aktiv-eiendomsmegling

Elverum Eivind Torps veg 2

Nyere leilighet i toppetasje midt i sentrum med heis! Garasjeplass m/elbil-lader. Vannbåren gulvvarme og varmegjenvinner

 • 2 790 000
 • BRA 46 m²
 • 1 soverom
 • PRISANTYDNING2 790 000
 • OMKOSTNINGER81 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 871 892
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 019
 • SOVEROM1
 • AREALP-rom 41 m²
 • FELLESKOST./MND2 120
 • TOMT3 294 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 790 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  69 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 790 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  81 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 871 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Leiligheten ligger midt i Elverum sentrum med de fleste byfasiliteter tilgjengelig nærmest rett utenfor døren. Leiligheten har tilhørende oppvarmet garasjeplass med elbil-lader. Boligbygget har heis fra garasjeanlegget og opp til leiligheten som ligger i toppetasjen med utsyn over omkringliggende områder. Leiligheten ble ferdigstilt i 2019 og har vannbåren gulvvarme og balansert ventilasjon. Sameiet har opparbeidet park-/grøntområder, samt lekeområde og pergola.

Merk deg dette:
- Beliggende midt i sentrum
- Toppetasjen
- Ferdigstilt 2019
- Heis
- Vannbåren gulvvarme
- Balansert ventilasjon
- Garasjeplass med elbil-lader

Boligen inneholder:
6. etg: Entré, soverom, bad/vaskerom, bod, kjøkken og stue.
Egen bod i kjeller (bod nr 8).

Eivind Torps veg 2, Innlandet

 • VELKOMMEN
  Boligbygget har heis fra garasjeanlegget og opp til øverste etasje (6. etg.) hvor leiligheten ligger. Leiligheten har porttelefon med døråpner.

  STUE
  Stue, spisestue og kjøkken i åpen løsning med vannbåren gulvvarme. Leiligheten ligger i øverste etasje med utsyn over omkringliggende områder.

  KJØKKEN
  Hvit kjøkkeninnredning med integrert kjøleskap, fryser, komfyr og oppvaskmaskin. Fliser over kjøkkenbenk.

  BAD/VASKEROM
  Flislagt bad/vaskerom med gulvvarme, toalett, servant, dusj med glassdører og opplegg for vaskemaskin.

  SOVEROM
  Boligen har soverom med to adkomstmuligheter, garderobeskap og rullgardin. Det er vannbåren gulvvarme også på soverommet.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Sentrum Park ligger i Elverum sentrum med de fleste av byens fasiliteter i nærheten. Her ligger torget, kjøpesenter med forretninger og matbutikker like ved i tillegg til flere spisesteder, cafeer og servicetilbud. Er du glad i fysisk aktivitet, så er det det flere treningssentre i byen. I tillegg ligger Glomma rett nedenfor bygget hvor Elverums sykkel- og gangsti som går fra Sentralidrettsplassen og helt ut til Heradsbygd, innbyr til tur og trening. Langs turstien er det opparbeidet flere sittegrupper, lekeplass og friområder langs elvebredden. Både Norsk Skogmuseum og Glomdalsmuseet har ulike aktiviteter for liten og stor gjennom hele året!

  Ønsker du å oppsøke bymarka vår så er det ikke lange turen opp til friluftsområdet i Svartholtet med skogstier innover i skogen. Her er det også oppkjørte skiløyper på vinterstid. Utenfor Sentrum Park er det også gang- og sykkelstier til Høgskolen i Hedmark på Terningen Arena, samt til skyss-/togstasjonen på Vestad og de øvrige bydelene. Dette gjør det enkelt å komme seg rundt i byen vår fra boligen.
 • Bygget er bygget i henhold til Teknisk forskrift av 2010 med gjeldende revisjoner på det tidspunktet rammetillatelsen ble gitt. Byggene er fundamentert iht. forskrifter. Alle bærekonstruksjoner er av betong og stål. Gulv i garasjeanlegg inkl. bodareal er asfaltert. Gulv i øvrige arealer i kjeller utføres i betong. Utvendig tak tekket forskriftsmessig med takpapp/-folie. Yttervegger i isolert bindingsverk med isolasjonstykkelse iht. forskriftskrav og varmetapsberegning. Utvendig fasadekledning med plater i kombinasjon med behandlet panel. Aluminiumsbeslåtte trevinduer på utsiden, innvendig er vinduene hvitmalte.

  Bygget skal generelt tilfredsstille gjeldende forskrifter hva angår isolering, brann og lyd (TEK10). Branndeteksjon iht. TEK10 inne i leilighet med avstillingsmulighet. Boligsprinkleranlegg. Kjelleretasje og fellesareal inklusive trapper er fullsprinklet.

  Byggene er fundamentert iht. forskrifter. Alle bærekonstruksjoner er av betong og stål. Yttervegger utført i isolert bindingsverk med isolasjonstykkelse iht. forskriftskrav og varmetapsberegning. Utvendig fasadekledning med plater i kombinasjon med behandlet panel. Rekkverk på verandaene utført av glass. Utvendig tak tekket forskriftsmessig med takpapp/-folie.
 • 6.etg: Bra/p-rom: 46/41 kvm.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Entré/gang, soverom, bad/vaskerom, kjøkken og stue.

  Areal er angitt som bruksareal (BRA) og primærareal (P-rom). Primærareal er det areal av bruksenheter som ligger innenfor omsluttende vegger fratrukket kanaler, etc. som er over 0,5 m (omsluttende vegger er yttervegger, eventuelle vegger mot naboenhet eller felles del), minus innvendig bod.

  Det tas forbehold om mindre arealavvik da arealberegningene er gjennomført på bakgrunn av tegninger.
 • Løsøre/tilbehør som gardinstenger/oppheng, frittstående hvitevarer samt dekodere og modem følger i utgangspunktet ikke med i handelen. Det gis ingen garantier i forhold til medfølgende løsøre/tilbehør.
 • Leilighetens primæroppvarming er med vannbåren gulvvarme tilknyttet fjernvarmen. Det er i tillegg balansert ventilasjon med varmegjenvinner.
 • Felles eiertomt på ca. 3.295 m².

  Sentrum Park har et opparbeidet og velholdt uteområde for beboerne sine. Her er det park-/grøntområder, lekeområde og pergola. I gårdsrommet er det belegningsstein ved gangstier, uteplass og sykkelparkering. Det er asfaltert innkjøring til parkeringskjeller.

  Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jfr. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.
 • Parkeringsplass i felles oppvarmet garasjekjeller med elbil-lader. Parkeringsplass nor 1.
 • Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, samt offentlig vann- og avløpsnett frem til fellestomt.
  Adkomst fra kommunal veg via felles privat trafikkareal. Tilknyttet kommunalt ledningsnett via felles privat fordelingsnett. Sameiet har selv ansvar for de private stikkledningene.
 • Forretningsfører: OBOS Innlandet.
 • Eierseksjonen er en del av Sentrum Park Boligsameie (org.nr. 921519699), bestående av totalt 89 seksjoner.
  Sameiet hadde et årsresultat i 2020 på minus kr 37.919,-. De disponible midlene var per 31.12.2020 minus kr 98.625,- og viser sameiets likviditet.

  Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, regnskap, budsjett og årsberetning, som kan ses hos meglerforetaket. Ta kontakt med meglerforetaket dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av disse dokumentene. Det gjøres oppmerksom på at felleskostnader og eventuelt fellesgjeld kan variere over tid som følge av for eksempel generelle kostnadsendringer, endringer i tjenestetilbud og beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller årsmøte.
 • Det er ikke krav om styregodkjennelse ved erverv av eierseksjon i dette sameiet.
 • Det er tillatt å holde dyr så lenge dyreholdet ikke er til sjenanse eller ulempe for de øvrige beboerne. Ved dyrehold gjelder følgende bestemmelser:
  1. Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politivedtektene angående dyrehold og straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr. Hunder skal føres i bånd innenfor sameiets område.
  2. Eier av dyret skal straks fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate på eiendommen.
  3. Dyr må holdes borte fra lekeplasser og sandkasser, samt er det ikke tillatt å benytte hageareal som luftegård for dyr.
  4. Frittgående dyr tillates ikke i sameiets fellesarealer. Dette gjelder også uteareal.
 • Sameiets bygningsmasse er forsikret med fellespolise i Tryg forsikring med polisenr. 6801547. Hver enkelt seksjonseier må selv skaffe innboforsikring.
 • Formuesverdi for inntektsåret 2020:
  Som primærbolig: kr 615.201,-
  Som sekundærbolig: kr 2.050.670,-
 • Per 09.3.2022 utgjør de månedlige felleskostnadene kr 2.120,-. Av disse går kr 597,- til á konto fjernvarme og ca. kr 1.523,- dekker felleskostnader som bla. kommunale avgifter, bygningsforsikring, vedlikehold, tv/bredbånd, strøm på/i fellesareal, samt honorar til styret, forretningsfører og revisor.

  Felleskostnadene vil midlertidig økes på grunn av økte energikostnader. Økningens størrelse er foreløpig ikke fastsatt.

  Ved årsoppgjør for avregning av á konto beløp (f.eks. oppvarming, brensel, vann etc.) vil OBOS i sin avregning ta utgangspunkt i at selger har betalt felleskostnader for måneden overtakelse fant sted. Meglerforetakets avregning av felleskostnader baserer seg på konkret overtakelsesdato. Dette medfører at kjøper ikke vil bli godskrevet for á konto beløpet i avregning betalt til selger, hvis overtakelse har funnet sted utenom månedsskifte.
 • Iht. opplysninger fra forretningsfører er det pr 09.03.2022 ingen lån registrert på sameiet.
  Andel fellesformue pr 31.12.2021: kr 375,-.
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr 5.567,- for eiendomsskatt. Renovasjon utgjør kr 4.084,- og faktureres direkte fra det interkommunale renovasjonsselskapet SØIR.

  Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.
 • Utover det som er nevnt under salgsoppgavens punkt om "Felleskostnader" og "Offentlige/kommunale avgifter", påløper kostnader til for eksempel strøm, innboforsikring, innvendig vedlikehold og eventuelt oppgradering av kanalpakker og linjehastighet utover kollektivpakke. Utgiftene på dette vil variere ut fra hvilke abonnement og avtale man har.
 • Det ble utstedt ferdigattest for hele boligblokka i 2019.
 • På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Det er begrensninger ved korttidsutleie av eierseksjoner, jf. eierseksjonslovens § 24. Eiendommen står i matrikkelen registrert med en bruksenhet.
 • Erverv av seksjonen er konsesjonsfritt, men ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.
 • Ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • Selger opplyser at entrepenør M. M. Bakken AS har informert om at ventilasjonen i slik type leilighet aldri må skrus av. Leiligheten er tett og manglende ventilasjon vil forårsake skader.

  Egen vannmåler i hver leilighet som måler varmt-/kaldtvann samt energimåler i hver leilighet for måling av varme. Det er ikke behov for avlesning ved flytting. Selskapet har inngått avtale med Ista i forbindelse med avregning fjernvarme.

  Det er ikke foretatt rutinemessig kontroll av det elektriske anlegget, da boligen ble ferdigstilt i 2019. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Historisk sett har boliger normalt blitt kontrollert omtrent hvert 20. år. Første kontroll kan forventes i 2039.

  Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.

  Det er observert skjeggkre i andre boenheter i Sentrum Park Boligsameie. Skjeggkre kan spre seg mellom boenheter. Skjeggkre er et beslektet insekt av sølvkre. Det lever kun innendørs og trives best ved høy fuktighet, men sammenlignet med sølvkre kan de klare seg også i tørrere miljøer. Skjeggkre er observert i bygg over hele landet, og mange av funnene er fra nyere og moderne boliger. Ferske studier fra Folkehelseinstituttet bekrefter at man effektivt og sikkert kan kvitte seg med skjeggkre ved å bruke små mengder giftig åte. Skjeggkre gjør ingen bygningsmessig skade, men kan virke sjenerende. Sameiet opplyser at de har iverksatt behandling via Pelias over to år, med årlig kostnad på ca 100.000. Pr nå er det ingen planer for justering av felleskostnader, men styret vil vurdere dette som en del av normal evaluering av de samlede kostnader sett opp mot inntekt.

  Angående låser: Boligselskapet har digital adkomstløsning med OBOS Nøkkel på fellesdører/garasjeporter. Mer om OBOS Nøkkel her: obos.no/obos-nokkel/

  Sameiet er andelseier i Vaktmesterservice Innlandet.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp; jfr. lov om eierseksjoner.

  Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eierseksjonen:
  Dagboknr. 580822-1/200, tinglyst den 23.03.2018. Gjelder bruksrett.
  Dagboknr. 580879-1/200, tinglyst den 23.03.2018. Gjelder erklæring/avtale.
  Dagboknr. 580896-1/200, tinglyst den 23.03.2018. Gjelder bestemmelse om adkomstrett.
  Dagboknr. 1209807-1/200, tinglyst den 31.08.2018. Gjelder seksjoneringen.
  Dokumentene kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Det er tinglyst bestemmelse om at bnr. 59 ikke kan bebygges høyere enn dagens to etasjer. Det gjøres ellers oppmerksom på at sentrumsområder som dette alltid vil være gjenstand for utvikling og at man dermed ikke kan garantere for at nye områder utvikles over tid.
 • Eiendommen er omfattet av reguleringsplan for Sentrum Park fra 2014. Området er regulert til bolig/forretning/kontor, grønnstruktur, annen veggrunn og uteoppholdsareal. Eiendommen omfattes også av kommunedelplan for Leiret fra 2019 (Byplan 2030). Området eiendommen ligger i er avsatt og/eller utnyttet til sentrumsformål. Nyere kommuneplan gjelder foran eldre reguleringsplan. Planområdet er merket med flomfare.

  Det er per salgsoppgavedato ikke kjent med at det er planlagt flere utbyggingsprosjekt i tilstøtende områder. Bnr. 59 (naboeiendom i sør og omtalt over) er regulert til bolig/forretning/kontor. Det er tinglyst bestemmelse om at bnr. 59 ikke kan bebygges høyere enn dagens to etasjer. Det gjøres ellers oppmerksom på at sentrumsområder som dette alltid vil være gjenstand for utvikling og ny bebyggelse over tid.

  Det er varslet om nytt boligprosjekt på naboeiendom; Glomma Park.
 • Gnr. 28 Bnr. 1138 Snr. 85 i Elverum kommune.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtakelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende:
  - I sameiet Sentrum Park er det gjort enkelte observasjoner av Skjeggkre. Styret i sameiet har besørget profesjonell part for å fjerne eventuelle Skjeggkre i alle sameiets 89 leiligheter.
  - Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?
  Ladeboks ble gjort som tilvalg i byggeprosessen.
  - Det er varslet bygg av «Glommen Park» på naboeiendom mot nord.
  - Styret har varslet midlertidig økning av akonto vannforbruk og felleskostnader for å styrke likviditet i lys av dagens
  situasjon mhp kostnad for energi
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en provisjon på 1,5 % av salgssummen, minimum kr 45.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 14.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Robert Verngård
Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev