aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Fasade

Oppdal Nerskogvegen 908

Eldre hytte med spektakulær beliggenhet

 • BRA 58 m²
 • 2 soverom
 • OMKOSTNINGER78 842
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 778 842
 • EIENDOMSTYPEFritidseiendom
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 966
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 53 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 000 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 2 700 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  77 500,- (Dokumentavgift)
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  78 842,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 778 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Dette er en eldre tømmerhytte som har en fantastisk beliggenhet øst for Skarvatnet. Eiendommen ligger uten nære naboer og fra eiendommen er det panoramautsikt over Skarvatnet. Det er vei, strøm og sommervann til eiendommen.

Eiendommen inneholder følgende:

1. etasje: Vindfang, stue/kjøkken, tilbygget vaskerom, to soverom, bod og utedo.

For øvrig: Hems over soveromsdelen. Stor sør, og vestvendt veranda. Overbygd inngangsparti.
Oversiktsbilde med markering

Nerskogvegen 908, Trøndelag

 • 1. etasje
  - Vindfang: Panel med åser i himling. Panel/tømmer på vegger. Tregulv. Sikringsskap.
  - Stue/kjøkken: Panel med åser i himling. Tømmervegger og tregulv. Solcelleanlegg. Peis med innsats og ovn. Ventil. Enkel kjøkkeninnredning i tre med laminert benkeplate. Nedfelt utslagsvask i stål. Feieluke. Gasskomfyr. Det er ikke avtrekksvifte. Det er kun sommervann (kaldt vann). Stigeløsning til hems.
  - Tilbygget vaskerom: Lasert panel i himling og panel på vegger. Tregulv. Ventil. Stråleovn. Servant (kaldt vann). Dusjkabinett med bøtte og pumpe.
  - Soverom 1: Panel med åser i himling. Panel/tømmer på vegger. Tregulv. Familiekøye.
  - Soverom 2: Panel med åser i himling. Panel/tømmer på vegger. Tregulv. Køyeseng.
  - Bod: Panel i himling og på vegger. Tregulv. Arbeidsbenk. Luke til jordkjeller.
  - Utedo: Malt panel i himling og på vegger. Malt tregulv. Muldo.

  Det er et åpen rom mellom nydelen og gammeldelen av hytta (svalgangsløsning). Her er dekket av terrassebord.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  - Forhold som har fått TG2: Drenering, krypkjeller, vinduer/dører, yttervegger, renner og nedløp, takkonstruksjon, kjøkken, elektrisk og vannledninger.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
  Mer informasjon om eiendommens standard finner du i vedlagte egenerklæring fra selger, samt i tilstandsrapport fra takstmann.
 • Eiendommen Har en spektakulær beliggenhet på en høyde i terrenget øst for Skarvatnet. Eiendommen ligger like sør for Kalvhåggåsætra med flott utsikt over Skarvatnet. Eiendommen ligger skjermet og uten gjenboere.

  Her er det svært gode muligheter for turer i fjell, skog og mark, både til fots, på ski eller på sykkel. For den som er glad i toppturer eller småviltjakt, er beliggenheten gunstig.

  Oppdal byr for øvrig på det meste og beste av muligheter for aktiviteter en kan tenke seg gjennom året: Et av Norges største alpinanlegg, gode jakt- og fiskeforhold, golfbane, curling, bowling, rafting, kulturhus med basseng, bibliotek, kino osv.

  Ved eventuelle fellesvisninger vil det bli satt opp visningsbukker fra Aktiv Eiendomsmegling.
 • Når du kjører Riksveg 70 vestover fra Oppdal sentrum, kommer du til krysset på Vognild etter 7 km. Ta til høyre i dette krysset, skiltet mot Nerskogen og Skarvatnet. Fra dette krysset er det drøye 9,5 km til avkjøringen til hytta (Avkjøringen ligger på høyre side av Nerskogvegen nøyaktig 1,74 km etter at du har passert den store camping- og parkeringsplassen ved Skarvatnet).

  Etter avkjøringen følger du denne oppover. Hold til venstre når veien deler seg (etter ca. 30 meter). Fortsett deretter rett frem ytterligere 250 meter hvor veien deler seg igjen. I dette krysset skal du holde til høyre. Veien svinger da opp til høyre. Fortsett opp bakken og følg denne når den svinger mot sør. Etter ca. 110 meter så ligger hytta rett frem.

  Se vedlagte kart for nærmere beskrivelse. Ved eventuelle fellesvisninger vil det bli satt opp visningsbukker fra Aktiv Eiendomsmegling.
 • For informasjon om byggemåte, se vedlagte tilstandsrapport.
 • 1.etasje: ca. 58 kvm bruksareal

  Oppgitte arealer er basert på vedlagt tilstandsrapport. Takstmannen har kommentert at bare deler av bod er medregnet i sekundærareal. Takstmannen skriver videre: "Det gjøres oppmerksom på at utebod har en lav takhøyde, og ligger helt i grenseland, og derfor under godkjent høyde for målbart areal. 190mm. Deler av boden er målt til mellom 188mm til 189mm. Arealet er derfor bare delvis medtatt i arealoppmåling. Hele utvendig bod har et gulvareal regnet til ca. 12 m2, herav kun 5 m2 er medregnet som godkjent."

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etasje: Vindfang, stue/kjøkken to soverom og tilbygget vaskerom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarming skjer i hovedsak med vedfyring. Det er peis og ovn i stue. Det er stråleovn på tilbygget vaskerom.
 • Tomtearealet er oppgitt i henhold til skylddeling datert 02.12.1965. Skylddelingen angir tomten til ca. 1 daa. Tomten er beskrevet med mål (rektangulær form som er 37*27 meter).

  I henhold til matrikkel og kommunens kart er tomten oppgitt til1154,3 kvm. I kartet er fargen på grensene rosa (mindre nøyaktig)

  Tomten skråner mot vest og er i all hovedsak en naturtomt.
 • Det er parkering ved eiendommen sommerstid. Eier har oppgitt at eiendommen har rett til parkering nede ved Nerskogvegen vinterstid. Det foreligger ikke papirer på denne retten. Retten er ikke tinglyst.
 • Vei: Adkomst fra Nerskogvegen via privat vei. Deler av denne veien brøytes vinterstid. Dagens eier har ikke brøytet opp til hytta vinterstid men har uttalt at det er mulig å brøyte denne helt frem til hytta. Utgangspunktet vil da være å delta i brøytesamarbeidet som er inngått for veien frem til hytta. Den siste biten av veien opp til hytta er forholdsvis bratt. Eier har vært med å bekostet sin andel av brøytekostnadene for parkeringsplass på vestsiden av Nerskogsvegen.

  Vann: Privat sommervann fra bekk i nærheten til hytta. Det foreligger tinglyst rett til å hente vann. Det foreligger ikke utslippstillatelse.

  Avløp: Det er ikke avløpssystemer på eiendommen. Gråvann fra eiendommen går rett ut på bakken ved hytta. Det foreligger tinglyst rett til å anlegge synkebrønn på grunneiers eiendom
 • Formuesverdi kr 130 394 per
 • Kr. 4 510 pr. år
  Kommunale avgifter dekker eiendomskatt samt et årlig feie- og tilsynsgebyr. Renovasjon driftes og faktureres av Remidt og er tatt med i beløpet ovenfor.
 • Eiendommen har følgende løpende kostnader pr. år:
  - Kommunale avgifter: ca. kr. 4 500,-
  - Brøyteordning for veilaget nedenfor hytta. Her har eier oppgitt at andelen på hver oppsitter her har vært ca. kr 6.000,- Eier har ikke benyttet seg av denne ordningen og har heller ikke brøytet opp til sin hytte.
  - Brøyteordning for parkeringsplasser på vestsiden av Nerskogsvegen ca. kr. 1.000,-*
  - Forsikring ca. kr. 1.848,- (eks. innbo).
  - Strøm: ca. kr. 4.000,-**

  *Denne kostnaden er en andel av totale kostnader for brøyting av parkeringsplassen. Totalkostnaden fordeles på 14 oppsittere hvorav dagens eier betaler 1 andel.
  ** Det er både et vanlig strømanlegg på eiendommen samt et lite solcelleanlegg.

  Megler gjør oppmerksom på at denne informasjonen er basert på selgers opplysninger og er ikke kontrollert noe utover dette. Boligens løpende kostnader vil variere ut i fra individuelle leverandøravtaler, samt beboers behov og forbruk.
 • Det foreligger hverken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen.

  I følge Oppdal kommune foreligger det verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen. I Oppdal kommune ble det ikke utstedt ferdigattester for fritidsboliger som det ble søkt om før 01.01.97, da nye regler om ansvarsforhold ble innført. Før dette tidspunkt var det bygningsmyndigheten som skulle foreta ferdigbefaring av bygg, og gi ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Pga. avstander og antall fritidsboliger, ble det ikke ansett som hensiktsmessig og nødvendig å foreta slik ferdigbefaring på fritidsboliger. Mangel av ferdigattest for fritidsboliger som det er søkt om før 01.01.1997 vil ikke bli gjenstand for noen ulovlighetsoppfølging fra bygningsmyndigheten i Oppdal.
 • Det foreligger bygningstegninger på tilbygg fra 1975 men ikke for den eldre delen av hytta.

  Det er den faktiske bruken av rommene som har avgjort hva rommene er definert som i salgsoppgaven, og om rommet er primær- eller sekundærrom. Dette betyr at rommene både kan være i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

  I skjøte datert 15.04.1966 så fremgår det at eier av tomten skal ha rett til å gjerde inn denne.

  Det elektriske anlegget dekker kun deler av hytta. Solselleanlegget dekker andre deler av hytta.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • 1966/1209-2/64 Bestemmelse om gjerde 19.04.1966

  Rettigheter på andre eiendommer
  Rettigheter på 5021-239/3, 5021-239/38, 5021-239/54, 5021-239/55, 5021-239/56, 5021-239/57

  Rettigheter i eiendomsrett
  1966/1209-1/64 Rettigheter iflg. skjøte 19.04.1966 rettighetshaver:Knr:5021 Gnr:239 Bnr:22 RETT TIL ADKOMST, VANN OG SYNKEBRØNN. Gjelder denne registerenheten med flere

  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen er ikke regulert. Kommuneplanens arealdel datert 20.06.2019 er gjeldende. Eiendommen ligger innenfor et område markert med oransje farge. Eiendommen ligger innenfor et område med arealbruk fritidsbebyggelsen samt hensynssone - nedslagsfelt drikkevann.
 • Gnr. 239 Bnr. 22 i Oppdal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,7 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 12 500, -, markedsføring kr 12 900,- og visninger kr 1 750, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 45 000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Marie Riise Wekre
Bjarne Brattbakk

Megler

Bjarne Brattbakk

46 81 93 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev