aktiv-eiendomsmegling

Elverum P. Chr. Asbjørnsens veg 6A og B

Oppusset enebolig + utleieenhet på 49 kvm fra 2021 med inntilbygget dobbelgarasje. Elbil-lader.

 • 4 690 000
 • BRA 184 m²
 • 5 soverom
 • PRISANTYDNING4 690 000
 • OMKOSTNINGER133 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 823 392
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 952
 • SOVEROM5
 • AREALP-rom 184 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT738 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 4 690 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  117 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 690 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  133 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 823 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Her kan vi presentere en eiendom bestående av to boenheter og dobbelgarasje. Boligen på ca 49 kvm med inntilbygget dobbelgarasje ble bygget i 2021, mens den eldre eneboligen er betydelig oppusset i senere tid. Gårdsplassen ble i 2021 belagt med belegningsstein. Eiendommen ligger ca 2 km fra sentrum i et boligfelt nær Glomma.

Merk deg dette:
- 2 godkjente boenheter:
- Enebolig betydelig oppusset i senere tid
- Bolig fra 2021
- Dobbelgarasje med boder fra 2021
- Elbil-lader
- Gårdsplass med belegningsstein fra 2021


Eneboligen inneholder:
1. etg: Entre, kjøkken, samt stue og spisestue med utgang til terrasse.
2. etg: Trappegang, bad og 4 soverom.
Kjeller: Trappegang, bad/vaskerom, bod og disponibelt rom.

Bolig inntil garasje inneholder:
1. etg: Stue med utgang til terrasse, kjøkken, bad/vaskerom, kontor og soverom.

Dobbelgarasje med to boder fra 2021.

P. Chr. Asbjørnsens veg 6A og B, Innlandet

 • VELKOMMEN
  Gårdsplass opparbeidet med belegningsstein og parkering i dobbelgarasje. Ytterdør med kodelås og entre med downlights i tak og varme i gulv.

  STUE
  Stue og spisestue i åpen løsning med både peisovn og varmepumpe. Fra stue er det utgang til terrasse og hage.

  KJØKKEN
  Kjøkkeninnredning med takhøye overskap, laminert benkeplate, samt integrert koketopp og stekeovn. Komfyrvakt er montert.

  BAD OG VASKEROM
  Boligen har to bad med gulvvarme, samt overflater, installasjoner og komponenter fra 2017. Badet i 2. etasje har dusj, wc og servant, mens bad/vaskerom i kjeller har toalett, badekar med dusj og opplegg for vaskemaskin.

  SOVEROM
  Boligen har fire soverom i 2. etasje.

  BOLIG INNTIL GARASJE:
  Boligen består av stue, kjøkken, bad, kontor og soverom, og er utstyrt med balansert ventilasjon med varmegjennvinner.
  Stuen og kjøkenet er i åpen løsning med downlights og utgang til terrasse.
  Kjøkkeninnredning med slette fronter, laminert benkeplate, samt integrert kjøleskap, fryser, koketopp og oppvaskmaskin.
  Flislagt bad/vaskerom med gulvvarme og opplegg for vaskemaskin.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.


  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven og er en del av kjøpekontrakten. Nedenfor følger informasjon om forhold som er vurdert til TG 2 og TG 3.

  Enebolig:
  Forhold som har fått TG2:
  Nedløp og beslag:
  Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved
  grunnmur.
  Takkonstruksjon/Loft:
  Det er påvist andre avvik:
  Det er begrenset/dårlig ventilering av
  takkonstruksjonen.
  Observert muggsopp i store deler av undertak.
  Anbefaler ytterligere undersøkelser.
  Synlige spiker i undertak.
  Eldre fuktskjolder i undertak på grunn av rør til
  kloakklufting ikke var ført over tak eller vegg. Rør til
  kloakklufting er ført ut på yttervegg. Utført i 2022.
  Ved bruk av fuktmåler ble det ikke registrert unormale
  verdier. Tørt ved befaring. • Lufting/ventilering bør forbedres.
  • Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  Radon:
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
  ikke utført med radonsperre.
  Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak
  mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE
  Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til
  lav" aktsomhetsgrad. • Det bør gjennomføres radonmålinger.
  Pipe og ildsted:
  Pipevanger er ikke synlige.
  Ildfast plate mangler på gulvet under feieluken.
  Pipa har rennemerker etter sotvann.
  Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300
  mm fra sotluke.
  Pipe er ikke synlig på alle 4 sider i 1.etasje. Tettingen rundt pipa må undersøkes.
  • Ildfast plate må monteres.
  • Pipevanger må gjøres tilgjengelig.
  • Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  Rom Under Terreng:
  Hulltaking er ikke foretatt på grunn av inspeksjonsluke
  til stoppekran.
  Det er foretatt fuktsøk med fuktindikator i kjeller. Ved
  bruk av fuktindikator ble det målt fuktvariasjoner.
  Kjeller har begrenset
  ventilering/luftgjennomstrømning. Montere ventiler.
  Innvendige trapper - 2:
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. • Håndløper bør monteres på vegg.
  Bad/vaskerom:
  Det er påvist sprekker i fliser.
  Det er vindu/dør eller ikke fuktbestandige materialer i
  våtsonen, løsningen eller byggematerialet er uegnet.
  Sprekk/avskaling i flis ved el-vifte.
  Sprekk i fliser ved innerdør til bad.
  Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav
  i forskrift på byggetidspunktet.
  Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til
  gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre
  enn 25 mm.
  Baderomsgulvet er flatt. Ikke etablert fall til sluk.
  Motfall på deler av baderomsgulvet.
  Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til
  gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre
  enn 25 mm.
  Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  Motfall på deler av baderomsgulvet. • Fliser må skiftes.
  • Det må gjøres tiltak for å lukke avviket.
  • Uegnede materialer må fuktbeskyttes/utskiftes. Det må foretas utbedring av fallforhold. Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone. • Det må foretas utbedring av fallforhold.
  • Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  Avløpsrør:
  Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Kloakklufting er ikke ført over tak.
  Ventilasjon:
  Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Bedre ventilering må etableres.
  Varmtvannstank:
  Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank ihht gjeldende forskrift. Det må foretas utbedring for å lukke avviket. Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.
  Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Det er påvist andre avvik:
  Tilstanden på gulv over blindkjeller er ikke kjent, uten
  adkomst eller muligheter for besiktigelse. Blindkjeller
  er en risikokonstruksjon, må påregne at det kan
  være skader i trekonstruksjon mot blindkjeller. Om mulig bør det forsøkes etablert adkomst til krypkjeller slik den kan
  inspiseres, dette er en utsatt konstruksjon.
  Bad/vaskerom:
  Mangler skruer i sluk.
  Bad:
  Ikke påvist slukmansjett og klemring i sluk. Anbefaler
  ytterligere undersøkelser. Det er ikke påvist tilfredstillende løsning for å
  synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.
  Kjøkken:
  Det er ikke påvist tegn på at det er montert
  lekkasjedeteksjon ved oppvaskmaskin/oppvaskkum,
  dette er et krav på kjøkkenet utifra alder.
  Skapdør ved oppvaskmaskin er dårlig festet. Det må foretas nærmere undersøkelse.
  Vannledninger:
  Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket. • Rørkurser på rør-i-rør system bør merkes.
  Elektrisk anlegg:
  Tilstandsgrad satt ut fra manglende dokumentasjon på utførte arbeider. Forskriftmangel: Samsvarserklæring er ikke fremvist. Det elektriske
  anlegget bør ha en utvidet el-kontroll.
  Drenering:
  Ikke observert grunnmursplast over terreng. Det er ikke behov for utbedringstiltak.
  Grunnmur og fundamenter:
  Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Lokal utbedring må utføres.
  Terrengforhold:
  Eiendommen ligger i flomutsatt område. Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Det bør foretas nærmere undersøkelser av tomta når den er snøfri.

  Forhold som har fått TG3:

  Veggkonstruksjon:
  Det er ingen lufting i konstruksjonen.
  Observert luftbobler i maling. Lufting/ventilering bør forbedres.
  Innvendige trapper:
  Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk.
  • Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
  • Åpninger er såpass store at det utifra sikkerhetsmessige forhold
  anbefales å lage mindre åpninger.
  • Håndløper bør monteres på vegg.


  Bolig inntil garasje:

  Forhold som har fått TG2:

  Nedløp og beslag:
  Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved
  grunnmur.
  Radon:
  Dokumentasjon på radonsperre foreligger ikke. Innhent dokumentasjon, om mulig.
  Bad/vaskerom:
  Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav
  om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen
  dokumentasjon på at det er utført "uavhengig
  kontroll". Innhent dokumentasjon, om mulig.
  Vannledninger:
  Noe irr på fordelerstokk. Det er ikke behov for utbedringstiltak.
  Elektrisk anlegg:
  Tilstandsgrad satt ut fra manglende dokumentasjon på utførte arbeider. Forskriftmangel: Samsvarserklæring er ikke fremvist. Det elektriske
  anlegget bør ha en utvidet el-kontroll.
  Terrengforhold:
  Eiendommen ligger i flomutsatt område. Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Det bør foretas nærmere undersøkelser av tomta når den er snøfri.


  For ytterligere/detaljerte beskrivelser byggemåte, samt, avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se under Standard og vedlagte tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.
 • Eiendommen ligger i et etablert boligområde nær Skogmuseet. Museumsområdene er kjent for sine fine friområder hvor museumsrunden er kjent som en fin turmulighet. Skogmuseet har mange aktiviteter og arrangementer gjennom hele året for både små og store. Her er det lekeplass, grillområde og ellers friområder for lek og museumsområder med gamle bygninger. På området ligger også en cafeteriaen Forstmann.

  Fra eiendommen er det ca. 2 km til Elverum sentrum med de fleste servicetilbud som butikker, kjøpesenter, cafeer, restauranter, kino, bibliotek, sykehus, idrettshaller m.m. I sentrumsområdet ligger også Elverum videregående skole og ungdomsskolen. Det er gangavstand til barnehage og til Hanstad barne- og ungdomsskole. Her ligger også dagligvarebutikker m/post. Fra eiendomen er det kort veg til friområder i Svartholtet hvor man har tur- og sykkelstier på sommerstid, samt oppkjørte skiløyper på vinterstid. Nær eiendommen starter også en sykkel- og gangsti som går langs turområder langs Glommas bredd. Sykkel- og gangstien vil føre deg rundt og ønsker du en lang sykkeltur kan du følge sykkelstien helt ut til Jømna. Langs Glomma er det også fiske- og bademuligheter i tillegg til badeplass ved Elverum Camping. Bybuss stopper like ved i tillegg til bussforbindelser til Flisa/Kongsvinger.
 • Enebolig fra 1952:
  Utvendige grunnmurer er ikke synlige på grunn av forblendingsplate. Boligyttervegger i bindingsverk, antatt isolert med flis. Yttervegg kledd med tømmermannpanel. Tilleggsisolert innvendig med 50 mm mineralull.Takflatene er tekket med takpanner. Saltakkonstruksjon. Sperretakkonstruksjon. Del med pulttakkonstruksjon. Bordet undertak. Himling isolert med flis.

  Enebolig med integrert garasje fra 2021:
  Støpt plate på mark og ringmur av lettklinkerblokker Boligyttervegger i bindingsverk, isolert med mineralull. Yttervegg kledd med liggende panel.Takflatene er tekket med takpanner. Saltakkonstruksjon. Fabrikkerte w-takstoler. Undertak med duk. Himling isolert med
  mineralull.

  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Sørlie Takst.

  For ytterligere/detaljerte beskrivelser byggemåte, samt, avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se under Standard og vedlagte tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.
 • ENEBOLIG:
  Hele boligen: Bra/p-rom: 135/135 kvm.
  1. etg: Bra/p-rom: 78/78 kvm.
  2. etg: Bra/p-rom: 57/57 kvm.
  Kjeller: Bra/p-rom: 0/0 kvm. Kjeller har ikke målverdig areal.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etg: Entré/hall, stue/spisestue, kjøkken.
  2. etg: Gang, bad, 4 soverom.
  Kjeller: (Gang, mellomgang, bad/vaskerom, soverom). Kjeller har ikke målverdig areal på grunn av takhøyde.


  ENEBOLIG INNTIL GARASJE:
  Hele bygget: Bra/p-rom: 87/49 kvm.
  1. etg: Bra/p-rom: 49/49 kvm.
  Garasjerom/lager: Bra/p-rom: 38/0 kvm.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etg: Stue/kjøkken, kontor, bad/vaskerom, soverom.

  Arealene i salgsoppgaven er hentet i fra rapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse".
 • Se også beskrivelser under punktet om standard. Løsøre/tilbehør som gardinstenger/oppheng, frittstående hvitevarer samt dekodere og modem følger i utgangspunktet ikke med i handelen. Det gis ingen garantier i forhold til medfølgende løsøre/tilbehør.
 • Eneboligen varmes opp med varmepumpe og vedovn i stue, gulvvarme på begge badene, varmefolie i entre, gang og disponibelt rom i kjeller, samt elektriske panelovner.

  Bolig inntil garasje varmes opp med elektrisitet. Det er gulvvarme på bad/vaskerom og ved inngangsdør i stue (det vil si i deler av stue/kontor).

  Det er nedgravd oljetank på eiendommen.
  Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det med virkning fra og med 1. januar 2020 innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader i f.t. fjerning eller tømming/spyling/plombering. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no
 • Eiertomt. Tomten er opparbeidet med belegningsstein på gårdsplass, samt plen og diverse beplantning.

  I følge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 738 m² og et oppgitt areal på 1500 m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.
 • Parkering i dobbelgarasje. Garasjen har elbil-lader og leddport med motorstyring.
 • Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene.

  Det er registrert vannmåler på adressen. Service på vannmåler skal utføres hvert 5. år. Kommunen har ingen dokumentasjon på at dette er utført.
 • Formuesverdi for inntektsåret 2019:
  Som primærbolig: kr 824.491,-
  Som sekundærbolig: kr 2.968.168,-
 • Kommunale avgifter utgjør ca. kr 19.247. I disse inngår eiendomsskatt, samt vann- og avløpsgebyr etter måler. Renovasjon utgjør kr 3.785,- og faktureres direkte fra det interkommunale renovasjonsselskapet SØIR. Feie- og tilsynsgebyr utgjør kr 1.260,- og faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen.

  Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.
 • Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter", påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.
 • Det ble utstedt ferdigattest for garasje med leilighet i august 2021.

  Det er ikke mottatt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for øvrig bygningsmasse.

  Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Eneboligen er bygget i 1952 med tilbygd del av entre fra 2017.

  Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.

  Det er ikke mottatt byggetegninger for eneboligen fra 1952 med terrasse. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er byggemeldt eller er i samsvar med eventuelle byggemeldte og godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Kjelleren har ikke målverdig areal og er derfor ikke godkjent for varig opphold. Kommunen har fremlagt byggetegning for tilbygd del av entre som synes å stemme overens med dagens bruk. Tilbygget er imidlertid ikke registrert inn i matrikkelen. Det foreligger byggemeldte tegninger for bolig med/inntil garasje, men disse stemmer ikke med dagens bruk og er uten terrasse.

  Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om utbedring, bruksendring eller riving. Kommunen kan også utstede/kreve gebyr og/eller mulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.
 • Boenheten på 49 kvm er per salgsoppgavedato utleid. Det er etablert skriftlig leiekontrakt med 3 måneders oppsigelsestid. Månedlige leieinntekter utgjør kr 9.000,- inkl. internett, vann og avløp. Med mindre annet avtales, overtas salgsobjektet med de leieforhold som fortsatt er gjeldende per overtakelse. Selger og kjøper har i fellesskap ansvar for å endre disposisjonsrett til eventuelle depositumskonti og avregne leieinntekter seg imellom. Leiekontrakten fås ved henvendelse til megler.

  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleide deler. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på, at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper.
 • Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.
 • Ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • Feiing av ildsted i stue i 1. etg. ble utført siste gang 06.09. 2021. Tilsyn av ildsted i stue i 1. etg. ble sist gang utført 01.12.2021. Ved tilsyn, ble det anmerket følgende avvik: "Skorstein er ikke kontrollerbar. Teglskorstein er innkledd på flere sider." Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Feiing og tilsyn av boenheten over garasjen er ikke foretatt, da denne ble ferdigstilt i august 2021.

  Det elektriske anlegget i hovedhuset ble sist gang kontrollert i 2013, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2033. Besiktigelse av det elektriske anlegget i boenheten over garasjen er ikke foretatt, da denne ble ferdigstilt i august 2021. Historisk sett har boliger normalt blitt kontrollert omtrent hvert 20. år. Kontroll kan derfor forventes i 2041.

  På nabotomten er tomannsbolig under oppføring.

  Det er observert skjeggkre i boligen. Skjeggkre er et beslektet insekt av sølvkre. Det lever kun innendørs og trives best ved høy fuktighet, men sammenlignet med sølvkre kan de klare seg også i tørrere miljøer. Skjeggkre er observert i bygg over hele landet, og mange av funnene er fra nyere og moderne boliger. Ferske studier fra Folkehelseinstituttet bekrefter at man effektivt og sikkert kan kvitte seg med skjeggkre ved å bruke små mengder giftig åte. Skjeggkre gjør ingen bygningsmessig skade, men kan virke sjenerende.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen:
  Dagboknr. 1363-2/15, tinglyst den 23.06.1948. Gjelder blant annet føring av vann-, kloakk-, og drensledninger for nabotomtene. Det må ikke drives handel, opplag eller noen form for naboer sjenerende bedrift eller virksomhet. Gjerdeplikt. Vokser det på denne eiendom opp trær som sjenerer tilstøtende nabotomt kan kjøperen av naboen pålegge å fjerne trærne eller han må finne seg i at naboen fjerner dem.

  Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.
 • Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Hanstad, vest for rv. 3, fra 1967. Eiendommen omfattes også av Kommunedelplan for Elverum byområde (Byplan 2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse og ligger innenfor gul støysone.

  Eiendommen grenser til museumsområde og campingplass. Ikke langt fra av eiendommen er det i kommunedelplanen regulert til "mulig fremtidig hovedveg, ikke juridisk bindende".
 • Gnr. 30 Bnr. 304 i Elverum kommune.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtakelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende:
  - Renovert begge bad. Utført av faglært; firmanavn: Bjørkbygg.
  - Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja. Renovasjon av Bjørkbygg.
  - Jeg troro vi har skjeggkre.
  - Ny terrasse og ny garasje i 2021. Utført av Bjørkbygg.
  - Nytt el- anlegg fra 2017. Utført av Caverion Norge AS.
  - Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Ja. Helt nytt anlegg.
  - Kjenner du til om det utfort kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon, varmepumpe)?
  2017, hele anlegget av Caverion AS og varmepumpe av Klima-Energi.
  - Selges eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel e.l? Ja. Leilighet bygd i 2021.
  - Hvis ja, er overfor nevnte godkjent hos bygningsmyndighetene? Ja. Elverum Kommune.
  - Er det foretatt radonmåling? Ja. Utført av Mark Bjørk AS i 2021. Verdi: Normal under 100.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10.000,- (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en provisjon på 2 % av salgssummen, minimum kr 45.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 14.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Ibrahim Qadir Jaf
  Shahla Rahman Sofi
Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev