aktiv-eiendomsmegling
Drone 1.jpg
Drone 1.jpg

ORKANGER Haugnesbakkan 84

Hytte med flott beliggenhet og utsikt | Innlagt strøm | Bilvei frem | Oppgradert 2022 | Vann fra brønn

 • kr 590 000
 • BRA 47 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 590 000
 • Omkostningerkr 31 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 621 792
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1969
 • Soverom2
 • ArealP-rom 47 m²
 • Tomt2 000 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 590 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 14 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000,00))   31 792,- (Omkostninger totalt)   621 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning.jpg
Haugnesbakkan 84 - en sjarmerende hytte med fin beliggenhet! Hytten ligger på Geitastranda, ca 15 min fra Orkanger sentrum med alt av nødvendige servicefunksjoner. Det er ca. 50 minutter i bil til Trondheim. Eiendommen har tilbaketrukket beliggenhet, med nydelig utsikt mot Fjorden. Det har blitt innlagt strøm i 2023 samt opparbeidet bedre vei frem til hytta. Hytten består av entré med inngang til bad, kjøkken og romslig stue. Stuen er ca 20 kvm, og har store vindusflater med utsikt mot fjorden. Det er to soverom i hytten. Hytten er overflateoppusset og oppgradert det siste året. Det er fjernet skog som gjør rom for utsikten. Det er montert dusjkabinett og servant samt forbrenningstoalett på badet.
Drone.jpg

Haugnesbakkan 84, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  1. etasje: 47 kvm Entré , Vaskerom , Kjøkken , Stue , 2 soverom
  Primærrom
  1. etasje: 47 kvm Entré , Vaskerom , Kjøkken , Stue , 2 soverom  Tomt
  2000m²

  Beskrivelse av tomt
  Stor flat/slak eiertomt.

  Beliggenhet
  Kort kjøretur til Råbygda (Gjølme), hvor det er barnehage, barneskole, fotballanlegg og oppkjørt skiløype. Til Orkanger sentrum er det ca. 10 km. Her har man det meste man måtte trenge: godt utvalg av butikker, kjøpesentre, badeanlegg, idrettshall, klatrehall, offentlig kontor, ungdomsskole (videregående på Follo/Evjen, restauranter, bank m.m. Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord slo seg i 2020 sammen til storkommunen Orkland. Her bor ca. 18 000 innbyggere. Med et godt næringsliv og industri, med sentrum på Orkanger, jobber mange av innbyggerne i egen kommune. Om ikke er det forholdsvis kort pendleavstand til Trondheim.

  Adkomst
  Se kart på finn.no

  Byggemåte
  Hytte over 1 plan. Oppført på ringmur i støpt betong/betongstein med stubbloft. Hovedkonstruksjon i bindingsverk av tre som er kledd med stående kledning. Taket har saltaksform og er tekket med metallplater. Vinduer med koblede glass og 2-lags glass. Dette i henhold til takstmann.

  Innhold
  1 etasje: Entre, soverom, soverom 2, kjøkken og stue.

  Standard
  Konklusjon fra takstmann: Hytte over 1 plan. Oppført på ringmur i støpt betong/betongstein med stubbloft. Hovedkonstruksjon i bindingsverk av tre som er kledd med stående kledning. Taket har saltaksform og er tekket med metallplater. Vinduer med koblede glass og 2-lags glass. Hytten er opprinnelig fra 1969. Det bemerkes at enkelte bygningselementer har nådd forventet levetid slik at det er påregnelig med oppgradering på grunn av alder og tilstand. Forøvrig henvises det til respektive punkt i rapporten for nærmere omtale/anbefalte tiltak. Uthus er oppført på pilarer med tregulv. Hovedkonstruksjon i bindingsverk av tre som er kledd med stående kledning. Taket har saltaksform og er tekket ned metallplater. Ikke teknisk vurdert, men har behov for utbedringer. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Utvendig taktekking Nedløp og beslag Vinduer Dører Balkong, terrasser og rom under balkonger Pipe og ildsted Innvendige dører Kjøkken Vannledninger Avløpsrør Varmtvannstank Drenering Forhold som har fått TG3: Våtrom Det gjøres oppmerksom på at tilstandsrapporten er over 1 år gammel. Rapportens gyldighet er 1 år.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering på tomt. Bilvei frem.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  590 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 14 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000,00))   31 792,- (Omkostninger totalt)   621 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Vedovn og elektrisk

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Energiattesten ligger vedlagt i salgsoppgaven.

 • Kommunale avgifter
  664

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  I tillegg betales det kr 1662,50,- til Remidt for renovasjon. Beløpet gjelder for 2022.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5059/285/5: 01.12.1969 - Dokumentnr: 4976 - Bestemmelse om gjerde 10.08.2022 - Dokumentnr: 875392 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS
  Org.nr: 936 159 419
  Elektronisk innsendt
  01.12.1969 - Dokumentnr: 4972 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5059 Gnr:285 Bnr:1
  01.01.2018 - Dokumentnr: 182218 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1638 Gnr:285 Bnr:5
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1355647 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5024 Gnr:285 Bnr:5
  01.12.1969 - Dokumentnr: 4975 - Rettigheter iflg. skjøte Rettighet hefter i: Knr:5059 Gnr:285 Bnr:4
  Bestemmelse om adkomstrett
  01.12.1969 - Dokumentnr: 4976 - Rettigheter iflg. skjøte Rettighet hefter i: Knr:5059 Gnr:285 Bnr:1
  Bestemmelse om adkomstrett
  Med flere bestemmelser


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.  Det er ikke uvanlig at det er mangelfulle arkiv på eldre boliger i Orkland kommune.

  Vei, vann og avløp
  Privat vann fra brønn som er innlagt. Ikke godkjent. Vei frem til hytta. Ikke avløp.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  590 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 14 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000,00))   31 792,- (Omkostninger totalt)   621 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  31792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr 30 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  14 900,- oppgjørshonorar kr  4 750,- og visninger kr  1 990, -.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. ,-. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket tilretteleggingsgebyr og samt øvrige avtalte vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Tor Håkon Skogstad

Megler

Tor Håkon Skogstad

90 40 31 03

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev