aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Idrettsveien 41!

Ørje Idrettsveien 41

Ørje - Koselig villa med hyggelig hage og meget sentral beliggenhet! Ta kontakt på tlf 92489055 for visning!

 • BRA 129 m²
 • OMKOSTNINGER86 164
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 736 164
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 900
 • AREALP-rom 129 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 045 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 650 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  5 000,- (Omkostning kjøper - betales i sluttoppgjøret)
  194,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  65 000,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  86 164,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 736 164,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
1.etg.: Kjøkken, stue, trapperom, bad/vaskerom, entré.
2.etg.: Gang, 3 soverom, sovealkove, wc-rom.

Frittstående dobbel garasje.
Fasade

Idrettsveien 41, Viken

 • INNVENDIG
  Overflater
  1. etasje:
  Gulv: Tregulv, laminat og fliser.
  Vegger: Panel.
  Himlinger: Panel.
  2. etasje:
  Gulv: Laminat, parkett og tregulv.
  Vegger: Panel og MDF-panel.
  Himlinger: Panel.

  TG 2 på grunn av:
  • Det er påvist skader på overflater.
  • Det er påvist heksesot/støvkondens på overflater.
  - Påvist sot/støvkondens på overflater. Dette kommer trolig av varmetap mellom boligen og konstruksjon, som kan gi ørlite kondens,
  som sot og støv i lufta fester seg til.
  Tiltak:
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  VÅTROM
  Bad i boligens 1. etasje, pusset opp rundt 2007. Det er flislagte overflater på gulvet samt panel på vegger. Rommet er innredet med
  servant med overhengende speil. Dusjkabinettet er plassert i hjørnet og har dører av glass, dusjen har kombinasjon av bred hodedusj og
  håndholdt armatur. Videre er det montert badekar og toalett. Det lagt elektriske varmekabler i gulvet, og det er stråleovn på veggen. Det er
  både opplegg og plass til vaskemaskin i rommet. Badet ventileres via mekanisk vifte på veggen.
  Aktuell byggeforskrift er tekniske forskrifter i perioden 1997 - 2010. Dokumentasjon: Foreligger faktura på montering av badekar, ellers
  ingen dokumentasjon.

  Overflater vegger og himling:
  Veggene har panel/tømmer.
  TG 2 på grunn av:
  • Det er uegnede materialer i våtsoner
  - Panel i våtsone på badet.
  Tiltak:
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
  vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk, røranlegg mv. dokumenteres.

  Overflater gulv:
  Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler.
  TG 2 på grunn av:
  • Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  - Takstmannen har foretatt kontroll av fallforhold på våtrommet ved hjelp av en punktlaser. Målt 10 mm fra ferdig overflate gulv ved dør til
  overkant sluk, ikke påvist mansjett/membran ved terskel til dør. Ikke fallforhold etter byggetidens krav.
  Tiltak:
  • Våtrommet fungerer med dette avviket.

  Sluk, membran og tettesjikt:
  Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse.
  TG 2 på grunn av:
  • Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring.
  • Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen.
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
  - Ikke påvist klemt membranløsning i sluket befaringsdagen. Jevnlig rensing av sluket er viktig. Feil i tetting rundt sluket er den største
  årsaken til lekkasjer fra bad. Det er derfor viktig at ikke vannet blir stående over vannlåsen i sluket.
  Tiltak:
  • Sluket må sjekkes og rengjøres jevnlig.
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må slukløsningen skiftes ut og sannsynligvis må også membransjiktet
  skiftes/utbedres. Det er imidlertid vanskelig å si noe om tidspunktet for når dette er nødvendig.

  Sanitærutstyr og innredning:
  Rommet har servant, toalett, dusjkabinett, badekar og opplegg for vaskemaskin.

  Ventilasjon:
  Det er elektrisk styrt vifte.

  Fukt i tilliggende konstruksjoner:
  Hulltaking er ikke foretatt, da det ikke er fysisk mulig pga. tilliggende konstruksjoner, vegg i tømmer samt yttervegg i våtsonene.

  KJØKKEN
  Overflater og innredning:
  Kjøkken med plass til liten spisegruppe. Innredningen er plassbygget og har profilerte, malte fronter og benkeplater i tre. Det er opplegg og
  plass til oppvaskmaskin i innredningen. Kjøkkenventilatoren er plassert over plass til komfyr og er ført ut i det fri. Det er montert belysning
  mellom skapene. Kjøkkenvasken av rustfritt stål, er nedsenket i benkeplaten og inneholder vaske- og skyllekum.
  TG 2 på grunn av:
  • Det er påvist at overflater har noe skader.
  • Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap.
  Tiltak:
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Avtrekk:
  Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

  SPESIALROM
  Overflater og konstruksjon
  Wc-rom i 2. etasje, innredet med enkelt servant, speil, belysning samt toalett. Panelovn på veggen varmer opp rommet.
  TG 3 på grunn av:
  • Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
  • Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
  Tiltak:
  • Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til toalettrom, f.eks. luftespalte ved dør e.l.
  • Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.

  TEKNISKE INSTALLASJONER
  Vannledninger:
  Innvendige vannledninger er av plast (rør-i-rør) og kobber. Forskjellig alder på røropplegg. Kobberrør har overgått over halvparten av
  forventet levetid.
  TG 2 på grunn av:
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Tiltak:
  • Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg.
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  • Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.

  Avløpsrør:
  Det er avløpsrør av plast, alder er ukjent. Noe fornyelse til bad, ellers eldre.
  TG 2 på grunn av:
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  Tiltak:
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  • Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
  • Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg.

  Ventilasjon:
  Boligen har naturlig og mekanisk ventilasjon.
  TG 2 på grunn av:
  • Det er påvist avvik i ventilasjonsløsning i forhold til gjeldende krav på oppføringstidspunktet.
  - Manglende ventilering til wc-rom.
  Tiltak:
  • Ventilasjonsløsningen må utbedres.

  Varmesentral:
  To stk. luft/luft varmepumper, én i hver etasje. Pumper er fra 2015 og 2018.
  TG 2 på grunn av:
  • Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år.
  Tiltak:
  • Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget.

  Varmtvannstank:
  Varmtvannstanken er på ca. 200 liter, plassert i kjeller, alder er ukjent.
  TG 2 på grunn av:
  • Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
  • Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  Tiltak:
  • Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

  Elektrisk anlegg:
  Sikringsskap med automatiske sikringer.
  Eltilsyn og elkontroll utført i 2016. Sak er ar avsluttet. TG 2.
  1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt
  arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik
  i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
  Nei
  2. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert
  elektroinstallasjonsvirksomhet?
  Ja
  3. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt
  tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall
  etterspør samsvarserklæring.
  Ja Foreligger samsvarserklæring/faktura på arbeider utført i
  nåværende eiers eie, foreligger ikke på arbeider før dette.
  4. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale
  Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende
  kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen
  er over 5 år?
  Nei
  5. Forekommer det at sikringene løses ut?
  Nei
  6. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel
  termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i
  boligens elektriske anlegg?
  Nei
  7. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang)
  på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr?
  Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av
  varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
  Nei
  8. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig
  festet?
  Nei
  9. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap
  ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne
  kapslinger?
  Nei
  10. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall
  sikringer?
  Ja
  11. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder,
  allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske
  anlegget ha en utvidet el-kontroll?
  Ja
  - Foreligger ikke dokumentasjon på alle arbeider utført på det
  elektriske anlegget, takstmannen anbefaler derfor at det utføres
  en utvidet el-kontroll på det elektriske anlegget.

  Branntekniske forhold:
  Røykvarsler: Ja.
  Brannslukker: Ja.
 • Boligen har en meget attraktiv og sentral beliggenhet. Gangavstand til skole, idrettshall, fotballbane, bank, forretninger, post, treningssenter, koselige spisesteder, idylliske badeplasser, etc. Gangavstand også til både idylliske Rødenessjøen og Øymarksjøen. Området er solrikt, rolig og meget populært boområde. Det er ca. 10 min å kjøre til svenskegrensa, og ca. 20 min til Mysen. Fra Mysen St. er det jevnlig tog- og bussforbindelse mot Follo og Oslo.
 • Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.
 • Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • UTVENDIG
  Taktekking:
  Taket er tekket med eternittplater, besiktiget fra bakkeplan.
  TG 2 på grunn av:
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
  • Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.
  Tiltak:
  • Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg.
  • Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg.

  Nedløp og beslag:
  Takrenner, nedløp og beslag er av overflatebehandlet stål. Pipe er helbeslått med blikk over taket.
  TG 2 på grunn av:
  • Takrenner har punktvise lekkasjer.
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
  Tiltak:
  • Lokal utbedring må utføres.
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er
  nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Veggkonstruksjon:
  Veggene har tømmerkonstruksjon fra byggeåret. Fasade/kledning har stående bordkledning, ny trekledning i 2007.
  TG 2 på grunn av:
  • Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
  • Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
  - Det ble foretatt stikktakninger etter råte/dårlig kledning ved hjelp av en syl, påvist noe råte.
  Tiltak:
  • Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen.
  • Råteskadet trekledning må skiftes ut.

  Takkonstruksjon/Loft:
  Takkonstruksjon i tre, type saltak. Tilgang til loft via luke i trapp. Loftet er kun besiktiget fra lukeområdet.
  TG 3 på grunn av:
  • Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  • Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen.
  • Det er påvist andre avvik:
  • Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr
  • Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon.
  - Påvist råteskader i gavlveggen.
  - Begrenset med lufting ned mot ender av loftet. Skrå tretak med kaldt loft anbefaler en ca. 50 mm kontinuerlig spalte. God og kontinuerlig
  lufttetting i himling er viktig, slik at luftlekkasjene reduseres til et minimum og risiko for skader reduseres.
  - Loftet er isolert med mineralull. Det er ikke etablert dampsperre mot kaldt loft, dette kan føre til at man får et kaldere loft, slik at risiko for
  kondens økes.
  - Påvist enkelte fuktskjolder i undertaket på loftet.
  Tiltak:
  • Lufting/ventilering bør forbedres.
  • Påviste skader må utbedres.
  • Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut.'

  Vinduer:
  Vindusglass har 2-lags isoler-/energiglass fra 2007. Vinduer har rammer og karmer av tre. Ett nyere vindu i wc-rom.
  TG 2 på grunn av:
  • Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  - Vannbrettbeslag og tetting rundt, og særlig under vinduet, må utføres regntett for å unngå lekkasjer og fuktskader i veggen. Ikke påvist
  skader som følge av manglende beslag.
  Tiltak:
  • Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket.

  Dører:
  Ytterdør med glassfelt fra 2007.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
  Takoverbygget inngangsparti med veranda, bygget med trykkimpregnerte gulvbord og rekkverk i malt trevirke. Belysning og
  stikkontakt på veggen. Terrasse med tilgang fra hage, bygget med trykkimpregnerte bord.
  TG 3 på grunn av:
  • Konstruksjonene har skjevheter.
  • Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  • Det er ikke montert rekkverk.
  • Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.
  - Rekkverkshøyde målt til under 1 meter, som er dagens krav til
  rekkverk. Rekkverket er dog iht. krav ved oppføringstidspunktet.
  - Påvist råteskader i rekkverket.
  - Påvist skjevheter i verandakonstruksjonen.
  - Balkonger, terrasser, trapper, ramper o.l. med høydeforskjell på 0,5 m eller mer til terreng eller underliggende plan, skal sikres med rekkverk.
  Tiltak:
  • Råteskadet trekledning må skiftes ut.
  • Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.

  INNVENDIG
  Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Etasjeskiller er av trebjelkelag.
  - Stubbloftsleire i etasjeskillet.
  TG 3 på grunn av:
  • Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente
  måleavvik.
  • Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter.
  Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  • Det er påvist fuktskader i etasjeskiller
  - Det ble foretatt kontroll på planhetsavvik ved hjelp av en punktlaser, målt ca. 30 mm avvik i entré i 1. etasje. I 2. etasje ble det målt ca. 50
  mm i soverom og gang. Avvik i gang ble målt over 2 meter.
  - Ved inspeksjon av kjeller, ble det påvist fuktskader i deler av etasjekillet.
  Tiltak:
  • For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for
  utbedring.

  Radon:
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  TG 2 på grunn av:
  • Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak:
  • Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Pipe og ildsted:
  Boligen har mursteinspipe. Vedovn i stue.
  TG 3 på grunn av:
  • Ildfast stein har sprekker.
  • Det foreligger fyringsforbud på pipe fra brann/feiertilsyn.
  Tiltak:
  • Ildfast stein bør skiftes ut/repareres.
  • Pipe kan ikke brukes før den er utbedret forskriftsmessig.

  Rom under terreng:
  Gulvet er av betong. Veggene har betong/mur.
  TG 2 på grunn av:
  • Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
  • Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
  - Det er ikke montert fuktsperre eller lagt isolasjon mot grunnen, det må derfor påregnes fukt fra grunnen.
  - Saltutslag dannes når fuktighet kommer igjennom mur og krystalliseres på innsiden av kjellermurvegg.
  - Takstmannen gjorde fuktsøk direkte på grunnmursvegger ved hjelp av ett Protimeter, påvist unormale verdier.
  Tiltak:
  • Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå
  fuktskader.

  Krypkjeller:
  Bygningen har krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv.
  TG 2 på grunn av:
  • Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr
  • Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren.
  Tiltak:
  • Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.
  • Ut ifra visuelle observasjoner fra de besiktigede områdene, gir det grunnlag for å forsøke å foreta grundigere undersøkelser i de mindre
  tilgjengelige områdene. Det kan ikke utelukkes skader i disse områdene.

  Innvendige trapper:
  Trapp i tre til 2. etasje, fra 2019, type NOR-trapp. Rettløpstrapp til kjeller (ikke vurdert, mangler rekkverk).

  Innvendige dører:
  Dører med forskjellig utførelse og alder.
  TG 2 på grunn av:
  • Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  - Eldre dører kan være vanskelige å åpne/lukke, dog er ikke dette unormalt, grunnet alder.
  Tiltak:
  • Andre tiltak:
  - Ikke behov for utbedring.

  TOMTEFORHOLD
  Drenering:
  Ukjent drensfunksjon.
  TG 2 på grunn av:
  • Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Tiltak:
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
  vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.

  Grunnmur og fundamenter:
  Bygningen har betong grunnmur og murstein.
  TG 2 på grunn av:
  • Grunnmuren har sprekkdannelser.
  - Når det oppstår sprekker i puss/mur vil vannbelastningen og faren for frostskader øke. Skrå sprekker/riss er et symptom på setninger.
  Horisontal sprekk/riss i grunnmur skyldes sannsynligvis innpressing av kjellervegg. Anbefaler å følge med videre utvikling.
  Tiltak:
  • Andre tiltak:
  - Lokal utbedring må utføres for å lukke avviket. Dog anbefalt å følge med på videre utvikling.

  Utvendige vann- og avløpsledninger:
  Utvendige avløpsrør er av plast. Utvendige vannledninger er av plast (PEL). Alder på røropplegg er ukjent.
  TG 2 på grunn av:
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.
  Tiltak:
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  GARASJE
  Beskrivelse
  Frittliggende garasjebygg fra 1993 med to garasjerom på 34 m². Bygningen er oppført med støpt dekke. Yttervegger er av bindingsverk,
  og er utvendig kledd med trekledning. Takkonstruksjonen er av tre, type saltak, tekket med takplater. Adkomst via to vippeporter i tre.
  - Råteskader i trevirket.
  - Noe skjevheter i konstruksjon.
  - Ikke vurdert tilstand.
 • 129 Bra/ 129 P-rom
  1.etg: 76 Bra/ 76 P-rom
  2.etg: 53 Bra/ 53 P-rom

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1.etg.: Kjøkken, stue, trapperom, bad/vaskerom, entré.
  2.etg.: Gang, 3 soverom, sovealkove, wc-rom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedovn i stue med fyringsforbud.
  To stk luft/luft varmepumpe, en i hver etasje.
 • Tomten er opparbeidet med plenareal og diverse beplantning.
 • På egen gårdsplass samt i dobbel garasje.
 • Offentlig.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 516 059 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 857 812 per 31.12.20
 • Kommunale avgifter og gebyrer for 2022 totalt kr 20 401,00 inkl. mva pr.år. Beløpet gjelder
  vann/avløp og feiing/tilsyn. I tillegg kommer eiendomsskatt 2022 kr 4 334,00 og renovasjon ca. kr 3 000,00-.
  Totalt kr. 27 735,-.
  Det er vannmåler på eiendommen, derfor vil avgiftene variere ut fra forbruk.
 • Kommunale avgifter, eiendomsskatt, renovasjon, strøm og forsikringer.
 • Ingen dokumentasjon i arkivet.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Info fra Indre Østfold brann og redning:
  Tilsyn 26.08.2019: Utført
  Feiing 20.04.2021: Ikke utført
  Det er fyringsforbud - selger har innhentet tilbud på dette.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse. Del av Ørje sentrum - syd for Storgata.
 • Gnr. 90 Bnr. 63 i Marker kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,3% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 14.900-, markedsføringspakke kr. 22.000,- og visninger kr. 2.000, - (2 stk. inkludert). Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 45.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 9.085,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket dokumenterte utlegg samt dekning av vederlag for utført arbeid med kr. 2.000,- pr. time, begrenset oppad til kr. 20.000,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Katrine Danielsen Ødegård
  Magnus Andre Ødegård
Tommy Skullerud

Megler

Tommy Skullerud

92 48 90 55

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev