aktiv-eiendomsmegling
Hjellevegen 31 presenteres av Aktiv Laguneparken v/ Fredrik Tøsdal. (Illustrasjonsfoto)

Flott enebolig under oppføring på populære Hjelle | Nydelig utsikt | 4 soverom | Estimert ferdigstilt sommer 2023

 • 6 490 000
 • BRA 203.3 m²
 • 5 soverom
 • PRISANTYDNING6 490 000
 • OMKOSTNINGER33 842
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER6 523 842
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • SOVEROM5
 • AREALP-rom 139.6 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 109 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 6 490 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  32 500,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 1 300 000,-))
  --------------------------------------------------------
  33 842,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  6 523 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
AKTIV Laguneparken v/ Fredrik Tøsdal har gleden av å presentere Hjellevegen 31 - En flott enebolig under oppføring med blant annet 4 soverom, 2 stuer, 2 bad og terrasse. Boligen er estimert ferdigstilt sommer 2023. Parkering ved inngangsparti og på biloppstillingsplasser.
Det kan bli mulig å bygge carport, men dette er ikke inkludert. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Det vil være mulighet for individuelle løsninger tilvalg på kjøkken, bad, garderober, parkett, malingsfarger, flisvalg samt tilvalg hos elektriker. Konferer megler.

For mer informasjon se vedlagt leveransebeskrivelse fra utbygger.
 • Det leveres eikeparkett på alle rom som ikke er flislagt.
 • Boligen ligger i et etablert boligområde på Hjelle, kun et par kilometer unna Os sentrum.

  For de spreke og turglade er det kort vei til gode turområder som blant annet sti opp til Borgafjellet, som igjen fører til Møsnuken, Tøsdalsfjellet og Linken.

  Fra eiendommen er det noen minutters kjøretur til Os sentrum, med alle sine butikker, restauranter, kaianlegg for båt, strender i Haugsnesfjero og Mobergsviken. Ca. 7 minutters kjøretur er det fra eiendommen til Amfi kjøpesenter og Kuventræ med idrettsanlegg og Osbadet.

  I Oktober 2022 åpner den nye motorveien til Bergen Sentrum og reiseveien hit vil ta ca. 20 minutter.
 • Eiendommen ligger i et område med tilsvarende boligbebyggelse.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Yttervegger:
  - Reisverk av 48x198 mm.
  - Isolert 200mm (energiberegning).
  - Dobbelfalset kledning, grunnet + mellomstrøk.

  Innervegger:
  - Gipsvegg på alle innervegger.
  - Innervegger blir malt. Utenom bad.
  - Lydvegg mot den andre delen av tomannsboligen.

  Etasjeskillere/bjelkelag:
  - Bjelkelag/etasjeskille leveres isolert.

  Terrasse:
  - Det leveres impregnerte terrassebord 120x28.

  Takkonstruksjon:
  - Taket tekkes med asfalt takbelegg.
  - Krysslufting og isolert.

  Himling:
  - Himlingen blir gipset og malt.
  - Det blir listefritt i overgangen mellom tak og vegg.
  Vinduer:
  - Det leveres vinduer fra Nordan ellet tilsvarende.
  - Vinduene ivaretar krav om U-verdi etter energiberegning.
  - Sikkerhetsglass der dette er et krav.
  - Innvendige foringer leveres i gips (listefritt)

  Ytterdører:
  - Det leveres ytterdør ihht til kontraktstegninger.
  - Balkongdør leveres ihht kontraktstegninger.
  - Boddører leveres ihht kontraktstegninger.
 • Boligen går over 2 plan og har følgende areal:
  P-rom: 139,6 m²
  BRA: 203,3 m²
  BTA: 227,9 m²

  Arealene er fordelt som følgende:
  U.et.: P-rom: 66,4 m², BRA: 74,4 m², BTA: 87,2 m².
  1.et: P-rom: 73,2 m², BRA: 78,4 m², BTA: 88 m².

  Megler har ikke kontrollmålt boligen.

  Areal er hentet fra vedlagte bygningstegninger.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  U.et: 4 soverom, gang, stue, bad
  1.et: Stue/kjøkken, bad/vaskerom, entrè/gang
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Det leveres balansert ventilasjonsanlegg og sentralstøvsuger.
 • Det vil være mulighet for individuelle løsninger tilvalg på kjøkken, bad, garderober, parkett, malingsfarger, flisvalg samt tilvalg hos elektriker. Det vil bli informert om når valgene må være avgjort. Tilvalg og endringer kan medføre kostnader og økt byggetid. Tilvalg skal aksepteres og signeres av kunde før de er gjeldene, selv om det ikke medfører en kostnad
 • Utvendig transportareal (kjørebane og parkering) asfalteres. Øvrig areal er planert med stedlige masser.
 • Parkering ved inngangsparti og på biloppstillingsplasser.
  Det kan bli mulig å bygge carport, men dette er ikke inkludert. Ta kontakt med megler for mer informasjon.
 • Vei: Privat vei til eiendommen.
  Vann: Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikk- og fellesledninger.
  Avløp: Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikk- og fellesledninger.
 • Formuesverdi som primærbolig kr per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr per
 • Kr. 11 080 pr. år
  Bygget har kun rammeløyve og har ikkje registrert kommunale gebyr, sum gebyr er abonnementsgebyr vatn og avløp og leige for vassmålar, i tillegg til denne summen kjem forbruksgebyr på vatn og avløp.
 • Kommunale avgifter, forsikringer, strøm m.m.
 • Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Ferdigattest skal foreligge innen overtakelse.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Det foreligger ingen tinglyste servitutter på eiendommens tomt.

  Rettigheter på andre eiendommer:
  Rettigheter på 4624-61/167:
  2022/682088-1/200 Bestemmelse om vann/kloakk, 23.06.2022 21:00
  Kan ikke slettes uten samtykke fra: BJØRNAFJORDEN KOMMUNE
  Org.nr: 844458312
  rettighetshaver:Knr:4624 Gnr:61 Bnr:168
  rettighetshaver:Knr:4624 Gnr:61 Bnr:243
  Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
  Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg
  Bestemmelse om (begrensning av) endring i terrenget i nærheten av anlegg

  Rettigheter på 4624-61/104:
  2022/682117-1/200 Bestemmelse om vann/kloakk, 23.06.2022 21:00
  Kan ikke slettes uten samtykke fra: BJØRNAFJORDEN KOMMUNE
  Org.nr: 844458312
  rettighetshaver:Knr:4624 Gnr:61 Bnr:164
  rettighetshaver:Knr:4624 Gnr:61 Bnr:165
  rettighetshaver:Knr:4624 Gnr:61 Bnr:167
  rettighetshaver:Knr:4624 Gnr:61 Bnr:168
  rettighetshaver:Knr:4624 Gnr:61 Bnr:243
  Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
  Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg
  Bestemmelse om (begrensning av) endring i terrenget i nærheten av anlegg
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål ihht. reguleringsplan.
  Konferer megler.
 • Gnr. 61 Bnr. 168 i Bjørnafjorden kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende i følge betalingsplan. Beløpet innbetales meglers klientkonto ved kontraktsinngåelse og er avtalt å være forskudd i samsvar med bustadoppføringslovens § 47 (2) under forutsetning av at selger stiller garanti for beløpet etter bustadoppføringsloven § 47 (3). Forskuddet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Når selger har stillet lovpålagt sikkerhet for beløpet vil selger få instruksjonsrett over beløpet på meglers klientkonto. Opptjente renter tilfaller etter dette selger. Betalingsforpliktelsen inntrer uansett ikke før tilfredsstillende garanti er stilt.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Eiendommen er forventet ferdigstilt xx basert på tidspunkt for bortfall av forbehold. Eiendommen skal dog være ferdig senest 15 måneder etter at forbehold er bortfalt. Det gjøres oppmerksom på at skissert overtakelsestidspunkt ikke er endelig og en oversittelse av denne fristen vil ikke gi rett til dagmulkt. Endelig overtakelsestidspunkt vil bli varslet nærmere og i henhold til kontrakt.

  Ved overtakelse skal det foreligge ferdigattest. Da prosjektet ferdigstilles i flere byggetrinn/før uteområder/fellesareal er fullført aksepterer kjøper at det kan bli aktuelt at eiendommen overtas på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse. For å sikre kjøpers interesser kan det holdes tilbake midler på meglers klientkonto inntil ferdigattest foreligger. Ferdigattest vil bli fremskaffet av selger så snart alle arbeider er fullført.
 • Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel. Igangsettelse av prosjektet forutsetter x % forhåndssalg. Dersom dette ikke oppnås står utbygger fritt til å annullere inngåtte kontrakter innen avtalt frist. Det tas forbehold om offentlig saksbehandling og godkjenning. Alle opplysninger gitt i prospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten at den generelle standarden forringes. Dette prospektet er ment som en orientering om boligprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen, material- og fargevalg av bebyggelsen og de enkelte enhetene. Alle presentasjoner er av illustrativ karakter, og gir ikke nødvendigvis en eksakt fremstilling av det ferdige prosjekt når det gjelder endelig detaljering av interiør, fasader, materialer og omgivelser. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i prisliste/prospekt.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

  Entreprenøren skal stille garanti straks etter avtaleinngåelse, jf. bustadoppføringslova § 12. Dersom det er tatt forbehold om åpning av byggelån, salg av et bestemt antall boliger eller tillatelse til igangsetting, er det tilstrekkelig at entreprenøren stiller garanti straks etter at forbehold har falt bort. Det samme gjelder ved forbehold med tilsvarende virkning fra forbrukerens side. Entreprenøren skal uansett stille garanti før byggearbeidene starter.

  Garantien er pålydende 3 % av kjøpesum i byggeperioden frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5 % av kjøpesummen og gjelder i fem år etter overtakelse.

  Garantien gjelder som sikkerhet både for selve leiligheten, og for ideell andel i fellesareal, utvendige arealer, ev. parkeringskjeller, herunder ferdigstillelsen av disse.

  Dersom garanti ikke stilles straks etter avtaleinngåelse kan kjøper holde tilbake alt vederlag inntil det er dokumentert at garanti er stilt.

  Selger vil ikke få instruksjonsrett over midlene før garanti etter bustadoppføringslova § 47 er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt vederlag kr 49 900,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 14 990,-, markedsføringspakke kr 14 990,-, oppgjørshonorar kr 4 375,- og visninger kr 2 900, -.
  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 9 249,-. Utleggene omfatter innhenting av informasjon og tinglysing av pantesperre. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er basert på opplysninger gitt av selger til oppdragsansvarlig, samt opplysninger innhentet fra kommunen. Opplysningene er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Vegard Borgen
Fredrik Tøsdal

Megler

Fredrik Tøsdal

93 02 14 97

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev