aktiv-eiendomsmegling

Osen Tanghøgda 154

Panorama-tomt med herlig utsikt i et eldorado av vakker natur og aktivitetsmuligheter!

 • 2 250 000
 • PRISANTYDNING2 250 000
 • OMKOSTNINGER102 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 352 392
 • EIENDOMSTYPEHyttetomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 852 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 250 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  56 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 250 000,-))
  30 000,- (3 aksjer a 10.000,- i Furutangen Aktivitetssenter)
  --------------------------------------------------------
  102 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 352 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Tanghøgda 154, Innlandet

 • Furutangen er et av Sørøst-Norges største hytte- og fritidsområder. Her finner du mer enn 600 hytter med moderne infrastruktur fordelt på flere delfelt. Området har restaurant og selskapslokaler og et velutviklet aktivitetstilbud til alle årstider. Merk deg dette: •Fantastisk panoramautsikt •En av de beste beliggenhetene på toppen av bakken •Ski inn/ut •Tomt på 1852 m2 •Ingen byggeklausul •Tillatt med inntil 2 bygninger •Infrastruktur lagt opp til tomtegrense
  Furutangen ligger i Nordre Osen, omtrent så midt i
  Hedmark som det er mulig å komme. Med en
  beliggenhet hvor avstanden til Trysil og til Rena er lik
  gjør dette området til et enestående utgangspunkt for
  aktiviteter både sommer og vinter. Fra Osen til Trysil
  er det i overkant av 35 km og det er tilsvarende
  avstand til Rena. Furutangen ligger lunt og litt høyt i
  terrenget med flott utsikt over Osensjøen i sør og
  vidstrakte åser og fjell i vest.

  Høyde over havet for Tanghøgda hyttefelt varierer
  mellom 630 til og 665. Tomten er solrik og vendt
  mot sør-vest og har en fantastisk utsikt mot
  Osensjøen og omkringliggende skogområder.

  Furutangen byr på masse aktiviteter, opplevelser og
  vakker natur, her finner du noe for alle i familien!
  Med Mattisstua, alpinanlegg og langrennsløyper rett i
  nærheten, ligger hyttetomtene perfekt til i området.
  Her kan du starte vinterdagen med en morgentur i
  skiløypa eller i alpinbakken rett ved.

  Furutangen er et av Sørøst-Norges største hytte- og
  fritidsområder. Her finner du mer enn 600 hytter med
  moderne infrastruktur fordelt på flere delfelt. Området
  har restaurant og selskapslokaler og et velutviklet
  aktivitetstilbud til alle årstider. Vinteren 2016/17 åpnet
  en egen kunstsnølagt lysløype sentralt beliggende i
  området.
 • Tomt til fritidsbebyggelse. Det er tillatt med inntil 2 bygninger pr. tomt.
  Ingen byggeklausul.
 • Eiet tomt på ca 1.852 m2.

  Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.
 • Tomten er tilknyttet privat løsning for veg, vann og avløp. Se for øvrig vedlagte vann- og avløpskart.

  Følgende avgifter er gjeldende for 2022 for de pliktige tjenestene på Furutangen:
  Serviceavgift kloakk kr 4.161,-
  Vannforsyning kr 3.593,-
  Veg, bom og vinterbrøyting fram til tomt kr 2.881,-
  Årskontingent Furutangen Hyttevelforening kr 1.000,- (for 2021).

  Alle tomteeiere på Furutangen tilbys en brøyteavtale som gjelder løpende fra år til år. Dette gjelder brøyting
  inne på tomta/gårdsplass og koster for sesongen 2022/2023 kr 2.241,-.

  Fra og med 1. termin 2021 ble det innført en frivillig driftsstøtte/serviceavgift for alle hytteeiere på kr 600,- pr år som går uavkortet til driften av hytteeiernes felles aktivitets-selskap Furutangen
  Aktivitetssenter AS.

  Opplysninger er hentet fra hjemmesiden til Furutangen (furutangen.no). Se også informasjon der vedrørende
  avtale om snøbrøyting før adkomst til hytta.

  Prisene reguleres årlig, og endringer kommuniseres gjennom Furutangen Hyttevelforening, som er alle hytteeieres felles interesseorganisasjon.

  Alle tomteeiere har pliktig medlemskap i Furutangen
  Hyttevelforening, og en betydelig andel av årskontingenten
  er øremerket drift av skiløypenettet
  rundt Furutangen.
 • Formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i
  forbindelse med første likningsoppgjør. For rene
  fritidseiendommer skal formuesverdi fastsettes til
  maksimalt 30% av markedsverdi, eventuelt til 30% av
  byggekostnadene, inkludert tomt for et nybygg.
  Ved senere år skal formuesverdien videreføres, men
  med en eventuell fastsatt oppjustering.
  For ytterligere spørsmål vennligst ta kontakt med
  Skatteetaten.
 • Eiendomsskatt vil utgjøre 5 promille av eiendommens skattegrunnlag (fastsettes ved "taksering"). Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt.

  Felles hytterenovasjon for området utgjør ca. kr 1.595,- pr. år.
  Feieavgift av ett pipeløp utgjør ca. kr 990,- pr. år.

  Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.
 • Utover det som er nevnt under "Offentlige/kommunale avgifter" og "Vei/vann/avløp", påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold, TV/Internett, m.m
 • Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er en ubebygget tomt, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • Det tillates ikke montering av tallerkenantenner i byggeområder.

  Det er ikke tillatt å føre opp flaggstang eller gjerder. Det tillates dog mindre inngjerding og skjerming av terrasser og uteplasser, høyde på slike skjerminger skal ikke overstige 1,5 m over ferdig planert terreng.

  Det er åålagt medeierskap i Furutangen Aktivitetssenter AS med kr 30.000,- (3 stk. aksjer à kr 10 000,- ).

  Ingen av kostnadene som er relatert til oppføring av hytte på tomten er inkludert i kjøpesummen (tilkoblingsavgifter, byggesaksgebyr, etc.).

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Tomten er opprettet fra hovedbølet med gnr. 36, bnr. 69 i Åmot kommune.
  Dette er hele grunneiendommen tilhørende ekteparet
  Lise og Jan Skogheim. Skogheim har innestått for at ingen av
  de tinglyste heftelsene på hovedbølet har betydning
  for utvikling og bruk av tomten for kjøper.

  På tomten er det tinglyst en rekke heftelser som har blitt med over fra hovedbølet ved fradeling:

  Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen:
  -Dagboknr. 900080-1/15, tinglyst den 22.02.1858. Gjelder bestemmelse om beiterett.
  -Dagboknr. 1088-1/15, tinglyst den 01.05.1937. Gjelder utskifting. Avløsning av bruksrett.
  -Dagboknr. 902928-1/15, tinglyst den 22.07.1943 og dagboknr. 1038-21/200 tingl. 04.01.2016. Gjelder elektriske kraftlinjer. Rettighetshaver: Eidsiva Nett AS.
  -Dagboknr. 3407-2/15, tinglyst den 16.12.1953. Gjelder erklæring/avtale. Bestemmelse om bruksrett og/eller disposisjonsrett koier, stalder, veier og velteplasser.
  -Dagboknr. 990018-1/15, tinglyst den 13.02.1957. Gjelder elektriske kraftlinjer.
  -Dagboknr. 4593-1/15, tinglyst den 08.09.1993 og dagboknr. 6282-1/15, tinglyst den 19.11.1997.Gjelder erklæring/avtale. Bestemmelse om jaktrett, storviltjakt i 5 år fra jaktstart 1998.
  -Dagboknr. 3628-1/15, tinglyst den 09.07.2001. Gjelder erklæring/avtale. Om at eiendommen skal være fri for odel i h.h.t. odelslovens 11.
  -Dagboknr. 905602-8/200, tinglyst den 07.11.2007. Gjelder jordskifte.
  -Dagboknr. 28830-1/200, tinglyst den 11.01.2008. Gjelder elektriske kraftlinjer. Bestemmelse om trafostasjon/kiosk, samt anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Rett til å bygge, drive, vedlikeholde ombygge eller fornye nettstasjon med tilhørende kabelanlegg på eiendommen.
  -Dagboknr. 156504-1/200, tinglyst den 22.02.2013. Gjelder jordskifte.
  -Dagboknr. 1004501-2/200, tinglyst den 01.11.2016. Gjelder erklæring/avtale. Rettighetshaver: Stenstrøm Arne Andersen. Bestemmelse om veg.

  Dokumentene kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.
 • Eiendommen omfattes av reguleringsbestemmelser (detaljregulering) for Tanghøgda (planid 20210300), vedtatt 10.11.2021. Reguleringsformål for eiendommen er fritidsbebyggelse. Eiendommen omfattes også av kommuneplan, hvor eiendommen ligger i område der reguleringsplanen fortsatt skal gjelde.

  Tomten ligger like ved skiheis. Det ligger et par hyttetomter rett ved eiendommen som ikke er bebygget enda. Det må forventes at disse med tiden bebygges.

  Nedenfor følger utdrag fra vedlagte reguleringsbestemmelse:
  - Hver tomt skal ha minst 2 biloppstillingsplasser. Parkeringsareal inngår i beregning av %-BYA og det skal beregnes 18 m2 pr. parkeringsplass.
  - Grunnmur eller pilarer skal på ingen steder være høyere enn 80 cm over ferdig planert terreng.
  - Forstøtningsmurer skal på ingen steder være høyere enn 1,5 m over ferdig planert terreng. Forstøtningsmurer skal bygges av eller forblendes med naturstein på synlige flater.
  - Skjæringer og fyllinger på den enkelte tomt skal ikke være høyere enn 1,5 m målt vertikalt fra topp til bunn av skjæring I fylling.

  Område for frittliggende fritidsbebyggelse - område BFF3-4
  a) Innenfor område tillates frittliggende fritidsboliger. Det tillates maks en boenhet pr. tomt.
  b) Maksimal utnyttelse %-BYA= 12%, men likevel ikke høyere enn BRA 220 m2
  c) Det er tillatt med inntil 2 bygninger pr. tomt innenfor avsatt byggegrense bestående av:
  • En hovedbygning og en frittliggende sidebygning. Sidebygning kan tillates med soverom
  • Sidebygning skal ikke overstige BYA=40 m2
  • Innenfor tomt nr. 4 kan garasje plasseres inntil 1 meter fra tomtegrense mot tomt nr. 3.
  d) Maksimal mønehøyde er 5,5 meter for hovedbygning og 4,0 meter for sidebygning. Høyder måles fra ferdig planert terreng. Underetasje tillates ikke.
  e) Ved "oppstuggu" skal mønehøyde ikke overstige 6,5 meter over ferdig planert terreng.
  f) Bygningene skal ha saltak med vinkel mellom 17 og 30o. Hovedmøneretning skal følge høydekotene. Det tillates tak med ark eller oppløft på inntil 1/3 av takflaten.
  g) Terrasse med rekkverk skal ikke overstige 50 m2.

  Det understrekes at foranstående punkter ikke er
  uttømmende og videre at det både forutsettes og
  forventes at kjøper gjør seg inngående kjent med
  innholdet i både plankart og
  reguleringsbestemmelser før bud/tegningsskjema inngis.
  Både plankart og reguleringsbestemmelser
  følger vedlagt salgsoppgaven.
 • Gnr. 36 Bnr. 936 i Åmot kommune.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtakelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en provisjon kr 45.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.000,-), visningshonorar (kr 0,- per stykk), markedspakke (kr 10.000,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 9.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Fredrik Duenger
  Therese Duenger
Marius Norum

Megler

Marius Norum

46 50 49 51

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev