aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Osen og Fuglsandveien 324!
Velkommen til Osen og Fuglsandveien 324!

OSEN Fuglsandveien 324

Pen og godt oppgradert enebolig på romslig tomt like ved Osensjøen. Stort uthus med 3 garasjer, 2 boder og innredet stue

 • kr 1 400 000
 • BRA 169 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 1 400 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 400 000
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1950
 • Soverom3
 • ArealP-rom 102 m²
 • Tomt1 804.5 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 1 400 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 35 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 400 000,00))   54 140,- (Omkostninger totalt) 1 454 140,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning 2. etasje.
Velkommen til Osen og Fuglsandveien 324! En stor og koselig eiendom beliggende like ved Osensjøen og ca. 5 km unna sentrum i Nordre Osen. Eiendommen er bebygd med en lys og pen enebolig som er vesentlig oppgradert de siste årene. Eiendommen er også bebygd med garasje/uthus på 80m² som består av 3 garasjer, 2 boder og hobbyrom/stue. Utenfor begge byggene er det bygget flotte og solrike terrasser med bla. grillplass og badestamp. Her ligger alt til rette for mye utendørs hygge! Fra eiendommen er det kort kjørevei til både barnehage, barneskole, idrettsområder og nærbutikk med post, samt flotte naturområder som innbyr til både tur og trening gjennom hele året. Osensjøen ligger rett nedenfor eiendommen, og er kjent for sine naturskjønne omgivelser og har ypperlige fiske-, og bademuligheter.
Plantegninger 1. etasje.

Fuglsandveien 324, Innlandet

 • Tomt
  1804.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 1 804,5m². Slak tomt med flatpartier. Tomt innhegnet med tregjerde. Gruset/gressbevokst innkjøring fra Fuglesandveien. Opparbeidelse med plen og beplantning samt noe stedbunden vegetasjon. Normale sol og lysforhold.   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Enebolig med beliggenhet ved Osensjøens østside, ca. 5 km sør for Osen med dagligvarebutikk, barneskole og barnehage, samt idrettsanlegg. Eiendommen har en landlig og idyllisk beliggenhet langs Osensjøen. Osensjøen er kjent for sine naturskjønne omgivelser og har ypperlige fiskemuligheter i sjøen og omkringliggende elver. Osensjøen har mulighet for alle typer vannaktiviteter i form av kajakk, kano, vannski, vindsurfing osv. På sjøen kan du også benytte motorbåt og ta sjøveien til flere områder med fine strandlinjer og flotte badestrender. Området er kjent for sitt rikholdige dyreliv og har fine muligheter for både små- og storviltjakt. På vinterstid kan du ta turen til familievennlige Furutangen alpinsenter, som ligger en kort kjøretur fra hjemmet. Furutangen har alpinanlegg med 5 nedfarter og 2 heiser for store og små. I tillegg er det oppkjørte skiløyper i området. Norges største alpinanlegg i Trysilfjellet er kun ca. 1 time unna. Ved Trysilfjellet er det også golfbane, sykkelområder og en klatrepark som er populær for både liten og stor. Fra eiendommen er det ca. 40 km å kjøre til Rena sentrum som kan by på de fleste servicetilbud, tog til Trondheim/Oslo og høgskole mv.

  Byggemåte
  Selveier enebolig med 1 1/2 etasje og kjeller. Antatt fundamentert med støpte såler til fast byggegrunn. Grunnmurer i sparesteinsbetong. Grunnmur utvendig påført drensplater til over terreng mot øst. Øvrige grunnmurer uten synlig fuktsikring. Etasjeskillere med trebjelkelag antatt isolert med sagflis. Yttervegger i bindingsverk antatt isolert med sagflis. Utvendig liggende og stående kledning. Saltakskonstruksjon med kaldtloft. Plassbygget takkonstruksjon. Saltak tekket med metallplater. Renner og nedløp av metall. Ildsted tilknyttet ett-løps teglpipe antatt fra byggeår. Kvalitet og tykkelse kan bare avdekkes ved bygningsmessige inngrep, noe som ikke ble utført på befaringsdagen. Frittstående uthus fundamentering på betong. Yttervegger i bindingsverk med utvendig stående kledning. Tregulv, plater og betong. Enkle tredører. Manuelle vippeporter til garasjer. Vinduer med enkle glass. Saltakskonstruksjon tekket med bølgeblikk, uten renner og nedløp. Bygning med normal bruksslitasje og vedlikehold. Noe utettheter ved taktekkingen Koie fundamentert med treverk mot terreng. Yttervegger i bindingsverk med utvendig liggende kledning. Malt tredør. Buet takkonstruksjon, tekking med papp. Gulv med tregulv, vegger og himlinger med malte plater. Koie fremstår med mangel på vedlikehold. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Syversrud Takst AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (vesentlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Grunnmur og fundament: Det registreres riss/ sprekker i grunnmuren. Grunnmur mangler stedvis overflatebehandling / puss. Grunnmur er i hovedsak innvendig utlektet og ikke kontrollert for sprekker eller skader i disse områdene. Kontrollen ble begrenset til synlige deler innvendig og utvendig over terreng. * Balkong, terrasse, platting: Balkonger og terrasser som ligger mer enn 50 cm over terreng skal sikres med rekkverk. Rekkverket blir målt til 83 cm. og er lavere enn forskriftskravet på 90 cm. * Vinduer og dører: Det er ikke etablert beslag under bunnkarm på vindu montert i mur. Det er ufullstendig beslag under vinduer. Flere vinduer med terrengkontakt. * Yttervegger: Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Kledningen er ikke luftet. Det er ikke manglende musetetting som følge av at kledningen ikke er luftet. Kledningen fremstår som nylig overflatebehandlet. * Loft (konstruksjonsoppbygging): Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Det ble registrert misfarging i undertak mot raft, som er et symptom på utilstrekkelig lufting. Missfarging i overflater og fukt i konstruksjonen kan blant annet skyldes kondensering som følge av utilstrekkelig dampsperre/ luftlekkasjer fra oppholdsrom. Tørt på befaringen, misfarging mot undertak vurderes til å være gamle forhold. * Renner og nedløp: Pulttak uten etablert takrenne. Tak mot øst uten etablert takrenne. Forkantbeslag mangler. Utkast mangler på nedløpsrør. * Takkonstruksjon: Det var ikke reist noen stige slik at takkonstruksjonen er inspisert fra bakken. Gesimskasser i lukket utførelse uten etablert lufting. For eldre typer takkonstruksjoner er det ikke uvanlig at lufting av konstruksjonen mangler eller er begrenset. Dette behøver ikke nødvendigvis å bety at det er et problem pr. d.d. For å undersøke dette nærmere må det foretas kontroll av takkonstruksjonen også ved kald årstid/ vinter, da dette vil gi et bedre grunnlag for å avdekke forhold som tyder på om det er utilstrekkelig ventilert. * Etasjeskille og gulv på grunn: Det registreres stedvis skjevhet, hvor forskjellen fra høyeste til laveste punkt er målt til 20mm. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Det registreres knirk i gulv. Knirk i gulv er ikke uvanlig for eldre boliger, og skyldes erfaringsmessig at innfestingen av undergulv gir bevegelse i konstruksjonen. * Ildsted/Skorstein: Det registreres kort avstand mellom sotluke og brennbart materiale. Avstandskravet er 30 cm. Det registreres manglende ildfast plate på gulvet under ildstedet. Stige til taket er ikke forskriftsmessig oppsatt. Pipa er derfor ikke kontrollert utvendig over tak. Pipe og ildsted er kun visuelt vurdert og ikke røyktrykkprøvd eller kamerakontrollert ved besiktigelsen. Undertegnede har ikke spesiell kompetanse vedr. vurdering av piper og ildsteders forskriftsmessige tilstand. For detaljert informasjon og krav anbefales kontakt med lokalt brann- og feievesen. * Trapp: Det registreres fuktopptrekk i nedre del av kjellertrapp pga fuktopptrekk fra kjellergulv / grunnmur. Rekkverk i trapp mellom 1 og 2.etasje anbefales etablert. Tg 2 er satt da rekkverk og håndløper ikke er iht. dagens forskriftskrav. * Avløpsrør: Det er ikke påvist lufting av avløpsanlegget. Det er krav til at hovedkloakk skal luftes over tak. Det er ikke påvist noen stakeluke i boenheten. Staking kan utføres via sluk eller andre installasjoner med avløp. Vannet var steng på befaringen slik at sen avrenning fra tappested eller lekkasjer kunne ikke påvises. Deler av avløpsrør fra byggeår har nådd en høy alder og gir økt risiko for skader i tiden som kommer. Utvendige stikkledninger er ikke vurdert. Generelt anbefales jevnlig rengjøring av sluk og vannlåser for å sikre god avrenning. Utvendige stikkledninger er ikke vurdert. * Vannledninger: Vannrør er fra byggeåret, og har nådd en alder hvor det vil være økt risiko for lekkasjer. Påvist irr på koblinger. Deler av vannrør er ikke isolert. Dette kan medføre kondensering. Vannrør er fra byggeåret, og har nådd en alder som tilsier at skader / lekkasjer kan oppstå. Deler av installasjonen fremstår som ufagmessig utført. Vannet var avstengt på befaringen. Hovedstoppekran, lekkasjer og vanntrykk er derfor ikke kontrollert. * Ventilasjon: Det er manglende tilluftspalte ved dører slik at ventileringen av boenheten ikke fungerer som tiltenkt. Boenheten mangler ventilering (tilførsel av frisk luft) i kjeller utover muligheten for åpning av vindu. * Våtrom: Overflater: Det er ikke tilfredsstillende høydeforskjell mellom topp sluk og topp tettesjikt ved dør. Det er ikke tilfredsstillende fall til sluk. Fallforhold er ikke kontrollert under dusjkabinett / badekar pga manglende adkomst for måling. * Våtrom: Membran, tettesjikt og sluk: Det er ikke adkomst til sluk slik at inspeksjon og kontroll av sluk kan ikke gjennomføres. Fot på dusjkabinett plassert på slukrist. Det er ikke montert bunnlist under baderomsplater i våtsonen, noe som avviker fra monterings anvisninger. Baderomsplater er satt ned på gulv. Manglende fuge i overgang gulv og vegg. Det er ikke synlige mansjetter / tettesjikt ved rørgjennomføringer i gulv og det er ikke framlagt noen dokumentasjon på utførelsen. Tettheten er derfor usikker. Ingen opplysninger om nytt tettesjikt ved oppgradering av overflater. Det gjøres spesielt oppmerksom på at tekking (membran og mansjetter) ikke er kontrollerbare fordi dette bare kan gjøres ved å demontere fliser. Denne type destruktive undersøkelser blir aldri foretatt ved en tilstandskontroll for eierskifterapport. Viktig å merke seg at membraner har en naturlig aldringsprosess og levetid. Dette kan også variere ut fra type membran som er benyttet og hvilke egenskaper denne har i kombinasjon med selve utførelse. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  * Drenering: Det registreres manglende bruk av grunnmursplast. Det registreres manglende topplist. Dreneringen/fuktsikring har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. Normal brukstid for en drenering anslås til å være ca 30 år. Terreng rundt boligen er flatt. Det er risiko for vannansamlinger inn mot bygningen med påfølgende økt belastning på dreneringen. Det er synlige fukskader i overflater og ved bruk av fuktmåler måles høye fuktverdier i materialer. Det er ikke fall på terreng rundt boligen og dette sammen med taknedløp avsluttet over bakken medfører til stor fuktbelastning på grunnmur/drenering. * Rom under terreng: Det er synlige fuktskader i overflater. Det registreres sopp-/råteskader i overflater og konstruksjoner. Det er ingen luftemuligheter utover åpning av vindu. Kjeller har ingen ventilering/luftgjennomstrømning. Påvist fukt og skader har en årsakssammenheng med dårlig drenering. Det observert et fuktig miljø i kjelleren. Det er også viktig å merke seg at det ikke er optimalt å lagre gjenstander som er sensitive for fuktighet Det registreres mineralutslag (salt/kalkutsalg) i overflater som er et symptom på fuktvandring gjennom grunnmur og gulv. * Utstyr på tak: Det er ikke etablert noen snøfanger på taket. Takstigen er en stige med bøyle over møne uten forankring ned i konstruksjonen og er ikke en godkjent løsning. Takstige må være innfestet i konstruksjonen. * Elektrisk: Deler av anlegget fremstår som fagmessig utført. Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på elektrisk arbeid/anlegg montert etter 01.01.1999. Det registreres dårlig innfesting på elektrisk utstyr. Det registreres dårlig innfesting på kabler. Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet. * Våtrom: Ventilasjon: Rommet mangler tilluft og ventilering av rommet blir redusert. Rommet er ikke ventilert og tilfredsstiller ikke krav til våtrom. Manglende ventilering medfører til en økt og uønsket fuktbelastning i rommet og dårlig inneklima. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Svar: Ja. Beskrivelse: i kjeller. 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: oppussing bad i første etasje (ny veggpanel, varmekabel og fliser). 5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Svar: Ja. Beskrivelse: i kjeller. 6. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja. Beskrivelse: i garasje. 9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Svar: Ja. Beskrivelse: gamle spor av mus på loftet før oppgradering. 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: skiftet med nye elektriske kabler, stikkontakter og bryter i første og andre etasje. 14. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? Svar: Ja. Beskrivelse: elektriske kabler. 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: skifte av takplater på baksiden av huset, bygget terrasser, maling av fasade. 18. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Svar: Ja. Beskrivelse: bygget terrasser og forlenget tak foran og bak huset.

  Innhold
  Eneboligen inneholder: 1. etasje: Entré, gang, kjøkken, spisestue, stue, soverom og bad. 2. etasje: Gang/trapperom, 2 soverom og 3 kott. Kjeller: 5 kjellerrom. Eiendommen er også bebygd med garasje/uthus på 80m² som består av 3 garasjer, 2 boder og hobbyrom/stue med utgang til terrasse. Arealbeskrivelse: Enebolig: Totalt: BRA 169 m² / P-rom 102 m². 1. etasje: BRA 73 m² / P-rom 73 m². 2. etasje: BRA 29 m² / P-rom 29 m². Kjeller: BRA 67 m² / P-rom 0 m². Følgende rom inngår som primærrom: 1. etasje: Gang, kjøkken, bad, soverom, trapperom, spisestue og stue. 2. etasje: Trapperom/gang og 2 soverom Følgende rom inngår som sekundærrom: Kjeller: 5 kjellerrom. Kommentar: Arealer 2.etasje med skråhimlinger og redusert målbarhet grunnet himlingshøyder under 190cm. 3 kott uten måleverdig areal. Kjeller er medtatt som s-rom grunnet tilstand. Overbygget terrasse målt gulvareal ca. 19m². Terrasse mot sør målt gulvareal ca. 32m². Uthus: Totalt: BRA 80 m² / P-rom 0 m². Følgende rom inngår som sekundærrom: 1. etasje: Hobbyrom, vedbod og garasjer. Koie: Totalt: BRA 9 m² / P-rom 0 m². Følgende rom inngår som sekundærrom: 1. etasje: Lager. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet «Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse».

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. Integrerte hvitevarer på kjøkkenet medfølger i handelen.

  Parkering
  I 3 garasjer eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert den 10.01.2007, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2027. Feiing ble utført siste gang i mars 2022. Tilsyn er ikke utført. Det er ikke registrert pålegg/mangler vedrørende piper og ildsteder. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 400 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 35 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 400 000,00))   54 140,- (Omkostninger totalt) 1 454 140,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med varmepumpe, ved og elektrisitet. Luft-til-luft varmepumpe montert på vegg i spisestuen. Vedfyring med peis med peisinnsats i stuen. Elektrisk oppvarming med panelovner og gulvvarme i gang og på badet.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  3905

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr. 3 904,50,- for 2023. For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): * Eiendomsskatt: Kr. 1 795,- * Feieavgift: Kr. 398,- * Septikren 0-2 m3: Kr. 682,50 * Renovasjon hytte/fritid kategori 2: Kr. 1 029,-   Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  160269

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  576968

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: * Jordskifte, tinglyst den 28.04.1992 - Dokumentnr: 2179. Sak nr. 8/1988. Grensegang. Sluttet 19.9.1990. Følgende tinglyste rettigheter (dokument) vil følge med eiendommen: * Erklæring/avtale, tinglyst den 03.02.1956 - Dokumentnr: 242. Rettigheter hefter i: Gnr. 58, bnr. 38 i Åmot kommune. Rett til grunn for vannbasseng. Bestemmelse om vannledning. * Bestemmelse om bebyggelse, tinglyst den 21.12.1977 - Dokumentnr: 8733. Rettigheter hefter i: Gnr. 58, bnr. 53 i Åmot kommune. Byggetillatelse gitt etter dispensasjon i henhold til Bygningsloven. Dokumentene kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt midlertidig brukstillatelse for nybygg garasje og vedbu. Det er i denne anmerket mangler i forhold til innredning av hobbyrom. Det er ikke mottatt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eneboligen eller koien. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er kun mottatt byggetegninger av garasje/uthus. Stuen er definert som hobbyrom (boligens tilleggsdel), og er derfor ikke godkjent for varig opphold, men er heller ikke medtatt som primærrom i tilstandsrapporten. Terrassen utenfor med takoverbygg fremkommer ikke av tegningene, ellers synes innholdet i disse å være i samsvar med dagens innredning av bygget. Det er ikke mottatt byggetegninger av eneboligen. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eneboligen har lovlighetsmangler eller ikke. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet privat vann og avløp. Privat avløp med kum og spredegrøfter. Vann fra brønn som antas deles med naboer. Selger opplyser at de betaler ca 100 kr i måneden for vann som går til å dekke utgifter/vedlikehold av brønnen. Det er montert vannrenseanlegg i kjeller. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende og grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Åmot kommune 2016-2030, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til eksisterende spredt boligbebyggelse i LNF(R) (Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan. Eiendommen omfattes også av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2016-2030. Det er ingen kulturminner registrert på eiendommen.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke kjent med at det hviler odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 400 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 35 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 400 000,00))   54 140,- (Omkostninger totalt) 1 454 140,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 3,2% av salgssummen, minimum kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), oppgjørsgebyr (kr 6.250,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 14.400,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 10.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Inger Anne Stene

Megler

Inger Anne Stene

92 40 81 40

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev