aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til "Johansplassen" og Båggåstrondvegen 444!
Velkommen til "Johansplassen" og Båggåstrondvegen 444!

OPPDAL Båggåstrondvegen 444

Småbruk med idyllisk beliggenhet sør i Oppdal - Ca. 53 dekar - Almenningsrett - Jaktrett - Ingen boplikt

 • kr 2 400 000
 • BRA 279 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 400 000
 • Omkostningerkr 77 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 477 042
 • ObjektstypeLandbruk
 • EierformSelveier
 • Byggeår1908
 • Soverom3
 • ArealP-rom 112 m²
 • Tomt53 061.1 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 400 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 60 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 400 000,00))   77 042,- (Omkostninger totalt)   2 477 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Planskisse våningshus 1. etasje
Gårdstunet på eiendommen Johansplass har en idyllisk beliggenhet i sørøsthellingen på vestsiden av dalen ved Rønningan vest for Båggåstrondvegen noen kilometer sør for Oppdal sentrum. Eiendommen ligger forholdsvis høyt i terrenget med flott utsikt utover dalen. Eiendommen består av to teiger, den ene rundt gårdstunet, i hovedsak dyrket mark og beite, og en skogteig sørvest for Svarthaugsætra vest for Svarthaugen. Eiendommens bygningsmasse består av våningshus, fjøs/låve og uthus. Våningshuset inneholder yttergang, bad, to stuer og kjøkken i 1. etasje samt gang, tre soverom og oppholdsrom/garderobe i 2. etasje. Fjøs/låve inneholder garasje/verksted, boder og lagerrom i 1. etasje samt gang, oppholdsrom og lagerrom i 2. etasje. Uthuset inneholder to lagerrom. Ta kontakt for visning!
Eiendommen ligger forholdsvis høyt i terrenget med flott utsikt utover dalen

Båggåstrondvegen 444, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse
  Våningshus
  Bruksareal
  1. etasje: 58 kvm
  2. etasje: 54 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 58 kvm
  2. etasje: 54 kvm Følgende rom inngår i primærareal: Yttergang, bad, to stuer og kjøkken i 1. etasje samt gang, tre soverom og oppholdsrom/garderobe i 2. etasje.

  Fjøs/låve
  Bruksareal
  1. etasje: 74 kvm
  2. etasje: 62 kvm

  Uthus
  Bruksareal
  1. etasje: 31 kvm Oppgitte arealer er hentet fra tilstandsrapport vedlagt salgsoppgaven. Arealer for fjøs/låve og uthus må betraktes som omtrentlige.  Tomt
  53061.1m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på 53 061,1 m² fordelt på to teiger iht. eiendomskart mottatt fra kommunen. Tunet med bebyggelsen ligger i sørøsthellingen på vestsiden av dalen med fin utsikt utover dalen og gode solforhold. Tunet er terrassert med to støttemurer og består i hovedsak av plen, noe beplantning/vegetasjon og gårdsplass. Skogteig i sørvesthellinga ved Svarthaugsætra, ca. 3,5 km fra gårdstunet. Iht. gårdskart er arealet fordelt som følger: - 16 daa fulldyrka jord - 5,6 daa innmarksbeite - 27,7 daa skog inkl. myr, middels bonitet - 1,2 daa uproduktiv skog inkl. myr - 0,5 daa jorddekt fastmark - 2,1 daa bebygd, samferdsel, vann, bre I tillegg har eiendommen del av to uregistrerte jordsameier på til sammen 822,9 dekar. Oversiktskart med arealfordeling i prospektet er hentet fra Gårdskart på internett. Disse kartene er en sammenstilling av kartinformasjon fra forskjellige kilder og er forbundet med noe usikkerhet. Informasjon og grenser skal ikke oppfattes som riktige eller korrekte på lik linje med målebrev eller eventuell kartforretning.

  Beliggenhet
  Gårdstunet på eiendommen har en idyllisk beliggenhet i sørøsthellingen på vestsiden av dalen ved Rønningan vest for Båggåstrondvegen noen kilometer sør for Oppdal sentrum. Eiendommen ligger forholdsvis høyt i terrenget med flott utsikt utover dalen. Eiendommen består av to teiger, den ene rundt gårdstunet og den andre sørvest for Svarthaugsætra vest for Svarthaugen.

  Adkomst
  Kjør E6 sørover fra Oppdal sentrum. Ta til høyre inn på Mælesvollvegen ved skilt til Vollan ca. 3 km sør for sentrum. Følg veien opp bakken forbi Vollan skole og ta til venstre inn på Båggåstrondvegen. Ta til høyre etter ca. 2,3 km tar du av til høyre vis-à-vis et stort redskapshus med reklameplakater. Eiendommen ligger på høyre side ca. 350 meter oppe i bakken. Se vedlagte kart for nærmere beskrivelse. Ved eventuelle fellesvisninger vil det bli satt opp visningsbukker fra Aktiv Eiendomsmegling.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt bolig- og fritidsbebyggelse samt gårdsbruk.

  Byggemåte
  Hovedbygning: Alder på hovedbygning er oppgitt til ca.1908, men dette byggetidspunktet kunne ikke kontrolleres med sikkerhet. Bygningen er oppført på en blanding av natursteins-, betongsteins- og lecamur. I hovedsak er bygget oppsatt i tømmer, som er kledd utvendig med stående panel. Taket er et saltak tekket med bølgeeternitt. Vinduer er i hovedsak tolags isolerglass. Etasjeskille er høvlede tømmeråser og tømmeråser ned mot kjellerrom og krypkjeller. Fjøs/låve: I tillegg er det en gammel låve, alder ikke oppgitt, men sannsynlig som med bolig. Dette er en gammelt småbruk, med opprinnelig fjøs, stall og låve. Fundamentert delvis på stein, samt gråsteinsmur. Oppført over dette i deler med tømmer, øvrig del i trevirke. Utvendig delvis kledd med panel. Taket er et saltak, tekket med metallplater. Bygningen i dag er benyttet som lager, og flere rom er delvis innredet til dette formålet. Det er sidemonterte dører på enden av fjøset, slik at en del av areal nede kan benyttes som garasje. Det ble opplyst at tidligere far til eier har brukt en del tid på noe restaurering av bygget i tidsrommet 1995-2016. Det kunne observeres at bygget har stedvis stor aldersmessig slitasje, og man må påregne omfattende rehabilitering, hvis man ønsker å sette denne i normal god stand. Bygget er ikke videre vurdert, og oppgitte arealer er bare satt opp som tilnærmet målt areal, på plan en ca. 74m², på plan 2 ca. 62m². Uthus: Det er et uthus plassert ute på jorde vest for hovedbygningen. Dette er etablert ned mot terreng, delvis på stein, støpt plate på det største rommet. Satt opp i enkelt bindingsverk, med utvendig stående panel. Takket lett hellende i bakkant med metallplater som yttertak. Bygget er noe aldrene og man må påregne rehabilitering av dette. Areal er ca. 31m². Ikke videre vurdert. Opplysninger om byggemåte er gitt av takstmann. For nærmere byggteknisk beskrivelse og tilstand vises det til tilstandsrapport av 04.08.2023 utført av Terje Sandhaugen samt selgers egenerklæring vedlagt salgsoppgaven. Hovedbygningen på eiendommen må betraktes som et rehabiliteringsobjekt. Følgende bygningsdeler er gitt TG3: - Balkong, terrasse, platting - Yttervegger - Utstyr på tak - Våtrom: Bad Følgende bygningsdeler er gitt TG2: - Drenering - Grunnmur og fundament - Rom under terreng - Vinduer og dører - Loft (konstruksjonsoppbygging) - Renner og nedløp - Takkonstruksjon - Taktekking - Etasjeskille og gulv på grunn - Ildsted/Skorstein - Kjøkken - Trapp - Varmesentral - Ventilasjon Følgende bygningsdeler er gitt TG-IU: - Varmtvannsbereder Ytterligere opplysninger er gitt i hovedrapporten.

  Innhold
  Våningshus 1. etasje: Yttergang, bad, to stuer og kjøkken. 2. etasje: Gang, tre soverom og oppholdsrom/garderobe. Kjeller: Grovkjeller under deler av bygget. Fjøs/låve 1. etasje: Garasje/verksted og flere lagerrom. 2. etasje: Gang, flere lagerrom og oppholdsrom. Uthus To lagerrom.

  Standard
  Våningshus 1. etasje: Yttergang: Belegg på gulv, panelvegger, malt himling med åpne bjelker. Trapp til 2. etasje. Bad: Flislagt gulv med varmekabler, våtromsplater på vegger, malte himlingsplater. Baderomsinnredning med hvite, profilerte fronter, heldekkende servant, under-/overskap, speil og belysning. Dusjhjørne med innfellbare glassdører. Wc. Stråleovn. Stue 1: Laminatgulv, malte panelplater på vegger, malt himling med åpne bjelker. Varmepumpe. Panelovn. Stue 2: Laminatgulv, malte panelplater på vegger, malt himling med åpne bjelker. Peisovn. Brannmur kledd med steinpanel. Kjøkken: Heltregulv, malte panelvegger, malt himling med åpne bjelker. Kjøkkeninnredning med fronter i eikefinér og benkeplater i laminat med nedfelt oppvaskbeslag. Flis på vegg mellom overskap og benk. Integrert ventilator. Kjøkkenøy med slette, malte fronter og benkeplate i heltre. Komfyr, mikrobølgeovn, kjøleskap, oppvaskmaskin og vaskemaskin. Panelovn. Utgang til terrasse. Luke i gulv til grovkjeller med vanninntak, pumpe og trykktank. Våningshus 2. etasje Gang: Belegg på gulv, panelvegger, panelhimling. Trapp til 1. etasje. Soverom 1: Belegg på gulv, malte strievegger, malt himling. Garderobeskap. Sikringsskap. Soverom 2: Belegg på gulv, malte strievegger, malt himling. Panelovn. Soverom 3: Belegg på gulv, malte panelplater på vegger, malt himling. Panelovn. Oppholdsrom/garderobe: Malt heltregulv, malte panelvegger, malt himling. Kjeller: Grovkjeller under deler av bygget. Fjøs/låve 1. etasje: Garasje/verksted og flere lagerrom. 2. etasje: Gang, flere lagerrom og oppholdsrom. Standard for fjøs/låve og uthus er ikke nærmere beskrevet.

  Innbo og løsøre
  Eiendommen kan selges med det meste av innbo. Kontakt megler for liste over inventar. Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Eiendommen har trådløst bredbånd fra Vitnett. Se vitnett.no for oppdaterte priser på etablering og abonnement.

  Parkering
  Oppstillingsplass på egen tomt, samt garasjeplass i fjøs/låve.

  Diverse
  Eiendommen har allmenningsrett i Oppdal Bygdeallmenning. Allmenningsrett er i utgangspunktet en beiterett i fjellområdene rundt Oppdal. Dermed muligheter for å drive med husdyr som sau som trenger beite på sommeren. Allmenningsretten gir også rett til jakt på hjortevilt i Oppdal Bygdeallmenning sitt areal. Dette arealet dekker mesteparten av Oppdal Kommune sine fjellområder og villreinområdene ved Knutshø og villreinområdene ved Snøhetta i Dovrefjell. Retten er personlig og kan kun benyttes av den som rettmessig står i manntallet til Oppdal Bygdeallmenning. Dette følger med eierskap til eiendommen. Retten gir også rimeligere småviltkort og fiskekort i samme område. Nærmere informasjon finnes på hjemmesiden oppdalbygdealmenning.no. Ut over retten til jakt som følger med allmenningsretten, har grunneier i utgangspunktet anledning til jakt på sin grunneiendom, men jakta er ofte, slik det her er tilfelle, samlet inn under ett område sammen med flere grunneiere. All jakt er organisert i jaktlag, fortrinnsvis Grunneiarlag. Dette gjelder for alle vald. På eiendommen kan det opptjenes det inntekter for blant annet storviltjakt. Disse utbetales ikke nødvendigvis til eier hvert år. Ved et salg så skal slike inntekter fordeles ut i fra hvem som var eier av eiendommen når pengene ble opptjent. Adkomst til teiger kan være lagt over andre eiendommen. I slike tilfeller må kjøper være forberedt på å delta/bekoste sin andel av felles vedlikehold eller delta i veilag. Det er oppført en eldre hytte på utskilt tomt i bakkant av gårdstunet tilhørende nær familie av selger. Selger opplyser at kjøper av småbruket vil få mulighet til å kjøpe eiendommen før den ev. blir lagt ut til salg. Konferer megler ved spørsmål. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Rom i fjøs/låve innredet og benyttet som oppholdsrom kan ikke betraktes som rom godkjent for varig opphold. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 400 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 60 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 400 000,00))   77 042,- (Omkostninger totalt)   2 477 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Oppvarmingen er basert på elektrisitet og vedfyring. Varmekilder fremgår av standardbeskrivelsen. Det er etablert luft-luft varmepumpe med innedel i stue i 1. etasje. Denne opplyses å ha dårlig funksjon/behov for service/oppgradering. Siste tilsyn med fyringsanlegg ble utført 14.01.2019. Siste feiing ble utført 03.10.2017. Siste varslet feiing 14.01.2019 ble ikke utført. Følgende avvik/beskrivelse er registrert iht. opplysninger gitt av Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS: 14.01.2019 - Anm: Ny avtale, tar kontakt. - Anm: Slukkeutstyr bør byttes/service. Megler mottar ikke opplysninger om ev. historiske avvik eldre enn 8 år. Periodisk kontroll av elektrisk anlegg ble sist utført 26.01.2023. Det er ingen pålegg vedrørende elektrisk anlegg iht. opplysninger gitt av netteier Tensio.

  Energiklasse
  G

 • Kommunale avgifter
  9111

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter eiendomsskatt, avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Formuesverdi primær
  414972

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1493898

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Eiendommen har p.t. følgende løpende kostnader pr. år: - Kommunale avg.: ca. kr 9 100,- - Forsikring: ca. kr 11 300,- - Andel drift/vedlikehold vei: ca. kr 3 000,- - Strøm: ca. kr 18 300,- Totalt: ca. kr 41 700,- Megler gjør oppmerksom på at denne informasjonen er basert på selgers opplysninger og ikke er kontrollert noe utover dette. Boligens løpende kostnader vil variere ut i fra individuelle leverandøravtaler, samt beboers behov og forbruk.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1866/900021-2/64 - 14.07.1866 UTSKIFTING 1962/1343-2/64 - 18.06.1962 RETTIGHETER IFLG. SKJØTE Rettighetshaver: Knr:5021 Gnr:83 Bnr:19 Rett til gangsti, brønn og vannrør 1988/8193-1/64 - 27.12.1988 JORDSKIFTE Jordskifteoverrettsak Gjelder denne registerenheten med flere 2006/2504-1/200 - 20.04.2006 JORDSKIFTE Gjelder denne registerenheten med flere Kopi av tinglyste erklæringer kan fås ved henvendelse megler.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke mottatt byggetegninger. Megler har derfor ikke kunnet kontrollere hvorvidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. 

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst via privat vei. Utgifter til drift og vedlikehold av vei deles mellom oppsitterne. Eiendommen har privat vannforsyning. Eiendommen har to vannkilder; egen borevannsbrønn samt vann fra brønn/oppkomme. Eiendommen har privat avløpsanlegg. Septik, tilkoblet kommunal tømmeordning. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg ulovlige og grunnvannstand og øvrige forhold kan medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke gitt opplysninger om at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommuner kan foreta kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære fremtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg. Kjøper overtar risiko og ansvar for nevnte forhold, herunder også for videre bruk.

  Regulerings- og arealplanner
  Kommuneplanens arealdel 2019-2030 med planID 2018008 er gjeldende. Teigen med gårdstunet ligger i et område angitt med arealformål LNFR-areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse med områdenavn LS5 Båggåstranda B/N. Resterende del av denne teigen samt skogteigen ligger i et område angitt med arealformål LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i Kommuneplanens arealdel som blant annet gir god oversikt over eksisterende og framtidig bebyggelse og anlegg, sikrings- og faresoner m.m. Se kommuneplanens arealdel vedlagt salgsoppgaven for mer informasjon eller ta kontakt med ansvarlig megler.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Eiendommen faller utenfor arealgrensene for lovbestemt boplikt (35 daa fulldyrka og overflatedyrka jord, eller 500 daa produktiv skog). Det henvises her til rundskriv M-1/2021 fra det kongelige landbruks- og matdepartementet vedrørende konsesjon, priskontroll og boplikt. Bestemmelsene om lovbestemt boplikt er avgrenset til å gjelde bebygd eiendom som fyller kravene til odlingsjord, og hvor eiendommen er eller har vært brukt som helårsbolig. Se konsesjonsloven § 5 annet ledd. Jordlovens paragraf 8 krever at alle eiere av fulldyrka eller overflatedyrka jord og innmarksbeite har plikt til å drive jorda. Området skal dyrkes eller beites. Driveplikten kan oppfylles ved at arealet blir leid bort som tilleggsjord til annen landbrukseiendom. En forutsetning er at leieavtalen er på minst 10 år om gangen uten at eieren har anledning til å si opp avtalen. Avtalen må være skriftlig og føre til driftsmessige gode løsninger. Kopi av alle jordleieavtaler skal sendes til kommunen. Det opplyses at jorda er bortleid, men megler har ikke mottatt noen avtale/betingelser knyttet til leieforholdet.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 400 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 60 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 400 000,00))   77 042,- (Omkostninger totalt)   2 477 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  77042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,5 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 15 900,- registersøk og elektronisk signering kr 900,- markedsføring kr 15 900,- og visninger kr 2000, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 45 000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva. 

Jon Ivar Jamtøy

Megler

Jon Ivar Jamtøy

93 42 68 96

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev