aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Orreveien 8

ØRJE Orreveien 8

Enebolig med stor tomt og fin beliggenhet.

 • kr 2 500 000
 • BRA 184 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 500 000
 • Omkostningerkr 79 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 579 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 973
 • Soverom3
 • ArealP-rom 132 m²
 • Tomt1 873.7 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  62 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000))

  79 542 (Omkostninger totalt)

  2 579 542 (Totalpris inkl. omkostninger)
Vi har gleden av å presentere denne koselig eiendommen på Ørje. Innhold: Kjeller: Vaskerom, gang, kjellerstue, 4 boder. 1. etg.: Bad, gang, eEntré, 3 soverom, stue, kjøkken, trapperom. Frittliggende garasje på 50 kvm. Eiet tomt på 1 873,7 m². Flat tomt, opparbeidet med plenareal på flere sider av boligen, ellers diverse beplantning og vintergrønt. Eiendommen er beliggende i etablert bomiljø på Ørje. Stille, barnevennlig strøk rett sydøst for sentrum. Ca. 1,8 km fra Ørje sentrum, med alle sentrumsnære fasiliteter som bank, post, butikker, skole og barnehage. Området er rolig og meget barnevennlig med landbruk og skogsområde inntil boligfelt. Flotte turstier rett utenfor døra. Kort vei til idylliske Øymarksjøen og til Rødenessjøen. Ca. 7 km. fra riksgrensen til Sverige.

Orreveien 8, Viken

 • Tomt
  1873.7m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på 1 873,7 m². Flat tomt, opparbeidet med plenareal på flere sider av boligen, ellers diverse beplantning og vintergrønt. Parkering skjer i garasje samt gårdsplass.

  Beliggenhet
  Eiendommen er beliggende i etablert bomiljø på Ørje. Stille, barnevennlig strøk rett sydøst for sentrum. Ca. 1,8 km fra Ørje sentrum, med alle sentrumsnære fasiliteter som bank, post, butikker, skole og barnehage. Området er rolig og meget barnevennlig med landbruk og skogsområde inntil boligfelt. Kort vei til idylliske Øymarksjøen og sluse til Rødenessjøen. Ca. 7 km. fra riksgrensen til Sverige, med skianlegget "over Kølen". Ørje har mange fine turområder og badeplasser å by på, bl.a. ved Rødenessjøen, Øymarksjøen og Stora Lee.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.

  Byggemåte
  Taktekking: Taktekkingen er av betongtakstein. Taket er besiktiget fra takfot i stige. Takstein er opplyst lagt ny rundt år 2000, undertaket ble ikke byttet i den forbindelse, eldre shingel ble beholdt som undertak. Deler av taket var dekket med snø på befaringsdagen. TG 2: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Foruten eldre undertak, ble det påvist en del skadet takstein samt sprekker. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Nedløp og beslag: Pipe er delvis beslått med blikk over taket. Takrenner, nedløp og beslag er av overflatebehandlet stål. Pipe er helbeslått med blikk over taket. Veggkonstruksjon: Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeåret. Fasade/kledning har liggende og stående bordkledning. TG 2: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Ikke tilstrekkelig med lufting mellom kledning og yttervegg. God lufting er viktig og skal drenere ned og lede ut vann som trenger gjennom regnskjermen, slippe ut eventuell fuktighet fra indre deler av veggen samt gi mulighet for at fuktighet kan tørke ut fra baksiden av regnskjermen. Tiltak: Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. Veggkonstruksjon - trekledning: Boligen er kledd utvendig med trekledning, hovedsakelig fra byggeåret. TG 3: Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen. Det ble foretatt stikktakninger etter råte/dårlig kledning ved hjelp av en syl, påvist råteskader i kledning flere steder (spesielt nord- og sydvegg). Tiltak: Råteskadet trekledning må skiftes ut. Takkonstruksjon/Loft: Takkonstruksjon i tre, type saltak. Tilgang til loft skjer via luke i soverom. TG 2: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen. Påvist generelt med muggsopp/svertesopp i undertaket på loftet. Årsak er trolig fordi det er for fuktig på loftet, fra boligen kommer fuktig luft opp på loftet, som kjøles ned. Begrenset med lufting ned mot ender av loftet. Skrå tretak med kaldt loft anbefaler en ca. 50 mm kontinuerlig spalte. God og kontinuerlig lufttetting i himling er viktig, slik at luftlekkasjene reduseres til et minimum og risiko for skader reduseres. Påvist utettheter i dampsperrefunksjonen mellom loftet og boligdelen. Noe mangler med isolasjon på loftet. Ligger ikke tilstrekkelig montert. Vinduer: Vinduer har rammer og karmer av tre. Vindusglass har 2-lags isoler-/energiglass fra byggeåret. Byttet noen glass i 2007. TG 3: Det er påvist et betydelig antall vinduer med punkterte eller sprukne glassruter. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Påvist flere vinduer i boligen med punktert glass. Årsaken til punkterte glass er som regel at det er kommet en brist i tetningsmassen mellom karm og rute. Denne bristen sørger for at det blir større lufttilgang mellom rutene og følgelig at Argongassen (den isolerende gassen) siver fortere ut og gir en redusert isoleringsevne (Uverdi). Påvist innvendig kondensering på flere vinduer. For å unngå kondens bør boligen ventileres tilstrekkelig samt at romtemperaturen holdes så konstant som mulig. Det anbefales en uavbrutt romtemperatur på 21 grader og en relativ fuktighet på ca. 40% i rommet. I dette klimaet har man neppe problemer med kondens på vindusrutene. Påvist dels værslitt trevirke på vinduer utvendig. Tiltak: Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene. Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Dører: Malt ytterdør i tre, fra byggeåret. Terrassedør med isolerglassruter, fra 1993. TG 2: Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Påvist noe værslitt trevirke på terrassedør. Ellers ble det påvist at ytterdøra ikke lukker tilstrekkelig og at den henger, noe merkbar trekk mellom karm og dørblad. Tiltak : Det må foretas lokal utbedring. Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Veranda på ca. 30 m², vendt mot syd, med tilgang fra stue og hage. Av materialer er det benyttet trykkimpregnerte gulvbord, og det er brukt malt trevirke på rekkverket. TG 2: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Rekkverkshøyde målt til under 1 meter, som er dagens krav til rekkverk. Rekkverket er dog iht. krav ved oppføringstidspunktet. Påvist dels værslitt trevirke på veranda. Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Utvendige trapper: Utvendig trapp i tre til veranda. Ståltrapp til inngangspartiet. TG: Det er ikke montert rekkverk. Det mangler rekkverk på trapp til veranda. Tiltak : Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Etasjeskille/gulv mot grunn: Etasjeskiller er av trebjelkelag. TG 2: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble foretatt kontroll på planhetsavvik ved hjelp av en punktlaser, målt ca. 16 mm avvik i stue. Ellers målt mellom 6 - 12 mm avvik i rommene. Lokalt ble det målt 11 mm over 2 meter i kjøkkenet og 10 mm over 2 meter i ett soverom og stue. Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående Rom Under Terreng: Betonggulv. Plater og betong/mur på vegger. Hulltaktning er ikke foretatt da det ble konstatert fuktskade i vegg. TG 3: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er konstatert høyt fuktnivå og synlig skade i vegg. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Påvist og målt høye fuktverdier i vegg i kjelleren. Også påvist synlige fuktskader i innforet vegg. Treverk skal ha fuktinnhold lavere enn 15 vektprosent. I treverk med fuktighet over 17 vektprosent, øker faren for råte og muggsoppvekst. Det er ikke montert fuktsperre eller lagt isolasjon mot grunnen, det må derfor påregnes fukt fra grunnen. Takstmannen gjorde fuktsøk direkte på grunnmursvegger ved hjelp av ett Protimeter, påvist unormale verdier. Saltutslag dannes når fuktighet kommer igjennom mur og krystalliseres på innsiden av kjellermurvegg. Tiltak: Alt av organiske materialer må fjernes. Takstmannen anbefaler at innforede vegger i kjelleren rives, da det ble konstatert fuktskader i veggen. Innvendige trapper: Boligen har malt tretrapp. TG 2: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Trapper bør ha tette stusstrinn. Ønsker man likevel åpne stusstrinn, bør ikke åpningen være større enn 100 mm. Åpninger i rekkverket skal være maksimum 0,10 m opp til en høyde på minimum 0,75 m. Tiltak: Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger. Innvendige dører: Innvendig har boligen malte, glatte dører. TG 2: Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Påvist noe slitasje, spesielt i nedkant av dører. Ellers ble det påvist at noen dører tar i karm/terskel. Tiltak: Det bør foretas tiltak på enkelte dører. Vannledninger - kobber: Innvendige vannledninger er av kobber, fra byggeåret. Stoppekran og vannmåler er plassert i vaskerommet. TG 2: Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Andre VVS-installasjoner Luft/luft varmepumpe i stue, type Mitsubishi, fra 2017. TG 2: Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år. For å sikre varmepumpens levetid, anbefales det å utføre service hvert 2. eller hvert 3. år. Tiltak: Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget. Varmesentral: Det er installert oljefyr i kjelleren (tatt ut av bruk). TG 2: Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Varmtvannstank: Varmtvannstanken er på ca. 200 liter, plassert i kjeller, fra 2017. TG 2: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Dette var ikke et krav ved oppføringstidspunktet. Vannbåren varme: Radioatorovner i boligen (tatt ut av bruk). TG 2: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på anlegg for vannbåren varme. Drenering: Deler av drenering er fra byggeåret. Opplyst i tidligere takst at deler av boligen ble omdrenert for ca. 30 år siden. TG 2: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Dersom dreneringen nærmer seg en alder på 40 år, vil drenssvikt kunne være forventbart. Ikke registrert topplist på grunnmursplast. Ihht. byggforskserien "Utvendig fuktsikring av bygninger", står det at "utvendige grunnmursplater skal i øvre platekant avsluttes med lister eller beslag. Dette er viktig, slik at ikke eventuelt slagregn, snøsmelting o.l. renner ned bak grunnmursplasten". Tiltak: Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. Grunnmur og fundamenter: Bygningen har grunnmur i lettklinkerblokker. TG 2: Grunnmuren har sprekkdannelser. Påvist sprekker i mur. Når det oppstår sprekker i puss/mur vil vannbelastningen og faren for frostskader øke. Skrå sprekker/riss er et symptom på setninger. Horisontal sprekk/riss i grunnmur skyldes sannsynligvis innpressing av kjellervegg. Anbefaler å følge med videre utvikling. Tiltak: Lokal utbedring må utføres. Terrengforhold : Flat tomt. TG 3 Terreng faller inn mot bygning. Terrenget har stedvis ikke fall fra grunnmuren, dette kan føre til unødig fuktbelastning mot grunnmuren. Det er viktig at terrenget heller riktig i områder ved grunnmuren. Overflatevann skal hurtigst mulig vekk for å unngå unødvendige fuktbelastninger på utvendig fuktsikring og drenering. Tiltak: Det bør foretas terrengjusteringer. Utvendige vann- og avløpsledninger: Avløpsrør av ukjent type. Vannledning av jernrør. Offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Vann- og avløpsledninger fra 1973. TG 2: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Oljetank: Det er oljetank i stål, plassert i kjeller. TG 2: Oljetanker som er tatt ut av bruk har fortsatt restolje. Derfor utgjør oljetanken fortsatt en forurensingsrisiko selv om den ikke lenger er i bruk. Derfor slås det fast i lovverket at hvis det oljefyrte oppvarmingssystemet fjernes, skal også oljetanken saneres. Tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Garasje: Frittliggende garasje på 50 m². Bygningen er oppført med støpt dekke. Ringmur i lettklinker. Yttervegger er av bindingsverk, utvendig kledd med trekledning. Takkonstruksjonen er av tre, type saltak, tekket med takstein. Adkomst via leddport i tre med automatisk åpner samt gangdør. Sprekker i betongdekket. Råte i vindskier og noe kledningsbord. Svart-/muggsopp i undertak. Ikke vurdert tilstand på bygningen.

  Innhold
  Kjeller: Vaskerom, gang, kjellerstue, 4 boder. 1. etg.: Bad, gang, eEntré, 3 soverom, stue, kjøkken, trapperom. Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk Rom for varig opphold i kjelleren er ikke bruksendret. Opprinnelig boder på tegning.

  Standard
  Overflater Kjeller: Gulv: Laminatgulv, belegg og betong. Vegger: Malte overflater/mur og MDF-panel. Himlinger: Panel. 1. etasje: Gulv: Laminatgulv, parkett. Fliser i bad. Vegger: Malte/tapetserte plakater. Fliser i bad. Himlinger: Takessplater og malte plater. TG 2: Det er påvist skader på overflater. Tiltak: Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. Vaskerom kjeller: Vaskerom i kjeller, med vinylfliser på gulvet og malte overflater på vegger. Rommet er innredet med servantinnredning (ikke tilkoblet vann eller avløp), arbeidsbenk i tre samt opplegg og plass til vaskemaskin. Naturlig ventilering av rommet. TG 3: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Ikke tett tettesjikt i våtsone i rommet. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse etter standardens krav. Tiltak: Totalrenovering er kun en anbefaling grunnet manglede tettesjikt. Vaskerommet kan fortsatt tåle forsiktig bruk. Det er dog ingen garantier. Bad 1. etg.: Bad i boligens 1. etasje, renovert i regi av Askim og Mysen rør i 2019. Det er flislagte overflater på vegger og gulv. Badet er innredet med baderomsinnredning med slette fronter, overhengende speil med belysning samt sideskap. Dusjen er plassert i nedsenket nisje og har dører i glass, dusjen har kombinasjon av bred hodedusj og håndholdt armaturer. Videre er det montert vegghengt toalett. Det er montert downlights i himlingen, og det er lagt elektriske varmekabler i gulvet. Badet ventileres via elektrisk vifte i himlingen. Aktuell byggeforskrift er teknisk forskrift 2017. Dokumentasjon: Faktura, FDV og bilder på minnepenn. Overflater vegger og himling: Veggene har fliser. Taket er malt. Overflater Gulv: Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler. Fall mot sluk er målt til 28 mm. Høy terskel mot tilstøtende rom. Kjøkken: Kjøkken med plass til spisegruppe. Innredningen er eldre, men oppusset/malt etter dette. Innredningen har profilerte, malte fronter i tre og laminerte benkeplater. Kjøkkenet er utstyrt med integrerte hvitevarer som komfyr og platetopp. Det er opplegg og plass til oppvaskmaskin i innredningen. Kjøkkenvasken av rustfritt stål, er nedsenket i benkeplaten og inneholder vaske- og skyllekum. Kjøkkenventilator med kobberhode er plassert over induksjon og komfyr og er ført ut i det fri. Det er montert fliser på veggen mellom skapene. Kjøkkenet fremstår med noe slitasje, dog ikke mer enn man burde forvente, alder tatt i betraktning. Elektrisk: TG 2: Grunnet alder. Tiltak: anbefales at det utføres en utvidet el-kontroll.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  På egen gårdsplass. Dobbelgarasje.

  Radonmåling
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. TG 2: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  62 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000))

  79 542 (Omkostninger totalt)

  2 579 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming: Luft/luft varmepumpe i stue, type Mitsubishi, fra 2017. Elektrikse varmekabler i badet. Det er installert oljefyr i kjelleren (tatt ut av bruk)

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  14180

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Vannavgift etter måler. Renovasjonsavgift til Indre Østfold renovasjon kommer i tillegg, ca. 4.500.- pr. år.

  Formuesverdi primær
  498929

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1796143

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3013/91/181: 28.03.1973 - Dokumentnr: 1644 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3013 Gnr:91 Bnr:2
  01.01.2020 - Dokumentnr: 895282 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0119 Gnr:91 Bnr:181


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig. Eiendommen er tilknyttet kommunalt nett. Ved evetuelle feilkoblinger til kommunalt nett så må det utbedres. Eiendommen vil få pålegg om sanere stikkledninger når hovedlednigene skal saneres.

  Regulerings- og arealplanner
  Kommuneplan: Marker 2005-2016 Tettbebyggelse Kommunedelplan : Kommunedelplan Ørje 2007-2019 Boligområde, Vei Reguleringsplan : Torpåsen øst Boliger, kjørevei. Ny kommuneplan er under arbeid.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  62 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000))

  79 542 (Omkostninger totalt)

  2 579 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  79542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,5 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 14.900  ,- oppgjørshonorar kr. 0  ,- og visninger kr2.000  , -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 45.000  ,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva. 

Tone Johnsrud

Megler

Tone Johnsrud

90 77 53 46

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev