aktiv-eiendomsmegling
Øvre Gorsetråket 48-52

Byggeklare utsiktstomter med ski inn/ut ved skiheisen i Stølen - Fritt valg av hytteleverandør

 • 1 800 000
 • BRA 149 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING1 800 000
 • OMKOSTNINGER60 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 860 642
 • EIENDOMSTYPEHyttetomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR2 019
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 140 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT589 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 800 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  45 000,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 1 800 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  60 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 860 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Tomtene er opparbeidet, klare til finavretting, støping og bygging

Øvre Gorsetråket 50, Trøndelag

 • NB! KUN TO TOMTER LEDIG!

  Du har nå muligheten til å sikre deg en byggeklar utsiktstomt uten byggeklausul med ski inn/ski ut og skibakken som nærmeste nabo.

  Tomtene ligger i Gorsetgrenda rett ved Stølen skisenter, ca. 2,5 km nord for Oppdal sentrum, i et svært attraktivt og populært hytteområde.

  De fire tomtene ligger sørvendt på ca. 670 meters høyde med god utsikt. Området og Oppdalsnaturen for øvrig inviterer til allsidige aktiviteter i friluft året rundt, med turer i fjell, skog og mark, til fots, på ski eller på sykkelsetet. Fra tomtene kan en skli både rett ned i barnebakken og ned i hovedheisen. For øvrig går preparerte langrennsløyper også gjennom hyttefeltet, så her er det bare å spenne på seg skiene. Om de mer urbane behov skulle melde seg, er sentrum av alpinbygda Oppdal med et rikt handels-, fritids- og kulturtilbud bare fem minutters kjøretur unna.

  Høres dette forlokkende ut? Ta kontakt for tomtevisning!
 • Området består hovedsakelig av fritidsbebyggelse.
 • Kjør E6 nordover fra Oppdal sentrum. Ca. 2,5 km nord for sentrum tar du av til venstre opp Gorsetråket ved skilt til Stølen skisenter og følger veien opp til Gamle Kongeveg. Ta til høyre i t-krysset og deretter til venstre opp Gardåvegen mot skiheisen. Ca. 60 meter fra Gamle Kongeveg tar du til venstre opp Øvre Gorsetråket. Hold til høyre i veiskille etter ca. 350 meter og ta avkjørsel til høyre i neste (venstre)sving. Du får da tomtene på høyre side på nedsiden av veien.

  Se vedlagte kart for nærmere beskrivelse. Ved eventuelle fellesvisninger vil det bli satt opp visningsbukker fra Aktiv Eiendomsmegling.
 • Byggeklare fritidstomter med følgende benevnelse og prisantydning:

  Tomt D20, Øvre Gorsetråket 48 B, gnr. 294, bnr. 114 - SOLGT!
  Tomt D21, Øvre Gorsetråket 50 A, gnr. 294, bnr. 105
  Tomt D22, Øvre Gorsetråket 50 B, gnr. 294, bnr. 117
  Tomt D23, Øvre Gorsetråket 52, gnr. 294, bnr. 106 - SOLGT!

  Tomtene er opparbeidet med to støttemurer mot sør. Området er planert, og hver enkelt tomt leveres klar til finavretting og støping. All infrastruktur er på plass.

  Prisantydning fra kr 1 800 000,- (tomt D20-D22) til kr 1 900 000,- (tomt D23).
 • - Tomt D20: 589 m² - SOLGT!
  - Tomt D21: 588 m²
  - Tomt D22: 589 m²
  - Tomt D23: 635 m² - SOLGT!
 • Felles privat vei
  Veiene i området driftes av Gorsetgrenda veilag og hytteforening, hvor det er pliktig medlemskap for alle hytteeiere. Avgiften er p.t. ca. kr 5.000,- pr. år, men vil kunne variere med snømengde og vedlikeholdsbehov. Det er en innmeldingsavgift på kr 10.000,- pr. tomt. Se vedtekter vedlagt salgsoppgaven for mer informasjon. Veien inn i hytteområdet er stengt med bom, men kommende hytteeier blir tildelt telefonnummer for åpning av bommen. Det vil om ønskelig også være mulig (mot ekstra kostnad) å få brikke for manuell åpning av bommen.

  Offentlig vann/avløp
  Eiendommene skal tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett via private stikkledninger. Tilkoblingsavgift er kjøpers ansvar og utgjør p.t. kr 20 000,-.
 • Formuesverdi for tomtene er ikke fastsatt.
 • Eiendomsskatt for ubebygd fritidseiendom må påregnes.

  Når eiendommen bebygges vil det påløpe avgifter til vann/avløp, feiing/tilsyn, renovasjon og eiendomsskatt.
 • Da eiendommen ikke er bebygd, foreligger det ikke konkrete tall for løpende kostnader utover det som er nevnt under punktene Vei/vann/avløp og Offentlige/kommunale avgifter. For øvrig må kjøper påregne utgifter til forsikring, strøm, tv/internett etc.
 • Tomtene er ubebygde, mindre enn to dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke registrert heftelser og/eller servitutter av betydning i eiendommens grunnbokblad.

  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Eiendommen selges for øvrig fri for pengeheftelser.
 • Eiendommen er regulert til fritidsformål. Reguleringsbestemmelser for Gorsetgrenda Nord hytteområde gnr/ bnr 294/1 sak nr 18/3, godkjent 29.01.2018 gjelder.

  Utdrag fra bestemmelsene:

  Maks bebygd areal pr. tomt er 30 % (inkl. 1 biloppstillingsplass)
  Maks mønehøyde 9 meter (over gj.snittlig planert terreng)
  Maks gesimshøyde 8 meter (over gj.snittlig planert terreng)
  Takvinkel mellom 22 og 32 grader
  Det tillates garasje/uthus/anneks

  For mer informasjon vises det til reguleringsplan med bestemmelser vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse før bud inngis.
 • Tomt D20: Knr. 5021 - gnr. 294, bnr. 114 - SOLGT!
  Tomt D21: Knr. 5021 - gnr. 294, bnr. 105
  Tomt D22: Knr. 5021 - gnr. 294, bnr. 117
  Tomt D23: Knr. 5021 - gnr. 294, bnr. 106 - SOLGT!
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Eiendommene er klare for snarlig overtakelse.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fast provisjon på kr 35 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 10 000,-, Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Morten Straume Riseth
Jon Ivar Jamtøy

Megler

Jon Ivar Jamtøy

93 42 68 96

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev