aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Bygdaveien 131!
Velkommen til Bygdaveien 131!

OLTEDAL Bygdaveien 131

Oltedal - Enebolig med muligheter og romslig tomt - 3 soverom - Garasje

 • kr 1 990 000
 • BRA 157 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 1 990 000
 • Omkostningerkr 66 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 056 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1961
 • Soverom3
 • ArealP-rom 117 m²
 • Tomt768 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,00))   66 792,- (Omkostninger totalt)   2 056 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Planløsning 1.etg.
Vi har gleden av å presentere Bygdaveien 131 - en kjekk enebolig i idylliske Oltedal. Her kan du skape ditt drømmehjem, en bolig med mange muligheter! Flott og romslig tomt med stor gressplen. Boligen er omgitt av vakker natur og rolige omgivelser, denne boligen kan være et drømmested for deg som ønsker å bo i harmoni med naturen. Med Oltedals flotte turområder og rekreasjonsmuligheter rett utenfor døren, kan du glede deg til å utforske alt dette vakre området har å tilby. Det er også gode fasiliteter som butikker, skole, barnehage og Oltedal fotballklubb i gangavstand. Boligen innhold: 1.etg.: Entre, gang, gjestetoalett, kjøkken og stue. 2.etg.: Gang, 3 soverom og bad. Kjeller: Vaskerom og 3 boder. Velkommen til en hyggelig visning!
Velkommen inn i stuen!

Bygdaveien 131, Rogaland

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 47 kvm Vaskerom, rå-kjeller med bod 3 stk.
  1. etasje: 61 kvm Entre/gang, trapp, toalettrom, kjøkken, stue.
  2. etasje: 49 kvm Gang, 3 soverom og bad.
  Primærrom
  Kjeller: 7 kvm Vaskerom
  1. etasje: 61 kvm Entre, gang, gjestetoalett, kjøkken og stue.
  2. etasje: 49 kvm Gang, 3 soverom og bad.
  Sekundærrom
  Kjeller: 40 kvm Rå- kjeller med 3 boder  Tomt
  768m²

  Beskrivelse av tomt
  Nærmest flat tomt. Belegningsstein i gårdsrom. Uteareal med terrasse/platting på bakke og grøntareal beplantet med plen.

  Beliggenhet
  Boligen har en kjekk beliggenhet nederst i Oltedal. Her har man kort avstanden til butikk, lekeplasser, idrettsanlegg, og bussholdeplass. Gangavstand til barnehage, barne- og ungdomskole med svømmehall. Under ferdigstillelse er en flott flerbrukshall på ca 2600 kvm, dette blir det nye samlingspunktet i Oltedal. Her vil det bli idrett og folkehelse, kulturformål, konserter og mye mer. Fra Oltedal er det ca. 15 minutters kjøretur til Ålgård og 25 minutter til Sandnes.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Stort sett enebolig bebyggelse

  Skolekrets
  Oltedal

  Byggemåte
  Grunnmur/såle med i sted-støpt betong. Yttervegger med bindingsverk i trekonstruksjoner som utvendig er kledd med trepanel. Etasjeskille med trebjelkelag. Saltak tekket med imitert takstein (stålplater med belegg). For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 15.10.23 av Terje Tollefsen for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Innhold
  1.etg.: Entre, gang, gjestetoalett, kjøkken og stue 2.etg.: Gang, 3 soverom og bad Kjeller: Vaskerom og 3 boder.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Grunnmur og fundament: TG 2 grunnmur på grunn av sprekker i murte/pussede fasader. Merknader: Normaltid for vedlikehold av pussede flater. Bom og løs puss hugges ned. Ny puss påføres. Intervall 20 ? 30 år. Rom under terreng: Det registreres mineral-utslag (salt/kalk-utsalg) i overflater som er et symptom på fukt-vandring gjennom grunnmur/gulv. Balkong, terrasse, platting: Mindre skjevheter er observert. Rekkverket tilfredsstiller krav til høyde på oppførings-tidspunktet, men er lavere en enn forskriftskrav på 100 cm. Rekkverk bygget etter bygge-regler fra byggeår. Høyde på rekkverk 90 cm. Fungerer med dagens løsning. Med hensyn til alder vurderes over halvparten av forventet funksjonstid å være nådd. TG 2 på grunn av blant annet normal slitasje og alder. Søyle er ikke forankret med fundament og søyle-sko. Søyler som går til bakke vil ha redusert forventet brukstid. Normaltid for reparasjon av balkong/terrasse 15 - 30 år. Loft (konstruksjonsoppbygging): Det registreres svertesopp /muggsopp i undertak Det er ikke synlig luftespalte mellom su-tak og yttervegg. Det er ingen form for damp-sperre (plastfolie) i himlinger mellom varmt rom og kaldtloftet. Dette var ikke vanlig på oppførings-tidspunktet. Det registreres spor etter mus på loft. Omfanget av aktiviteten er ikke videre søkt påvist, men det gjøres oppmerksom på forholdet. Renner og nedløp: Drypp fra renner kan forekomme. Det registreres stedvis korrosjon/rust i kroker. Takrenner og nedløp i plast en forventet levetid på 20 - 30 år. Taktekking: Noe mose/groe på tekking er observert. Lekkasje fra pipe (TG 3) er beskrevet under takkonstruksjon. Kontrollen er kun utført fra bakkenivå. Det er derfor ikke foretatt kontroll av alle beslag og overganger. TG 2 setter på begrunn av at mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. Forsinkede stålplater, malt en forventet levetid på 10 - 20 år. Stålplater med plastbelegg ved omlegging en forventet levetid på 30 - 50 år. Utvendige beslag 15 - 35 år. Utstyr på tak: Etter byggteknisk forskriftskrav tilbake til 1969 er det krav til snø-fangere på yttertak. Det er krav til stige for adkomst for feier. Stige-trinn på tak til pipe er montert. Det gjøres oppmerksom på at at det savnes snø-fangere på takflaten. Viktig at takkonstruksjonen sikres for nedfall som kan føre til skade. Etasjeskille og gulv på grunn: Ved enkel nivellering er det registrert en høydeforskjell på 2 cm. TG 2 bjelkelag på grunn av blant annet borebille/morr, skjevheter og alder. Det ble ikke avdekket vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative konsekvenser. Viktig å merke seg at bjelkelag/etasjeskillere i eldre boliger ikke nødvendigvis tilfredsstiller dagens krav til stivhet da disse er bygget etter eldre forskrifter. Normaltid for reparasjon. Utskifting av ødelagte deler 40 - 80 år. Kjøkken: Avtrekk fungere med enkel test. Kjøkken-avtrekk har en forventet levetid på ca 25 år. TG 2 avtrekk med bakgrunn i alder og risiko for feil som krever utbedring/utskifting. Toalettrom: Ikke synlig tegn til fukt eller lekkasje ved visuell kontroll. Toalettrom med laminat på gulv, malt vegg, servant og toalett. TG 2 toalettrom på grunn av blant annet sprekker i vegg og at ventilasjon ikke er etablert. Vannledninger: Vannrør er skjult i konstruksjon og eventuell isolasjon på rør er ikke tilgjengelig for kontroll. Det registreres normalt vanntrykk og god avrenning fra vannkran. Det gjøres oppmerksom på at vanntrykk og avrenning kun er visuelt undersøkt og ikke trykk-testet. Hovedstoppekran er plassert i kjeller. Hovedstoppekran fungerer som tiltenkt. TG 2 vannrør på grunn av alder på eldre vannkraner og vannrør. Forventet levetid armaturer 15 - 25 år. Forventet levetid plast og kobberrør 25 - 75 år. Forventet levetid plast-sluk 25 - 75 år. Elektrisk: Samsvarserklæring for el- installasjon foreligger ikke TG 2. Det registreres løse kabler ved kjellertrapp. Tilstandsgrad er vurdert ut fra den forenklede begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en forenklet kontroll ikke vil avdekke. Varmtvannsbereder: Bereder er over 20 år gammel. TG 2 bereder på grunn av alder. Teknisk levetid bereder i rustfritt stål 15 - 30 år. Anbefalt brukstid 20 år. Varmtvannsbereder står i rom med sluk og eventuelt lekkasjevann vil renne til sluk. Våtrom - Bad: Oppsummering av overflater: TG 2 overflater på grunn av blant annet mot-fall på del av gulv og riss i fuger. Etter dusjing blir det liggende igjen noe vann på gulv. Registrert fall til sluk tilfredsstiller ikke anbefalte løsninger, men vurderes å være tilstrekkelig da vann ledes til sluk. Dør er plassert i våt-sone. Utførelse av foringer og listverk mot vindu er ikke en fukt-sikker løsning. Avtrekkskanal er ført gjennom tak og opp på kaldloft. Diffusjonssperre (plastfolie) er skjult i konstruksjon og er ikke tilgjengelig for kontroll. Man kan kun anta at diffusjonssperre (plastfolie) er etablert etter gjeldene anvisning. Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk: Sluk er lett tilgjengelig for kontroll/rengjøring. Plastsluk i dusjsonen med klemring og vannlås. Ikke registrert avvik basert på visuell kontroll. Membranen ligger skjult i konstruksjonen og kan ikke kontrolleres på samme måte som synlige bygningsdeler. Tilstanden til membranen vurderes etter alder og forventet gjenstående levetid. TG 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for tettesjikt er oppbrukt. Man kan kun anta at membran er påført alle flatene i våt-sonen før flis-legging da badet er i daglig bruk uten tidligere tegn til lekkasjer. Viktig å merke seg at membraner har en naturlig aldringsprosess og levetid. Dette kan også variere ut fra type membran som er benyttet og hvilke egenskaper denne har i kombinasjon med selve utførelse. Ifølge NBI "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" blad 700.320 har: Gulv i våt-rom med keramiske fliser direkte på membran en forventet tid for utskifting på: Kort/middels/lang - 10/20/30 år. Vegger i våt-rom med keramiske fliser direkte på membran, lettvegg, en forventet tid for utskifting på Kort/middels/lang - 10/15/20 år. Oppsummering av sanitærutstyr: Innredning fremstår i god stand med normal slitasje. Det er ikke etablert noen drens-åpning for synliggjøring av eventuell lekkasje fra innebygget sisterne TG 2. KONSEKVENS - Ved lekkasje kan det forekomme skade i lukket konstruksjon og eventuelt lekkasjevann vil ikke bli synliggjort. Forhold som har fått TG3: Drenering: Det registreres salt/kalk-utslag på innvendig grunnmurs-flater TG 2. Det er fall på terreng inn mot grunnmur TG 3. På boliger av denne alder må det påregnes fare for noe fuktighet i gulv, dette fordi datidens byggeskikk ikke ble utført med tilfredstillende fuktsikring. Utbedring fuktsikring mot grunn må påregnes. Overflatevann fra tak er tilkoblet avløp. Drenering er byttet rundt hele boligen 2003. Arbeid er utført av fagfolk. Opplysning git av eier. Se egenerklæring for dokumentasjon. Vurderingen er foretatt med utgangspunkt i elementets etableringsår og en skal være oppmerksom på at drenering også er en bygningsdel som har en naturlig aldrings-messig slitasje med en normal levetid. Videre den begrensning at selve dreneringen ligger under bakkenivå og er ikke tilgjengelig for inspeksjon. På bakgrunn av dette forutsettes det at dreneringens utførelse er i.h.t. gjeldende anvisninger. Drenssystem med drensledninger har en forventet brukstid på 20 - 60 år. Balkong, terrasse, platting: Balkong med adkomst fra 2 etasje er bygget over entre/gang og er dekket med sinkplater. Innfesting er skjult i konstruksjon og er ikke tilgjengelig for kontroll. Ved fukt-søk i rom under balkong er det observert forhøyede målinger TG 3. Renovering av balkong må påregnes. Det tas forbehold om skjulte feil og mangler. Vinduer og dører: Oppsummering: TG 3 vindu på grunn av blant annet. Det registreres flere punktert glass i boligen. Fukt/råteskade på flere vindu. Yttervegger: Noen sprekkdannelser i panel grunnet normal uttørking. Det registreres store råteskader på deler av kledningen. Lufting er begrenset på grunn av musetetting med treklosser. Lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon er ikke montert bak hjørne-bord TG 2. Takkonstruksjon: TG 3 takkonstruksjon på grunn av lekkasje/drypp fra pipe. Det utført visuell kontroll utvendig og innvendig fra luke med gardintrapp. Noe svai/sig i yttertak er observert fra bakke. Det er ikke luftespalte på langvegg mellom isolasjon og yttertak. Det vil gi redusert utlufting. Det anbefales å øke ventilasjon på kaldt loft. Takkonstruksjonen fremstår stabil på befaringsdagen. Det er ikke registrert konstruksjonsvikt med behov for tiltak. Viktig å merke seg at takkonstruksjoner i eldre boliger ikke nødvendigvis tilfredsstiller dagens krav til stivhet da disse er bygget etter eldre forskrifter. Det vil ikke være unormalt med borebille/morr boliger av denne alder. Normaltid for reparasjon. Utskifting av ødelagte deler 40 - 80 år. Ildsted/Skorstein: Oppsummering: Låsemekanisme til feie-luke i kjeller er defekt TG 3. Pipa har kun 2 sider synlig. Alle 4 sider skal være synlige på tegl-piper. Om det er en luft-kanal i pipa kan siden mot luftkanaler kles igjen slik at kun 3 sider er fritt eksponert. Høyde på pipe over tak er vurdert som tilstrekkelig ved visuell besiktigelse sett fra bakke. Historikk omkring pipe og ildsteder er ukjent. Pipe og ildsted er kun visuelt vurdert og ikke røyktrykkprøvd eller kamerakontrollert ved besiktigelsen/befaringsdagen. Erfaringsmessig ser vi at teglsteins-piper ofte har et behov for rehabilitering etter Ca. 50 år. Trapp: TG 3 trapp på grunn av trapp til kjeller mangler rekkverk. Avløpsrør: Stake-luke påvist i kjeller. Staking kan også utføres via andre installasjoner med avløp. TG 3 avløps-rør på grunn av blant ennet plast-rør er koblet til stake-luke og det registreres lekkasje i tilkobling. Rør i støpe-jern. Forventet levetid 15 ? 75 år. Anbefalt brukstid 50 år. Forventet levetid plast og kobberrør 25 - 75 år. Garasje: Oppsummering: TG 3 garasje på grunn av blant annet fukt/råteskade på kledning og lekkasje fra tak.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Løse hvitevarer følger ikke handelen.

  Parkering
  Parkering i garasje samt på egen grunn.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. 

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,00))   66 792,- (Omkostninger totalt)   2 056 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  1 Etasje. Elektrisk. Panelovn. Vedovn i stue. 2 Etasje. Elektrisk. Varmekabler på gulv bad.

  Energiklasse
  C

 • Kommunale avgifter
  20186

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Formuesverdi primær
  516912

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1860882

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Innbo- og byggforsikring, TV, internett, strøm m.m.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering.  

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1122/14/142: 20.06.1950 - Dokumentnr: 3025 - Bestemmelse om vannledn. Rettighetshaver: Knr:1122 Gnr:14 Bnr:139
  20.05.1952 - Dokumentnr: 1463 - Bestemmelse om vannrett Fra stavanger Elverk
  27.04.1950 - Dokumentnr: 2401 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1122 Gnr:14 Bnr:118


  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på boligen. Dette skyldes trolig boligens alder. Det foreligger imidlertid midlertidig brukstillatelse på garasjen fra 22.07.1987

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. 

  Regulerings- og arealplanner
  Uregulert i følge kommunale opplysninger. Omfattes av kommunedelplanens arealdel hvor formålet er bolig. Kommuneplan 2019 - 2030. Id 201701. Kommuneplaner under arbeid - Kommuneplanens arealdel 2023-2035. Id 202101. Hensynsone: Båndlegging etter lov om kulturminner og flomfare. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan fås hos megler.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,00))   66 792,- (Omkostninger totalt)   2 056 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  66792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 500/3 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,3 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 15.000,- og kr. 5.900,- i oppgjørshonorar. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen. Alle beløp er inkl. mva. 

Mariann Tjelta

Megler

Mariann Tjelta

45 27 46 80

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev