aktiv-eiendomsmegling
Fantastisk beliggenhet med solrik og skjermet terrasse

Nyt sommeren i sjøkanten - Naust med nydelig beliggenhet og gode solforhold! Stor solterrasse!

 • 1 390 000
 • BRA 72 m²
 • PRISANTYDNING1 390 000
 • OMKOSTNINGER50 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 440 892
 • EIENDOMSTYPEAndre
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR2 018
 • FELLESKOST./MND500
 • TOMT221 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 390 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  34 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 390 000,-))
  --------------------------------------------------------
  50 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 440 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Aktiv Eiendomsmegling v/ Roger Glesnes har gleden av å presentere et naust i naturskjønne omgivelser på Åsneset. Her kan en slappe av og lade batteriene.
Naustet har usjenert endebeliggenhet i en naustrekke med totalt 7 naust. Gode solforhold kan nytes på stor terrasse som strekker seg rundt naustet og har god plass til utemøbler. Herlig utsikt over Hjeltefjorden mot Ramsøy og deler av Askøy.
Ved kaien er det god plass til fortøyning av båt. Det er også gode dybdeforhold ved kaien?
I første etasje er det et stort rom med god plass til oppbevaring av båt og utstyr. Betonggulvet i denne etasjen har varmekabler (ikke tilkoblet). I tillegg er det et toalettrom i denne etasjen som inneholder toalett og servant.
Det er doble dører i begge ender av naustet. Terrassen utenfor har skillevegg mot nabonaust.

I loftsetasjen er det plass til langbord med benker/stoler. I denne etasjen er det doble vinduer fra gulv til tak som kan åpnes opp. Her kan utsikten nytes!

Naustet er det perfekte utgangspunkt for båt- og vannaktiviteter.
Her kan sommeren nytes!

Ågotnes, Vestland

 • Gulv: Betonggulv mot grunn i 1. etg. Sponplater på gulv i loftsrom.
  Vegger: Veggplater.
  Tak: Takplater.
 • Naustet ligger i ende av en naustrekke i naturskjønne omgivelser på Åsneset. Herfra er det åpenbart kort vei til sjø:) i tillegg er det kort vei til turområder, fiske- og friluftsaktiviteter samt servicefasiliteter.
  Nærmeste dagligvarebutikk er Kiwi Ågotnes som ligger kun 450 meter unna. Det er også gangvei til Ågotnes sentrum som kun tar et par minutter. Her er det blant annet flere dagligvarebutikker, restauranter, treningssenter, bensinstasjon og hotell. For et bredere utvalg tar det kun 12 minutter med bil til Sartor.
 • Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.
  Nærmeste naboene er like nøst, hvorav dette nøstet befinner seg på hjørnet.
 • Det vil bli satt opp AKTIV visningsskilt under visning.
 • Bygningen er oppført med betongsåle mot grunn.
  Etasjeskille av trebjelkelag.
  Yttervegger er oppført i trekonstruksjon/bindingsverk, kledd med liggende kledning
  Saltak av prefabrikkerte takstoler. Taket er tekket med betongstein.

  Alle bygningsdeler er gitt TG1 i rapport fra takstmann.
 • Totalt bruksareal: 72 m²
  Totalt sekundærrom: 72 m²

  Følgende rom inngår i sekundærareal:
  1. etasje: Naust
  Loft: Loftsrom

  Areal er hentet fra tilstandsrapport. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Megler har ikke kontrollmålt arealet.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
  Kun integrerte hvitevarer medfølger med mindre annet er avtalt.
 • Bygningen har støpt betongsåle med varmekabler (ikke tilkoblet) mot grunn.
 • Tomten er pent opparbeidet med brygge, kai og gruset plass.
 • Naustet har plass for parkering av en bil på egen tomt.
 • Boligen er tilknyttet offentlig vann via private stikk- og fellesledninger.
  Tilkobling til offentlig nett er enda ikke innmeldt til kommune/Øyvar, det er opplyst at dette er under utarbeidelse.
  Eiendommen har montert vannmåler.
  Eiendommen har tilkomst via privat vei.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 25 000 per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr per
  Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi per kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger, herunder boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmeterprissatser. Disse satsene utgjør henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 90 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger) for inntektsåret 2021. Formuesverdien fastsettes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-ROM/BOA). For fritidseiendom settes formuesverdi til 30% av eiendommens markedsverdi.
 • Da tilkoblingen for vann og avløp pt. ikke er registrert hos ØYvar har megler ikke mottatt informasjon om kommunale avgifter på eiendommen.

  Faste satser for vann og avløp til Øyvar er kr 4 085,56 per år.
  I tillegg til de faste satsene må det påregnes avgifter for forburk. Prisene for forbruk vann er kr 17,98 per kubikk og for avløp kr 25,40 per kubikk.
  Eiendommen har vannmåler som avleses i november hvert år, og avregnes påfølgende januar.
 • Antatt løpende kostnader beløper seg til anslagsvis kr 4 585,56,- for denne boligen pr. år. Kostnadene er fordelt på årlig gebyr til båtlaget og faste satser for vann og avløp.
  Merk at utgifter knyttet til strøm, forsikring og forbruk for vann og avløp ikke er hensyntatt.
 • Det foreligger ferdigattest på nøstet datert 19.11.2018.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele nøstet leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Naustet er ikke godkjent som fritidseiendom/hytte.

  Åsneset Båtlag
  Båtlaget består av 14 nøstetomer.
  Det foreligger avtale om tillatelse til båtlaget til å bygge bølgedemper fra trekantområdet på denne eiendommen. Bølgedemperen skal kunne bygges uten at eier av denne eiendommen kan kreve noen form for kompensasjon. Bølgedemperen skal plasseres så langt nord på trekantområdet som mulig slik at den ikke kommer i konflikt med nøstet på eiendommen, men må ikke plasseres så langt nord at den kommer i konflikt med eiendommene 27/55 nord for denne eiendommen. Innkjøp av bølgedemper, montering/forankring samt vedlikehold skal deles likt på alle 14 nøst.
  Videre regulerer avtalen blant annet at det skal være mulig å hente strøm fra andre nøst ved eks. bruk av minusmåler.

  Det vil i løpet av mai 2022 komme dekningsbidrag til Åsneset Velforening for nøste eiere som ikke er bosatt på Åsneset, som skal dekke deres andel av:

  Strøm til og vedlikehold av veilys.
  Vedlikehold av vei til nøsteområde hvor nøst eier en andel av.
  Brøyting av hovedtraseen på Åsneset.
  strøm og vedlikehold av pumpestasjon som Åsneset Båtlag sin pumpestasjon er koblet inn på.

  Dette dekningsbidrag er p.d.d. ikke utregnet eller størrelse vedtak på enda, men tenker det vil ligge på rundt 1.000,- til 1.500,-
  Innbetaling av dette gjøres til Åsneset Båtlag fra hver nøsteeier som ikke bor på Åsneset. Åsneset Båtlag overfører dette igjen til Åsneset velforening som en samlet overføring hvert år.

  Synlige framtidige utgifter for 2022:
  (Summer er pr. andel/nøst).

  Asfaltering kr. 15.000,- til 20.000,-.
  Pålagt bom i veg til området kr. 2.000,- til 5.000,-
  Planlagt arbeid utbedringer i slipp kr. 2.000 til 4.000,-

  Vedtekter:
  Er under revisjon og vil bli forelagt på Årsmøte i 2022.
 • Eiendommen er regulert til "annet byggeområde" (114 kvm) og "friluftsområde i sjå/vassdrag" (97 kvm.) ihht. reguleringsplan på grunn.
  Planid: 124619900004
  Plannavn. 40 RP Ågotnes (27-11)

  Utsnitt av reguleringsplan kan fås ved henvendelse til megler.
 • Gnr. 27 Bnr. 487 i Øygarden kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,0% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 14 990,- og oppgjørshonorar kr 4 375,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 49 900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 24 028,-. Utleggene omfatter annonsering, innhenting av kommunal informasjon og tinglysing av pantesperre. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Elizabeth Sande
  Karl Fredrik Sande
Roger Glesnes

Megler

Roger Glesnes

91 66 15 34

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev