aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Lerkevegen 7 B!

Oppdal Lerkevegen 7 B

VISNING 28/9: Enebolig med romslig og skjermet tomt sør i sentrum - Garasje med carport

 • 2 400 000
 • BRA 187 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING2 400 000
 • OMKOSTNINGER76 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 476 142
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 975
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 133 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT979 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 400 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  60 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 400 000,-))
  --------------------------------------------------------
  76 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 476 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etasje

Vindfang, entré, kjøkken, spisestue, stue, gang, tre soverom, bad og toalettrom.

Kjeller

Stue, vaskekjeller og tre boder.

Øvrig

Takoverbygd inngangsparti
Garasje med carport
Lekestue
Eiendommen har garasje med carport

Lerkevegen 7 B, Trøndelag

 • 1. etasje

  Vindfang:
  Flislagt gulv, malte panelvegger, malte himlingsplater. Garderobenisje med overskap.

  Entré:
  Malt heltregulv, malte veggflater, malte himlingsplater.

  Kjøkken:
  Laminatgulv, malte veggflater/panelvegger, malte himlingsplater. Kjøkkeninnredning med malte fronter og benkeplater i laminat. Heldekkende oppvaskbeslag med utslagsvask, kum og rist. Ventilator. Komfyr, kombiskap (kjøl/frys) og oppvaskmaskin medfølger.

  Spisestue:
  Malt heltregulv, malte veggflater/panelvegger, malte himlingsplater.

  Stue:
  Parkettgulv, malte panelvegger, malt panel i himling. Peisovn tilkoblet malt pipe og brannmur. Varmepumpe. Utgang til terrasse og hage. Dør til kjellertrapp.

  Gang:
  Malt heltregulv, malte veggflater/panelvegger, malte himlingsplater. Garderobenisje med overskap. Sikringskap.

  Soverom 1:
  Laminatgulv, malte veggflater/panelvegger, malte himlingsplater.

  Soverom 2:
  Laminatgulv, malte veggflater/panelvegger, malte himlingsplater.

  Soverom 3:
  Laminatgulv, malte panelvegger, malte himlingsplater. Plassbygd garderobeskap.

  Bad:
  Flislagt gulv med varmekabler, flis på vegger, malte himlingsplater. Servant med underskap. Badekar. Innbygd skap.

  Toalettrom:
  Belegg på gulv, malte veggflater, malte himlingsplater. Servant og wc.

  Kjeller

  Stue:
  Heltregulv, malte murvegger og panelvegger, panel i himling. Trapp til 1. etasje. Kombikamin (ved/olje). Dagtank under trapp.

  Bod 1:
  Grovstøpt gulv, malte murvegger, panel i himling. Inntakssikringer.

  Vaskekjeller:
  Malt murgulv, malt murvegger, malte panelvegger og malte veggflater, panel i himling. Vegghengt skyllekar. Opplegg for vaskemaskin. Vanninntak med vannmåler og stoppekran. Varmtvannsbereder.

  Bod 2:
  Murgulv, malte murvegger og veggplater, panel i himling. Plassbygd reol.

  Bod 3:
  Grovstøpt gulv, mur-/panelvegger, panel i himling.

  Øvrig

  Garasje har støpt gulv, vippeport og dør.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen har en fin beliggenhet i utkanten av et veletablert boligområde sør i Oppdal sentrum. Fra eiendommen er det gangavstand til sentrumskjernen, hvor en finner skoler i alle trinn, servicefunksjoner samt et rikt handels- og kulturtilbud. Eiendommen ligger nært det populære utfartsområdet Kåsen med merkede turstier; ypperlig i alle årstider enten du bruker fjellsko, joggesko, ski eller sykkel. Barnehager, idrettsanlegg, skiheiser, skistadion, badeplass og øvrige fritidsaktiviteter er også innen rimelig nærhet. Området oppleves rolig og barnevennlig med lite gjennomgangstrafikk.
 • Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.
 • Kjør Ola Setroms veg (gamle E6) sørover fra Oppdal sentrum. Ca. 600 meter fra krysset ved Vikavegen (Spar-butikken) tar du til venstre inn på Tranevegen. Hold til høyre og deretter til venstre inn på Lerkevegen. Ta til høyre etter 50 meter og deretter til venstre etter ca. 75 meter. Du vil da få eiendommen på høyre side innerst i veien.

  Se vedlagte kart for nærmere beskrivelse. Ved eventuelle fellesvisninger vil det bli satt opp visningsbukker fra Aktiv Eiendomsmegling.
 • Boligen er oppført i én etasje over grunnmur/kjeller av Lecablokker. Vegger har bindingsverkskonstruksjon med utvendig stående/liggende kledning. Tak har saltaks form og er tekket med stålplater. Etasjeskillet er et trebjelkelag. Vinduer har tolags isolérglass og koblede glass.

  Garasjen er oppført på støpt plate. Vegger har bindingsverkskonstruksjon med utvendig stående kledning. Tak har saltaks form og er tekket med stålplater og papp. Vinduer har enkle glass. Garasjen har vippeport og dør i tre.

  Opplysninger om byggemåte er gitt av takstmann. For nærmere byggteknisk beskrivelse og tilstand vises det til tilstandsrapport av 13.09.2022 utført av Roar Sørlien samt selgers egenerklæring vedlagt salgsoppgaven.

  Følgende bygningsdeler er gitt TG3:

  Innvendig
  - Etasjeskille/gulv mot grunn

  Våtrom
  - Generell bad

  Tekniske installasjoner
  - Branntekniske forhold

  Følgende bygningsdeler er gitt TG2:

  Utvendig
  - Taktekking
  - Nedløp og beslag
  - Veggkonstruksjon
  - Takkonstruksjon/loft
  - Vinduer
  - Dører
  - Balkonger, terrasser og rom under balkonger

  Innvendig
  - Radon
  - Pipe og ildsted
  - Rom under terreng
  - Innvendige trapper
  - Innvendige dører

  Våtrom
  - Fukt i tilliggende konstruksjoner bad

  Kjøkken
  - Overflater og innredning
  - Avtrekk

  Spesialrom
  - Overflater og konstruksjon wc

  Tekniske installasjoner
  - Vannledninger
  - Avløpsrør
  - Varmtvannstank

  Tomteforhold
  - Byggegrunn
  - Drenering
  - Grunnmur og fundamenter

  Ytterligere opplysninger er gitt i hovedrapporten.

  Megler oppfordrer spesielt til nærmere undersøkelse av grunnmur med sulfatskader.

  Det gjøres oppmerksom på at det er avvik mellom godkjente bygningstegninger og dagens situasjon. Det er den faktiske bruken av rommene som har avgjort hva rommene er definert som i salgsoppgaven, og om rommet er primær- eller sekundærrom. Dette betyr at rommene både kan være i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken. Det er innredet rom for varig opphold (stue) i kjeller som er angitt med andre formål på bygningstegningene, og bruksendringen i forhold til det opprinnelige er ikke omsøkt og godkjent.
 • Oppgitte arealer er hentet fra tilstandsrapport vedlagt salgsoppgaven.

  Bruksareal: ca. 187 m²
  Primærrom: ca. 133 m²

  Følgende rom inngår i primærarealet:
  Vindfang, entré, kjøkken, spisestue, stue, gang, tre soverom, bad og toalettrom i 1. etasje samt stue i kjeller.

  Følgende rom inngår i sekundærarealet:
  Vaskekjeller og tre boder i kjeller.

  Garasje har et bruksareal (BRA) på ca. 17 m² og er ikke medregnet i arealene over.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarmingen er basert på elektrisitet og vedfyring. Varmekilder fremgår av standardbeskrivelsen.

  Det er etablert luft-luft varmepumpe med innedel i stue i 1. etasje.

  Siste feiing og tilsyn med fyringsanlegg ble utført 20.02.2019. I den forbindelse er det registrert følgende anmerkning: Røykvarsler mangler. Det er for øvrig ikke registrert avvik på fyringsanlegget iht. opplysninger fra Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Feieravdelingen. Megler mottar ikke opplysninger om ev. historiske avvik eldre enn 4 år. Se for øvrig merknader i tilstandsrapport. Selger opplyser at det nylig er satt inn fire nye røykvarslere.

  Boligen har tidligere hatt oljebasert oppvarming. Selger opplyser at oljetank er nedgravd utenfor boligens østre gavlvegg. Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det med virkning fra og med 1. januar 2020 innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader i f.t. fjerning eller tømming/spyling/plombering. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no.

  Kombikamin (ved/olje) er plassert i kjellerstue med dagtank under trapp.
 • Eiet tomt på ca. 979,3 m² iht. eiendomskart mottatt fra kommunen.

  Iht. målebrev tinglyst 28.11.1973 er tomten 1150 m², hvorav del i veigrunn utgjør 179 m². I følge opplysninger mottatt fra kommunen, er det gjennomført oppmålingsforretning/kvalitetsheving av eiendommens grenser senest i 2012. I følge eiendomskart er grenselinjene mot naboeiendommene svært nøyaktige (lys grønn).

  Tomten er i hovedsak flat, dog noe hellende mot sør på den søndre delen. Tomten er i hovedsak opparbeidet med plen og gruset innkjørsel/gårdsplass. Av beplantning har en både prydbusker og trær. Det er opparbeidet støttemurer, terrasser og trapper i naturstein. Tomten er skjermet med flere fine uteplasser.
 • Garasje og carport samt oppstillingsplass på egen tomt.
 • Eiendommen har adkomst fra offentlig vei via felles privat innkjørsel.
  Utgifter til brøyting, drift og vedlikehold av felles innkjørsel må påregnes.

  Eiendommen er tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett via private stikkledninger.
 • Formuesverdi som primærbolig:
  Kr 616 690,- pr. 31.12.2020

  Formuesverdi som sekundærbolig:
  Kr 2 220 082,- pr. 31.12.2020
 • Kr 12 956,- pr. år

  Oppgitte kommunale avgifter dekker eiendomsskatt, vann- og avløpsgebyr, feie- og tilsynsgebyr samt renovasjon. Renovasjon driftes og faktureres av ReMidt. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene vil variere med forbruk.
 • Eiendommen har følgende løpende kostnader pr. år:

  - Kommunale avg.: ca. kr 13 000,-
  - Forsikring ca. kr 7 500,-
  - Strøm: ca. kr 14 000,-

  Totalt: ca. kr 34 500,-

  Megler gjør oppmerksom på at denne informasjonen er basert på selgers opplysninger og er ikke kontrollert noe utover dette. Boligens løpende kostnader vil variere ut i fra individuelle leverandøravtaler, samt beboers behov og forbruk. Det gjøres oppmerksom på at boligen kun har vært bebodd av én person og at det således bør påregnes noe høyere forbruk for en familie.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen, men det foreligger midlertidig brukstillatelse. Kopi av midlertidig brukstillatelse følger vedlagt salgsoppgaven.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges ved fullmektig. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om eiendommen som daglig bruk gir, og har således i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Det er ikke registrert heftelser og/eller servitutter av betydning i eiendommens grunnbokblad.

  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Eiendommen selges for øvrig fri for pengeheftelser.
 • Eiendommen er regulert til boligformål.

  Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for E6 sør for Oppdal sentrum, utarbeidet 4. okt. 1993, vedtatt i kommunestyret 07.12.1995, sak 111/95, gjelder. Kopi av reguleringsplan, situasjonskart etc. følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

  Det gjøres oppmerksom på at det er regulert to boligtomter og lekeplass på arealet sør for eiendommen.
 • Gnr. 111, bnr. 44 i Oppdal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300,-/2 700,-/2 600,- i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000,- ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom boligen er energimerket, vil komplett energiattest følge vedlagt salgsoppgaven.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

  Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i bud er korrekt ved å signere elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.

  Budforhøyelser kan gjøres enten ved å logge inn på nytt med BankID eller du kan sende svar til SMS-kvitteringen. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

  For bud som inngis skriftlig ved hjelp av budskjema, må budgiver ha legitimert seg overfor megler. Legitimeringen bør ikke skje ved oversendelse av kopi av bankkort. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

  Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

  Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Alle bud bør derfor ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.

  Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver.

  Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

  For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,8 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 15 000,-, markedsføring kr 15 900,- og visninger kr 1 750, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 45 000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Tove Riise
Jon Ivar Jamtøy

Megler

Jon Ivar Jamtøy

93 42 68 96

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev