aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Fasade (9)

ØRJE Østre Rødenesveien 599

Ørje - Tomannsbolig med oppgraderingsbehov. Stor tomt og vakker utsikt over Rødenessjøen.

 • kr 2 250 000
 • BRA 216 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 250 000
 • Omkostningerkr 73 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 323 292
 • ObjektstypeTomannsbolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 932
 • Soverom3
 • ArealP-rom 158 m²
 • Tomt4 512 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 250 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  56 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 250 000))

  73 292 (Omkostninger totalt)

  2 323 292 (Totalpris inkl. omkostninger)
Vi har gleden av å presentere denne fine eiendommen på Ørje. Kjeller: Vaskekjeller, boder 1.etasje: Kjøkken, stue, spisestue, entré 2.etasje: Bad, gang, kjøkken, 3 soverom, kott Eiendommen ligger i landlige omgivelser, med utsikt til Rødenessjøen, 7 km fra Ørje sentrum. I Ørje sentrum finnes butikker, kaféer, bank, post i butikk, tannlege, lege, apotek, treningssenter, bibliotek, museum m. m. Kort vei til barnehager og Marker skole med klasser fra 1. til 10. trinn og SFO. Idrettshall, kunstgressbane, fine turområder og idylliske badeplasser finnes også i nærområdet. Ørje er kjent for slusene i Haldenvassdraget med kanalmuseum. Ørje har også et rikt kulturliv. Fra Ørje er det ca. 90 km til Oslo og ca. 6,5 km til riksgrense Sverige.

Østre Rødenesveien 599, Viken

 • Tomt
  4512m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på 4512 kvm. Dels flat og dels skrående tomt, opparbeidet med plenareal på flere sider av boligen samt diverse beplanting. Parkering skjer på gårdsplassen. Eiendommen består av to bnr. hvorav hovedtomt er på 3489,5 kvm, og utskilt tomt er på 1022,5 kvm. Tomten ble i sin tid uskilt fra hovedtomt med tanke om å bygge fritidsbolig, men dette må søkes om hos kommunen.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i landlige omgivelser, med utsikt til Rødenessjøen, 7 km fra Ørje sentrum. I Ørje sentrum finnes butikker, kaféer, bank, post i butikk, tannlege, lege, apotek, treningssenter, bibliotek, museum m. m. Kort vei til barnehager og Marker skole med klasser fra 1. til 10. trinn og SFO. Idrettshall, kunstgressbane, fine turområder og idylliske badeplasser finnes også i nærområdet. Ørje er kjent for slusene i Haldenvassdraget med kanalmuseum. Ørje har også et rikt kulturliv. Fra Ørje er det ca. 90 km til Oslo og ca. 6,5 km til riksgrense Sverige.

  Adkomst
  Eiendommen har adkomst via offentlig veg eller gate.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Byggemåte
  Byggegrunn: Det er ukjent byggegrunn. Drenering: Drensfunksjon fra byggeåret. Av naturlige årsaker, er kontroll av drenerende masser og drenering begrenset, men antatt utført i henhold til praksis fra byggeåret. Vurdering av avvik, TG 2: - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. - Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. - Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. - Dersom dreneringen nærmer seg en alder på 40 år, vil drenssvikt kunne være forventbart. - Det gjøres oppmerksom på at etablering eller utbedring av drenering ikke automatisk gjør at fukt forsvinner, da det må påregnes kapillærsug fra grunnen. Tiltak: - Det må foretas nærmere undersøkelser, det kan ikke utelukkes behov for tiltak. - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Grunnmur og fundamenter: Bygningen har trolig betong grunnmur med sparestein. Vurdering av avvik, TG 2: - Grunnmuren har sprekkdannelser. - Når det oppstår sprekker i puss/mur vil vannbelastningen og faren for frostskader øke. Skrå sprekker/riss er et symptom på setninger. Horisontal sprekk/riss i grunnmur skyldes sannsynligvis innpressing av kjellervegg. Anbefaler å følge med videre utvikling. Tiltak: - Lokal utbedring må utføres for å lukke avviket. Dog anbefalt å følge med på videre utvikling. Utvendige vann- og avløpsledninger: Utvendige avløpsrør er av ukjent type og utvendige vannledninger er av ukjent type. Vurdering av avvik, TG 2: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Taktekking: Taktekkingen er av eldre sementtakstein. Taket er besiktiget fra bakkenivå og loft. Undertaket er opprinnelig trefliser. - Alder for taktekkingen er ukjent, men basert på erfaring, er denne type takstein fra før 1960-tallet. Vurdering av avvik, TG 3: - Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen. - Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. - Det ble påvist utettheter i taktekkingen, også målt generelt høy fuktighet i undertaket via loftet. Det er åpent ut i toppen av mønet, fuktinntregning i området må påregnes. - Ellers ble det påvist skader i undertaket, som følge av utettheter ned mot takrenner. Nedløp og beslag: Pipe er helbeslått med blikk over taket. Takrenner, nedløp og beslag er av overflatebehandlet stål. - Alder er ukjent. Vurdering av avvik, TG 2: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. - Påvist dels avflassing på beslag samt rustavrenninger fra pipe. Utvendige takrenner, nedløp og beslag bærer preg av elde. Tiltak: - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Veggkonstruksjon: Veggene har trekonstruksjon av ukjent utførelse, trolig resiverkskonstruksjon. Fasade/kledning har stående bordkledning (byttet etter byggeåret). Vurdering av avvik, TG 2: - Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. - Det ble foretatt stikktakninger etter råte/dårlig kledning ved hjelp av en syl, påvist råteskader i trekledning. - Ikke tilstrekkelig med lufting mellom kledning og yttervegg. God lufting er viktig og skal drenere ned og lede ut vann som trenger gjennom regnskjermen, slippe ut eventuell fuktighet fra indre deler av veggen samt gi mulighet for at fuktighet kan tørke ut fra baksiden av regnskjermen. Tiltak: - Råteskadet trekledning må skiftes ut. - Lokal utbedring må utføres. Takkonstruksjon/Loft: Takkonstruksjon i tre, type saltak. Tilgang til loftet via luke i gangen. Takoverbygget inngangsparti. Vurdering av avvik, TG 3: - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. - Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. - Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. - Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr - Det ble påvist råteskader i søylepunkter til takoverbygget inngangsparti, ellers ble det påvist antydninger til råte/dårlig trevirke på vindskier. - Påvist fuktskjolder/mindre skader i undertaket noen steder på loftet, også målt forhøyede fuktverdier i området (over 20 vektprosent). - Begrenset med lufting ned mot ender av loftet. Skrå tretak med kaldt loft anbefaler en ca. 50 mm kontinuerlig spalte. God og kontinuerlig lufttetting i himling er viktig, slik at luftlekkasjene reduseres til et minimum og risiko for skader reduseres. - Påvist spor av mus på loftet. Tiltak: - Det må gjøres nærmere undersøkelser. - Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut. - Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. Vinduer: Vinduer har rammer og karmer av tre. Boligen har hovedsakelig eldre vinduer med doble glass. 2 vinduer med isolerglass i 2. etasje, byttet i senere tid. Vurdering av avvik, TG 3: - Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. - Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. - Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. - Flere vinduer fremstår i en generelt dårlig stand og forfatning, vinduer bærer generelt preg av elde og slitasje, og det ble påvist råteskader i flere vinduer. Ellers ble det påvist avvik i beslagløsninger i underkant av vinduer. Tiltak: - Vinduer med råteskader må erstattes med nye. - Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket. - Det må påregens utskiftinger av de fleste vinduene i boligen. Dører: Ytterdør i tre, alder er ukjent. Terassedør med isolerglass, fra 1970-tallet. Vurdering av avvik, TG 3: - Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. - Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. - Påvist merkbar trekk mellom karm og dørblad til ytterdør og terrassedør, det er forsøkt tettet med tetningslist. Ellers bærer dører generelt preg av elde med dels slitasje. Tiltak: - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut. Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Veranda og balkong på ca. 6 m², vendt mot vest, med tilgang fra stue i 1. etasje og gang i 2. etasje. Av materialer er det benyttet trykkimpregnerte gulvbord, og det er brukt malt trevirke på rekkverket. Platting i forbindelse med inngangspartiet mot øst. Vurdering av avvik, TG 3: - Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. - Det er påvist at dekke på terrassen har en del sprekker. - Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. - Påvist råteskader i rekkverket til veranda og balkong samt platting ved inngangspartiet. - Avstand mellom horisontalt rekkverk er målt til over 20 mm. Iht. Byggforskserien: 536.112, Rekkverk, står følgende: "Spiler bør være vertikale for å hindre klatring. Horisontale eller skrå spalter i rekkverket må være maks 20 mm, slik at man ikke kan få fotfeste i rekkverket". - Rekkverkshøyde målt til under 1 meter, som er dagens krav til rekkverk. Rekkverket er dog iht. krav ved oppføringstidspunktet. - Påvist sprekker i betong i takoverbygget inngangsparti. Tiltak: - Åpninger i rekkverk må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. - Råteskadet trekledning må skiftes ut. - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. Etasjeskille/gulv mot grunn: Etasjeskiller er av trebjelkelag. - Trolig stubbloftsleire i etasjeskillene. Vurdering av avvik, TG 3: - Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Det ble foretatt kontroll på planhetsavvik ved hjelp av en punktlaser, målt mellom 10 - 22 mm avvik i 1. etasje, lokalt ble det målt 12 mm over 2 meter. I 2. etasje ble det målt totalt 33 mm avvik i kjøkkenet. Lokalt ble det målt 26 mm over 2 meter i samme rom. Ellers målt 28 mm avvik i gangen. - Påvist sprekk i betongbjelke over dør i kjeller. Tiltak: - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring. Sprekk i bærende betongbjelke. Pipe og ildsted: Boligen har 2 stk. mursteinspiper. Vedovn i 1. etasje og 2. etasje (eldre). Vurdering av avvik, TG 3: - Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. - Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. - Det foreligger fyringsforbud på pipe fra brann/feiertilsyn. - Pipa har rennemerker etter sotvann. - Påvist generelt med rennemerker etter sotvann rundt luke på loftet. - Ved inspeksjon av pipe, ble det påvist riss-/sprekkdannelser. - Vedovn er plassert for nærme brennbart materiell. - Eldre pipper i boligen. Opplyst at det foreligger fyringsforbud på piper. Takstmannen anbefaler full gjennomgang/utbedring av begge pipeløp før ildsted tas i bruk. Tiltak: - Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader. - Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg. - Pipe kan ikke brukes før den er utbedret forskriftsmessig. Rom Under Terreng: Gulvet er av betong. Veggene har betong/mur. Vurdering av avvik, TG 2: - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. - Det er ikke montert fuktsperre eller lagt isolasjon mot grunnen, det må derfor påregnes fukt fra grunnen. - Takstmannen gjorde fuktsøk direkte på grunnmursvegger ved hjelp av ett Protimeter, påvist unormale verdier. Tiltak: - Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. Innvendige trapper: Boligen har malt tretrapp. Vurdering av avvik, TG 2: - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Ikke håndlist på begge sider av trapp. Trapp tilfredsstiller ikke dagens krav til trapp. § 12-16 i Byggteknisk forskrift sier "Trapp skal være lett og sikker å gå i. Trapp skal ha sikker avgrensing og ha håndlist på begge sider". Tiltak: - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav. - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. Vannledninger: Innvendige vannledninger er av kobber. - Alder er ukjent, dog eldre. Vurdering av avvik, TG 2: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Tiltak: - Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Avløpsrør: Det er avløpsrør av støpejern og plast. Vurdering av avvik, TG 2: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Tiltak: - Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg. - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Ventilasjon: Boligen har naturlig ventilasjon. - Ingen avvik i forhold til krav ved oppføringstidpunktet. Dog bør det etableres bedre avtrekk i kjøkken og bad ved oppussing. Varmtvannstank: Varmtvannstanken er på ca. 200 liter fra 2021, plassert i kjeller. Vurdering av avvik, TG 2: - Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Tiltak: - Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank.

  Innhold
  Kjeller: Vaskekjeller, boder 1.etasje: Kjøkken, stue, spisestue, entré 2.etasje: Bad, gang, kjøkken, 3 soverom, kott

  Standard
  Overflater Kjeller: Gulv: Betong. Vegger: Betong. 1. etasje: Gulv: Teppe og belegg. Vegger: Malte/tapetserte plater og panel. Himlinger: Panel og takessplater. 2. etasje: Gulv: Belegg og teppe. Vegger: Malte/tapetserte plater og panel. Himlinger: Takessplater, panel og malte plater. Vurdering av avvik, TG 2: - Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. - Hovedsakelig eldre overflater i boligen, bærer preg av elde og dels slitasje. Tiltak: - Overflater må utbedres eller skiftes. Sanitær Bad 2.etasje: Eldre bad i boligens 2. etasje, med belegg på gulvet og tapet på vegger. Badet er innredet med baderomsinnredning med overhengende speilskap, toalett samt dusjkabinett. Panelovn på veggen varmer opp rommet. Ingen ventilering av badet utover åpning av vinduer. Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: Ingen dokumentasjon. Vurdering av avvik, TG 3: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. - En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder samt manglende sluk. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse etter standardens krav. Tiltak: - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Vaskjeller: Vaskerom i kjeller, typisk vaskekjeller, innredet med to utslagsvasker i plast og dusjkabinett. Det er opplegg og plass til vaskemaskin i rommet. Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: Ingen dokumentasjon. Vurdering av avvik, TG 3: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. - En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse etter standardens krav. Tiltak: - Totalrenovering er kun en anbefaling grunnet alder. Vaskerommet kan fortsatt tåle forsiktig bruk. Det er dog ingen garantier. Kjøkken: Kjøkken i 1.etasje: Plass til spisegruppe. Innredningen er dels fra byggeåret og har malte fronter og laminert benkeplater. Oppvaskbenken er i rustfritt stål og inneholder vaske- og skyllekum. Kjøkkenventilatoren er plassert over plass til komfyr. Vurdering av avvik, TG 2: - Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. - Kjøkkenet bærer preg av elde, fremstår dog som funksjonelt. Vil være naturlig med utskiftninger. Tiltak: ? Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning. Avtrekk: Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut. Vurdering av avvik, TG 3: - Kjøkkenventilatoren virker ikke. Tiltak: - Ventilatoren må skiftes. Kjøkken i 2. etasje: Plass til spisegruppe. Innredningen er eldre og har slette, malte fronter samt laminert arbeidsbenk. Vaskebenk i rustfritt stål, inneholder vaskekum og skyllekum. Vurdering av avvik, TG 2: - Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. - Kjøkkenet bærer preg av elde og slitasje. Tiltak: Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning. Avtrekk: Det er naturlig avtrekk fra kjøkken. Vurdering av avvik, TG 2: Rommet har kun naturlig avtrekk. Tiltak: - Mekanisk avtrekk bør etableres. Elektrisk anlegg, TG 2: Sikringsskap med automatiske sikringer. Hovedsakelig eldre opplegg. 1. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank Nei 2. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Nei 3. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Nei 4. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Ja 5. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Ja - Foreligger ikke dokumentasjon på arbeider utført på det elektriske anlegget, takstmannen anbefaler derfor at det utføres en utvidet el-kontroll på det elektriske anlegget. Branntekniske forhold, TG 3: Røykvarsler: Nei. Brannslukker: Nei. 1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav? Ja 2. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav? Ja

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering skjer på gårdsplassen.

  Radonmåling
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Vurdering av avvik, TG 2: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: - Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Diverse
  Indre Østfold brann og redning har utført tilsyn 05.10.2021 og feiing 27.06.2018. Det er ikke registrert avvik eller anmerkninger på bruksenheten.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 250 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  56 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 250 000))

  73 292 (Omkostninger totalt)

  2 323 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Strøm. Vedovn i 1. etasje og 2. etasje (eldre).

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  6835

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter og gebyrer for 2023 totalt kr 2 535,00 inkl. mva pr.år. Beløpet gjelder kontrollgebyr avløp og feiing/tilsyn. I tillegg kommer eiendomsskatt 2023 kr 4 872,00 og renovasjonsavgift ca. kr 4 300,-.

  Formuesverdi primær
  652082

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2347495

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3013/20/8: 30.01.1939 - Dokumentnr: 157 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3013 Gnr:20 Bnr:3
  14.10.1954 - Dokumentnr: 902123 - Sammenslått med denne matrikkelenhet: Gnr. 20 bnr. 11
  14.12.1973 - Dokumentnr: 6644 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3013 Gnr:20 Bnr:22
  04.03.1985 - Dokumentnr: 1694 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3013 Gnr:20 Bnr:27
  04.03.1985 - Dokumentnr: 1695 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3013 Gnr:20 Bnr:28
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1664568 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0119 Gnr:20 Bnr:8
  07.07.2015 - Dokumentnr: 620674 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighet hefter i: Knr:3013 Gnr:20 Bnr:22


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.

  Vei, vann og avløp
  Vei: offentlig Vann og kloakk: Privat Eiendomen er tilkyttet fellesanlegg på Østre Rødenesveien 601 gnr.20 bnr.22 det må påregnes fellesutgifter på service og tømming av anlegget.

  Regulerings- og arealplanner
  Kommuneplan: Kommuneplan Marker 2005-2016 - Formål: Landbruks- natur- og friluftsformål Reguleringsplaner under arbeid: Nei

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

 • Lovanvendelse
  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 250 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  56 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 250 000))

  73 292 (Omkostninger totalt)

  2 323 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  73292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

Tommy Skullerud

Megler

Tommy Skullerud

92 48 90 55

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev