aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Barbugårdsjordet 13A - en sentralt beliggende leilighet med 3 soverom, delvis innglasset veranda m.m.

BUD MOTTATT! Sentralt beliggende leilighet med bla. tre soverom, eget vaskerom, innglasset veranda og to boder i kjeller

 • 1 200 000
 • BRA 81 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING1 200 000
 • OMKOSTNINGER8 932
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 456 766
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR1 960
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 73 m²
 • ANDEL FELLESGJELD247 834
 • FELLESKOST./MND4 700
 • TOMT1 270 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 1 200 000,- (Prisantydning)
  247 834,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  1 447 834,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  480,- (Tinglysingsgebyr obligasjon BRL)
  --------------------------------------------------------
  8 932,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 456 766,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Gang, bad, tre soverom, vaskerom, kjøkken og stue. Fra stue er det utgang til innglasset veranda. I tillegg to boder i kjeller.
Romslig og god veranda.

Barbugårdsjordet 13A, Agder

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Leiligheten holder en enklere standard og er klar for litt oppussing. Alt fungerer dog fint, men dersom man ønsker dagens standard er det behov for oppgraderinger.

  Flekk på stuegulv kommer trolig etter at tørkestativ med klær som henger til tørk, har stått på samme sted i mange år.

  Godt med plasbygde skap, både i gangen og på soverommene.

  Praktisk med delvis innglasset veranda. Sol fra formiddag til kveld.


  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Terrengforhold
  TG 2 Terrenget er flatt rundt bygningen.

  Overflater - Gulv bad
  TG 2 Gulvet er med belegg, er flatt og ingen oppkant ved dører hvor gulv har ved dør syd underhøyde på ca
  5mm.

  Membran, tettesjikt og sluk (i gulv eller vegger)
  TG 2 Belegg utgjør membran og går ned i sluk. Mangler oppkant ved dører.
  Anbefalt tiltak: Belegg trenger utbedringer ved dører.

  Ventilasjon (gjelder også ventilasjonsanlegg)
  TG 2 Ingen ventiler for utlufting.
  Helhetsvurdering av det elektriske anlegget
  TG 2 Ved anbefaling av nærmere sjekk på EL anlegget av fagkyndige gir standarden automatisk TG 2.
 • Leiligheten ligger fint til i Barbugård II borettslag, helt uten innsyn. Her er det gangavstand til sentrum via snarvei ned Hansebakken, kort vei til dagligvarebutikk med post i butikk på Nyli eller på Birkenlund. Fantastiske turområder med lysløype inn fra Ribbervann. Birkenlund skole med SFO, svømmehall og fjellhall. Flere barnehager i området. Lettstelt og fin leilighet, for deg som vil ha det enkelt og slippe snømåking og vedlikehold.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og blokker.
 • Fra Arendal sentrum kjører du opp Vestregate, på toppen av bakken tar du inn til høyre i Blødekjærtunellen. Ta til venstre i rundkjøringen like etter tunellen og kjør til neste rundkjøring. Ta da første vei til høyre, opp Engekjerrveien. På toppen av bakken ser du et kirkebygg på din venstre hånd, ta her krapp sving til høyre og følg veien rett frem og nedover mot Frydentopp. Ta inn ved skilt Barbugårdsjordet og du ser denne blokken på din venstre hånd. Parker ved felles parkeringsplasser. Ringeklokken er merket med AKTIV og visning mens visning pågår. Velkommen!
 • Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 25.04.2022 av takstmann Erik Sørensen for teknisk beskrivelse av eiendommen.

  Takstmannens konklusjon:
  Leilighet beliggende på en sentral tomt. Den generelle tilstanden utvendig virker god, her er kun vanlig elde mht.
  alder og her går vedlikehold på sameiet. Innvendig er flere av rommene over tid oppgradert. Innvendig er det gulvet
  på vaskerommet som trenger oppgradering. Forøvrig er det eventuelt en estetisk oppgradering av enkelte rom. Viser
  forøvrig til rapportens enkelte punkter.
 • Leiligheten ligger i 2. etasje.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Gang, bad, tre soverom, vaskerom, stue og kjøkken. Arealet er kun for selve leiligheten.
  Integrert terrasse er tatt med i S- arealet.
  Her følger også med 2 stk. boder i kjelleren à 6m2 og 4,7m2.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Det er varmepumpe og vedovn. Ellers elektrisk.
 • Tomten er pent opparbeidet med asfalterte adkomstveier, fine blomsterbed og felles parkeringsplasser. Tomten disponeres i fellesskap med øvrige andelshavere
 • Parkering på felles p-plasser på borettslagets område. I tillegg stort parkeringsareal på andre siden av veien med parkeringsplasser både for beboere og besøkende.
 • Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk. Stikkvei inn til blokkene er privat og brøytes av brøyteavtale borettslaget har.

  Installert vannmåler for borettslaget.
 • Forretningsfører: ARENDAL BOLIGBYGGELAG
 • Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.
 • Andelseiere i borettslaget, dernest medlemmer i ABBL har forkjøpsrett ved salg. Arendal boligbyggelag utlyser forkjøpsretten når det foreligger akseptert bud. Den som eventuelt benytter sin forkjøpsrett må betale et gebyr til Arendal Boligbyggelag på kr. 7.643,-
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Hund, katt og andre dyr er ikke tillatt uten styrets samtykke. Hvis det gis tillatelse til
  dyrehold, er det eiers ansvar at dyret ikke er til sjenanse for andre beboere.
 • IF
  Polisenummer: SP0001995805
 • Formuesverdi som primærbolig kr 431 955 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 555 039 per 31.12.20
 • 4 700 pr. mnd. Renter (kr. 366,-) og avdrag (kr. 804,-) på fellesgjeld. Det resterende går til å dekke forretningsførsel, forsikring, kommunale avgifter, brøyting, strøm i fellesarealer, tv/internett, avsetting til vedlikehold m.m.
  Borettslagsmodellen innebærer at en andelseier kan bli ansvarlig for felleskostnader andre andelseiere ikke betaler, herunder felleskostnader for usolgte andeler i et prosjekt. Enkelte borettslag er tilknyttet en sikringsordning som reduserer borettslagets risiko for tap på grunn av andelseiernes betalingsmislighold. En avtale om sikringsordning kan sies opp, være tidsbestemt og beløpsmessig avgrenset.


  Kr. 4 700 ,- pr. måned inkluderer: Renter og avdrag på fellesgjeld. Det resterende går til å dekke forretningsførsel, forsikring, kommunale avgifter, brøyting, strøm i fellesarealer, tv/internett, avsetting til vedlikehold m.m.
  Kostnadene er fordelt som følger:
  Renteutgifter: kr. 366,-
  Avdrag: kr. 804,-
  Fellesutgifter: kr. 3 530,-
 • Andel fellesgjeld kr 247 834,- pr. .
  Andel fellesformue kr ,- pr. .
 • Spesifikasjon av lån (fellesgjeld):
  Lånenummer: 63118075368, Nordea Bank Norge ASA
  Annuitetslån, 4 terminer per år.
  Rentesats per 13.04.2022: 1.8% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 84.1193
  Saldo per 13.04.2022: 3 965 356
  Andel av saldo: 247 835
  Første termin/første avdrag: 30.12.2010 ( siste termin 30.03.2043 )
 • Borettslaget er ikke tilknyttet en sikringsordning mot tap av felleskostnader.
 • Kostnadene er fordelt som følger:
  Felleskostnader kr. 4 700,- pr mnd.
  Strøm etter forbruk.
  Innboforsikring.
 • Ferdigattest foreligger i kommunens arkiver, trolig grunnet byggets alder.

  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Det opplyses at hvitevarene som blir stående i leiligheten er av eldre dato og tilstand på hvitvarene er derfor ukjent.

  Det opplyses også at det var en lekkasje i ventilasjonsanlegget som gikk over flere etasjer, og berørte også denne leiligheten. Dette er utbedret av borettslaget.
 • Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.
  Det er legalpant for kommunale avgifter.
 • Bygget ligger i område reguler til boligformål i reguleringsplan Bjørkelig og nordre del av Barbugårdsjordet, vedtatt 02.02.1971 med arealplanid 2116r3.

  Kommuneplan:
  Gjeldende kommuneplan: Planperiode 2019- 2029
  Formål:
  Bebyggelse- og anlegg; eksisterende boligbebyggelse
  Avvikssone støy (H290) Arendal sentrum og sentrene Saltrød, His og Nedenes er angitt som
  avvikssone for støy. I avvikssonene kan boligbebyggelse, barnehager og pleieinstitusjoner
  etableres i gul og rød sone dersom følgende tiltak er ivaretatt: Boliger skal ha minimum en
  fasade som vender mot stille side, jfr. tabell 3 i T-1442/16
  Se kartutsnitt i figur 1.1 under.
 • Andelsnr. 6 Orgnr. 954362841 i Arendal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Boligen er ledig for rask overtagelse eller etter nærmere avtale.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Salget gjennomføres ved fullmakt. Megler gjør særlig oppmerksom på at fullmektig ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Fullmektig har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,75% av kjøpesum + andel fellesgjeld for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 10 900,- oppgjørshonorar kr 3 950,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 40 000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale dersom handel ikke kommer i stand. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Jan Vatne
  Åge Oddvar Vatne
Martine Strand

Megler

Martine Strand

93 61 57 88

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev