aktiv-eiendomsmegling
Fra sjøen

Nyere moderne fritidsbolig med anneks, "sjøbod", sandstrand og brygge

 • 13 900 000
 • BRA 65 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING13 900 000
 • OMKOSTNINGER363 672
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER14 263 672
 • EIENDOMSTYPEFritidseiendom
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR2 008
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 65 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT941 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 13 900 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  347 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 13 900 000,-))
  202,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  363 672,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  14 263 672,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Fritidsboligen inneholder: Gang, bad/vaskerom, stue/kjøkken, 2 soverom og hems.

Anneks inneholder: Stue/kjøkken, snurredass og soverom.

Todelt uthus med verktøybod/snurredass.
Praktfullt beliggende i Sauøysund på Bærø med bygningsmassen nærmest plassert "på" stranden

Muffetangveien 77, Vestfold og telemark

 • Nyere moderne fritidsbolig med tilhørende anneks og uthus. Tomten ble først bebygget sent på 40-tallet. All opprinnelig bygningsmasse er revet. Anneks og uthus ble oppført i 2005. Hytta ble satt opp i 2008. Den er tilpasset terrenget og går over to plan.

  Det er gang med varmekabler, 2 soverom og bad/vaskerom med varmekabler i nedre del. Stue/kjøkken i en lys og luftig åpen del oppe, her er det også oppgang til en liten hems, brukt til lek og "soverom" for barn og gjester. Rommet har en flott mørk parkett og lysmalte vegger og himling, lekker utsikt fra store vindusflater mot sør og vest! Fra denne delen er det utgang til vestvendt terrasse med sol fra grytidlig morgen til rundt 19:00 sommerstid.

  Hytta er tilrettelagt for helårsbruk. Det er varmekabler tilknyttet pumpekvern/VA.

  Annekset har fungert som eget gjestehus med kjøkkeninnredning og snurredass i tillegg til soverom og hems. Her er det skipsgulv og malt panel på vegger og himlinger. Det er utgang til en liten morgenterrasse mot sørøst. Det er varmekabler i rom med snurredass.

  Todelt uthus med snurredass og uisolert bod ("sommersov")

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven og er en del av kjøpekontrakten. Nedenfor følger informasjon om forhold som er vurdert til TG 2 og TG 3.

  Forhold som har fått TG2 (vesentlige avvik og mindre avvik, som kan kreve tiltak eller ikke som ikke krever umiddelbare tiltak):

  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger.

  - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Tiltak: Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet.

  Opplysningene er hentet fra tilstandsrapport fra Kragerø Takst AS, datert 03.05.22.
 • Praktfullt beliggende i Sauøysund på Bærø med bygningsmassen nærmest plassert "på" stranden! Selve hytta ligger ca 15 meter fra og 6 meter over sjøen. Dette gir en vakker utsikt, kombinert med den deilige kontakten med sjøen.

  På denne delen av Bærøy er det utbygd veinett, bilveien stopper ca 150 meter fra eiendommen. Selger har brukt båtveien, og evt. rett til kjøring og parkering må avtales direkte med grunneier.

  Eiendommen ligger sentralt i Kragerøs vakre skjærgård. Til Kragerø sentrum tar det 7-8 min med hurtiggående båt, og til ytre del av skjærgården er det omtrent samme avstand. Med over 5 kilometer med veier og stier er det rikelige muligheter for turer og naturopplevelser på øya. Det er merkede løyper langs de mest brukte stiene. Populære utfartsområder er badestranda på Gulodden og friområdet Paradisbukta med brygge og badeplass for både fastboende og gjester. Bærøkjerringa er lett tilgjengelig, og som den høyeste toppen på øya (68 moh) gir den praktfull utsikt i alle himmelretninger.
 • Området er bebygget med fritidsboliger.
 • Med egen båt. Det går bilferge mellom Kragerø sentrum og Bærøy, se fjordbat.no.
 • Interessenter oppfordres til å sette seg inn i tilstandsrapporten før budgivning. Rapporten ligger vedlagt i prospekt.
 • Fritidsbolig: Bra/P-rom: 65/65 kvm
  Anneks: Bra/P-rom: 25/25 kvm
  Sjøbod: Bra: 14 kvm

  Følgende rom inngår i primærrom:

  Fritidsbolig: Gang, bad/vaskerom, stue/kjøkken, 2 soverom.

  Anneks: Stue/kjøkken, bad, soverom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk og vedfyring. Det er varmekabler i gang og bad/vaskerom hytte og i gulv i rom med snurredass anneks.
 • Eiet tomt på 941 kvm. Tomten er skrånende med et flatt barnevennlig strandparti. Egen brygge og ca 30 meter strandlinje.
 • Offentlig vann og avløp. Det er private stikkledninger fra offentlig anlegg, felles med Muffetangveien 77. Eiendommen har egen ny pumpekvern (skiftet i 2020) under hytte. Anlegget har varmekabler som muliggjør helårsbruk. Muffetangveien er en privat bilvei som ender ca 150 meter fra tomten, hvor den går over til en sti et slite stykke videre østover. Eier har ikke benyttet bilvei.
 • Formuesverdi kr 71 849 per 2020.
 • Kommunale avgifter utgjør kr 23 121 pr år.
  Disse omfatter vann, kloakk, renovasjon, feieavgift og eiendomsskatt.
 • Årlig kostnad til fullverdiforsikring i Gjensidige utgjorde kr 4 939,- (siste regning).

  Strømforbruk 2021 utgjorde 5 407 kWh.

  TV-løsning (satelitt) utgjør p.t. kr 500,- pr. .mnd.
 • Ferdigattest foreligger ikke. Selger har igangsatt prosess med søknad, og er ansvarlig for at ferdigattest blir utstedt.

  Det foreligger stemplede tegninger for hytta fra oktober 2007 som stemmer godt med dagens bruk. Tegnigner for uthus og anneks er fra 2004. For annekset er stue/kjøkken angitt som sov/opphold og snurredass som bod. Anneks skal ikke utgjøre "egen enhet". Det tillates normalt bad/wc i annekser, men ikke kjøkken. Tilkobling vann/kloakk til anneks krever melding til Kragerø kommune.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men kjøper må via egenerklæring om konsesjonsfrihet bekrefte at eiendommen skal benyttes til fritidsformål
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen er regulert til fritidsformål og friluftsområde i reguleringsplan for Bærøy sone 10 / Strandplan Bærøy fra 1978. Størstedelen av tomten er regulert til fritidsbebyggelse, nordøstre del av tomten er regulert til friluftsområde. Reguleringsplanens bestemmelser er uten betydning for utnyttelse av tomten da denne må anses som fullt utbygd. Plan med bestemmelser er vedlagt salgsoppgave.

  Eiendommen er også omfattet av kommuneplanens arealdel, ikrafttredelse 12.02.2019, vist med formål LNFR (areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag). Iht. kommuneplan skal reguleringsplan fortsatt gjelde.
 • Gnr. 31 Bnr. 148 i Kragerø kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal betale markedspakke kr 12 900,- og oppgjørshonorar kr 3 800,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 50 000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 2 989,-. Utleggene omfatter innhenting av offentlige opplysninger og tinglysning av sikringsobligasjon. Dersom handel ikke kommer i stand har megler ikke krav på vederlag eller dekning av utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Erland Arnstein Terjesen
Ronny Jørstad

Megler

Ronny Jørstad

41 32 08 88

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev