aktiv-eiendomsmegling
AKTIV Laguneparken v/ Fredrik Tøsdal har gleden av å presentere Storåsen 31 B!

Nyborg Storåsen 31B

Romslig enebolig med dbl. garasje og gode sol- og utsiktsforhold. Utleiedel (ikke godkjent). Potensiale.

 • 6 490 000
 • BRA 218 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING6 490 000
 • OMKOSTNINGER178 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER6 668 392
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 978
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 199 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 074 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 6 490 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  162 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 490 000,-))
  --------------------------------------------------------
  178 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  6 668 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
AKTIV Laguneparken v/ Fredrik Tøsdal har gleden av å presentere Storåsen 31 B!
Dette er en innholdsrik enebolig som går over to plan og byr på blant utleieleilighet (ikke godkjent), dobbeltgarasje og en pent opparbeidet hage.

Boligen har en sentral beliggenhet i Åsane med kort vei til alle hverdagsfasiliteter. Barnehage og skole ligger kun noen minutter unna. Rolland skole ligger like over haugen og har neste bilfri gangvei. Nærmeste busstopp ligger et par minutter unna og har hyppige avganger i begge retninger.
For hverdagshandelen er det flere gode muligheter, Coop Extra Nyborg, Kiwi Li, Kiwi Rolland, Bunnpris Ulvedalen i tillegg til kjøpesentrene.

Boligen inneholder:
U.et: Stue, entré, hall, kjøkken, bad, 2 soverom (ikke godkjent), badstue, gang
1.et: Stue, Kjøkken, spisestue, 4 soverom, entré, bad, vaskerom, gang

Det er innvendige trapper skjult i innkassing i underetasje. Lagt gulv over denne i 1.etasje.

Velkommen til en hyggelig visning - Husk påmelding hos megler!
Hagen er pent opparbeidet. Her kan både store og små trives.

Storåsen 31B, Vestland

 • Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven.
  Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3 - Store eller alvorlige avvik:
  Utvendig > Dører: Altandører er noe malingsslitt. Ytterdør er noe slitt og har små skader på utsiden. Dårlig list ved ytterdør. Ytterdør til bod er slitt og i dårlig stand.

  Våtrom > Generell > Vaskekjeller: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

  Våtrom > Generell > Vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

  Forhold som har fått TG2 - Avvik som kan kreve tiltak:
  Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. Det er noe løse spiker på mønestein på yttertak.
  Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Lokal utbedring må utføres. Spiker bør festet bedre.

  Utvendig > Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
  Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Snøfangere må monteres for å tilfredsstille byggeårets krav.

  Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.
  Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
  Tiltak: Musebånd/lusing må etableres. Råteskadet trekledning må skiftes ut. Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen.

  Utvendig > Vinduer: Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
  Noe fuktverdier målt i enkelte trekarmer.
  Tiltak: Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer/dører. Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Vinduer må justeres.

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er avvik: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Tregjerde er malingsslitt.
  Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. Andre tiltak: Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.

  Utvendig > Utvendige trapper: Det er ikke rekkverk i trappen for å hindre fallskader.
  Tiltak: Montering av håndlister eller annet for å forhindre fallskader.

  Innvendig > Overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Noe sprekker i tapet noen steder.
  Tiltak: Montering av håndlister eller annet for å forhindre fallskader.

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående
  tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Innvendig > Radon: Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav"" aktsomhetsgrad. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Innvendig > Pipe og ildsted: Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Pipevanger er ikke synlige. Det er noe riss på puss på pipe over tak.
  Tiltak: Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe. Pipevanger må gjøres tilgjengelig.

  Innvendig > Rom Under Terreng: Det er registrert dampsperre/plast med isolasjon i konstruksjoner.
  Tiltak: Konstruksjoner bør kontrolleres over tid.

  Innvendig > Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  Tiltak: Enkelte dører må justeres. Det bør foretas tiltak på enkelte dører.

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad: Svertesopp er registrert. Det er påvist sprekker i fliser. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under)
  Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Stedvis noe dårlig fuger. Knust flis ved dør til badet.
  Tiltak: Overflater må rengjøres. Fliser må skiftes. Det må gjøres tiltak for å utbedre avviket. Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet.

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen.
  Tiltak: Sluket må sjekkes og rengjøres jevnlig. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må slukløsningen skiftes ut og sannsynligvis må også membransjiktet skiftes/utbedres. Det er imidlertid vanskelig å si noe om tidspunktet for når dette er nødvendig.

  Våtrom > Ventilasjon > Bad: Rommet har kun naturlig avtrekk via ventil i vegg eller tak. Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende.
  Rommet har kun naturlig ventilasjon.
  Tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres.

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad: Svertesopp er registrert. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er fukt i fuger rundt toalett.
  Tiltak: Overflater må rengjøres. Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet. Våtrommet fungerer med dette avviket. Det bør undersøkes mer rundt fukt i fuger ved toalettet.

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad: Det er avvik: Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen.
  Tiltak: Sluket må sjekkes og rengjøres jevnlig. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må slukløsningen skiftes ut og sannsynligvis må også membransjiktet skiftes/utbedres. Det er imidlertid vanskelig å si noe om tidspunktet for når dette er nødvendig.

  Våtrom > Ventilasjon > Bad: Rommet har kun naturlig avtrekk via ventil i vegg eller tak.
  Tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres.

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Det er noe eldre fuktmerker på gulv ved oppvaskmaskin som tyder på tidligere lekk fra denne.
  Tiltak: Påviste skader må utbedres. Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning.

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken: Noe slitasje på benkeplater. Pusses og lakkes.
  Tiltak: Lokal utbedring av avvik.

  Tekniske installasjoner > Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak. Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget.

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det renner tregt i utslagsvask på kjøkken i 1. etasje.
  Tiltak: Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.
  Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

  Tomteforhold > Drenering: Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  Tiltak: Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Noe riss på grunnmur. Noe sprekker i grunnmur i
  vaskekjeller. Noe maligsslitasje på grunnmur. Saltutslag på grunnmur i vaskekjeller.
  Tiltak: Lokal utbedring må utføres. Andre tiltak: Påviste skader må utbedres.

  Tomteforhold > Terrengforhold: Det er stedvis at terreng faller mot grunnmur.
  Tiltak: Stedvis terreng justeringer bør utføres.

  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.
  Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Avløpsanlegget må sjekkes.

  Tomteforhold > Andre tomteforhold: Løs stein.
  Tiltak: Feste stein som er løsnet.

  Garasje:
  Garasjen er tilbygget boligen. Oppført i betongkonstruksjoner. To leddporter med elektrisk portåpner på en.
  Det er slagutslag og fukt i tak og vegger i garasjen.
 • Boligen ligger i et tilbaketrukket, fredelig og barnevennlig område med kort vei til alle hverdagsfasiliteter. Barnehage og skole ligger kun noen minutter unna. Rolland skole ligger like over haugen og har neste bilfri gangvei.

  Nærmeste busstopp ligger et par minutter unna og har hyppige avganger i begge retninger.

  For hverdagshandelen er det flere gode muligheter, Coop Extra Nyborg, Kiwi Li, Kiwi Rolland, Bunnpris Ulvedalen i tillegg til kjøpesentrene.

  Horisont, Åsane storsenter, Gullgruven og IKEA ligger alle i kort avstand og tilbyr det meste du kan tenke deg innen service- og butikktilbud.

  For barn og ungdom er det et veldig godt og variert fritidstilbud med flere idrettshaller, idrettsanlegg og fotballbaner i nærområdet. På Rolland ligger kunstgressbane og Åsane Idrettslag klubbhus. I tillegg er der kort vei til Åsanehallen, Arena Nord og Vestlandshallen med et enda bredere aktivitetstilbud.

  For den turglade er det flust av muligheter å velge mellom. Flott tur- og rekreasjonsterreng i Hjortlandsdalen, hvor du kan gå videre til byfjellene og på Rollandsfjellet. På Hjortland er det landlige omgivelser med blant annet ridesenter.
 • Eiendommen ligger i et etablert boligområde med samme type bebyggelse. Eneboliger, rekkehus og flermannsboliger i området.
  Enebolig over to plan samt loft.
  Tilbygget garasje.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Taktekking: Valmtak. Yttertaket er tekket med betongtakstein. På befaringsdagen ble det ikke påvist sprekk eller ødelagt takstein på
  yttertak. Yttertak besiktet fra bakkenivå.
  Nedløp og beslag: Takrenner og nedløp av plast. Påregnelig med smålekkasjer i skjøter. Ut over dette ble det ikke observert lekkasje eller brekkasje på takrenner eller nedløp på befaringsdagen.
  Veggkonstruksjon: Yttervegger med stående og liggende malt trekledning. Stående rettkant 6" og 7"trekledning, liggende 6" enkelfalset trepanel.
  Lufting i annet hvert bord i stående kledning. Ukjent isolering av yttervegger. Asfaltflater som vindsperre. Ikke registrert musebånd.
  Takkonstruksjon/Loft: Takkonstruksjoner er takstoler med sutakbord. I all hovedsak vurderes takkonstruksjonen å være i normal stand.
  Besiktet fra loft. Det ble ikke registrert råte, fuktmerker eller treskadeinsekter på takkonstruksjonen. Det ble ikke registrert unormale skjevheter eller svikt i konstruksjoner.
  Vinduer: Boligens vinduer består av 2-lags glass i trekarmer fra byggeår. Enkelte vinduer er skiftet, 2-lags pressglass i trekarmer fra 2014.
  Noen blyfeltsvinduer. Lyssjakt til enkelte vinduer. Vinduer er funksjonelle alder tatt i betraktning. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne og lukkemekanismer. Vurdering basert på alder og observasjoner.
  Dører: Malt ytterdør med glassfelt til boligen. Ytterdør til utleiedel er av tre. Malt ytterdør av tre til bod i underetasje. Altandør av tre med glassfelt fra stue til terrasse. Fra byggeår. Dørene er funksjonelle men bærer preg av alderen.
 • Boligen går over 2 plan og har følgende areal:
  P-rom: 199 m²
  BRA: 218 m²

  Arealene er fordelt som følgende:
  U.et.: P-rom: 86 m², BRA: 105 m², S-rom: 19 m².
  1.et: P-rom: 113 m², BRA: 113 m².

  Følgende rom inngår i primærareal:
  U.et: Stue, entrè, hall, kjøkken, bad, hobbyrom, badstue, gang
  1.et: Stue, Kjøkken, spisestue, 4 soverom, entré, bad, vaskerom, gang

  Følgende rom inngår i sekundærareal:
  U.et: Vaskekjeller, bod.

  Garasje:
  S-rom: 60 m², BRA: 60 m²

  Megler har ikke kontrollmålt boligen.

  Arealer er beregnet av takstmann Kjell Erik Bjorheim.

  (Takstmannens oppmåling er i henhold til NS 3940 og takstbransjens retningslinjer for arealmåling).
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Gulvvarme på badene, samt entré og hall i underetasje.
  Varmepumpe i stue.
  Peis med innsats i stue.
 • Tomten er opparbeidet med plen, bed og busker. Støpt trapp og platting med natursteinsheller til inngangsparti. Overbygd inngangsparti nede.
  Støpt platting med natusteinsheller der.
 • Parkering i garasjen og på asfaltert biloppstillingsplass.
 • Vei: Privat vei til eiendommen. Vedlikehold av vei er fordelt mellom .... eiendommer. Kostnader for dette er kr .... pr år..
  Vann: Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.
  Avløp: Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 1 614 061 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 5 810 619 per 31.12.20
 • Kr. 30 602 pr. år
  De kommunale avgiftene omfatter eiendomsskatt, vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.
 • Kommunale avgifter, strøm, forsikringer m.m.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen, men det foreligger midlertidig brukstillatelse, datert 02.01.1978.
  Arbeidets art: Nybygg
  Byggets art: Boligbygg

  Det er gjort endringer av rominndeling i boligen. Det er innvendige trapper skjult i innkassing i underetasje. Lagt gulv over denne i 1.etasje.

  Rommene i kjeller er originalt godkjent som boder, hobbyrom, bad, badstue, vaske- og tørkerom, samt hall, garderobe og sportsbod.
  I dag er rommene brukt til blant annet 2 soverom og kjøkken. Rommene er ikke omsøkt fra s-rom til p-rom. Vinduer på noen soverom står for høyt på veggen til at disse kan betegnes som soverom i flg. dagens krav. Konferer megler.

  Husets alder tilsier at det ved ombygging/modernisering kan fremkomme feil og mangler.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
  Kjelleren er innredet til utleiedel, denne er ikke godkjent.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  1976/22996-2/106 Bestemmelse om veg, 15.10.1976
  Med flere bestemmelser

  1976/22997-1/106 Bestemmelse om veg, 15.10.1976
  Bestemmelse om garasje/parkering
  Med flere bestemmelser

  1977/3072-1/106 Bestemmelse om veg, 09.02.1977
  Med flere bestemmelser

  1977/10212-1/106 Best. om vann/kloakkledn., 10.05.1977
  Bestemmelser om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1977/11069-3/106 Best. om vann/kloakkledn., 24.05.1977

  1979/22392-1/106 Best. om vann/kloakkledn., 03.10.1979
  Rettighetshaver: PARSELL AV BNR. 58 KJERSTI LANGELAND OG FINN OLE HAUGLAND
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1981/8397-1/106 Bestemmelse om bebyggelse,08.04.1981
  rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:190 Bnr:49
  Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet

  1983/29338-1/106 Bestemmelse om veg, 09.11.1983
  rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:190 Bnr:71

  1993/24710-1/106 Best. om vann/kloakkledn., 07.10.1993
  Bestemmelse om adkomstrett
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1995/5988-1/106 Best. om vann/kloakkledn., 15.03.1995
  rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:190 Bnr:71
  Bestemmelse om veg
  Bestemmelse om adkomstrett

  2012/746112-1/200 Best. om vann/kloakkledn., 11.09.2012
  rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:190 Bnr:161
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Rettigheter på andre eiendommer:
  Rettigheter på 4601-190/20
  Rettigheter i eiendomsrett:
  1976/22992-1/106 Best. om vann/kloakkledn., 15.10.1976
  rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:190 Bnr:119

  Rettigheter på 4601-190/14
  Rettigheter i eiendomsrett
  1976/22993-1/106 Best. om vann/kloakkledn., 15.10.1976
  rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:190 Bnr:119

  Rettigheter på 4601-190/49
  Rettigheter i eiendomsrett
  1976/22994-1/106 Bestemmelse om veg, 15.10.1976
  rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:190 Bnr:119

  Rettigheter på 4601-190/14
  Rettigheter i eiendomsrett
  1977/11069-1/106 Best. om vann/kloakkledn., 24.05.1977
  rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:190 Bnr:119
 • Eiendommen ligger i et område regulert til bebyggelse ihht. reguleringsplan på grunnen.
  PlanID: 3680000
  Plannavn: ÅSANE. ROLLAND -STORÅSEN
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttrådt: 13.11.1973
  Dekningsgrad: 100,0 %
  Reguleringsformål: Boligbebyggelse med tilhørende fellesareal, Forretnings- og serviceanlegg, offentlig frimål, industri, friområde, trafikkområde.

  Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom:
  PlanID: 3680102
  Plannavn: ÅSANE. ROLLAND - STORÅSEN, FELT S-3
  Ikrafttrådt: 15.12.1975

  Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen:
  PlanID: 65270000
  Beskrivelse: Vei støy - gul sone
  Dekningsgrad: 100,0 %

  Kommunedelplaner under arbeid:
  PlanID: 66290000
  Plannavn: ÅSANE. STRATEGISK PLANPROGRAM FOR ÅSANE SENTRALE DELER
  Dekningsgrad: 100,0 %

  Planer i nærheten av eiendommen:
  PlanID: 65990000
  Plannavn: ÅSANE. GNR 208 BNR 350 MFL., FV 267 ÅSAMYRANE, HESTHAUGVEGEN-NYBORG

  PlanID: 65830000
  Plannavn: ÅSANE. BYBANEN FRA SENTRUM TIL ÅSANE, DELSTREKNING 4, TERTNESKRYSSETVÅGSBOTN

  PlanID: 9930000
  Plannavn: ÅSANE. KDP ÅSANE SENTRALE DELER

  PlanID: 5050000
  Plannavn: ÅSANE. NORDRE INNFARTSÅRE, PARSELL EIDSVÅG - VÅGSBOTN

  PlanID: 3685300
  Plannavn: ÅSANE. ROLLAND - STORÅSEN, FELT S-2, SÆLEGREND

  PlanID: 3680100
  Plannavn: ÅSANE. ROLLAND - STORÅSEN, ENDRING I FELT S1, S3 OG S6

  PlanID: 3580000
  Plannavn: ÅSANE. MIDTBYGDA, INDUSTRIOMRÅDE

  Andre opplysninger
  Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, motorsportsaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert på overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak.

  Konferer megler.
 • Gnr. 190 Bnr. 119 i Bergen kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 14 990,-, markedsføringspakke kr 14 990,-, oppgjørshonorar kr 4 375,- og visninger kr 2 900, -.
  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 9419,-. Utleggene omfatter innhenting av informasjon og tinglysing av pantesperre. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Mary Hellebø
Fredrik Tøsdal

Megler

Fredrik Tøsdal

93 02 14 97

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev