aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til denne flotte villaen på Ombo! Boligen har et BRA på 216 kvm + garasje på 43kvm.
Velkommen til denne flotte villaen på Ombo! Boligen har et BRA på 216 kvm + garasje på 43kvm.

OMBO Rossåsjøen 11

Ombo - Innbydende villa med dobbel garasje, 5 soverom, stor opparbeidet tomt og upåklagelig utsikt! Ingen bo-plikt.

 • kr 3 490 000
 • BRA 216 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 3 490 000
 • Omkostningerkr 106 390
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 596 390
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår2011
 • Soverom5
 • ArealP-rom 203 m²
 • Tomt1 089.7 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 3 490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 490 000,00))   106 390,- (Omkostninger totalt)   3 596 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning hovedetasje.
Vi i Aktiv Eiendomsmegling Ryfylke v/Helene Byberg, har nå for salg en innbydende villa på Ombo! Boligen fremstår med gjennomgående god standard. Eiendommen er på ca1,1 mål, hvor det er fint opparbeidet med hage, grusbelagt innkjørsel, beplanting og en stor solrik terrasse som strekker seg rundt store deler av boligen. Eiendommen ligger skjermet og nydelig til i høyden på Rossåsjøen, hvor en har en upåklagelig utsikt utover mye av det flotte Ryfylke kan by på. Helt fra Hjelmeland/Randøy - Halsnøy, finnøy og Bokn. Ombo er den største øya i Ryfylke og er nå en del av Stavanger kommune. Her er det både barnehage og skole fra 1-7 som ligger ca.10km fra boligen. Her er også den lokale matbutikken. Ferjeforbindelse fra Finnøy/Judaberg og Hjelmeland/Nesvik. Boligen kan overtas fortløpende!
Boligen ble ferdigstilt i 2011 og fremstår med gjennomgående god standard,

Rossåsjøen 11, Rogaland

 • Tomt
  1089.7m²

  Beskrivelse av tomt
  Stor og opparbeidet tomt med grusbelagt innkjørsel og opparbeidet hage. Nydelig utsikt og gode solforhold.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger fint til i høyden på Rossåsjøen på Ombo kun få minutters kjøring til Skibaviga kai hvor en har ferjefobindelse til Hjelmeland og Nesvik.

  Adkomst
  Fra Skibaviga følger en Ombovegen i ca 3km, hvor en deretter tar til venstre og følger veien helt opp til boligen. Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Barnehage/skole/fritid
  På Ombo er det oppvekstsenter hvor det er barnehage for barn i barnehagealder og skuletilbod for 1.-7.klasse.

  Skolekrets
  Ombo fra 1-7 klasse. Ligger på Eidssund.

  Byggemåte
  Oppført med ringmur og stedstøpt plate på mark. Yttervegger i bindingsverk, utvendig kledd med liggende trepaneler. Valmet tak som er tekket med takstein. Vinduer og dører med 2-lags glass fra byggeår. Generelt beskrivelse av innvendige overflater. Innvendige gulv er i hovedsak belagt med laminat og fliser. Elektrisk gulvvarme: Gang / entrè, bi-inngang, gang 2 etg. bad 1 etg. og 2 etg. Innvendige vegger er i hovedsak belagt med malte panel plater, tapet og malte overflater. Innvendige himling er i hovedsak belagt med malt panel og tak-s plater. Det er montert spotter i Gang / entrè, kjøkken, stue. bad 1 etg. og 2 etg.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Spørsmål for alle typer eiendommer 1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Nei 2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar Nei 3 Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende? Nei 4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Svar Ja, kun av faglært Beskrivelse Flytting av vaskemaskin inn på bad Arbeid utført av Finnøy rør 5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Nei 6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Nei 7 Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? Nei 8 Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Nei 9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Ja Beskrivelse Maur inne på kjøkken det første året. 10 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen? Nei 11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar Ja, kun av faglært Beskrivelse Satt inn ny ventilasjon etter det røk i uvær. Arbeid utført av Gjelsten Totalservice 11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Nei Ja 12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Nei 13 Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag? Nei 14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? Ja Beskrivelse Far min har vært med å bygget hus. 15 Er det nedgravd oljetank på eiendommen? Nei 16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad Beskrivelse Far min har vært den som har bygget Initialer selger: HB 2 Document reference: 1401230317 17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende? Nei 18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Nei 19 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser? Nei 20 Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen? Nei 21 Er det foretatt radonmåling? Nei 22 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest? Nei 23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger? Nei 24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Nei Ja Beskrivelse Veien er ikke tinglyst

  Innhold
  1. etasje: Gang / entrè, stue, kjøkken, wc-rom med opplegg til vask/tørk, soverom, bad og bi-inngang, teknisk rom Loft 4 soverom, gang og bad 3 boder / klesrom Garasje: Uisolert garasje med automatisk portåpner

  Standard
  Boligen fresmtår med gjennomgående god standard og har hatt et godt vedlikehold. Boligen har et flott villapreg med mange store rom med hele 5 soverom, stor åpen stue/kjøkkenløsning, wc-rom med opplegg til vaskemaskin og tørketrommel, en åpen og lys hall/gang med god plass til oppbevaring av klær og sko, bad, bi-inngang, teknisk rom, knekott. Dobbel garasje og stor solrik terrasse. Soverommene er av god størrelse hvor alle rommene har plass til dobbeltseng og annen møblering som garderobeskap og skrivepult. 4 av soverommene er i 2.etasje mens det 5.soverommet er i 1.etasje. Det ene soverommet med balkong i 2.etasje har lettvegg, vis en heller ønsker en loftstue i stedet for lukket soverom. Første som møter deg er en lys og åpen hall med trappeoppgang til 2.etasje, og videre gang inn til wc, bod, soverom, bi-inngang, teknisk og stue/Kjøkken. Kjøkkenløsningen fra Ikea er tidløs med hvite fronter og integrerte hvitevarer. Godt med skap og benkplass og god plass til spisegruppe. Store vindusflater er noe som er gjennomgående i hele boligen, og som bidrar til en herløig atmosfære og romfølelse i hele boligen. Ventilasjonsanlegget ble installert nytt i 2023 pga, skade i uværet. Det gamle skapet ble beholdt. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. Forhold som har fått TG2: Kjøkken Oppsummering av overflater og innredning Det registreres fuktskader i dekkside v/ vask, noe skade på skuffefront under koketopp. Integrert oppvaskemaskin er løs. Toalettrom Oppsummering Toalettskål, trykk knapp og servant er demontert. Det er ikke fåretatt tilstandsvurdering av toalett / vask, da dette ikke var montert på befaringsdato. Våtrom: Bad 1 etg. Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk Det registreres utette skjøter i våtromsplater. Tettesjikt har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. Våtrom: Bad 2 etg. Oppsummering av overflater Det registreres manglende flisfuger på gulv og "bom" i gulvflis (mangelfull heft mot underlag). Dørhåndtak er løst Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk Det registreres utette skjøter i våtromsplater. Tettesjikt har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. Bygningsdeler med TG3 Støttemur Oppsummering Rekkverk mangler på støttemur. Nivåforskjell på mer enn 0,5 meter der det er hardt underlag som betong, asfalt, steinheller, må sikres med rekkverk, gjerde, tett vegetasjon eller liknende. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 Lovlighet Vær oppmerksom på! Housegard skumslokker fra 2011. Krav om kontroll hvert 5 år. iht. NS 3910

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Hvitevarer på kjøkken medfølger i handelen.

  TV/Internett/bredbånd
  Trådløst fra Telenor.

  Parkering
  I garasje og god oppstillingsplass på egen tomt.

  Forsikringsselskap
  IF

  Diverse
  Det blir tinglyst veirett til eiendommen ved overskjøting til ny eier.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 490 000,00))   106 390,- (Omkostninger totalt)   3 596 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Elektrisk gulvvarme: Gang / entrè, bi-inngang, gang 2 etg. bad 1 etg. og 2 etg. Vedovn i stue.

  Energiklasse
  C

 • Kommunale avgifter
  3873

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Feiing og tilsyn faktureres 2 ganger i året (i februar og august) selv om du har valgt månedlig fakturering De kommunale avgiftene blir trukket 2 terminer i året. Opplyst beløp er for 1.termin. De inneholder: Fastdel renovasjon, Restavfall 140l, slamtømming hvert år, eiendomsskatt bolig. Se vedlagt oppsatt i salgsoppgaven.

  Formuesverdi primær
  886984

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  319314

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Det vil påløpe vanlige løpende kostnader til brøyting, forsikring, strøm, internett, veg, vann, renovasjon, etc.

  Tilbud lånefinansiering
  Ønsker du tilbud på finansiering av bolig? Kontakt en av våre rådgivere i Hjelmeland Sparebank for et tilbud på; oBoliglån oLivs- /gjeldsforsikring oForsikring oSparing Telefon: 51 75 44 00 E-post: post@hjelmeland-sparebank.no

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1103/306/23: 04.06.1847 - Dokumentnr: 900010 - Erklæring/avtale VISSE BYGNINGER UNNTATT, SE HISTORISK GRUNNBOK
  Overført fra: Knr:1103 Gnr:306 Bnr:2
  Gjelder denne registerenheten med flere
  05.02.2010 - Dokumentnr: 90855 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1103 Gnr:306 Bnr:2
  01.01.2020 - Dokumentnr: 765282 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1133 Gnr:6 Bnr:23


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen.

  Vei, vann og avløp
  Privat

  Regulerings- og arealplanner
  LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhetbasert på gårdens ressursgrunnlag,Nåværende

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 490 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 490 000,00))   106 390,- (Omkostninger totalt)   3 596 390,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  106390

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,6% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 10900 ,- oppgjørshonorar kr 4000 ,- og visninger kr  1500, -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket tilretteleggingsgebyr samt øvrige avtalte vederlag og utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Helene Byberg

Megler

Helene Byberg

90 62 32 72

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev