aktiv-eiendomsmegling

Kjøpsvik Kjelkvikveien 94

NY PRIS! Sjelden mulighet til å skaffe fritidseiendom til hele familien! Vakker utsikt!

 • 1 450 000
 • BRA 132 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING1 450 000
 • OMKOSTNINGER52 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 502 392
 • EIENDOMSTYPEFritidseiendom
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 952
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 126 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT318 100 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 1 450 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  36 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 450 000,-))
  --------------------------------------------------------
  52 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 502 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Kjeller:
Gang, trapperom, bod, vaskerom og bad med wc samt dusj.

1. etasje:
Kjøkken, stue, gang/ trapperom og vindfang. Adkomst til veranda fra stuen. Det er nedgang til kjeller fra gang og trapperom.

Loft:
Gang og trapperom med kott, 4 soverom (med skrå himling). Adkomst til kaldloft via luke i himlingen i gang.

Hytte:
Stue, kjøkken, gang, 3 soverom og garderobe/vaskerom (ikke våtrom).
Praktfull utsikt utover havet mot Haukøyfjorden og deler av Tysfjord. Privat bilde.

Kjelkvikveien 94, Nordland

 • Kjøkken:
  Kjøkken med himling i malte takplater, vegger med malte plater, malt tapet, belegg over benker, gulv med belegg. Innredning fra 2005 består av oppvaskbenk med 1 1/2 stål komme med underskap og skuffeseksjoner, samt overskap. Skap over avtrekksvifte. Avtrekksvifte plassert over komfyr.
  Det ble ikke registret fukt ved måling. Avtrekksviften fungerte etter en enkel test.

  Avløp og vannrør TG IU:
  Vannrør i kobber og avløpsrør i plast. Vannet var avstengt på befarings dagen så evt. lekkasje kunne ikke avdekkes.

  Avtrekk:
  Avtrekksvifte plassert over komfyr.

  Bad:
  Bad i kjelleren. Himling med malte tak plater, vegger med våtroms tapet, gulv med belegg. Innredningen består av servant, wc, dusjarmatur montert på veggen. Plastsluk i gulv og naturlig lufting gjennom spalte i veggen.
  Vurdering avvik TG 3:
  Belegg på gulv og våtromstapet på vegger.
  Tiltak:
  - Ikke opplyst.

  Sanitærutstyr / armaturer og innredning:
  Vurdering avvik TG 3:
  Servant, wc, dusj armatur montert på veggen.
  Tiltak:
  - På grunn av alder.

  Membran, tettesjikt og sluk (i gulv eller vegger):
  Vurdering avvik TG 3:
  - Ingen membran eller sluk mansjett i sluk.
  Tiltak:
  - På grunn av alder.

  Avløp og vannrør:
  Vurdering avvik TG 3:
  - Vann rør i kobber/stål og avløpsrør i plast,soil.
  Tiltak:
  - På grunn av alder.

  Ventilasjon:
  Spalte i veggen.

  Vaskerom i kjeller:
  Vaskerom i kjelleren med himling i malt panel, vegger i pusset og malt betong, gulv i betong dekket med en del impregnerte tre platter. Sluk i gulv, naturlig lufting gjennom spalt i veggen. Innredningen består av opplegg for vaskemaskin og varmt vanns bereder.
  Vurdering avvik TG 2:
  - Vegger og himling.
  Tiltak:
  - Noe fukt utslag på veggene. Dette skyldes manglende drenering og at det kommer vann mellom grunnmurs pappen og grunnmuren. Etter at dreneringen er ordnet må rommene i kjeller avfuktes.
  - Sette inn et panelbord.

  Membran, tettesjikt og sluk (i gulv eller vegger):
  Vurdering avvik TG 2:
  - Ingen synlig slukmansjett og ingen smøremembran
  Tiltak:
  - Ingen underliggende rom, men det anbefales å skifte sluk.

  Avløp og vannrør:
  Vannrør i kobber og avløpsrør i plast.

  Ventilasjon:
  Spalte i veggen.

  Kjøkken hytte:
  Kjøkken med himling av malt panel, vegger av malt panel, gulv av oljet gulvbord. Innredningen består av benker med underskap/skuffeseksjoner, overskap.
  Vurdering avvik TG 2:
  - Oljet gulvbord. Det ble registret fukt foran komfyren ved måling.
  Tiltak:
  - Det anbefales nærmere undersøkelse.

  Avløp og vannrør:
  Ingen vann -og avløpsrør. Sommer vann lagt til utvendig vegg.

  Avtrekk:
  Ingen avtrekk.

  Det forefinnes ingen byggetegninger eller byggemeldinger på eiendommen foruten landgangen.
  Alt av innbo i hovedhus, hytte og naust medfølger unntatt følgende:
  - Lintøyskap i stue
  - En gammel grå kiste på det ene soverommet
  - Noen personlige ting

  Eiendommen overtas som den er og vil ikke bli ytterligere rengjort.

  - LNFR område og konsesjonspliktig eiendom.
  - Det finnes ingen byggetegninger på hovedhuset, hytte eller naustet.
  - Det foreligger godkjenning fra kommunen om oppføring flytebrygge/landgang.
  - Det er utskilt en tomt gnr 215/7 som ikke fremkommer på kartet. I følge opplysninger fra selger skal denne ligge rett ved 215/6 som også er en utskilt eiendom.
  - Det foreligger en bruksrett med 215/8 vedr landgang/flytebrygge, se vedlegg i salgsoppgave
  Gnr 215 bnr 8 er kjøpt av selger og denne tomten vil medfølge salget. Bruksretten vil da kunne slettes og kai/pir vil overtas av ny eier som eneeie.
  - Rana 17 fisk som ligger i naustet skal følge med på salget.
  - Ingen kårrettigheter.
  - Det er ingen kvoter tilknyttet bygninger.
  - Det er ingen driftsopplegg for jordbruk.
  - Det er ingen vernede bygninger eller landskap tilknyttet eiendommen.
 • Eiendommen ligger i landlige og naturskjønne omgivesler, i et område hvor det er spred boligbygg og fritidseiedommer. Dette er et rolig strøk med liten trafikk. Det er praktfull utsikt utover havet mot Haukøyfjorden og deler av Tysfjorden.
 • Eiendommen består av en enebolig med kjeller og loft, en hytte, et naust og en kai/ pir.
 • Ca.50 m privat vei fra kommunal vei og opp til boligen. Veien er delvis grodd igjen.
 • Følgende er utdrag av beskrivelser fra vedlagt tilstandsrapport datert 22.03.22 av takstmann, Olav Sørensen. Interessenter bes gjennomgå denne i sin helhet.

  Mur, terreng, stikkledninger og tanker:
  Skrått terreng rundt boligen. Bakvegg står delvis under terreng. Ideelt bør det i en avstand på ca.3 meter være god helling vekk fra husets grunnmur. Dette kun til orientering og anbefalt på generell grunnlag.
  Vurdering avvik TG 2:
  - Skrått terrengforhold.
  Tiltak:
  - Terrenget bør justeres på baksiden av boligen.

  Grunnmur og fundamenter:
  Grunnmur av betong/betong stein som er slammet på utsiden, pusset og malt på innsiden, bakvegg i gang/ trapperom i kjelleren er foret ut.

  Byggegrunn:
  Grunnforholdene er ukjent og fundamenteringen er skjult under bakkenivå og er ikke vurdert. På befarings dagen ble det ikke registrert noe tegn til setninger i bygningen og på bakgrunn av dette vurderes grunnforholdene å være stabile.

  Fundamenter TG IU:
  Fundamenter ligger under bakkenivå og kan ikke befares.

  Drenering:
  Drenering fra 2010 i bakkant/bakvegg med grunnmurs papp, resten fra byggeår.
  Vurdering avvik TG 3:
  Drenering og fuktsikring: Drenering fra 2010 i bakkant/bakvegg med grunnmurs, resten fra byggeår.
  Tiltak:
  - Etablere ny drenering rundt resten av grunnmuren.
  Vurdering avvik TG 3:
  Grunnmurs papp: Pappen er ikke festet meg list i toppen til grunnmuren. Vann kommer imellom pappen og grunnmuren.
  Tiltak:
  - Feste pappen med list til grunnmuren.

  Yttervegg:
  Yttervegger av bindingsverk/plank kledd utvendig med tømmermanns panel.
  Vurdering avvik TG 2:
  Kledning: Tømmermanns panel, ingen lufte spalte bak panelet.
  Tiltak:
  - Dette kan medfører råteskader i panelt og det må etablere lufte spalte bak panelet.

  Vunduer og ytterdører:
  Vinduer med 2-lags isolerglass fra 1972-1977, ytterdør i laminert utførelse med hamret gassfelt.
  Vurdering avvik TG 3:
  Vinduer og ytterdører: 1 vindu i stuen og 1 vindu på soverommet punktert.
  Tiltak:
  - Skiftes.
  Vurdering avvik TG 2:
  Vindu på kjøkkenet: Vindu på kjøkkenet mangler et lag med glass.
  Tiltak:
  - Sett inn glass i vinduet.

  Takkonstruksjon:
  Saltak i sperre konstruksjoner. Lufting av kaldt loft via ventiler i røstvegger. Det ble ikke observert fuktmerker som tilsier aktiv lekkasje eller kondens problemer og ingen tegn til svikt i konstruksjonen registreres. Det ble søkt etter fukt på utsatte steder, men ingen unormale verdier ble registrert.

  Yttertak:
  Taktekking med metall plater. Taktro, takbord og takstige. Skorsteiner over tak med heldekkende pipebeslag.

  Renner, nedløp og beslag:
  Takrenne og nedløp i plast, beslag i metall.
  Vurdering avvik TG 3:
  Renner og nedløp: Takrenner og nedløp i plast, det mangler deler av takrenner samt at det er lekkasje i takrenner. Det regnet på befarings dagen slik at evt. lekkasje kunne oppdages.
  Tiltak:
  - Takrenner og nedløp må skiftes.
  Vurdering avvik TG 3:
  Beslag: Beslag i metall.
  Tiltak:
  - Nye beslag når takrenner skiftes.

  Rom under terreng (kjeller, underetasje, sokkeletasje):
  Kjelleren står delvis under terreng, spesielt bakveggen. Skrått terreng langs gavel vegger og ingen terreng i fasade veggen. Gulv av betong, malt panel i himling og løse treplater på vaskerommet.
  Vurdering avvik TG2:
  Vegger: pusset og malt betong. Ved søk med fukt indikator ble det registret fukt i ned kanten av vegger i bod og vaskerom.
  Tiltak:
  Dette skyldes manglende drenering og at det kommer vann inn mellom grunnmurs pappen og grunnmuren. Etter at dreneringen er ordnet må rommene i kjeller avfuktes.
  Vurdering avvik TG 3:
  Vegg i gang/trapperom: Utforet vegg med malt tre panelet. Fukt bak tre panelet.
  Tiltak:
  - Panelet må rives ned og nytt panel settes opp etter avfukting av kjelleren.

  Etasjeskiller og gulv på grunn:
  Etasjeskiller i tre bjelkelag og betong gulv på grunn i kjelleren.

  Innvendige trapper:
  Lukket tretrapp fra 1.etasjen og opp til gang/trapperom på loftet. Åpen tretrapp fra gang/trapperom og ned til kjeller.
  Vurdering avvik TG 2:
  - Lukket tre trapp fra 1.etasjen og opp til gang/trapperom på loftet. Hånd løper mangler.
  - Åpen tretrapp fra gang/trapperom og ned til kjeller.
  Tiltak:
  - Montere hånd løper.
  - Montere inn rekkverk.

  Ildsteder og skorsteiner:
  Ovn for fast brensel montert inn i stuen. Skorstein i teglstein.

  Radon:
  Radonmåling ikke utført.

  Vann og Avløp (stikkledninger, offentlig eller privat):
  Vannrør i kobber og avløpsrør i plast.

  Elektrisk anlegg:
  1. Når ble det elektriske anlegget innstallert eller siste gang totalrehabilitert? Ingen dokumentasjon.
  9. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Er det synlig defekter på kabler, eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Nei.
  10. Foreligger det dokumentasjon for varmekabler og innfelt belysning? Nei.
  11. Ved uisolerte ledninger/koblinger som man kan komme i berøring med.Er kabelinnføringer og hull utette? Nei.
  Vurdering avvik:
  - Eldre elektrisks anlegg.

  Hytte:
  Mur, terreng, stikkledninger og tanker:
  Skrått terreng rundt hytten. Ideelt bør det i en avstand på ca.3 meter være god helling vekk fra husets grunnmur. Dette kun til orientering og anbefalt på generell grunnlag.
  Vurdering avvik TG 2:
  - Skrått terrengforhold.
  - Ingen vann -og avløp lagt inn til hytten.
  Tiltak:
  - Terrenget bør justeres.

  Grunnmur og fundamenter:
  Grunnmur av plass støpt betong, puset på utsiden, samt tre pilarer.
  Vurdering avvik TG IU:
  - Grunnforholdene er ukjent og fundamenteringen er skjult under bakkenivå og er ikke vurdert. På befarings dagen ble det ikke registrert noe tegn til setninger i bygningen og på bakgrunn av dette vurderes grunnforholdene å være stabile.

  Drenering:
  Drenering fra byggeåret av ukjent utførelse.
  Vurdering avvik TG IU:
  - Drenering fra byggeåret av ukjent utførelse.

  Yttervegg:
  Yttervegger reist i bindingsverk. Stående panel.

  Vinduer og ytterdører:
  Vinduer med 2-lags isolerglass fra 1984. 2 ytterdør i tre med gassfelt.

  Balkonger, terrasser, veranda og lignende:
  Veranda i røstveggen mot vest med adkomst fra stuen og bakkenivå. Veranda med tretrapp foran inngangspartiet.
  Vurdering avvik TG 2:
  - Noe skjevheter i konstruksjonen på veranda i røstveggen mot vest.
  - Veranda i røstveggen mot vest med adkomst fra stuen og bakkenivå.
  Tiltak:
  - Fundamenter bør sjekkes og skjevheter rettes opp.

  Takkonstruksjon:
  Flatt tak i trekonstruksjoner, lukket konstruksjon, samt saltak i trekonstruksjoner.
  Vurdering avvik TG 2:
  - Flatt tak i trekonstruksjoner, lukket konstruksjon. Merke etter fukt i himlingen på de ene soverommet, der manglet også et himlings bord.
  Tiltak:
  - Sette inn et himlings bord.

  Yttertak:
  Taktekke med bølgeblikk. Taktekke med metall plater.
  Vurdering avvik TG 2:
  - Metall plater, bølgeblikk
  Tiltak:
  - TG2 på grunn av alder, bør planlegges skiftes.

  Renner, nedløp og beslag:
  Takrenne og nedløp.
  Vurdering avvik TG 3:
  - Ingen takrenner og nedløp.
  - Metall.
  Tiltak:
  - Takrenne og nedløp må etableres.
  - Beslag må etableres i forbindelse med nye takrenner.

  Krypkjeller:
  Krypkjeller under deler av hytten.
  Vurdering avvik TG IU:
  - Innvendig inspeksjon er ikke mulig, kun utvendige observasjoner er mulig.

  Ildsteder og skorsteiner:
  Ingen ildsteder.
  Vurdering avvik:
  - Skorsteiner inne i huset.
  - Skorstein ikke tilkoblet.

  Radon:
  - Radonmåling ikke utført.

  Elektrisk anlegg:
  Innlagt strøm fra våningshuset, ingen sikringsskap.
  9. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Er det synlig defekter på kabler, eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Nei.
  10. Foreligger det dokumentasjon for varmekabler og innfelt belysning? Nei.
  11 Ved uisolerte ledninger/koblinger som man kan komme i berøring med.Er kabelinnføringer og hull utette? Nei.

  Branntekniske forhold:
  1. Er det røykvarsler (branndetektor) i boligen iht. forskriftskrav? Nei.
  2. Er det brannslokkingsutstyr i boligen iht. forskriftskrav? Nei.
  3. Er rømningsveier fra rom for varig opphold i plan under terreng/kjeller iht. forskriftskrav? Ikke relevant.
  4. Er rømningsveier fra rom for varig opphold fra og med 2. etasje iht. forskriftskrav? Gjelder boenhet over flere plan. Ikke relevant.
  5. Er det branncellebegrensende skille mot annen bruksenhet eller rømningsvei? Gjelder flermannsbolig. Ikke relevant.
  6. Er det røykvarslere (branndetektor) i rømningsvei? Nei.
  7. Er det utgang til to uavhengige trapperom eller rømningsvei iht. forskriftskrav? Bolig som ligger i 2. etasje kan ha tilrettelagt vindusrømning iht. forskrift. Ikke relevant
  8. Finnes dokumentasjon på brann sikkerhet for bygningen? Nei.
  Vurdering avvik:
  - Det branntekniske anlegget er ikke ivaretatt. Her mangler røykvarslere og brannslokker.

  Opplysningskilder, beskrivelse av utmark:
  Ingen skogsbilveier inn i området. Området er bratt og vanskelig tilgjengelig. Ingen skogsveier i området.

  Opplysningskilder, beskrivelse av skogen, veidekning, driftsforhold osv.:
  Det taes ut skog til eget bruk, brensel. Ingen skogsbilveier i området. Teigen ved Knappneset nåes best ved båt. Området er meget bratt og vanskelig tilgjengelig. Befaring i området. Gårdskart.
  - Opplysninger også gitt av Frode Meisfjord.

  Begrunnelse for valgt kapitaliseringsrente:
  Inntekt på elgjakt. Kapitaliseringsrenten på jakt og fiske er med bakgrunn i en skjønnsmessig vurdert til 4 %. Opplysningskilder: Grode Meisfjord.

  Standard lysarmatur kommenteres ikke. El.anlegg vurderes ikke i en ordinær verdi- og lånetakst eller i en boligsalgsrapport. Kun åpnebare feil og mangler kan bli påpekt. Eier er enhver tid ansvarlig for at nødvendig samsvarserklæring foreligger 28.04.2021.

  Det forefinnes ingen byggetegninger eller myggemeldinger på eiendommen foruten landgangen.
 • Kjelleretasje: 39 Bra m²
  1. etasje: 54 Bra m²
  Loftsetasje: 39 Bra m²

  Hytte: 44 BTA
  Naust: 28 BTA
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Alt av innbo i hovedhus, hytte og naust medfølger unntatt følgende:
  - Lintøyskap i stue
  - En gammel grå kiste på det ene soverommet
  - Noen personlige ting

  Eiendommen overtas som den er og vil ikke bli ytterligere rengjort.
 • Boligen har pipe. Ovn for fast brensel er plassert i stuen. Det er i tillegg oppvarming med strøm.
 • Terrenget rundt boligen og hytten er i liten grad opparbeidet. Det er skrått terreng ned mot sjøen.
 • På egen gårdsplass.
 • Privat vann fra brønn med pumpe i huset, kommer delvis fra elv og kilde. Rød hytte har sommervann til yttervegg som legges i brønn hver vår/sommer.
  Privat avløp i septik. Eier har leid inn slambil ved behov alt etter bruk, ca intervall hvert 10. år avhengig av bruken.

  Fra snuplassen er det privat vei, må vedlikeholdes av eiere. Det brøytes frem til samme snuplass, evt. snerydding må gjøres privat.
 • Formuesverdi kr 206 145 per
 • Kr. 1 063 pr. år
 • Kommunale avgifter og forsikring. Kostnader vedr. privat avløp i septik.
 • Det forefinnes ingen ferdigattest i kommunens arkiver.
 • Inntekt på elgjakt. Kapitaliseringsrenten på jakt og fiske er med bakgrunn i en skjønnsmessig vurdering satt til 4 %.
 • Konsesjonspliktig. Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Alt av innbo i hovedhus, hytte og naust medfølger unntatt følgende:
  - Lintøyskap i stue
  - En gammel grå kiste på det ene soverommet
  - Noen personlige ting

  Eiendommen overtas som den er og vil ikke bli ytterligere rengjort.

  - LNFR område og konsesjonspliktig eiendom.
  - Det finnes ingen byggetegninger på hovedhuset, hytte eller naustet.
  - Det foreligger godkjenning fra kommunen om oppføring flytebrygge/landgang.
  - Det er utskilt en tomt gnr 215/7 som ikke fremkommer på kartet. I følge opplysninger fra selger skal denne ligge rett ved 215/6 som også er en utskilt eiendom.
  - Det foreligger en bruksrett med 215/8 vedr landgang/flytebrygge, se vedlegg i salgsoppgave
  - Rana 17 fisk som ligger i naustet skal følge med på salget.
  - Ingen kårrettigheter.
  - Det er ingen kvoter tilknyttet bygninger.
  - Det er ingen driftsopplegg for jordbruk.
  - Det er ingen vernede bygninger eller landskap tilknyttet eiendommen.
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • 1937/1151-1/75 Erklæring/avtale
  19.06.1937
  rettighetshaver:Knr:1806 Gnr:215 Bnr:4
  rettighetshaver:Knr:1806 Gnr:215 Bnr:4 Fnr:3
  AVSTÅELSE AV GRUNN for bnr.1, 2, 3 for utmark
  Gjelder denne registerenheten med flere


  1977/1592-1/75 Erklæring/avtale
  29.04.1977
  AVSTÅELSE AV GRUNN til veganlegget Hundholmen- Kjelkvik
  m.fl.best.
  Gjelder denne registerenheten med flere


  1978/4222-2/75 Rettigheter iflg. skjøte
  20.10.1978
  rettighetshaver:Knr:1806 Gnr:215 Bnr:5
  Rett til sjøveg, naustplass, brønn og ledning på d.e.
  Kopi bestilt: 23.04.2021 kl. 10:31 av Tone Merethe Viklem Olsen


  1992/4675-2/75 Bestemmelse om veg
  15.07.1992
  rettighetshaver:Knr:1806 Gnr:215 Bnr:6
  Bestemmelse om veg
  Kopi bestilt: 23.04.2021 kl. 10:32 av Tone Merethe Viklem Olsen


  2007/3780-1/75 Erklæring/avtale
  06.06.2007
  Rettighetshaver: Knr:1806 Gnr:215 Bnr:8
  Bruksrett til kai/pir- anlegget.
  Kopi bestilt: 23.04.2021 kl. 10:32 av Tone Merethe Viklem Olsen

  2012/9911-2/200 Bestemmelse om veg
  05.01.2012
  rettighetshaver:Knr:1806 Gnr:215 Bnr:7
  Veg til sjøen, nausttomt og til hyttetomt
 • LNFR-område.
 • Gnr. 215 Bnr. 3 i Narvik kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale. Alt av innbo i hovedhus, hytte og naust medfølger unntatt følgende:
  - Lintøyskap i stue
  - En gammel grå kiste på det ene soverommet
  - Noen personlige ting

  Eiendommen overtas som den er og vil ikke bli ytterligere rengjort.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man kan gå ut ifra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Totalt kr. 86 272,-.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Frode Meisfjord
  Snefrid Hansine Nilsen
Tone Merethe Viklem Olsen

Megler

Tone Merethe Viklem Olsen

40 49 41 19

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev