aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Viken ved Stora Lee - Koselig hytte med 4 soverom og flott utsikt over vannet. Påmeldingsvisning

Koselig hytte i første rekke mot Stora Lee - stor tomt - 4 soverom - vei - strøm og vann.

 • 2 190 000
 • BRA 77 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING2 190 000
 • OMKOSTNINGER75 914
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 265 914
 • EIENDOMSTYPEFritidseiendom
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 77 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 978 m²
 • EIERFORM TOMTFestet tomt
 • 2 190 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  54 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 190 000,-))
  5 000,- (Omkostning kjøper - betales i sluttoppgjøret)
  194,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  75 914,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 265 914,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Viken hytteområde og Vikenveien. Hytta er oppført i 1999 og har en meget fin planløsning. Stor tomt og i første rekke ned mot Stora Lee. Fine uteområder og solrikt.

Hytta inneholder gang, stue, kjøkken, 3 soverom og bad /wc rom. Fra terrassen er det inngang til en egen liten "gjesteavdeling" der det er stue med soveplasser og wc-rom.
3 Ute01

Vikenveien 357, Viken

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  KJØKKEN:
  Innredning med profilerte fronter i tre og benkeplater i tre. Oppvaskkum med avrenningsriller og vaskekum. Opplegg til vaskemaskin. Kjøkkenventilator med avtrekk ut.
  Innredningen har fått TG2 da det ikke er montert mykfuge i bakkant av kjøkkenvasken mot vegg. Dette bør påføres, slik at eventuelt sprutvann fra vasken ikke renner ned bak skapet.

  WC2:
  Rommet har belegg på gulvet. Innredet med wc, skapinnredning med nedfelt servant, overhengende speil, belysning og sideskap. Ventileres via mekanisk vifte i veggen.

  WC:
  Rommet har belegg på gulvet. Innredet med wc, servant med overhengende speil og belysning. Panelovn på veggen.
  Toalettrommet har fått TG3 pga. det er ingen ventilering fra rommet. NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1, og dette bør derfor etableres.

  INNVENDIGE OVERFLATER:
  På gulvene er det tregulv og belegg.
  Veggene har panel.
  I himlinger er det panel.
 • Fint og solrik beliggenhet på Viken, et populært hytteområde i Marker kommune med flott utsikt over Stora Lee.

  Eiendommen ligger i område med gode turmuligheter, fiske, bading og rekreasjon. Stora Lee er en del av Dalslands kanalen. Vassdraget har veldig god vannkvalitet, og er et eldorado for padling. Her finner du naturperler på rad og rekke, hvor man kan finne ro i kropp og sjel. Det er bilvei frem til hytta.

  Ørje sentrum ligger ca. 20 minutter unna med bil, med alt av hva et sentrum kan by på, blant annet bank, post, lege, tannlege, butikker, restauranter . Det er ca. 30 minutter med bil til Sverige med shoppingsenter i Töcksfors og ca. 1,5 time til Oslo.

  Stora Lee går inn i Sverige, og det er kort vei til grenseovergangen
 • Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.
 • Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Det er bom på Vikenveien.
 • Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført 17.06.22 av Moen Takst AS. Det er viktig å lese hele tilstandsrapporten i sin helhet. Her fremgår også et kostnadsestimat og anbefalte tiltak. Tilstandsrapporten angir byggetekniske tilstandsgrader som er forkortet til TG.

  For denne eiendommen er det 4 punkter med TG3, som betyr avvik som krever tiltak straks eller innen kort tid. Det er 15 punkter med TG2 oransje, som betyr avvik som kan kreve tiltak. Det er 1 punkt med TG2 gul, som betyr avvik som ikke krever tiltak.

  En kjøper plikter å ha satt seg inn i all informasjon som er vedlagt salgsoppgaven.

  Hytta er oppført med bindingsverkskonstruksjon utvendig kledd med liggende bordkledning. Saltak i tre, tekket med stål-/aluminiumsplater. Trevinduer med doble glass. Terrasse med trykkimpregnerte gulvbord og rekkverk av malt trevirke.

  Bod på ca. 13 kvm. oppført i 2006 på pilarer med bindingsverksvegger med utvendig trekledning. Saltak tekket med takshingel.

  Taktekking, TG2:
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen og undertak.
  - Takplater er ikke fagmessig lagt rundt det hele, ingen garantier på utførelse.
  - Påvist avflassing på takplater, tegn på elde.
  Tiltak
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  • Tidspunkt for utskiftning av taktekking og undertak nærmer seg.

  Nedløp og beslag, TG3:
  Vurdering av avvik:
  • Takrenner har punktvise lekkasjer.
  • Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  • Det er påvist avvik i beslagløsninger.
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
  • Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
  • Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.
  - Ikke tilfredsstillende beslagløsninger rundt lufte-/ventilasjonsrør fra wcrom.
  - Ikke snøfangere på taket. Beskyttelse mot snø og isdannelser på bygningen som kan medføre fare for ras mot beferdet område, skal hindres eller sikres. Snø, is og smeltevann skal ikke kunne skade bygningen eller dens konstruksjoner.
  - Ikke tilfredsstillende fall på takrenne, blir stående mye vann i takrenner. Også tegn til noe utettheter i renner.
  Tiltak
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  • Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  • Stigtrinn for feier må monteres.
  • Snøfangere må monteres for å tilfredsstille byggeårets krav.

  Takkonstruksjon/loft, TG3:
  • Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen.
  • Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  - Påvist råte i flere vindskibord til hytta. Toppbord til vindskier mangler også enkelte steder.
  Tiltak
  • Lokal utbedring bør utføres.
  • Lufting/ventilering bør forbedres.
  • Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut.

  Vinduer, TG2:
  • Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  - Påvist noe værslitt trevirke på vinduer utvendig, ellers fremstår vinduer som funksjonelle og i en normalt god stand, alder tatt i betraktning.
  Tiltak
  • Det må foretas lokal utbedring.

  Veranda/terrasse, TG2:
  • Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  • Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
  Tiltak
  • Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  • Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.

  Utvendige trapper, TG2:
  • Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
  • Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Tiltak
  • Åpninger i rekkverk og rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.

  Etasjeskille/gulv mot grunn, TG2
  • Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Det ble foretatt kontroll på planhetsavvik ved hjelp av en punktlaser, målt totalt 12 mm avvik i stue/soverom. Lokalt ble det målt 11 mm over 2 meter i stue/soverom. Ellers målt mellom 3 - 7 mm avvik.
  Tiltak
  • For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Radon, TG2:
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Krypkjeller, TG2:
  • Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren.
  • Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader.
  - Påvist generelt fuktig grunn i deler av kryperommet under hytta.
  - Deler av kryperommet under hytta er ikke inspisert grunnet lav krypehøyde. Liten avstand mellom jorddekket og trebjelkelag.
  Tiltak
  • Overvåk konstruksjonen jevnlig. Avviket kan medføre behov for tiltak, men bør observeres over tid.
  • Ut ifra visuelle observasjoner fra de besiktigede områdene, gir det grunnlag for å forsøke å foreta grundigere undersøkelser i de mindre tilgjengelige områdene. Det kan ikke utelukkes skader i disse områdene.

  Vannledninger, TG2:
  Utførelse av vannledninger fra uthus og generelt i hytta bærer preg av ufagmessig arbeid. Ingen garantier på utførelse. Anlegget bør derfor sjekkes av fagperson.

  Avløpsrør, TG2:
  Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget, og det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger. Anlegget bør derfor sjekkes av fagperson.

  Ventilasjon, TG2:
  Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Det bør derfor etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.

  Elektrisk anlegg, TG2:
  Foreligger ikke dokumentasjon på alle arbeider utført på det elektriske anlegget, takstmannen anbefaler derfor at det utføres en utvidet el-kontroll på det elektriske anlegget.

  Grunnmur og fundamenter, TG2:
  • Det er registrert sprekker/deformasjon som gir grunn til å overvåke konstruksjonen.
  - Påvist noe skjevheter i enkelte pilarer samt noe provisorisk understøttelse i tre.
  Tiltak
  • Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.

  Terrengforhold, TG3:
  • Terreng faller inn mot bygning.
  - Terrenget har stedvis ikke fall fra hytta, dette kan føre til unødig fuktbelastning mot kryperommet under hytta. Det er viktig at terrenget heller. Overflatevann skal hurtigst mulig vekk for å unngå unødvendige fuktbelastninger.
  Tiltak
  • Det bør foretas terrengjusteringer.

  Utvendige vann- og avløpsledninger, TG2:
  • Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.
  - Det var ikke tilgang til rom for pumpe og borehull på befaringsdagen, dette er ikke inspisert av takstmannen. Det er dog tilsendt et bildet, og takstmannen anmerker at opplegget rundt pumpe bærer preg av ufagmessig arbeid.
  - Det opparbeides pr. i dag ny reguleringsplan for området, hvor det skal graves nytt vann og avløpssystem. Takstmannen har ikke kjennskap til om nåværende hytteeiere må koble seg til dette systemet. Eventuelle kostnader må påregnes dersom dette skal være tilfellet.
  Tiltak
  • Vannkvalitet må dokumenteres.

  Septiktank, TG2:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank.Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
 • 1. etg.: bra/p-rom: 77/77 kvm.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Entré, stue/kjøkken, stue/soverom, 2 wc og 3 soverom.

  De oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ved befaringen er det bruken av rommene som avgjør beregningen av arealene, selv om de kan være i strid med byggeforskriftene. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Peis med innsats.
  Elektriske panelovner.
 • Grunneier: Per Kristian Låche
  Festeavgift kr: 5 150
  Tomta er skrånende og opparbeidet med plen og noe beplantning. Ellers er det naturtomt med lyng, fjell, trær og busker.

  Det gjøres oppmerksom på at gårdsplassen går noe utover grunneiers eiendom. Det foreligger ingen kjent skriftlig avtale på dette.
 • På egen gårdsplass.
 • Privat borevann, deles med en nabo. Pumpe i uthuset.
  Privat vei.
  Privat avløp, Marker kommune informerer om at det er registrert en tett tank på 2100 liter til svartvann og en slamavskiller til resorpjonsgrøft til gråvann.
 • Formuesverdi kr 315 557 per
 • Kr. 565 pr. år
  Kommunale avgifter omfatter feiing/tilsyn. Renovasjonsavgift på kr. 2.125,- kommer i tillegg. Det er også eiendomsskatt på kr. 2.310,- på denne eiendommen. Alle beløp er for 2022, og kan endres til neste år.
 • Kommunale avgifter, energi kostnader, forsikring av eiendommen, kostnader vedr. tv og internett.
  Kostnader vedrørende drift og vedlikehold på privat vei.

  Det er velavgift ved medlemskap i Viken vel kr. 400,-. Obligatorisk veiavgift kr. 1300,- for 2021
 • Det er utstedt ferdigattest på eiendommen, ferdigattesten gjelder tilbygget fra 2002
 • Framleie er ikke tillatt uten grunneiers samtykke.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Tomten går ikke ned til vannet, trapp og brygge er oppført med godkjennelse av tidligere grunneier. Det foreligger ingen kjent skriftlig dokumentasjon.
  Det er i skjøte tinglyst rett til båtfeste til hytta.

  Hytta selges slik den fremstår på visning. Det blir ikke videre ryddet eller vasket etter visning. Selger står fritt til å ta med seg løsøre fra hytta.

  Eiendommen er part i en jordskiftesak som er brakt inn for jordskifteretten. Saken gjelder kostnadsfordeling av vedlikehold og drift av vei. Dette gjelder alle hyttene og grunneierne i området. Mer informasjon kan fås ved å kontakte megler.

  Grunneier på Viken hytteområde har søkt kommunen om fortetning/utviding av hytteområde. Detter er ikke avklart og ferdigbehandlet hos Statsforvalteren.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  - Festekontrakt, tinglyst 02.10.1998
  - Jordskifte, tinglyst 07.03.2019
  - Jordskifte, tinglyst 29.04.2020
  - Erklæring/avtale, tinglyst 26.08.2011
  - Bestemmelse om veg, tinglyst 04.072017
 • Marker kommune opplyser om at eiendommen ligger i område regulert til fritidsbebyggelse.
  Kommuneplan for Marker kommune for perioden 2005-2017.
  Ny kommuneplan er under utarbeidelse.
 • Gnr. 122 Bnr. 1 Fnr. 31 i Marker kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger. Her er det mulighet for snarlig overtakelse.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

  Eier har ikke energimerket eiendommen, og interessentene må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,2 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 14.900,- oppgjørshonorar kr.0,- og visninger kr. 0,- Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 45.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utleggene. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Evy Anita Flor
  Therese Flor
Anita Heer

Megler

Anita Heer

95 94 81 93

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev