aktiv-eiendomsmegling
Solgt
01Fasade.jpg

ØRJE Østre Rødenesveien 1550

Enebolig med landlig beliggenhet og vakker utsikt mot Rødenessjøen.

 • kr 1 850 000
 • BRA 197 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 1 850 000
 • Omkostningerkr 69 914
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 919 914
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 969
 • Soverom3
 • ArealP-rom 136 m²
 • Tomt1 846 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • Prisantydning inkludert omkostninger 1 850 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 7 500,- (Omkostning kjøper - betales i sluttoppgjøret) 194,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 46 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 850 000,-)) 69 914,- (Omkostninger totalt) 1 919 914,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.
Vi har gleden av å presentere denne boligen i Rødenes! Eiendommen ligger i vakre omgivelser med flott utsikt. Oppgraderingsbehov. Innhold: 1.etasje: Bad, entré, gang, kjøkken, stue, 3 soverom, garasjerom (brukes i dag som bod pga. dårlig gulv) Kjeller: Trapperom, kjellerstue, vaskerom, fyrrom, 2 boder, åpent kjellerrom Beliggenhet: Boligen ligger ca. 16 km fra Ørje sentrum. I Ørje sentrum finnes butikker, kafeer, pub, bank, post i butikk, tannlege, lege, apotek, treningssenter, bibliotek, museum m. m. Kort vei til barnehager og Marker skole med klasser fra 1. til 10. trinn og SFO. Idrettshall, kunstgressbane, fine turområder og idylliske badeplasser finnes også i nærområdet. Fra Ørje er det ca. 90 km til Oslo og ca. 6 km til riksgrense Sverige.

Østre Rødenesveien 1550, Viken

 • Tomt
  1846m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på 1 846 m². Tomten er opparbeidet med plenareal og diverse beplantning, trær og busker. Det er utsikt mot Rødenessjøen. Gruset gårdsplass.

  Beliggenhet
  Boligen ligger ca. 16 km fra Ørje sentrum. I Ørje sentrum finnes butikker, kafeer, pub, bank, post i butikk, tannlege, lege, apotek, treningssenter, bibliotek, museum m. m. Kort vei til barnehager og Marker skole med klasser fra 1. til 10. trinn og SFO. Idrettshall, kunstgressbane, fine turområder og idylliske badeplasser finnes også i nærområdet. Fra Ørje er det ca. 90 km til Oslo og ca. 6 km til riksgrense Sverige.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Byggemåte
  Byggegrunn: Eksakte grunnforhold er ikke dokumentert, og derfor ikke beskrevet. Drenering: Opprinnelig drensfunksjon. Vurdering av avvik, TG 2: - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. - Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. - Utvendig tetting/fuktsikring av grunnmuren er avsluttet under utvendig terreng. - Dersom dreneringen nærmer seg en alder på 40 år, vil drenssvikt kunne være forventbart. - Det gjøres oppmerksom på at etablering eller utbedring av drenering ikke automatisk gjør at fukt forsvinner, da det må påregnes kapillærsug fra grunnen. Tiltak: - Det må foretas nærmere undersøkelser, det kan ikke utelukkes behov for tiltak. - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg./kjellerkjeller vil og være avgjørende. Grunnmur og fundamenter: Grunnmursvegger er av lettklinkerblokker. Vurdering av avvik, TG 2: - Grunnmuren har sprekkdannelser. - Påvist sprekker i grunnmuren samt dels løs puss. Når det oppstår sprekker i puss/mur vil vannbelastningen og faren for frostskader øke. Skrå sprekker/riss er et symptom på setninger. Horisontal sprekk/riss i grunnmur skyldes sannsynligvis innpressing av kjellervegg. Anbefaler å følge med videre utvikling. Tiltak: - Lokal utbedring må utføres for å lukke avviket. Dog anbefalt å følge med på videre utvikling. Terrengforhold: Dels flat og dels skrånende tomt. Vurdering av avvik, TG 3: - Terreng faller inn mot bygning. - Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. - Terrenget har stedvis ikke fall fra grunnmuren, dette kan føre til unødig fuktbelastning mot grunnmuren. Det er viktig at terrenget heller riktig i områder ved grunnmuren. Overflatevann skal hurtigst mulig vekk for å unngå unødvendige fuktbelastninger på utvendig fuktsikring og drenering. Tiltak: - Det bør foretas nærmere undersøkelser av tomta når den er snøfri. - Det bør foretas terrengjusteringer. Utvendige vann- og avløpsledninger: Utvendige avløpsrør er av keramiske rør og utvendige vannledninger er av jernrør. Det er septiktank med overløp til grøft og privat brønn. Vurdering av avvik, TG 3: - Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. - Kombinasjonen av alder og materiale på utvendige vann- og avløpssystemet tilsier at man må regne med utskiftinger. Tiltak: Vannkvalitet må dokumenteres Septiktank: Septiktanken er av betong. Vurdering av avvik, TG 3: - Det foreligger pålegg om sanering av tanken. - Foreligger pålegg om etablering av minirenseanlegg til boligen, innen utgangen av 2023. Tiltak: - Det må påregnes etablering av annen avløpsløsning. Oljetank: Nedgravd oljetank. Vurdering av avvik, TG 3: - Det foreligger krav om sanering av oljetank. - Oljetanken har fortsatt restolje. Derfor utgjør oljetanken fortsatt en forurensingsrisiko selv om den ikke lenger er i bruk. Derfor slås det fast i lovverket at hvis det oljefyrte oppvarmingssystemet fjernes, skal også oljetanken saneres. Tiltak: - Oljetank må påregne saneres. Taktekking: Taket er tekket med lekter, sløyfer og stålplater, undertaket er bordtak. Taktekkingen er ca. 20 år gammel. - Eldre shingel ligger under takplater. Vurdering av avvik, TG 2: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. - Påvist dels avflassing/korrosjon på takplater. - Eldre undertak, ikke byttet i forbindelse med omlegging av tak for ca. 20 år siden. Tiltak: - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. - Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg. - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Nedløp og beslag: Pipe er helbeslått med blikk over tak. Takrenner, nedløp og beslag er av overflatebehandlet stål. Vurdering av avvik, TG 2: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. - Det er påvist avvik i beslagløsninger. - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. - Påvist manglende beslag i overgang vegg/tak på boligen. - Mangler snøfanger over dør til terrasse. Tiltak: - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Veggkonstruksjon: Yttervegger er lette bindingsverksvegger i tre, som er kledd utvendig med stående trekledning. Antatt oppført og isolert etter de forskriftskrav som var gjeldende ved oppføringstidspunktet. - Malt i 2016. Vurdering av avvik TG 3: - Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen. - Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. - Det ble foretatt stikktakninger etter råte/dårlig kledning ved hjelp av en syl, registrert råte på flere steder. På steder hvor det er påvist råte i kledningsbord, er det å forvente at veggkonstruksjon har råteskader. Ellers er det generelt med værslitte bord samt malingsavflassing på trekledning. - Ikke registrert tilstrekkelig med musetetting i nedkant av trekledning (påvist mus i kjeller og på loft). Iht. byggeforskriften "Stående trekledning": "For å hindre mus i å komme inn kan man montere «luseklosser» (tynne lekter eller sløyfer), korrosjonsbestandig nettingduk, museband (taggete stålbånd) eller beslag som dekker åpningene nederst bak kledningen". Tiltak: - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. - Råteskadet trekledning må skiftes ut. - Musebånd/lusing må etableres. Takkonstruksjon/Loft: Bærende takkonstruksjon i tre, type saltak. Tilgang til kaldt loft via nedfellbar stige i tak på soverom. Vurdering av avvik, TG 3: - Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. - Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. - Påvist større områder med muggsopp/svertesopp i undertaket på loftet. Årsak er trolig fordi det er for fuktig på loftet, fra boligen kommer fuktig luft opp på loftet, som kjøles ned. - Påvist råteskader i undertaket rundt pipe samt vindski/kåpebord utvendig. Ellers ble det påvist og målt noe høy fuktighet i undertaket på befaringsdagen. Kondensering/ising i undertaket må påregnes. Tiltak: - Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. - Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut. Vinduer: Vinduer har rammer og karmer av tre. Vindusglass har 2-lags isoler-/energiglass fra byggeåret og ca. 2008. Vurdering av avvik, TG 3: - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. - Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. - Det er påvist et betydelig antall vinduer med punkterte eller sprukne glassruter. - Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. - Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. - Påvist vinduer med punktert glass i boligen. Årsaken til punkterte glass er som regel at det er kommet en brist i tetningsmassen mellom karm og rute. Denne bristen sørger for at det blir større lufttilgang mellom rutene og følgelig at Argongassen (den isolerende gassen) siver fortere ut og gir en redusert isoleringsevne (U-verdi). - Ikke tilstrekkelig tettet rundt vinduer, påvist fuktskader på vegger i underkant av vinduer. Vannbrettbeslag og tetting rundt, og særlig under vinduet, må utføres regntett for å unngå lekkasjer og fuktskader i veggen. - Ved funksjonstesting av vinduer ble det påvist at flere vinduer kan være vanskelig å åpne/lukke. - Vinduene er i en generelt dårlig stand, påvist råteskader i flere vinduer samt generelt med slitasje, bærer preg av elde. Tiltak: - Vinduer med råteskader må erstattes med nye. - Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket. Dører: Ytterdør med glassfelt, fra byggeåret. Terrassedør med isolerglass, fra 1981. Vurdering av avvik, TG 2: - Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. - Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. - Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. - Dører bærer generelt preg av elde og slitasje, påvist generelt med værslitt trevirke. Det er heller ikke montert tilstrekkelig med tetning/beslag i underkant av dører. - Merkbar trekk mellom dør og karm til terrassedør. Tiltak: - Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket. - Det må foretas lokal utbedring. Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Terrasse på 10 m², vendt mot syd, med tilgang fra stue og hage. Av materialer er det benyttet trykkimpregnerte gulvbord, og det er brukt malt trevirke på rekkverket. Vurdering av avvik, TG 3: - Konstruksjonene har skjevheter. - Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. - Påvist råteskader i rekkverk/konstruksjon. Ellers påvist skjevheter i terrassen. Tiltak: - Lokal utbedring må utføres. - Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut. Etasjeskille/gulv mot grunn: Trebjelkelag mellom etasjene. Vurdering av avvik, TG 2: - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Det ble foretatt kontroll på planhetsavvik ved hjelp av en punktlaser, målt totalt 16 mm avvik i stue. Lokalt ble det målt ca. 11 mm over 2 meter rundt pipe, ellers målt mellom 6 - 13 mm avvik i etasjen. - Påvist fuktskjolder i himling i ett rom i kjeller, også påvist merkbar svikt i overflater i framkant av terrassedør og i fremkant av pipe. Tiltak: - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Pipe og ildsted: Mursteinspipe. Åpen peis i kjellerstue. Vurdering av avvik, TG 2: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Tiltak: - Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg. Rom Under Terreng: Gulvet er av betong. Veggene har betong/mur. Hulltaking er foretatt, og det er påvist avvik i konstruksjonen. Vurdering av avvik TG 2: - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. - Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte. - Det ble foretatt stikktakninger etter fukt på panel i kjellerstue, målt 16,5 vektprosent på det meste. Det ble ikke påvist unormale verdier i veggen etter hulltaking. - Registrert plast i utforede vegger i kjeller. Frem til 1990-tallet satt man ofte inn en fuktsperre av plast, den skulle stoppe fukten fra å nå den innvendige kledningen og rommet. Denne typen konstruksjon er nå ansett som en risikokonstruksjon, og er ikke anbefalt løsning. - Takstmannen gjorde fuktsøk direkte på grunnmursvegger ved hjelp av ett Protimeter, påvist unormale verdier. - Påvist saltutslag på vegger. Saltutslag dannes når fuktighet kommer igjennom mur og krystalliseres på innsiden av kjellermurvegg. Tiltak: - Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. Innvendige trapper: Vinkeltrapp til kjeller. Vurdering av avvik, TG 3: - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. - Det er ikke montert rekkverk. - Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. - Trapp til kjeller er bratt, og er ikke sikret med rekkverk på begge sider, mangler rekkverk på nedre del, fare for fall. Ikke håndlist på begge sider av trapp. Trapp tilfredsstiller ikke dagens krav til trapp. § 12-16 i Byggteknisk forskrift sier "Trapp skal være lett og sikker å gå i. Trapp skal ha sikker avgrensing og ha håndlist på begge sider". Tiltak: - Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Innvendige dører: Boligen har slette finérdører (eldre). Vurdering av avvik, TG 2: - Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. - Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. - Ved fuksjonstesting, ble det påvist at noen dører subber i karm/terskel, ellers påvist dels slitasje på dører. Tiltak: - Det bør foretas tiltak på enkelte dører. Vannledninger: Rørføringer er av kobber. Stoppekran er plassert i vaskerom. - Opplegg fra byggeåret. Vurdering av avvik, TG 2: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Tiltak: - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. - Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. Avløpsrør: Avløpsledninger er av plast. Vurdering av avvik, TG 2: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Tiltak: - Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg. - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Ventilasjon: Mekanisk avtrekk på kjøkken og bad. Tilluft via ventiler. Vurdering av avvik, TG 2: - Det er påvist avvik i ventilasjonsløsning i forhold til gjeldende krav på oppføringstidspunktet. - Begrenset med tilluft i underkant av dør til badet. Anbefalt luftesplate er 1 cm over 0,8 meter. Tiltak: - Ventilasjonsløsningen må utbedres.

  Innhold
  1.etasje: Bad, entré, gang, kjøkken, stue, 3 soverom, garasjerom Kjeller: Trapperom, kjellerstue, vaskerom, fyrrom, 2 boder, åpent kjellerrom Det er ikke fremlagt byggetegninger, og det er derfor usikkert om dagens bruk stemmer overens med opprinnelig byggeplan.

  Standard
  Overflater: Kjeller: Gulv: Betong. Tregulv på kjellergulv. Vegger: Panel i kjellerstue, ellers pusset/ubehandlet mur. Himlinger: Takessplater og panel. 1. etasje: Gulv: Parkett i stue. Belegg i bad, ett soverom og kjøkken. Laminat i entré, gang og to soverom. Vegger: Malte/tapetserte plater i stue, kjøkken og to soverom. Panel i ett soverom, entré og gang. Baderomsplater og våtromstapet på bad. Himlinger: Takessplater og panel. Vurdering av avvik, TG 3: - Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. - Påvist generelt med skader/slitasje på overflater, også påvist dels fuktskjolder på overflater i underkant av vinduer samt i himlinger. Svikt/skader i parkettgulvet i stue. - Større rift i strie-tapet på vegg i stua. Tiltak: - Overflater må utbedres eller skiftes. Sanitær: Bad i 1. etasje: Løsninger i hovedsakelig fra byggeåret, moderniseringsbehov. Det er belegg på gulvet og baderomsplater og våtromstapet på vegger. Av innredninger finnes enkel servant med overhengende speilskap. Dusjkabinettet er plassert i hjørnet og har dører av glass, dusjarmaturet er håndholdt. Videre er det montert gulvmontert toalett. Rommet ventileres via mekanisk vifte i tak. Det er lagt vannbåren gulvvarme i gulvet. - Badet er i en såpass dårlig stand og forfatning at det ikke vil tåle normal bruk etter dagens standard/krav. Våtrommets tettesjikt er ikke ansett som tett, større skader i belegg. Vurdering av avvik, TG 3: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. - En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse etter standardens krav. Tiltak: - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Tilliggende konstruksjoner våtrom: Hulltaking er ikke foretatt, da det må påregnes total renovering av baderommet. Synlige skader/utettheter i belegg under kabinettet. Vaskerom i kjeller: Typisk vaskekjeller. Rommet er innredet med utslagsvask av plast. Det er opplegg og plass til vaskemaskin i rommet. - Ikke bygget som fullverdig våtrom, fungerer dog med dagens tilstand. - Kun varmtvann fungerer på vasken. Vurdering av avvik, TG 3: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. - En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse etter standardens krav. Tiltak: - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. - Totalrenovering er kun en anbefaling grunnet alder. Vaskerommet kan fortsatt tåle forsiktig bruk. Det er dog ingen garantier. Kjøkken: Kjøkken med plass til liten spisegruppe. Innredningen er fra byggeåret, og har slette, lyse fronter og laminerte benkeplater. Oppvaskbenken av rustfritt stål, inneholder vaske- og skyllekum. Kjøkkenventilatoren er plassert over komfyr og er ført ut av vegg. Det er montert belysning og det er lagt fliser på veggen mellom over- og underskap. - Slitasje på kjøkken. Vil være naturlig med utskiftninger. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut. Vurdering av avvik, TG 3: - Det er påvist at overflater/kjøkkeninnredning har omfattende skader. - Det er registrert utettheter eller vannlekkasjer i røropplegg. - Kjøkkenet fremstår i en generelt dårlig stand, med diverse skader. Også påvist skader/utettheter rundt blandebatteriet. Tiltak: - Det må foretas full utskiftning av overflater/innredning. Elektrisk: Sikringsskap med manuelle sikringer. Hovedsakelig eldre opplegg, TG 3.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering i garasje eller på gårdsplass. NB! Garasjen brukes i dag som bod da gulvet er dårlig.

  Radonmåling
  Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Vurdering av avvik TG 2: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: - Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Diverse
  Indre Østfold brann og redning har utført tilsyn 17.01.2017. Det er ikke registrert avvik eller anmerkninger på bruksenheten.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  Prisantydning inkludert omkostninger 1 850 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 7 500,- (Omkostning kjøper - betales i sluttoppgjøret) 194,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 46 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 850 000,-)) 69 914,- (Omkostninger totalt) 1 919 914,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 • Oppvarming
  Det er installert oljefyr som forsyner boligen med varme til tappevann og vannbåren varme. Vurdering av avvik, TG 3: - Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. - Oljefyr er ikke ombygd til biobrensel - Det foreligger ikke service på anlegget siste to år. Tiltak: - Oljeanlegget må saneres eller bygges om. Vannbåren varme: Radiatorovner tilkoblet sentralfyr. Vurdering av avvik, TG 2: - Mer enn halvparten av forventet brukstid på anlegg for vannbåren varme er oppbrukt. - To av radiatorene trenger ny ventil, da disse ikke kan skru av varmen. Tiltak: - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må anlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at anlegget dokumenteres av fagperson. Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det med virkning fra og med 1. januar 2020 innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader i f.t. fjerning eller tømming/spyling/plombering. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter og gebyrer for 2023 totalt kr 2 535,00 inkl. mva. pr.år. Beløpet gjelder kontrollgebyr avløp og feiing/tilsyn. Tømming av slamavskiller kommer i tillegg til kontrollgebyr avløp. I 2022 var beløpet kr 2 520 inkl. mva. Eiendomsskatt 2023 kr 3 341,00 og renovasjonsgebyr ca.kr 4 200,00 kommer også i tillegg.

  Formuesverdi primær
  448554

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1614794

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3013/3/25: 09.07.1970 - Dokumentnr: 2819 - Best. om vann/kloakkledn. Vegvesenets betingelser vedtatt
  04.05.1955 - Dokumentnr: 825 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3013 Gnr:3 Bnr:12
  01.01.2020 - Dokumentnr: 131754 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0119 Gnr:3 Bnr:25
  04.03.1970 - Dokumentnr: 873 - Bestemmelse om vannrett Rettighet hefter i: Knr:3013 Gnr:3 Bnr:12
  Rettighet hefter i: Knr:3013 Gnr:3 Bnr:47
  Bestemmelse om vannledning
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere
  02.11.1992 - Dokumentnr: 6252 - Bestemmelse om vannrett Rettighet hefter i: Knr:3013 Gnr:3 Bnr:40


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen.

  Vei, vann og avløp
  Vei: Privat vei i fra Fylkesvei. Vann og kloakk: Privat Eiendommen har i dag slamavskiller som tømmes 1 gang pr år. Eiendommen har fått pålegg om å redusere sanitært avløpsvann. Frist for dette er 01.11.2023

  Regulerings- og arealplanner
  LNF-område. Kommuneplan: Kommuneplan Marker kommune 2005-2016 - Formål: Boligformål

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  Prisantydning inkludert omkostninger 1 850 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 7 500,- (Omkostning kjøper - betales i sluttoppgjøret) 194,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 46 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 850 000,-)) 69 914,- (Omkostninger totalt) 1 919 914,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Omk. kjøper beløp
  69914

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Tommy Skullerud

Megler

Tommy Skullerud

92 48 90 55

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev