte grey 5x5cm, fug:PCI 21 grå eller tilsvarende Vegger: Fliser FK Pro Marte grey 30x60cm, fug: PCI 21 grå eller tilsvarende WC/teknisk-rom: Det leveres vegghengt toalett og vask. Opplegg for vaskemaskin, tørketrommel m/kondensfjerner, varmtvannsbereder, lekkasjestopper. Ventilasjonsanlegg monteres på loft over WC-/teknisk-rom med luke for tilgang. Gulv: Fliser, FK Pro Marte grey 30x30cm m/sokkellist, fug: PCI 21 grå eller tilsvarende Vegger: Gipsplater sparklet og malt hvite.

  Andre oppholdsrom
  Hall/Entré, Gulv: Fliser, FK Pro Marte Antracit 30x60 (legges forbandt) fug: PCI 47 Antrazite eller tilsvarende og 3-stavs eikeparkett, hvitnet, hvite gulvlister Vegger/ tak: Gipsplater, sparklet og malt hvite SOV-1, SOV-2, SOV-3, walk in/bod Gulv: 3-stavs eikeparkett, hvitnet m/ hvite malte gulvlister. Vegger/ tak: Gipsplater, sparklet og malt hvite

  Konstruksjon
  Bygningene fundamenteres på betongplate på mark isolert ihht TEK 17 Konstruksjoner generelt begge boliger: Yttervegger består av tre med 250mm isolasjon og liggende kledning behandlet 3 ganger (grunnet + 2 strøk) fra fabrikk. Takkonstruksjon er i tre med 350mm isolasjon, platet takflate m/ 2 lag papp (1 lag underlagspapp+ 1 lag topp papp). Dobbelkrummet sort takstein. Etasjeskiller består av trebjelkelag m/ 100mm isolasjon. Utvendig beslag og taknedløp leveres i farget stål utførelse. Boligene leveres med takhøyde 240cm i 1.etg. og 240-330 cmi 2.etg. Noen områder kan ha nedforet himling/ kasser for evt. tekniske føringer m/ bl.a. ventilasjon (ingen takhøyde under 220cm) Alle himlinger utføres med gipsplater og males i NS K2. Alle gipsvegger males i NS K2. Ingen belistning mellom himling og vegg i noen rom.

  Yttertak
  Takkonstruksjon er i tre med 350mm isolasjon, platet takflate m/ 2 lag papp (1 lag underlagspapp+ 1 lag topp papp). Dobbelkrummet sort takstein. Etasjeskiller består av trebjelkelag m/ 100mm isolasjon. Utvendig beslag og taknedløp leveres i farget stål utførelse.

  Trapper
  Det leveres åpen trapp med hvite vanger/balustere/håndløper og trinn i beiset lys farge. Det leveres ikke garderobeløsninger, men kan leveres som tilvalg.

  Ventilasjon
  Det installeres balansert ventilasjon m/ varmegjenvinning. Kjøkkenhetten får direkte utkast i vegg. Avtrekk og frisklufttilførsel skjer gjennom kanaler i nedforet himling/ innkassinger, Ventilasjonsaggregatet plasseres på loft over WC-/teknisk-rom.

  Brannsikring
  Det leveres røykvarslere og slukkingsutstyr etter myndighetenes krav.

  Dører og vinduer
  Det leveres vedlikeholdsfrie vinduer i PVC, hvit farge utvendig og innvendig. Terrassedør og inngangsdører leveres i tre-utførelse. Vinduer og inngangsdør leveres med gipsede smyg (ikke lister) og vinduer leveres med MDF vindusbrett. Innerdører, hvite/slette med stålvridere, levers med gerikter og foringer i hvit utførelse. Entredører levers med FG-godkjent lås og beslag.

  Overflater og kledning
  Gulvlister/gerikter leveres hvite med synlige spikerhull NCS-kode S0502-Y. Malte hvite vegg-flater har NCS-kode S0502-Y.

  Kabel-tv/bredbånd
  Det leveres trekkerør til svakstrømskap, kjøper inngår selv avtale med nettleverandør. Det er installert trekkerør fra fordelerskap til stue og hovedsoverom.

  El-anlegg
  Elektrisk anlegg leveres etter NEK 400. Det legges opp skjult elektrisk anlegg med brytere og kontakter i hvit utførelse, det legges frem tilstrekkelig strøm til at induksjonstopp kan brukes på kjøkken. Downlights i hall og bad. 1 stk. utelamper, 1stk, utestikk i 1 etg. 1 stk. utelamper, 1 stk. utestikk i 2 etg.

 • Info om formuesverdi
  Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig".   Når boligen er overtatt, kan man gå inn på Skatteetaten sin boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette.

  Tilbud på lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3811/22/164: 04.09.2023 - Dokumentnr: 950599 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Megleroppgjøret AS
  Org.nr: 992 767 022
  Elektronisk innsendt
  28.01.2020 - Dokumentnr: 2035830 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3811 Gnr:22 Bnr:51
  Elektronisk innsendt


  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, og selger plikter å fremlegge minimum midlertidig brukstillatelse til kjøper og megler før overtakelse.  Selger skal sørge for ferdigattest. Dersom kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse kan kjøper overta og bebo boligen. Gjenstående arbeider skal ferdigstilles av selger innen den frist som er satt av kommunen. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, kan kommunen gi selger pålegg om å ferdigstille, ev. gi tvangsmulkt og/eller forelegg.    Dersom overtakelse skjer ved midlertidig brukstillatelse, oppfordres kjøper til å sette seg inn i hva som gjenstår for at ferdigattest skal bli stilt. Kjøper har rett til å holde tilbake et beløp av oppgjøret på meglerforetakets klientkonto, som sikkerhet for utstedelse av ferdigattest. Beløpet kan frigis på bakgrunn av garanti etter bustadoppføringslova § 47, eller ved utstedelse av ferdigattest.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Vann, vei og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. 

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Eiendommen er ikke regulert. Eiendommen ligger i kommuneplan avsatt til boligbebyggelse - nåværende.   Plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse. 

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.   Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven.   Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.

  Salgsbetingelser og kjøpetilbud
  Avtale anses inngått når kjøper har levert meglerforetaket bud/skriftlig bindende bekreftelse på kjøp, og aksept er meddelt. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgaven med vedlegg og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig eller noe er uklart, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket før bindende avtale inngås. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper har blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.

  Inneholder salgsoppgaven og kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser.

  Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner i salgsoppgaven og på nett ikke er bindende for boligens detaljutforming slik som farger, materialer, innredninger mv. Opplysninger gitt i salgsoppgaven kan fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse av detaljer. Alle illustrasjoner, skisser, ?møblerte? plantegninger m.m. er ment å danne et inntrykk av den ferdige boligen, og kan inneholde materiell og vise detaljer som ikke medfølger i handelen. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Videre kan illustrasjonene være en kombinasjon av 3D-illustrasjoner og fotomontasje, hvor utsikt/beliggenhet etc. ikke nødvendigvis stemmer. Det gjøres derfor oppmerksom på at bebyggelse og trær på naboeiendommer ikke nødvendigvis er korrekt illustrert.

  Dersom det er avvik mellom tegninger i salgs- og nettpresentasjon og leveransebeskrivelse og romskjema, er det leveransebeskrivelse og romskjema som gjelder og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Prosjektets standard fremkommer av leveransebeskrivelsen, dette uavhengig av ev. uttrykk i prospekt og annonsering som ?god standard? etc.

  Betalingsbetingelser
  10% av kjøpesum innbetales ved kontraktsinngåelse. Resterende kjøpesum og omkostninger ved overtakelse. Hele kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto ved overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12. I henhold til bustadoppføringslova vil kjøpers innbetaling være å anse som forskudd inntil eiendommen er overtatt og skjøtet er tinglyst. Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

  Avbestilling
  Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadoppføringslova §§ 52 - 54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr, jf. bustadoppføringslova § 54. Avbestillingsgebyret fastsettes til 10 % av total kontraktssum inkludert merverdiavgift. Dersom kjøper avbestiller etter at igangsettingstillatelse er gitt, fastsettes selgers krav på vederlag og erstatning i samsvar med bustadoppføringslova §§ 52 og 53.

  Viktig informasjon
  Dersom oppgitt byggetid (inkludert ev. tidsforlengelse) overskrides, vil forsinkelse være å regne fra dette tidspunkt, med unntak som nevnt under.
  Selger skal overholde frister som er avtalte for overtakelse, og skal legge opp til en fremdrift som er tilpasset kjøpers forventninger. (jf. buofl. § 10).
  Selger forplikter seg til å informere om eventuelle forsinkelser som avviker fra ovennevnte tidsplan, så snart han er kjent med at det kan oppstå forsinkelser.
  Selger har rett til tilleggsfrist uten kompensasjon til kjøper etter reglene i bustadoppføringslova § 11. Forhold som gjelder her er:
  ? Dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet/overtakelse.
  ? Dersom kjøper, eller noen kjøper svarer for, ikke overholder kontraktsavtale, eller at arbeidet blir forsinket pga. noe kjøperen er ansvarlig for.
  ? Dersom det oppstår forsinkelser som er utenfor selger/entreprenørs kontroll, og at det ikke var rimelig å forvente at selger/entreprenør kunne ha regnet med denne forsinkelsen på avtaletidspunktet, eller at selger/entreprenør ikke har mulighet til å unngå forsinkelsen (f.eks. force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l.).

  Overtakelsen er å regne som forsinket, dersom overtakelsen ikke kan gjennomføres til den tid kjøperen har rett til å kreve etter buofl. § 10 og § 11 som nevnt over. Det samme gjelder dersom arbeidet, eller deler av arbeidet ikke er fullført eller hjemmelsoverføring ikke skjer til den tid kjøperen har rett til å kreve.

  Dersom overtakelsen er forsinket, kan kjøperen kreve:
  1. dagmulkt
  2. heve avtalen
  3. kreve erstatning
  4. tilbakeholde deler av kjøpesum

  Vilkår for de ulike alternativene fremgår av buofl. §§ 18, 19, 20 og 22.
  Kjøper anmodes til å sette seg inn i disse bestemmelsene, og rådføre seg med megler dersom noe skulle være uklart. Kjøper oppfordres spesielt om å tilpasse dette forhold ved ev. salg av nåværende bolig, da bygningsforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Kjøpekontrakt
  Utkast til kjøpekontrakt følger som vedlegg til salgsoppgave. Etter avtaleinngåelse vil kjøper få tilsendt akseptbrev med utkast til kjøpekontrakt. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgaven med vedlegg og eventuelle forbehold i bud og salgsbetingelser fra selger. Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart i kjøpekontrakt.


Dokumenter

Kaia Hostvedt Dahle

Megler

Kaia Hostvedt Dahle

90 98 29 98

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev