aktiv-eiendomsmegling
Aktiv Eiendomsmegling v/ Roger glesnes har gleden av å presentere Håkonsgaten 33!

Bergen Håkonsgaten 33

Nyere næringslokale med sentral beliggenhet midt i Bergens sentrum!

 • 5 990 000
 • BRA 104 m²
 • PRISANTYDNING5 990 000
 • OMKOSTNINGER151 092
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER6 141 092
 • EIENDOMSTYPEAndre
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 009
 • FELLESKOST./MND-
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 5 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  149 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 990 000,-))
  --------------------------------------------------------
  151 092,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  6 141 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Nærings-/butikklokale midt i Bergen sentrum. Eiendommen ble seksjonert i 2009, hvor også seksjon nr 1 ble seksjonert til butikklokale. Det er seksjon 1 som nå skal selges. De resterende 13 seksjonene i bygget er boligseksjoner.
Lokalet er videre av god, nyere standard med moderne løsninger. Lokalet er videre perfekt egnet for et butikklokale med tilhørende lager.

Håkonsgaten 33, Vestland

 • Jensen investment group as
 • Gnr. 164 Bnr. 786 Snr. 1 i Bergen kommune
  Gnr: 164
  Bnr: 786
  Snr: 1
 • Eierseksjon, butikklokal m. lager.
 • Overflater: Butikklokalet har flislagte gulvflater. Ellers slette malte vegg- og gulvflater.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger
  informasjon om forhold som har fått TG 2.
  Forhold som har fått TG2:

  Etasjeskille:
  Totalvurdering: Registrert planhetsavvik i område mot inngangsparti/vinduareal. Anbefalte tiltak: Konstruksjonen bør holdes under oppsyn.

  Toalettrom:
  Totalvurdering: Fremstår uferdig med hensyn til åpning i vegg for pumpe og vvb.
  Anbefalte tiltak: Anbefaler montering av ventilasjon samt at vegger ferdigstilles med montering av inspeksjonsluker.

  Trapp:
  Totalvurdering: Bratt plassbygget trapp til u.etg. Ikke godkjent etter dagens krav.
  Anbefalte tiltak: Trappen er bratt og ikke tilstrekkelig sikret. Sikring av trapp med rekkverk bør etableres.

  Varmtvannsbereder:
  Totalvurdering: Bereder er ikke lekkasjesikret.
  Anbefalte tiltak: Anbefaler montering av lekkasjesikring som leder lekkasjevann til sluk/avløp. Evt montering av waterguard eller lignende.
 • Meget god synlighet og beliggenhet midt i Bergen sentrum. Lokalet ligger mellom Vestre Torggate og Olav Kyrres gate.
  Kort gåavstand til den blå steinen, som er definisjonen av midtpunktet til Bergen sentrum.
  Gaten er traffikert av både fotjengere og bilister. Coop Extra er rett vis a vi som trekker en god del mennesker til gaten.
 • Det vil bli satt opp AKTIV visningsskilt under visning.
  Når du er ved den blå steinen, gå mot Johannesskirken frem til du ankommer Håkonsgaten.
 • Grunnmurer av betong. Over grunnmur oppført i betongkonstruksjoner med utvendig pussede flater. Etasjeskillere av betong. Flat
  takkonstruksjon antatt tekket med takbelegg.

  Takstmann har gitt 4 punkter TG2 i sin Rapport. 5 punkter er gitt TG1.
 • Eiendommens tomt består i all hovedsak av bygningsmassen.
  Tomtens areal er på 143 kvm.
 • Parkeringshus og mulighet for leie av parkering i nærheten.
 • 2009
 • Totalt bruksareal: 104 m²

  Beskrivelse sekundærrom:
  U.Etasje: Trapp/gang (4,0 m²), lagerrom (10,8 m²), toalettrom (0,6 m²).
  1.Etasje: Butikklokale (83,0 m²), trapperom (3,3 m²).

  Toalettrom har gulvflate på 1,3 m² hvor 0,6 m² er målbart i hht måleregler (lav takhøyde).
 • Næringsseksjonen er på nåværende tidspunkt utleid til Filippa K hvor årsleien utgjør kr. 384.000,- eks.mva.

  Leiekontrakten er en uoppsigelig kontrakt og varer frem til 01.03.2023, inflasjonsjustering gjøres hvert år.

  Garanti utgjør 2 x månedsleie inkludert andel fellesomkostninger (og merverdiavgift).

  Leietaker dekker felleskostnader kr. 3.475,- i mnd.

  Leieforholdet vil medfølge salget.
  Selger har ikke ansvar for at leietakers bruk av leiearealet er i overensstemmelse med offentlige krav eller tillatelser, herunder ev. regulering.
 • Eierseksjonen hører til boligsameie. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Formuesverdi som primærbolig kr per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 884 000 per
  Formuesverdien er satt fra bergen kommunes beregning for grunnlag av eiendomsskatt pr 2022.
 • Balansert ventilasjon.
 • Det som ev. ikke fungerer eller mangler av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr eller lignende ved besiktigelse vil ikke bli istandsatt eller fremskaffet av selger før overtakelse.
 • Det er felles heis og trappoppgang i bygget.
 • Eiendommen ligger i et område avsatt til byfortetningssone. Kopi av kommuneplan og bestemmelser ligger vedlagt eller kan fås ved henvendelse til oppdragsansvarlig.
 • Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private
  ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk
  vedlikeholdsplikt.
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Det foreligger en midlertidig brukstillatelse for seksjon nr 14. Tiltaket er nybygg blokk/terassehus.
 • Kr. 18 593 pr. år
  Inkluderer vann, avløp og eiendomsskatt
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtakelse. Forskuddsbeløpet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Rentene på forskudd tilfaller selger.
 • Dagens leieinntekt er på kr. 384.000,- pr. år.
 • Det følger i vedleggene til prospektet utdrag av driftskostnadene til Selskapet, men driftskostnadene vil i stor grad avhenge av bruken.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter nærmere avtale med selger.
 • Her kan vurderes salg av seksjonen eller selskap. Dersom selskap skal selges vil eiendommen flyttes inn i nytt AS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Eiendommen og dens tilbehør selges "as is" og for øvrig i samsvar med den regulering av undersøkelsesplikt, mangler, garantier mv. som følger av kjøpekontrakten som er vedlagt prospektet.

  Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Det er utarbeidet en perm med dokumentasjon knyttet til eiendommen som er tilgjengelig på meglers kontor. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

  Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

  Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å gjennomgå aksjekjøpsavtalen som er utarbeidet for salget og som er vedlagt prospektet. Når bud inngis, vil det bli lagt til grunn at budgiver har akseptert aksjekjøpsavtalen. Dette bes hensyntatt ved avgivelse av bud. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Jensen investment group as
Roger Glesnes

Megler

Roger Glesnes

91 66 15 34

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev