aktiv-eiendomsmegling
DJI_0155

Tomt med fin beliggenhet på populære Mosebyneset!

 • 750 000
 • PRISANTYDNING750 000
 • OMKOSTNINGER39 914
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER789 914
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 199 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 750 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  18 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 750 000,-))
  5 000,- (Omkostning kjøper - betales i sluttoppgjøret)
  194,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  39 914,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  789 914,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
DJI_0167

Sneglestien 10, Viken

 • Vi har gleden av å presentere Sneglestien 10!

  Tomten ligger i et attraktivt, nyetablert og barnevennlig boligområde på Mosebyneset, utenfor Ørje sentrum i Marker kommune. Idylliske omgivelser med noe utsikt ned mot Rødenessjøen. Kort vei til skole, idrettshall, fotballbane, bank, forretninger, post, treningssenter, pub, koselige spisesteder, idylliske badeplasser, etc. Gangavstand til både idylliske Rødenessjøen og Øymarksjøen. Ca.7 km. fra riksgrensen til Sverige, med skianlegget over Kølen. Ørje har mange fine turområder og badeplasser å by på, bl.a. ved Rødenessjøen, Øymarksjøen og Stora Lee. Mange aktiviteter for barn og unge, bl.a., håndball, fotball, speideren, barnekor, revygrupper etc. Gode oppvekst vilkår for barn og ungdom. Avstand til Oslo ca. 80 km. Ny motorvei gjennom hele Indre Østfold betyr allerede mye for regionen.
 • Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse. Mosebyfeltet er under etablering og det må påregnes utbygd i årene fremover.
  Det er bygd både stilfulle funkisbygg og sjarmerende, klassiske trevillaer på feltet. Ved å bygge på denne tomten får man i tillegg til gode fasiliteter (barnevennlig gate, solrikt, flott utsikt, kort vei til badestrand m.m.) også fordelen av å få hyggelige naboer.
 • Kjør av fra E-18 mot Rømskog/Skotterud/Bjørkelangen. Ta til venstre inn mot Mosebyneset.
 • Tomta er naturtomt, og er ikke opparbeidet. Tomta er noe kupert, men for det meste flat. Tomta er ansett som relativt lett bebyggelig.
 • Offentlig vei. Vann og kloakk frem til tomtegrense.
  Tilknytningsavgift vann: 5.000,- for 2021
  Tilknytningsavgift kloakk: 5.000,- for 2021
  Eiendommen skal tilknyttes kommunalt nett. Det må søkes om Sanitærabbonement.
  Evevtuelt ta kontakt med, Marker kommune 69810500. Mandag-Torsdag mellom 09.00-11.00-12.00-14.00.
 • Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.
 • Tilknytningsavgift vann: 5.000,- for 2021.
  Tilknytningsavgift kloakk: 5.000,- for 2021.
  De kommunale avgiftene etter bolig er satt opp omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Beløp blir først beregnet etter bolig er satt opp.
  Det er også pt. eiendomsskatt på boliger i Marker kommune. Dette beregnet også etter at bolig er oppført.

  Ved bygging av bolig vil boligen få følgende gebyrer:
  Abonnementsgebyr vann og avløp.
  Forskudd vann og avløp.
  Feie/tilsynsgebyr.
  Eiendomsskatt, nye boliger har pr. nå fritak inntil 3 år. Det året boligen tas i bruk er det 1.
  året.
  Renovasjon henvendelse direkte til Indre Østfold Renovasjon.
 • Tomten er ubebygd, ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  -Elektriske kraftlinjer, Fortum har adkomstrett, tinglyst 14.01.2015.
  -Bestemmelse om veg, rettighetshaver gnr 27 bnr 13, tinglyst 01.06.2006.
  -Erklæring/avtale, frittstående nettstasjon, adkomstrett og bebyggelse for Hafslund nett, tinglyst 24.03.2009.
  -Erklæring/avtale, kraftlinjer, adkomstrett og bebyggelse for Hafslund nett, tinglyst 24.03.2009.
 • Reguleringsplan - Mosebyneset - Formål: Bolig - Vedtaksdato 18.09.207.
  Felt: B17
  Bestemmelser jfr. § 5 i reguleringsbestemmelsene for Mosebyneset:
  Boliger med tilhørende anlegg:
  1. I feltene kan det oppføres eneboliger med sekundærleilighet.
  2. Maksimal % BYA=19 % av netto tomteareal.
  3. Maksimal mønehøyde er 7,5 meter og maksimal gesimshøyde skal ikke overskride 4,5 met over gjennomsnittlig terreng.
  4. Carport/garasje kan bygges utenfor tomtegrensen. Carport/garasje kan bygges 8 meter fra senterlinje regulert offentlig kjørevei (adkomstvei), dersom den ligger parallelt eller tilnærmet parallelt med veien. Garasjene i feltet kan maksimalt ha 50 kvm BYA hvor maks gesimshøyde er lik 2,75 meter og maks mønehøyde er lik 4,5 meter. Carport/garasje kan plasseres inntil 2,0 meter fra eiendomsgrensa.
 • Gnr. 20 Bnr. 72 i Marker kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fast provisjon på kr. 40.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 2.000,-, oppgjørshonorar kr. 0,- og markedspakke kr. 22.000, -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 8.185,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket dokumenterte utlegg samt dekning av vederlag for utført arbeid med kr. 2.000,- pr. time, begrenset oppad til kr. 20.000,- . Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Anne Marken Gihlemoen
  Roger-Andre Gihlemoen
Tommy Skullerud

Megler

Tommy Skullerud

92 48 90 55

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev