aktiv-eiendomsmegling
Velkomen til denne nyoppførte hytta i Troppo, Ølve Panorama - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling

Ølve Troppavegen

Ny og flott hytte under oppføring | Moglegheit til tilval | 3 soverom, bad og hems | Flott utsikt | Båtplass

 • 3 690 000
 • BRA 109 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING3 690 000
 • OMKOSTNINGER21 342
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 711 342
 • EIENDOMSTYPEFritidseiendom
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR2 022
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 109 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT948 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 690 000,- (NB: prisen er fast)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  20 000,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 800 000,-))
  --------------------------------------------------------
  21 342,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 711 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Meld deg på visning!

Påmelding
Drøymer du om det fine hyttelivet? Der du kan sitta å bare nyta utsikten eller lage god mat og invitere vener og familie på besøk?
Gå på lange turar i den flotte naturen, eller dra ut med båten for å fiska ein vakker sommarkveld?
I hytteoområdet Troppo finn du alt dette, og litt til!

Velkommen til Troppavegen og hytta under oppføring på tomt 4!

Troppo hytteområde - Ølve Panorama er eit nytt hytteområde under bygging.
Det er allereie fleire nyoppførte hytter som er tatt i bruk, og det blir fleire!

Hytta ligg flott til med nydeleg utsikt og gode solforhold.

Seljar er ferdig med ein del av hytta, men har valt å vente med bad, kjøkken og stove, slik at ny eigar kan få gjere sine tilval.

Hytta går over to plan og inneheld:
1.etasje: Gang, stove og kjøken, 3 soverom, bad, vaskerom og bod
Hems: To hemsrom med trapp opp frå gangen

I tillegg er det tillaga med ein terrasseplatting i front av stova.
Det er og mogleg å bygge terrasseplatting på fleire sider av hytta, samt opparbeide uteområde etter eige ynskje.

VERDT Å MERKE SEG
Hytte under bygging
Moglegheit til å påverke tilval
3 soverom + hems
Stor tomt
Solrikt
Båtplass
Flott utsikt

Gangen
Det er ein stor og romsleg gang med god plass til å henge frå seg yttertøy og sko.
Det blir trapp opp til hemsen, og opent inn til stove og kjøken.
Det er og mogleg å få satt inn dør mellom gang og stova om ein ynskjer dette.

Stove og kjøken
Hytta har ei open stove- og kjøkenløysing med god plass til sittegruppe, etestove og kjøkenkrok.
Frå stova så blir det flott utsikt mot både sjø, skog og nærområdet. Det er og utgang til terrasseplattingen i front frå stova.

Kjøkenet
Her vil ein få moglegheit til å velja sitt eige draumekjøken. Kjøkenleverandøren for hytta er ELON. Det er laga til 3 forslag på kjøken, men her har ein og moglegheit til å gjere tilval utover dette.
Alternativa er både i I-fassong, L-fassong og med kjøkenøy. Kva kjøken drøymer du om ?

Badet
-Badet er planlagt med baderomsplater og fliser på golv.
Det blir toalett, servant i møbel og dusj.
Det er mogleg å velje mellom ulike fargar på baderomsplatene.
Det vil og være moglegheit til å velje direkte utover dette.

Vaskerommet ligg vis-a-vis badet.
Det blir og lagt opp til ekstra inngangsdør på vaskerommet, slik at ein får ein grovinngang, men og utgang rett til ein potensiell uteplass på den sida av hytta.

Soveromma
Det er totalt 3 soverom i 1.etasje.
Soveromma er av god storleik med plass til dobbeltseng og garderobeløysing.
Soveromma har følgjande stipulerte areal:
Soverom 1: 9,5 m²
Soverom 2: 7,2 m²
Soverom 3: 8,1 m²

Hems
Det er hems på hytta med god plass til oppbevaring, ekstra sengeplasser eller leikerom.

Uteområdet

Båtplass
Det skal etablerast båthamn med båtplass som høyrer til hytta.

Seljarane held dialogen med kommunen for å få flytta båthamna lenger inn, slik at det ikkje blir så vérhardt. Venter endeleg tilbakemelding på dette. Det blir etablert med parkering. Før ny båthamn er etablert seljar avtale slik at ein får midlertidig båtplass.
Det er ein romsleg gang i hytta. Kjøkenet er plassert til høgre i bilete her. Det foreligger forslag på teikning på kjøken, og kjøpar vil ha moglegheit til å velje mellom alternativa, evt gjere tilval utover det.

Troppavegen, Vestland

 • Kjøkenet
  Det vil bli satt inn kjøken frå Elon.
  Det foreligger tre alternativ til kjøken i prospektet.
  Kjøper vil få anlending til å gjere tilval/tilpassninger på kjøkkenet.

  Kjøkken: ELON
  Det er laget 3 alternativ til kjøkken. Det vil og være moglegheit til å gjere tilval eller velja andre løysingar enn foreslått.
  Tilval og spørsmål rundt dette tas direkte med leverandør (Sjå tilval for kontaktperson)
  Kjøkken har ventilasjon via kjøkkenvifte over komfyr og ut igjennom vegg.


  Bad
  Golv: Fliser. Utstilt i hytta
  Vegg: Baderomsplater. Utstilt i hytta
  Tak: Plater


  Stove og kjøken
  Golv: Laminat. Varmekablar i golvet
  Vegger: Gipsvegger og trepanel
  Tak: Plater

  Det blir levert med spottar i taket i gang, stove og kjøkken.


  Soveromma:
  Golv: Laminat
  Vegger: Panelplater. Utstilt i hytta
  Tak: Plater

  Gang:
  Golv: Laminat
  Vegger: Panelplater. Utstilt i hytta
  Tak: Plater
  Varmekablar i golvet

  Bad
  Golv: Fliser. Utstilt i hytta
  Vegg: Baderomsplater. Utstilt i hytta
  Varmekablar i golv

  Vaskerom:
  Golv: Fliser. Utstilt i hytta
  Vegg: Baderomsplater. Utstilt i hytta
  Varmekablar i golv

  Taket: Zander prorektor svart taksten

  Det er videre planlagt:
  - Sambatrapp til hemsen
 • Hytta ligg i eit nyetablert hytteområde på Ølve

  Området ligg i natur
 • Nyetablert fritidsbustadområde
 • Det vil bli satt opp AKTIV-visningsskilt under fellesvisning.

  Følg skilting mot Troppo.
 • Leveransar utføres i samsvar med gjeldande forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldande for dette prosjektet. Der ikkje anna framgår av kontrakt, skildringar eller teikningar, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleransar for ferdige overfl ater i bygningar, ref. fellesbestemning del 1. Byggskildring/leveranseskildring skal angi kva teknisk standard prosjektet leveres med, samt forebels angi kva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebær. Dersom det ikkje er teke inn spesifi serte føresegner i kjøpekontrakten, gjeld følgjande krav:
  • Dei tekniske løysingane skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivninga, medrekna krava i teknisk forskrift

  • Toleransar på utført arbeid skal tilfredsstilla normalkrav jfr. Norsk Standard NS 3420.

  Sjå ellers skildring frå utbygger.
 • Bruksareal: 109,6 m²

  Stipulerte areal iht. byggesøknaden:
  Gang: 18,2 m²
  Stove/kjøken: 42,7 m²
  Bad: 6,8 m²
  Vaskerom: 6,5 m²
  Soverom 1: 9,5 m²
  Soverom 2: 7,2 m²
  Soverom 3: 8,1 m²
  Bod: 6,5 m²

  Arealberekningane er angitt i henhald til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

  I berekningane er forstått av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter teikningar i prospektet, datert 30.05.2022. Areala i salsoppgåva og anna marknadsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Storleiken på de enkelte rom kan avvike noko, slik at eit rom kan bli større og eit anna bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og verkeleg areal.


  Bruksarealet (BRA) er arealet innanfor leilegheitenes omslutta vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Bodareal i kjellaren er ikkje medrekna. Arealet som er oppgitt på dei enkelte rom er romma sine netto golvareal. Ein kan derfor ikkje summere romma sine nettoareal og få fram bruksarealet.
  Dei oppgitte areala i marknadsføringa er å betrakte som eit stipulert areal. Partane har ingen krav mot kvarandre dersom arealet skulle vise seg å være 5% mindre/større enn marknadsført areal
 • Sjå punktet om standard samt løsøre- og tilbehørslista utarbeida av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Eventuelle gardinstenger/oppheng, kvitevarer utanom kjøken samt dekodere og modem følger i utgangspunktet ikkje med i handelen. Dersom kvitevarer og/eller anna teknisk utstyr medfølger, vert det ikkje gitt garantiar knytt til tilstand, funksjonalitet og levetid på desse.

  Soverommene leverer med 1m garderobeskap pr. soverom.

  Det blir lagt inn fiber

  Det er lagt opp til el-billader.
 • Ventil i vegg

  Bad: Ventil i vegg med føler
  Kjøkken:


  Varmekablar:
  Det er varmekablar på vaskerom og bad.
  Det er varmekablar på ca 6 kvm i gang.
  I stove og kjøken er det varmekablar på ca. 38 kvm av golvet.
 • Elektro: LOS

  Det blir klargjort med pipe, men ikkje innstalert peis.
  Det blir lagt tilrette for vasmepumpe, men det følger ikkje med i prisen


  Uteområde:
  Uteluxus - forslag
  Kjøkken:
  ELON
  - Tilval avtales direkte med leverandør.

  Kontaktperson: Jan Ole Johannessen,
  ELON Fyllingsdalen og Sotra.
  +47 94 06 77 20
  fyllingsdalen.kjokken@elon.no
  https://www.elon.no/


  Kjøpar har moglegheit til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller
  tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partane og i avtalen skal det redgjerast for pris og ev. fristforlenging som følgje av endringane.

  Kjøpar sin rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrensa til 15 % av kjøpesummen. Kjøpar kan ikkje krevje å få utført endringar eller tilleggsarbeider som ikkje står i samanheng med seljar sin yting, eller som vil medføra ulemper for seljar som ikkje står i forhold til kjøpar sin interesse i å krevje endringa eller tilleggsarbeidet.

  Kjøpar kan endre spesifi kasjonar for sin leilegheit gjennom prosjektets fastaste tilvalsrutiner. Det er ein føresetnad at endringane er i samsvar med krava som er i gjeldande teknisk forskrift.

  Partane kan krevje justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringar og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Seljar kan krevja tilleggsvederlag
  for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpars side.

  Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom seljar vert fakturert direkte frå seljar når vedkommande endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført
 • Tomta er ikkje frådelt pt.
  Frådeling vil foreligge til overtakelse.

  Arealet er stipulert til 948 m².
 • Parkering på tomt.

  Mogleg å ha carport som tilval.
 • Det blir privat veg. Det er/blir oppretta veilag for hyttefeltet. Årleg kostnad kr. 1300,- pr. 2022

  Hytta blir kobla på kommunalt vatn. Det er offentlig avløp med felles septikktank for hyttefeltet. Tilknyttingsavgifta er inkludert i kjøpesum
 • Likningsverdi vert fastsett etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien vert fastsett med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærbustader (der bustadeigar er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærbustader (alle andre bustader ein eiger) vert fastsett etter forskjellige brøker. For meir informasjon sjå www.skatteetaten.no.
 • Kr. 1 438 pr. år
  Kommunale avgifter og eigedomsskatt er fordelt slik:
  Årsavgift vatn kr.
  Årsavgift avlaup kr.
  Årsavgift renovasjon kr. 1 438,-
  Eigedomsskatt kr.

  Kommunale avgifter og renovasjon
  Renovasjon kr. 1438,- pr år.

  Privat veglag kr. 1300,-

  I tillegg kommer kostnad med vatn, avløp, feiing (ved val av peis) og eigedomsskatt.
 • Kommunale avgifter:
  Veglag kr. 1300,-

  Alle beløp gjelder for 2022.
 • Seljar er ansvarlig for at foreligger ferdigattest før overtakelse.

  Det er nokre mindre justeringar etter byggesøknad med dør på vaskerom, ekstra vindu på kjøken og dobbel terrassedør frå stova. Dette er seljar ansvarlig for å søke om.
 • Det foreligger ingen offentlegrettslege reglar som er til hinder for utleige av eigedommen.
 • Eigedommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikkje odel på eigedommen.
 • Etter aksept av bod, vil eigedommens salssum bli meddelt dei som ev. måtte etterspørre denne. Eigedomens salssum vil bli offentleg tilgjengeleg ved overføring av heimel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Tomta er ikkje frådelt endo.

  Fylgjande er tinglyst på grunneigedommen:

  2014/664681-2/200 Bestemmelse om veg
  11.08.2014
  rettighetshaver:Knr:4617 Gnr:15 Bnr:12
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2018/1179920-4/200 Bestemmelse om veg
  24.08.2018 21:00
  rettighetshaver:Knr:4617 Gnr:15 Bnr:16
  Gjelder denne registerenheten med flere
  - Rettigheter og plikter ifm. tomtefrådeling. Sjå vedlagt dokument. Dette gjelder for alle dei frådelte tomtene i hyttefeltet.

  2018/1179920-5/200 Bestemmelse om vann/kloakk
  24.08.2018 21:00
  rettighetshaver:Knr:4617 Gnr:15 Bnr:16
  Gjelder denne registerenheten med flere
  - Rettigheter og plikter ifm. tomtefrådeling. Sjå vedlagt dokument. Dette gjelder for alle dei frådelte tomtene i hyttefeltet.


  2018/1179920-6/200 Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
  24.08.2018 21:00
  rettighetshaver:Knr:4617 Gnr:15 Bnr:16
  Gjelder denne registerenheten med flere
  - Rettigheter og plikter ifm. tomtefrådeling. Sjå vedlagt dokument. Dette gjelder for alle dei frådelte tomtene i hyttefeltet.

  2018/1180147-4/200 Bestemmelse om veg
  24.08.2018 21:00
  rettighetshaver:Knr:4617 Gnr:15 Bnr:17
  Gjelder denne registerenheten med flere
  - Rettigheter og plikter ifm. tomtefrådeling. Sjå vedlagt dokument. Dette gjelder for alle dei frådelte tomtene i hyttefeltet.

  2018/1180147-5/200 Bestemmelse om vann/kloakk
  24.08.2018 21:00
  rettighetshaver:Knr:4617 Gnr:15 Bnr:17
  Gjelder denne registerenheten med flere
  - Rettigheter og plikter ifm. tomtefrådeling. Sjå vedlagt dokument. Dette gjelder for alle dei frådelte tomtene i hyttefeltet.

  2018/1180147-6/200 Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
  24.08.2018 21:00
  rettighetshaver:Knr:4617 Gnr:15 Bnr:17
  Gjelder denne registerenheten med flere
  - Rettigheter og plikter ifm. tomtefrådeling. Sjå vedlagt dokument. Dette gjelder for alle dei frådelte tomtene i hyttefeltet.

  2018/1180336-4/200 Bestemmelse om veg
  24.08.2018 21:00
  rettighetshaver:Knr:4617 Gnr:15 Bnr:15
  Gjelder denne registerenheten med flere
  - Rettigheter og plikter ifm. tomtefrådeling. Sjå vedlagt dokument. Dette gjelder for alle dei frådelte tomtene i hyttefeltet.

  2018/1180336-5/200 Bestemmelse om vann/kloakk
  24.08.2018 21:00
  rettighetshaver:Knr:4617 Gnr:15 Bnr:15
  Gjelder denne registerenheten med flere
  - Rettigheter og plikter ifm. tomtefrådeling. Sjå vedlagt dokument. Dette gjelder for alle dei frådelte tomtene i hyttefeltet.

  2018/1180336-6/200 Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
  24.08.2018 21:00
  rettighetshaver:Knr:4617 Gnr:15 Bnr:15
  Gjelder denne registerenheten med flere
  - Rettigheter og plikter ifm. tomtefrådeling. Sjå vedlagt dokument. Dette gjelder for alle dei frådelte tomtene i hyttefeltet.


  2018/1180591-4/200 Bestemmelse om veg
  24.08.2018 21:00
  rettighetshaver:Knr:4617 Gnr:15 Bnr:14
  Gjelder denne registerenheten med flere
  - Rettigheter og plikter ifm. tomtefrådeling. Sjå vedlagt dokument. Dette gjelder for alle dei frådelte tomtene i hyttefeltet.


  2018/1180591-5/200 Bestemmelse om vann/kloakk
  24.08.2018 21:00
  rettighetshaver:Knr:4617 Gnr:15 Bnr:14
  Gjelder denne registerenheten med flere
  - Rettigheter og plikter ifm. tomtefrådeling. Sjå vedlagt dokument. Dette gjelder for alle dei frådelte tomtene i hyttefeltet.


  2018/1180591-6/200 Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
  24.08.2018 21:00
  rettighetshaver:Knr:4617 Gnr:15 Bnr:14
  Gjelder denne registerenheten med flere
  - Rettigheter og plikter ifm. tomtefrådeling. Sjå vedlagt dokument. Dette gjelder for alle dei frådelte tomtene i hyttefeltet.  2020/2494670-4/200 Bestemmelse om veg
  25.05.2020 21:00
  rettighetshaver:Knr:4617 Gnr:15 Bnr:18
  Kan ikke slettes/endres uten samtykke fra kommunen og/-eller gnr. 15 bnr. 11
  Gjelder denne registerenheten med flere
  - Rettigheter og plikter ifm. tomtefrådeling. Sjå vedlagt dokument. Dette gjelder for alle dei frådelte tomtene i hyttefeltet.


  2020/2494670-5/200 Bestemmelse om vann/kloakk
  25.05.2020 21:00
  rettighetshaver:Knr:4617 Gnr:15 Bnr:18
  Kan ikke slettes/endres uten samtykke fra kommunen og/-eller gnr. 15 bnr. 11
  Gjelder denne registerenheten med flere
  - Rettigheter og plikter ifm. tomtefrådeling. Sjå vedlagt dokument. Dette gjelder for alle dei frådelte tomtene i hyttefeltet.


  2020/2494822-4/200 Bestemmelse om veg
  25.05.2020 21:00
  rettighetshaver:Knr:4617 Gnr:15 Bnr:19
  Kan ikke slettes/endres uten samtykke fra kommunen og/-eller gnr. 15 bnr. 11
  Gjelder denne registerenheten med flere
  - Rettigheter og plikter ifm. tomtefrådeling. Sjå vedlagt dokument. Dette gjelder for alle dei frådelte tomtene i hyttefeltet.


  2020/2494822-5/200 Bestemmelse om vann/kloakk
  25.05.2020 21:00
  rettighetshaver:Knr:4617 Gnr:15 Bnr:19
  Kan ikke slettes/endres uten samtykke fra kommunen og/-eller gnr. 15 bnr. 11
  Gjelder denne registerenheten med flere
  - Rettigheter og plikter ifm. tomtefrådeling. Sjå vedlagt dokument. Dette gjelder for alle dei frådelte tomtene i hyttefeltet.


  2021/21425-4/200 Bestemmelse om veg
  07.01.2021 21:00
  rettighetshaver:Knr:4617 Gnr:15 Bnr:20
  Kan ikke slettes/endres uten samtykke fra kommunen og/-eller gnr. 15, bnr. 11
  Gjelder denne registerenheten med flere
  - Rettigheter og plikter ifm. tomtefrådeling. Sjå vedlagt dokument. Dette gjelder for alle dei frådelte tomtene i hyttefeltet.


  2021/21425-5/200 Bestemmelse om vann/kloakk
  07.01.2021 21:00
  rettighetshaver:Knr:4617 Gnr:15 Bnr:20
  Kan ikke slettes/endres uten samtykke fra kommunen og/-eller gnr. 15, bnr. 11
  Gjelder denne registerenheten med flere
  - Rettigheter og plikter ifm. tomtefrådeling. Sjå vedlagt dokument. Dette gjelder for alle dei frådelte tomtene i hyttefeltet.
 • Eigedomen ligg i eit område som er regulert til frittliggande fritidsbebyggelse iht. Plan-ID 20110014, Detaljreguleringsplan - fritidsbustader Troppo - 15/4 m.fl. - Ølve

  Tomta er tomt nr. 4 iht. vedlagt reguleringskart.
 • Gnr. 15 Bnr. 11 i Kvinnherad kommune
 • Med mindre anna er avtalt vert det føresett det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innan overtaking.

  Seljar kan velja å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetaling. Dette innebærer at utbyggjar kan disponera forskuddsinnbetalinga frå kjøper frå det tidspunkt garantien føreligg. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom seljar ikkje vel å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meklars klientkonto inntil skøyte er tinglyst på kjøper.

  Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider vert bestilt direkte hos underleverandører og blir fakturert direkte frå underleverandør når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må seljar stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

  Før noen del av kjøpesum blir utbetalt seljar må heimel til leilegheita være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Stipulert 4 mnd etter kjøp avhengig av tilval.

  Kjøpar kan ikkje nekte å overta hytta mot midlertidig bruksløyve sjølv om det gjenstår arbeider som nemnd over, eller arbeid står att på fellesområda. Det same gjeld dersom tinglysing av heimmelsovergang ikkje kan gjennomførast på overtakingsdagen.

  Eigedomen skal leverast i rydda stand og leilegheita skal være byggereingjort.

  Midlertidig bruktstillatelse/ferdigattest skal leverast til kjøpar ved overtakelse. Det er ulovlig å ta fritidseigedommen i bruk utan ferdigattest eller midlertidig bruksløyve. Kjøpar har ingen plikt til å overta eller innbetale sluttoppgjør før minst midlertidig bruksløyve føreligg.
  Dersom kjøpar likevel vel å overta, er det ulovlig å bu i bustaden/ta bustaden i bruk (ein kan fl ytte inn møbler, men ikkje overnatte). Å bu i ei hytte utan bruksløyve kan medføre krav om utflytting og eventuelle bøter frå kommunen. Ved å velje å overta stopper eventuelle krav om dagbøter.
 • Det tas atterhald om eventuelle trykkfeil i prisliste/prospekt.

  Seljer tar atterhald om endringar i forhold til opplysningar gitt i salsoppgåva og teknisk skildring med hensyn til konstruksjon og materialval, fargeval og arkitektoniske løysingar, herunder bl.a. mindre endringar av planløysingar og vindaugsløysingar. Det tas spesielt atterhald om endringar og justeringar som er hensiktsmessige og nødvendige for eksempel i forhold til plassering av sjakter og kanalar, herunder innpassinger av kanaler/føringar og nedforing av himlingar som ikkje er vist på teikningane. Eventuelle endringar skal ikkje fôringa det leverte produkt sin kvalitet og gir ikkje rett til prisjustering frå nokon av partane. Justeringar som skildra over kan også medføra mindre endringar i berekningsmessig bruksareal/p-areal, utan at dette berettiger endring av kjøpesum dersom leilegheitene og prosjektets ytre mål er tilsvarande som på salstidspunktet. Kjøper er også forplikta til å godta de endringar for bustaden som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller anna off entlig myndighet.

  Planteikningar og illustrasjonar som viser ulike innreiingsløysningar er ment som illustrasjonar for mulige løysningar, og inngår ikkje i standardleveransen. Teikningane i prospektet bør ikkje bli nytta som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringar vil kunne forkomme og fordi målestokkavvik vil kunne oppstå ved trykking/kopiering.

  Om det blir naudsynt å gjennomføra vesentlige endringar ut over det som er nemnd, pliktar seljar å varsle kjøpar om endringane utan ugrunna opphald.

  Endringar i lov eller forskrift, nye offentlegrettslege krav eller vedtak som regulerer forhold knytt til seljar sin yting, er kjøpar sitt ansvar med mindre seljar ved avtaleinngåing var kjent med, eller burde være kjent med endringane. Ev. økte kostnader vert dekka av kjøpar. Slike kostnader vil medføre en tilsvarande auke i det avtalte vederlaget for kjøpar. Seljar skal utan ugrunna opphald varsle kjøpar om endringane og de konsekvensar dette inneberer.

  Kjøpar blir gjort oppmerksam på at alle skisser, frihands- og oversiktsteikningar i perspektiv, annonser, bileter og planer er foreløpige og utforma for å illustrera prosjektet. Dette materialet vil derfor innehalde detaljer - eksempelvis beplantning, innreiing, møblar, tekst og andre ting - som ikkje vil inngå i den ferdige leveransen, og er ikkje å sjå som en del av avtalevilkåra for kjøpet. Slike avvik kan ikkje påberopast som mangel frå kjøpar si side.

  Seljar tar i detaljprosjektering atterhald om mindre endringar av utomhusanlegg og fellesareal. Seljar held seg rett til å leige ut, endre salsprisane og betingelsar på uselde leilegheiter utan forutgåande varsel.

  Seljar held seg rett til å forkaste eller akseptere bod utan å måtte grunngje dette.

  Det tas atterhald om eventuelle trykkfeil i prisliste/prospekt.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Grunnlaget for kontrakt mellom selger og kjøper er bestemmelsene i bustadoppføringslova - alternativ avhendingslova - alt etter om kjøpet er foretatt i byggetiden eller etter ferdigstillelse.

  Avtaleforholdet er underlagt føresegnene i lov av

  13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova).

  Bustadoppføringslova bruker skildringa entreprenøren og forbrukaren, mens her bruker uttrykka seljar og kjøpar om de same rollene.

  Bustadoppføringslova sikrar kjøpar rettigheter som ikkje kan innskrenkast i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova § 3.

  Prosjektet rettar seg mot forbrukarar som ønsker å erverve bustad til eige bruk. Bustadoppføringslova kjem ikkje til bruk der kjøpar vert sett som profesjonell/investor, eller når bustaden/leilegheita
  ferdigstilt. I slike tilfelle vil handelen i hovudsak regulerast av lov om avhending av fast eigedom av 3. juli 1992 nr. 93 (Avhendingsloven). Seljer kan likevel velje å selje etter Bustadsoppføringslova.

  Avhendingslova er ufravikeleg ved forbrukarkjøp av nyoppført bustad som ikkje har vært brukt som bustad i meir enn eit år på avtaletidspunktet, dersom seljar har gjort avtalen som ledd i næringsvirksomhet.

  Handelen er juridisk bindande for begge parter ved budaksept.

  Det vert føresett at skøytast tinglyses på ny eigar. Dersom kjøpar ikkje ønsker ein heimelsoverføring av eigedommen til seg, må det tas atterhald om dette i bud.

  Interessentar og kjøpar godtar at seljar og meklar bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen  Kjøpesum samt omkostningar skal betalast inn i sin heilheit ved ferdigstilling/overtakelsesdato.
  Ved eventuell forsinka betaling gjelder Lov om Forsinkelsesrenter av 17.12.1976 nr. 100.


  Forbrukerinformasjon ved innsending av bindande bodskjema
  Forbrukerinformasjon ved innsending av bindande bodskjema. Prisene på leilegheitene er fastsatt, sjå vedlagt prisliste. Leilegheitene vert seld etter "førstemann til mølla" til den fastsette prisen.

  De som ønsker å kjøpa leilegheit i prosjektet må fylla ut budskjema i prospektet eller bruk elektronis bodløysing, via TryggBudgiving.no. Ta kontakt med meklar for å få tilsendt link til tryggbudgiving.no. Dette er ei enkel og sikker løysing som lar deg signera bodet elektronisk ved hjelp av BankID.
  Kontakt meklar for meir informasjon.

  Overnemnde betyr at det ikkje er tradisjonell "bodrunde" og fristar ved kjøp av leilegheit i dette prosjektet. Kjøpar vil få utlevert bodjournal, i bodjournalen vil det stå registrering bodfrist som formalia. De som ønsker å kjøpe leilegheit i dette prosjektet må, før innlevering av budskjema, ha hatt kontakt med en fi nansieringsinstitusjon som kan bekrefte fi nansiering på innleveringstidspunktet. Seljar atterheld seg retten til å endre priser på uselde leilegheiter

  Ved aksept av bod det ansett som ein bindende avtale om kjøp som inngått. Avtalen vert inngått på bakgrunn av opplysningane i salsoppgava med vedlegg og eventuelle atterhald (forbehold) i bod.

  Salsoppgava med vedlegg og akseptbrev fungerer som mellombels kontrakt inntil kjøpekontrakt er utarbeida og signert

  Garantiar

  Straks etter avtaleinngåing skal seljar stille garanti for oppfyllelse av sine forpliktelsar etter avtalen, jf. bustadoppføringslova. § 1 eller avhl § 2-11. Dersom seljer har teke atterhald. Garantien er pålydande 3 % av kjøpesum i byggeperioden frem til overtakelse. Beløpet aukes deretter til 5 % av kjøpesummen og gjelder i fem år etter overtakelse. Garantien gjelder som sikkerhet både for sjølve leilegheita, og for ideell andel i fellesareal, utvendige arealer, ev. parkeringskjeller, medrekna ferdigstillelsen av disse.

  Dersom garanti ikkje vert stilt straks etter avtaleinngåelse kan kjøpar holde tilbake alt vederlag
  inntil det er dokumentert at garanti er stilt. Kjøpars betalingsplikt inntrer ikkje før det er stilt garanti etter bustadoppføringslova § 12. Dersom seljar har tatt atterhald inntrer betalingsplikten for ev. forskudd sjølv om garanti ikkje er stilt.

  Dersom det er tatt atterhald og garanti ikkje stilles straks etter at atterhalda er bortfalt, eller byggearbeidene igangsettes, gis kjøper ein særskilt
  hevingsadgang. Kjøper kan då varsle selgjar skriftlig om at dei ynnsker å benytte seg av hevingsadgangen. Selger må gis en frist på minimum ti virkedager for å bringe forholdet i orden.

  Seljar vil ikkje få instruksjonsrett over midlane før garanti etter bustadoppføringslova § 47 er stilt.

  Dersom seljer ikkje vel å stille garanti vil forskuddsbetalinga bero på meklars klientkonto inntil skøyte
  er tinglyst. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt.


  Sal av kontraktsposisjon
  Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr X,- inkl. mva.

  Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.

  Avbestilling

  Kjøpar har rett til å avbestille ytelsen før overtakelse som regulert i bustadoppføringslova § 52
  og § 53. Ved avbestilling av hele ytelsen reguleres erstatningen av bustadoppføringslovens § 53, slik at Seljar skal ha erstattet heile sitt økonomiske tap ved kjøpar sin avbestilling. Kjøpar er gjort særskilt oppmerksam på at dette tapet - og dermed kjøpar sitt økonomiske ansvar ved avbestilling - kan bli betydelig, bl.a. avhengig av marknadsutviklinga frå kjøpekontraktens inngåing.

  Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på 5% av total
  kontraktssum (inkl. mva.). Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.)

  Kjøpers undersøkelsesplikt
  Hytta skal være i samsvar med krav stilt i lov eller i medhold av lov og som er gjeldende på tidspunktet for søknad om rammetillatelse.

  Leiegheita kan ha mangel dersom kjøper ikkje får opplysning om forhold som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å rekne med å få. Tilsvarende gjelder dersom leilegheita ikkje svarer til opplysning som er gitt i annonse, salsoppgåve eller annen marknadsføring på vegne av seljar. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningen har innvirket på avtalen og at opplysningen ikke er rettet i tide på en tydelig måte.

  Kjøpar kan ikke gjøre gjeldende som mangel, forhold kjøper kjente eller burde blitt kjent med før avtaleinngåelsen. Kjøpar har sjølv ansvaret for å setta seg inn i salsoppgåva, reguleringsplaner, byggeskildringar og dokumentasjonen som kjøpar har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysningar er ønskeleg, bes kjøpar henvende seg til meklar.

  Kjøpar har ingen rett til å reklamere på grunnlag av tilhøve som kjøpar er blitt gjort oppmerksam på, eller som kjøpar på tross av oppfordring har unnlat å sette seg inn i. Kjøpar vert oppfordra til å ta kontakt med meklar dersom noko er uklart, og det vert presisert at det er viktig at slike avklaringar finner stad før bindande avtale om kjøp av bustad vert inngått.

  Kjøper kan ikke gjøre gjeldande som mangel, forhald ved leilegheita kjøper kjente eller burde blitt kjent med før avtaleinngåelsen. Det vises for øvrig til bustadoppføringslova kap. IV.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankane i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tenester. Aktiv Sunnhordland sin samarbeidsbank er Tysnes Sparebank (tlf: 53 43 03 00). Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarleg for eit uforpliktande tilbod vedrørende finansiering.
 • Opplysningane i salsoppgåva er godkjent av seljar. Alle interessentar vert oppfordra til grundig besiktigelse av eigedomen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Kjærland eigedom as
  Ølve Panorama As
Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev