aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Mellemstrandmarka!
Velkommen til Mellemstrandmarka!

VIGRESTAD Smedabråtet 20

Flytt inn høsten 2023 - Moderne og energieffektive eneboliger i kjede med 3-4 soverom - Leveres nøkkelferdig

 • kr 0 - 4 390 000
 • Priser fra og tilkr 0 - 4 390 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 0 - 4 390 000
 • Omkostninger fra og tilkr 0 - 28 842
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 0 - 4 418 842
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til98 - 110 m²
 • Areal bruksareal - fra og til98 - 112 m²
 • Tomt -
 • EierformEiet
 • MatrikkelGNR. 76 BNR. 618
 • Informasjon om meglerforetaketAktiv Eiendomsmegling Jæren AS Jernbanegata 5 4340 Bryne
 • OppdragsansvarligSteinar Stokka
 • Oppdragsnummer1403235005

Meld deg på visning!

Påmelding
Flytt inn høsten 2023

Smedabråtet 20, Rogaland

 • Om prosjektet
  Eneboligene i Mellemstrandmarka byr på gode løsninger og godt innhold. Boligene kommer i to størrelser, hvor bolig 1 er 112 kvm. BRA med 4 soverom og bolig 2 er 98 kvm. BRA med 3 soverom. Den største boligtypen kommer med 2 bad og begge boligtyper har egen TV-stue og takterrasse over carport. Lavt energiforbruk, beregnet til ca. 9500 kWt for B2-B6 og ca. 10500 kWt for B1. Bolig 1 I 1. etasje er det gang, bad/vaskerom, tv-stue og 3 soverom. I 2. etasje er det stue/kjøkken med utgang til takterrasse, soverom, bad og bod. Carport og sportsbod. Bolig 2 I 1. etasje er det gang, bad/vaskerom, tv-stue, soverom og bod. I 2. etasje er det stue/kjøkken med utgang til takterrasse og 2 soverom. Carport og sportsbod. Oppgitt pris gjelder nøkkelferdig bolig. Mulighet for egeninnsats etter nærmere avtale. kontakt megler for utfyllende informasjon om prosjektet.

  Priser fra og til
  kr 0 - 4390000

  Omkostninger fra og til
  kr 0 - 28842

  Generell orientering
  Selveiertomter, tomteareal bolig 1: 279 kvm., tomteareal bolig 2: 230 kvm.

  Garasje/parkering
  Boligene leveres med carport på egen eiendom.

  Tomteareal
  nullm²

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1119/76/618: 01.09.1951 - Dokumentnr: 3663 - Bestemmelse om vannledn. Rettighetshaver: Knr:1119 Gnr:77 Bnr:15
  Overført fra: Knr:1119 Gnr:76 Bnr:73
  Gjelder denne registerenheten med flere
  02.09.1966 - Dokumentnr: 4949 - Bestemmelse om gjerde Overført fra: Knr:1119 Gnr:76 Bnr:73
  Gjelder denne registerenheten med flere
  22.06.1972 - Dokumentnr: 3661 - Bestemmelse om gjerde Overført fra: Knr:1119 Gnr:76 Bnr:73
  Gjelder denne registerenheten med flere
  18.05.2021 - Dokumentnr: 580608 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Aktiv Eiendomsmegling Jæren AS
  Org.nr: 834 001 942
  Overført fra: Knr:1119 Gnr:76 Bnr:73
  Gjelder denne registerenheten med flere
  23.09.2021 - Dokumentnr: 1180809 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:1119 Gnr:76 Bnr:635
  Bestemmelse om vedlikehold
  Gjelder denne registerenheten med flere
  16.03.2022 - Dokumentnr: 296297 - Erklæring/avtale Gjensidig rett til bruk av areal hos hverandre for vedlikehold av egne bygninger
  Gjelder denne registerenheten med flere
  23.09.2021 - Dokumentnr: 1180623 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1119 Gnr:76 Bnr:73
  01.09.1951 - Dokumentnr: 3663 - Bestemmelse om vannledn. Rettighetshaver: Knr:1119 Gnr:77 Bnr:15
  Overført fra: Knr:1119 Gnr:76 Bnr:73
  Gjelder denne registerenheten med flere
  02.09.1966 - Dokumentnr: 4949 - Bestemmelse om gjerde Overført fra: Knr:1119 Gnr:76 Bnr:73
  Gjelder denne registerenheten med flere
  22.06.1972 - Dokumentnr: 3661 - Bestemmelse om gjerde Overført fra: Knr:1119 Gnr:76 Bnr:73
  Gjelder denne registerenheten med flere
  18.05.2021 - Dokumentnr: 580608 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Aktiv Eiendomsmegling Jæren AS
  Org.nr: 834 001 942
  Overført fra: Knr:1119 Gnr:76 Bnr:73
  Gjelder denne registerenheten med flere
  23.09.2021 - Dokumentnr: 1180809 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:1119 Gnr:76 Bnr:635
  Bestemmelse om vedlikehold
  Gjelder denne registerenheten med flere
  16.03.2022 - Dokumentnr: 296297 - Erklæring/avtale Gjensidig rett til bruk av areal hos hverandre for vedlikehold av egne bygninger
  Gjelder denne registerenheten med flere
  23.09.2021 - Dokumentnr: 1180623 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1119 Gnr:76 Bnr:73


  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Steinar Stokka

Megler

Steinar Stokka

46 59 59 69

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev