aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Nygård Park 2 - byggearbeider pågår.
Velkommen til Nygård Park 2 - byggearbeider pågår.

ASKIM Nygårdsveien 54 & 56

Askim: Nygård Park 2 - Fine leiligheter under oppføring m/p-kjeller - 2 eller 3 soverom - sydvestvendt balkong - utsikt!

 • kr 3 990 000 - 4 390 000
 • Priser fra og tilkr 3 990 000 - 4 390 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 3 990 000 - 4 390 000
 • Omkostninger fra og tilkr 7 592 - 7 619
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 3 997 592 - 4 397 619
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til78 - 82 m²
 • Tomt8 300 m²
 • EierformEierseksjon
 • MatrikkelGNR. 54 BNR. 263
 • Informasjon om meglerforetaketSparebankenes Eiendomsmegler AS Stasjonsmester Frost gate 18 1830 Askim
 • OppdragsansvarligLena Axelsson
 • Oppdragsnummer1102235005
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av andel tomteverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være kr. 250 000,- pr. leilighet. Dette gir en dokumentavgift på ca. kr. 6 250,-. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet. Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,- Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,- Gebyr for pantattest kr. 205,- Ved innflytting betaler hver enkelt seksjon et forskuddsbeløp på kr. 2.000,- i tillegg til månedlige felleskostnader. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
Det er 3 ulike leilighetstyper/størrelser
Leilighetstype 1 er på 78 kvm BRA og inneholder 2 soverom (det står feil nr. på tegning)

Nygårdsveien 54 & 56, Viken

 • Om prosjektet
  Bygging pågår. 13 solgt! - Kun 5 leiligheter ledig for salg på Nygård Park Byggetrinn 2. Dette er et prosjekt fra MaKo-Invest AS i Askim. MaKo-Invest feirer i år 25 år som lokal leverandør av over 300 boenheter. Byggetrinn 2, som består av bygg 1 og 2 med adresse Nygårdsveien 54 og 56. Leilighetene er på henholdsvis 59 kvm, 78kvm og 82 kvm BRA med 2-3 soverom. Alle leilighetene har åpen stue/kjøkkenløsning, innvendig bod og moderne bad og veranda. Med hver leilighet følger også en sportsbod og en parkeringsplass i p-kjeller med lademulighet for el-bil. Manuell heis (løfteplattform) fra p-kjeller og fra 1-3 etg. Arealeffektiv leilighetene som kommer i 3 ulike størrelser; Leilighet nr. 1 på 78 kvm BRA med 2 soverom Leilighet nr. 2 på 59 kvm BRA med 2 soverom (enkelte har valgt å ha 1 soverom og større stue) og Leilighet nr. 3 på 82 kvm BRA med mulighet for 3 soverom eller to soverom og større stue). Blokk 1- 1.etg.: Leilighet nr. 10101 - 78 kvm BRA - Kr. 3 990 000,-. Leilighet nr. 10102 - 59 kvm BRA - SOLGT! Leilighet nr. 10103 - 82 kvm BRA - Kr. 4 190 000,-. 2.etg.: Leilighet nr. 10201 - 78 kvm BRA - SOLGT! Leilighet nr. 10202 - 59 kvm BRA - SOLGT! Leilighet nr. 10203 - 82 kvm BRA - Kr. 4 290 000,-. 3.etg.: Leilighet nr. 10301 - 78 kvm BRA - SOLGT! Leilighet nr. 10302 - 59 kvm BRA - SOLGT! Leilighet nr. 10303 - 82 kvm BRA - Kr. 4 390 000,-. Blokk 2 1.etg.: Leilighet nr. 20101 - 78 kvm BRA - SOLGT! Leilighet nr. 20102 - 59 kvm BRA - SOLGT! Leilighet nr. 20103 - 82 kvm BRA - SOLGT! 2.etg.: Leilighet nr. 20201 - 78 kvm BRA - SOLGT! Leilighet nr. 20202 - 59 kvm BRA - SOLGT! Leilighet nr. 20203 - 82 kvm BRA - Kr. 4 290 000,-. 3.etg.: Leilighet nr. 20301 - 78 kvm BRA - SOLGT! Leilighet nr. 20302 - 59 kvm BRA - SOLGT! Leilighet nr. 20303 - 82 kvm BRA - SOLGT!

  Priser fra og til
  kr 3990000 - 4390000

  Omkostninger fra og til
  kr 7592 - 7619

  Generell orientering
  Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

  Garasje/parkering
  Med hver enkelt seksjon medfølger en biloppstillingsplass og en sportsbod inkludert i prisen. Blokk 1 & 2 har p-kjeller mens blokk 3 har utvendig carport og bod plass i fellesrekker. Parkeringsoversikt følger vedlagt i prospektet. Det tas forbehold om at plassering og fordeling av carporter, p-plasser og boder kan endres. På utomhusplanen fremkommer utvendige parkeringsplasser. Parkeringsplassene er gjesteparkering til sameiet og gatetunet skal vedlikeholdes av sameiet. Kabling/infrastruktur for lading av elbiler monteres i hver carportbygning. Ev. kjøp av ladestasjon tilkommer.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  Eiendommen er forventet ferdigstilt Q3/Q4 2023.         Dersom selger fullfører eiendommen i god tid før ovennevnte frist, kan selger kreve overtakelse inntil fire måneder før den avtalte fristen for overtakelse. Selger skal skriftlig varsle kjøper om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 dagers skriftlig varsel. Kopi av varsel om overtakelse skal selger sende megler.   Overtakelse skjer straks boligen er ferdigstilt og bør skje etter at ferdigattest foreligger, dog vil overtakelse skje ved midlertidig brukstillatelse dersom kommunen utsteder slik midlertidig brukstillatelse. Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør uten at ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger.    Eiendommen skal overtas ved overtakelsesforretning hvor begge parter deltar. Kjøper skal varsle om ev. forhold som påberopes som mangel ved eiendommen. Det påpekes at dette gjelder alle forhold kjøper avdekker eller med rimelighet burde avdekket ved gjennomgangen. Ev. reklamasjoner og selgers standpunkt til disse skal protokolleres og overtakelsesprotokollen skal signeres av begge parter.   Selger skal overlevere eiendommen i byggrengjort stand, og fellesarealer i ryddet stand.   Kjøper aksepterer at alle utbedringer, overtakelser og ettårsbefaringer avholdes innfor normal kontortid.   Kjøper kan nekte overtakelse dersom eiendommen på overtakelsestidspunktet har feil og/eller mangler som gir rimelig grunn for nektelsen. Selger forplikter seg da til innen rimelig tid å utbedre alle feil og/eller mangler som blir protokollert under befaringen.   Risikoen for eiendommen går over på kjøper når kjøper har overtatt eiendommen. Hvis eiendommen ikke overtas til avtalt tid, og årsaken ligger hos kjøper, har kjøper risikoen fra det tidspunkt eiendommen kunne vært overtatt. Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøper, faller ikke kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke svarer for.

  Forsikringsselskap
  Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Kjøper er forpliktet til å tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.

  Tomteareal
  8300m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Eiet tomt på ca. 8.300 kvm som skal eies av sameiet (blokk 1-6). Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal. Felles utvendig areal for innkjøring og parkering leveres asfaltert. Øvrig grønt areal leveres sådd og beplantet. Videre leveres utebelysning og utvendig felles vannkraner. Utomhusarealene skal vedlikeholdes av sameiet. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen. Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.

 • Kjøkken
  Kjøkkeninnredning leveres fra Kjøkkenhuset AS på Mysen. Den er en tidsaktuell, stilren, lys og smakfull innredning med fronter i malt finer. Huseby kjøkken av typen Agil type Sirius farge bomull. Hvitevarer medfølger ikke i standardleveranse (tilvalgsmulighet). Det leveres egen avtrekker fra koketopp med kullfilter.

  Bad
  Flislagte bad med elektrisk gulvvarme. 90 * 90 dusjhjørne med herdet glass. Vegghengt sisterne, hvitt sete og lokk. Pent baderomsmøbel, type Eli med 2 skuffer og ADA hvit tynn servant e.l. Speil med innfelt dimbar LED sidelys og dobbel stikk. Klart for tilkobling av vaskemaskin.

  Andre oppholdsrom
  Lyse og moderne leiligheter med normal god komfortstandard. Jfr. leveransebeskrivelse i salgsoppgaven for standard og leveransedetaljer til den enkelte leilighet. Det er en gjennomgående god standard på innredninger og overflater som medfølger i standardleveranse. Gulver: Fliser på bad, type Grespor Glade 30*30 og 5*5 i dusjsone, el. tilsvarende. Alle øvrige oppholdsrom leveres med 13mm - 3 stavs hvit mattlakk eikeparkett og hvite glatte gulvlister. Vegger: Fliser på bad, type Gresport Glade 30*60 el. tilsvarende. Øvrige vegger leveres med gips sparklet og malt i en valgfri farge pr. rom. Hvit, glatt belistning rundt dører og vinduer. Spikerhull tettes ikke. Himlinger: Innvendige tak males hvite og består av etasjeskille i betong med synlig v-fuger. Det vil delvis bli nedsenket himling, devlis inkassing av kanaler og rør (ca 2,20m) der hvor tekniske installasjoner krever dette. Overgang mot vegg fuges og males hvit. Innebod: Enhet for balansert ventilasjon plasseres der. Hver boenhet leveres med balansert ventilasjon fra Flexit, type Nordic S2 e.l. Se detaljert leveransebeskrivelse for mer info til hver enkelt leilighet.

  Garderobe-fasiliteter
  Det er avsatt plass til garderober iht. gjeldende krav. Garderober er tilvalg og kan leveres fra Kjøkken Huset AS

  Diverse
  Etter eierseksjonsloven § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.

  Konstruksjon
  Bygningen oppføres med bærekonstruksjon i stål, fundamentert på peler til fjell. Utvendig fasadevegger leveres i kombinasjon malt trepanel med elementer av pusset fasade. Etasjeskillere er i betong. Vinduer og terrassedører leveres med trekarm og energiglass. Hvit farge innvendig og utvendig. Terrasser/Balkonger leveres med elementer i betong og rekkverk med liggende spiler i imp. furu. eller tilsvarende

  Heiser
  Løfteplattform: Det installeres løfteplattform mellom 1. og 3.etg. med av- og påstigning fra en side

  Kabel-tv/bredbånd
  Til hver leilighet leveres ett TV/Internett punkt fra Telia (tidl. Get). Std. abonnement fra Telia faktureres Sameiet som krever inn fra hver enkelt seksjon. Ev. tilleggsleveranser på kanalpakker og internetthastighet bestilles fra den enkelte seksjon direkte til leverandør

  El-anlegg
  Det leveres skjult anlegg (unntatt på brann/betongvegger) Antall punkter til fordeling i leveransen varierer avhengig av leilighetsstørrelsen. Jfr. leveransebeskrivelse i salgsoppgave for detaljer til den enkelte enhet.

 • Organisasjonsform
  Boligene selges som eierseksjoner, og vil bli organisert som et eierseksjonssameie. Sameiet er planlagt å bestå av totalt 54 boligseksjoner. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Det vil bli fastsatt en sameiebrøk for hver eierseksjon, som uttrykker sameieandelens størrelse. Selger vil besørge eiendommen seksjonert i eierseksjoner, senest før overtakelse. Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av lov om eierseksjoner og vedtektene. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blant eierne. Sameiets styre skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Kjøperne vil bli innkalt til oppstartsmøte hvor nytt styre bli valgt, samt en gjennomgang av sameiets budsjett, vedtekter og eventuelle husordensregler. Kjøper kan ikke kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i sameiet, jf. eierseksjonsloven § 23. Selger forbeholder seg retten til å etablere ett eller flere sameier, avhengig av hva som er hensiktsmessig i forhold til utbyggingstakt, salg, fremtidig drift og bruksrettigheter. Det gjøres oppmerksom på at vedtektene kan bli endret som følge av selgers valg av organisering av prosjektet.

  Vedtekter/husordensregler
  Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for sameiet som ligger vedlagt i salgsoppgaven. Utkast til vedtekter for sameiet følger som vedlegg til salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse. Det er forutsatt at kjøper aksepterer vedtektsutkastet som grunnlag for avtalen. Det gjøres oppmerksom på at budsjett og vedtekter kan endres av selger forut for, eventuelt i forbindelse med, seksjonering og stiftelse av sameiet, og/eller ved sameiernes felles enighet ved stiftelse av sameiet.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3014/54/263: 19.05.2017 - Dokumentnr: 528897 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3014 Gnr:54 Bnr:231
  Elektronisk innsendt
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1513787 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0124 Gnr:54 Bnr:263
  14.05.2020 - Dokumentnr: 2458000 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 1
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 2
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 3
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 4
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 5
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 6
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 7
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 8
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 9
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 10
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 11
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 12
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 13
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 14
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 15
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 16
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 17
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 18
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 19
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 20
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 21
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 22
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 23
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 24
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 25
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 26
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 27
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 28
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 29
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 30
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 31
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 32
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 33
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 34
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 35
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 36
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 37
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 38
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 39
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 40
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 41
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 42
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 43
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 44
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 45
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 46
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 47
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 48
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 49
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 50
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 51
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 52
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 53
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 54
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 100/5402
  Snr: 55
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 1/5402
  Snr: 56
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 1/5402
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, og selger plikter å fremlegge minimum midlertidig brukstillatelse til kjøper og megler før overtakelse.  Selger skal sørge for ferdigattest. Dersom kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse kan kjøper overta og bebo boligen. Gjenstående arbeider skal ferdigstilles av selger innen den frist som er satt av kommunen. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, kan kommunen gi selger pålegg om å ferdigstille, ev. gi tvangsmulkt og/eller forelegg.    Dersom overtakelse skjer ved midlertidig brukstillatelse, oppfordres kjøper til å sette seg inn i hva som gjenstår for at ferdigattest skal bli stilt. Kjøper har rett til å holde tilbake et beløp av oppgjøret på meglerforetakets klientkonto, som sikkerhet for utstedelse av ferdigattest. Beløpet kan frigis på bakgrunn av garanti etter bustadoppføringslova § 47, eller ved utstedelse av ferdigattest.

  Adgang til utleie
  Utleie er tillatt. Utleieforhold skal varsles til styret og utleier har varslingsplikt. Leietager må innrette seg etter sameiets vedtekter og evnt. ordensregler. Det er sameier/utleier som har ansvar for at fellesutgift m.m. innbetales til sameiet

  Vann, vei og avløp
  Leiligheten vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via privat fordelingsnett. Alle arbeider og kostnader frem til ferdigstillelse er inkludert i kjøpesummen.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Prosjektet ligger i et området regulert til boligbebyggelse - blokkbebyggelse. Reguleringskart følger vedlagt i salgsoppgaven og bestemmelser kan fåes ved henvendelse til Eiendomsmegler.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.   Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven.   Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.

  Salgsbetingelser og kjøpetilbud
  Avtale anses inngått når kjøper har levert meglerforetaket bud/skriftlig bindende bekreftelse på kjøp, og aksept er meddelt. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgaven med vedlegg og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig eller noe er uklart, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket før bindende avtale inngås. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper har blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Inneholder salgsoppgaven og kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser. Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner i salgsoppgaven og på nett ikke er bindende for boligens detaljutforming slik som farger, materialer, innredninger mv. Opplysninger gitt i salgsoppgaven kan fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse av detaljer. Alle illustrasjoner, skisser, ?møblerte? plantegninger m.m. er ment å danne et inntrykk av den ferdige boligen, og kan inneholde materiell og vise detaljer som ikke medfølger i handelen. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Videre kan illustrasjonene være en kombinasjon av 3D-illustrasjoner og fotomontasje, hvor utsikt/beliggenhet etc. ikke nødvendigvis stemmer. Det gjøres derfor oppmerksom på at bebyggelse og trær på naboeiendommer ikke nødvendigvis er korrekt illustrert. Dersom det er avvik mellom tegninger i salgs- og nettpresentasjon og leveransebeskrivelse og romskjema, er det leveransebeskrivelse og romskjema som gjelder og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Prosjektets standard fremkommer av leveransebeskrivelsen, dette uavhengig av ev. uttrykk i prospekt og annonsering som ?god standard? etc.

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende innen overtagelse. Beløpet innbetales meglers klientkonto ved kontraktsinngåelse og er avtalt å være forskudd i samsvar med bustadoppføringslovens § 47 (2) under forutsetning av at selger stiller garanti for beløpet etter bustadoppføringsloven § 47 (3). Forskuddet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Når selger har stillet lovpålagt sikkerhet for beløpet vil selger få instruksjonsrett over beløpet på meglers klientkonto. Opptjente renter tilfaller etter dette selger. Betalingsforpliktelsen inntrer uansett ikke før tilfredsstillende garanti er stilt. Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper. Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47. Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.

  Salg av kontraktsposisjoner
  Salg av kontraktsposisjon er ikke tillatt uten samtykke fra utbygger. Overdragelsesgebyr må i så tilfelle påregnes.

  Avbestilling
  Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr 50.000,- inkludert merverdiavgift. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum inkludert merverdi + beløpet for alle bestilte tilvalg.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Kjøpekontrakt
  Utkast til kjøpekontrakt følger som vedlegg til salgsoppgave. Etter avtaleinngåelse vil kjøper få tilsendt akseptbrev med utkast til kjøpekontrakt. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgaven med vedlegg og eventuelle forbehold i bud og salgsbetingelser fra selger. Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart i kjøpekontrakt.

Dokumenter

Lena Axelsson

Megler

Lena Axelsson

97 17 06 01

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev