aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til naturskjønne Osdalen og denne fine familihytta med fin beliggenhet nær elva Nordre Osa.
Velkommen til naturskjønne Osdalen og denne fine familihytta med fin beliggenhet nær elva Nordre Osa.

OSEN Tøreggveien 157

Tradisjonell og koselig hytte i naturskjønt skogsområde nær Osa. God planløsning. Innlagt strøm. Anneks m/gjesterom.

 • kr 750 000
 • BRA-i 45 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 750 000
 • Omkostningerkr 37 890
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 787 890
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1996
 • Soverom2
 • Tomt797.3 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 18 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 750 000,00))   37 890,- (Omkostninger totalt) 787 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Drømmer du om en hytte for deg og dine i rolige områder og nær fine naturopplevelser? Da bør du se denne koselige og velholdte hytta med anneks som ligger fint til i skogsområdene nær elva Osa. Hytta har en praktisk planløsning med alt på en flate med bl.a. åpne dagligrom som bidrar til fine sosiale soner, sanitærrom, 2 soverom m/ 6 sengeplasser. 3 ekstra soveplasser finner du i frittliggende anneks. Hytta har gjennomgått jevnlig vedlikehold og fremstår i dag som lun, tradisjonelt utført og fin. Ved inngangsparti til hytte og anneks er det overbygd terrasse med plass til utemøblement. Fine solforhold. Fra eiendommen er det nærhet til fine fjell og turområder, samt til Furutangen med alpinanlegg. Merk deg dette: Innlagt strøm i hytte og anneks Helårsvei Rolig område nær Osa Selges møblert
Plantegning av hytta og anneks.

Tøreggveien 157, Innlandet

 • Tomt
  797.3m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 797 m². Tomten oppleves som lun og skjermet der den ligger på en tilnærmet flat tomt nær elva Nordre Osa. Eiendommen ligger i skogsterreng og er tilnærmet flat. Tomten er i hovedsak stedbundet naturtomt med trær, lyng/blåbærlyng og mose. Det er gruset adkomst og gårdsplass med biloppstillingsplasser. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen ligger i flomsone iht. kommunekartet.

  Beliggenhet
  Hytta ligger fint og lunt til i et lokalt lite hyttefelt med spredt bebyggelse. Hytta har helårsvei og ligger som tredje siste hytte i blindvei like ved elva Nordre Osa. Området består av skogsterreng - her kan du feriere i skogens fred og ro mens du lytter til fuglekvitter og suset i trærne. Dette er en perfekt plass for deg som ønsker å nyte stillheten i naturskjønne omgivelser. I tillegg innbyr området på flotte turstier og sykkelveier i skog og mark, samt høyfjellsområder med nydelig utsikt som ligger i kort radius fra hytta. Området er kjent for sine gode muligheter for både fiske og jakt. Det er flere fiskeelver og vann i nærområdet. Rett over veien for hytta ligger en bekk som du kan høre suset fra og det er kun ca 200 m til Osa. Her kan du også hente vann. Ønsker du å ta et bad er det mulighet for dette på oversiden av brua som tar deg til hyttefeltet. Det er er kun ca 17 km til Osensjøen med en fantastisk sandstrand og mye båtliv. I Nordre Osen finner du også en Jokerbutikk med utvidet åpningstider. Foruten daglivarer tilbyr også butikken utstyr til hytter, blomster og post. På vinterstid finner du fine skiløyper i området og det er kun en kort kjøretur til Furutangen med alpinanlegg. Dette er virkelig plassen for deg som ønsker et behagelig og rolig hytteliv med naturen tett innpå.

  Byggemåte
  Planløsning med 1.etasje. Fundamenteringer på lecapunkt. Gulv med stubbeloftkonstruksjon over krypkjeller. Yttervegger i bindingsverk med utvendig stående kledningsbord. Saltakkonstruksjoner tekket med pappshingel. Overbygget terrasse/inngangsparti mot sør/vest. Ildsted plassert i stue. Konstruksjon antatt isolert med mineralull. Kvalitet og tykkelse kan bare avdekkes ved bygningsmessige inngrep, noe som ikke ble utført på befaringsdagen. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Syversrud Takst AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (Bygningsdelen har vesentlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: * Krypkjeller: Det er ikke etablert noen fuktsperre i form av plast på bakken i kryprommet. Anbefalte tiltak - Anbefaler å legge plast på bakken i krypkjelleren for å hindre fordamping fra bakken. * Balkong, terrasse, platting: Konstruksjonen fremstår noe underdimensjonert. Balkonger og terrasser som ligger mer enn 50 cm over terreng skal sikres med rekkverk. Rekkverket blir målt til 74 cm. og er lavere enn forskriftskravet på 100 cm. Det registreres mindre råteskade ved håndlist. Anbefalte tiltak - Rekkverk må monteres iht. krav. Overflatebehandling må påregnes på terrassebord. Håndlist med råteskade kan måtte utbedres. * Vinduer og dører: Det er påvist avvik ved omramming. Liten/ingen avstand mellom trepanel og beslag, fare for fuktopptrekk. TG 2 er satt med bakgrunn i alder (isolerglass over 30år) og det vil være risiko for at vindusglass punkterer. Ytterdør tar i karm og har behov for justering. Innerdører med behov for justering, skraper i terskel. Ingen påviste feil eller mangler av vesentlig betydning, tilstand grunnet elde og justeringsbehov * Yttervegger: Det registreres mindre tørkesprekker i kledningen. Det er benyttet klosser som musesperre bak kledning. Dette har medført stedvis redusert lufting. Det registreres manglende/dårlig lufting bak kledningen. Manglende eller dårlig lufting av kledning kan medføre fuktskader i veggen på grunn av sen uttørking av fukt i veggen som kan oppstå på grunn av inndriv av nedbør og kondensering. Det er ikke manglende musetetting som følge av at kledningen ikke er luftet. Anbefalte tiltak - Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. Forøvrig vurders kledning å kunne ivareta sin tekniske funksjon. * Takkonstruksjon: Det registreres mindre nedbøy i takflaten. Tette raftekasser. Ingen innlufting ved raft. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Anbefalte tiltak - Lufting av takkonstruksjonen bør forbedres for å redusere risikoen for fuktskader pga kondensering på loft og isdannelse på taket. Adkomst til loft må etableres slik at en inspeksjon kan utføres * Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Det registreres mosegroing på taket. Dette reduserer levetiden på tekkingen. Det registreres buler i papptekking og denne bærer preg av alder/slittasje. Anbefalte tiltak - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Jevnlig kontroll av tekkingen anbefales. Kostnader for ny tekking er ikke medtatt. Ut fra alder på taktekking så bør det planlegges med utskifting av tekkingen i løpet av de nærmeste årene. * Ildsted/Skorstein: Det registreres kort avstand mellom sotluke og brennbart materiale. Avstandskravet er 30 cm. Det mangler ildfast plate under sotluke. Det registreres mindre avskalling ved puss og mindre sprekker i pipe. Det registreres mindre utettheter ved røykrør og glippe mellom pipe og gulv. Kan ha beveget seg noe. Pipe og ildsted er kun visuelt vurdert og ikke røyktrykkprøvd eller kamerakontrollert ved besiktigelsen. Undertegnede har ikke spesiell kompetanse vedr. vurdering av piper og ildsteders forskriftsmessige tilstand. For detaljert informasjon og krav anbefales kontakt med lokalt brann- og feievesen. Anbefalte tiltak - Med bakgrunn i påviste avvik og for en vurdering av eventuelle tiltak anbefales en ytterligere kontroll av pipa/ildsteder utført av brann- og feiervesen * Innvendige overflater: Enkelte sprekker i skjøter, sår og hakk ved gulv registreres. Det registreres noe gjenstående arbeid ved overganger/avslutninger, begrenset omfang. Øvrige rom fremstår i normalt god stand uten tegn til skader eller mangler utover normal bruksslitasje iht. alder * Radon: Ingen opplysninger angående radonmålinger. Anbefaler ytterligere undersøkelser. * Rom med dusjkabinett og servant: Ingen vesentlige avvik eller skader ble registrert men rommet må brukes med forsiktighet og overflater bør holdes under oppsyn. Tilluft anbefales etablert ved dør. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  * Grunnmur og fundament: Fundamenter mangler stedvis overflatebehandling / puss. Det registreres søkk ved fundamenter. Det registreres skjevheter i søyler/ fundamenter. Det registreres store skjevheter ved etasjeskille. Anbefalte tiltak - Løpende observasjoner anbefales for å bekrefte eller avkrefte en negativ utvikling. Utbedring av påviste svekkelser/skjevheter er nødvendig. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 * Renner og nedløp: Det ble registrert buling/skade i nedløpsrør som er et symptom på frostspreng. Anbefalte tiltak - Utskifting av nedløpsrør med skade må påregnes. Det anbefales å etablere drensrør på utkast. Utbedringskostnader: Under 10 000 * Utstyr på tak: Tak som har helling (uansett hellingsgrad), skal ha fastmontert stige forbi pipa. Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon (takstoler). Takstiger av tre, eller takstiger som er festet med bøyle over mønet eller i kjetting rundt pipe er ikke godkjent. Det er ikke etablert noen takstige. Anbefalte tiltak - Forskriftsmessig adkomst for feier må etableres. Utbedringskostnader: Under 10 000 * Etasjeskille og gulv på grunn: Det registreres stedvis knirk. Etasjeskille har store skjevheter. Ved belastning registreres rystelser i bjelkelaget. Fremstår noe underdimensjonert. Med bruk av nivelleringslaser ble det registrert totalt avvik på stue over 80mm, i tillegg til lokale skjevheter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Anbefalte tiltak - For å avdekke årsak til påviste svekkelser må det foretas ytterligere undersøkelser av konstruksjonen. Skjevheter ved etasjeskille settes i sammenheng med skjevheter/svikt ved fundamenteringen og underdimensjonering. Dette er et grovt overslag. Det anbefales at det gjøres ytterligere undersøkelser for å avdekke årsak og skadeomfang som grunnlag for et mer detaljert og riktig kostnadsoverslag. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 * Kjøkken: Det er ikke avtrekk over stekesonen. Mekanisk avtrekk anbefales etablert. Utbedringskostnader ventilasjon: Under 10 000 * Elektrisk: Det er hull/innføringer i inntak eller sikringsskap som ikke har nippelinnføringer eller er tettet med masse beregnet for formålet Ingen opplysninger fra hjemmelshaver om problemer med det elektriske anlegget. Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet. Anbefalte tiltak - Med bakgrunn i de registrerte avvik bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. Samsvarserklæring på utført arbeid bør fremskaffes. Utbedringskostnader: Under 10 000 * For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  * Når kjøpte du boligen? 1996 * Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Satt inn hyttedusj av min svigersønn * Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Nei. * Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? Ja. Beskrivelse: Min far har bygget den hytta

  Innhold
  Hytta er på ett plan og inneholder: Overbygd inngangsparti/balkong, åpen stue/spisestue/kjøkken/gangdel, sanitærrom, 2 soverom (6 sengeplasser). Frittstående anneks med gjesterom (3 sengeplasser), vedbod/bod og utedo. Gjesterom med egen inngangsdør.

  Standard
  Hytta oppleves som godt ivaretatt og er beiset med jevne mellomrom. Innlagt strøm i både hytte og anneks. Eksempler på overflater: Gulv: Overflater bestående av tregulv. Vegg: Overflater bestående av trepanel. Tak: Overflater bestående av trepanel.

  Innbo og løsøre
  Hytta selges møblert foruten personlige eiendeler og noen gjenstander tas med bl.a. rokken, trestolen, kopper/glass etc som er arv. Hytta selges slik den står og uten videre utvask/rydding ute eller inne. Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Biloppstillingsplass på tomten.

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2021, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Meglerforetaket har ikke mottatt opplysninger om siste feiing/tilsyn av pipe/ovn. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Det er ikke montert takstige. Krav om takstige og eventuelt feieplattform (for skorsteiner høyere enn 120 cm) gjelder også for hytter/fritidseiendommer. Takstige skal enten være fastmontert eller det benyttes løs stige som hektes i fastmonterte kroker. Flere kommuner har unntak fra kravet om takstige, eller kan vurdere unntak fra kravet, i de tilfeller bygningene har torvtak alternativt shingel-/papptekking med takhelling på 22 grader eller mindre. Felles for begge er at gesimshøyde (avstand fra bakke til tak) ikke er høyere enn 3,5 m. Kjøper overtar ansvaret for ovennevnte Arealbegreper: BRA-i (internt bruksareal) - Bruksareal av boenheten(e) innenfor omsluttende vegger. BRA-e (eksternt bruksareal) - Bruksareal av alle rom som ligger utenfor boenheten(e), men som tilhører denne/disse. BRA-b (innglasset balkong mv.) - Bruksareal av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e). TBA (terrasse- og balkongareal/åpent areal) - Arealet av terrasser, åpne balkonger, verandaer eller altaner tilknyttet boenheten(e). ALH (areal med lav himlingshøyde) - Areal med lav himlingshøyde (ALH) måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. ALH skal opplyses sammen med BRA. Se GUA under. GUA (gulvareal) - Ikke måleverdig gulvarealer som skyldes skråtak og lav himlingshøyde. GUA oppgis som en sum av BRA (bruksareal) og ALH.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 18 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 750 000,00))   37 890,- (Omkostninger totalt) 787 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Hytta varmes opp med elektrisitet og vedfyring. Det er montert peisovn i stue. Panelovner på bad og i stue.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  1313

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr 1313,- for 2023. I disse inngår eiendomsskatt. Hytterenovasjon utgjør kr 1 146,- for 2024 og faktureres direkte fra det interkommunale renovasjonsselskapet SØIR. Feie- og tilsynsgebyr fra Midt-Hedmark brann- og feievesen må påregnes ved varsling om befaring. Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi sekundær
  276096

  Formuesverdi sekundær år
  2022

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» og fyll inn eventuelle andre relevante punkt, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett. Selger opplyser at det innbetales ca. kr. 3.000,- per sesong for snøbrøyting som inkluderer oppstillingsplass for bil på tomten.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3422/38/93: 28.07.1975 - Dokumentnr: 3923 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3422 Gnr:38 Bnr:20 01.01.2020 - Dokumentnr: 572748 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0429 Gnr:38 Bnr:93

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Iht. Åmot kommune er hytta registrert som tatt i bruk i 1996. Anneks registrert i matrikkelrapport på ca 21 kvm. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger på hytta og uthus/anneks fra kommunen. Innholdet i disse er i samsvar med dagens bruk. Hytta har godkjente bygningstegninger fra 1995. Disse viser overbygd inngangsparti mot vest med entrè/gang. Gangen er tatt inn som del av stue og inngangsparti er ikke bygget. Anneks med godkjente byggetegninger fra 1994 med gjesterom, vedbod og wc.

  Vei, vann og avløp
  Hytta har adkomst via privat vei som deles med hyttenaboer. Tomten ligger i blindvei bestående av 5 hytter. Se punkt om "andre utgifter" for kostnader rundt vei/brøyting. Det er ikke innlagt vann. Drikkevann medbringes. Iht. selger er det mulighet for å hente vann i bekken ca 100 meter ovenfor hytta. Avløp fra sanitærrom og kjøkken føres ut til terreng. Utedo i anneks.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommunedelsplan for Åmot kommune 2016-2030, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til fritidsbebyggelse. Hytteområdet ligger innenfor hensynssone om flomfare og kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2016-2030..

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Eiendommen er registrert som en boenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer. 

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 18 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 750 000,00))   37 890,- (Omkostninger totalt) 787 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  37890

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Boligkjøperforsikring Pluss betales årlig. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 200/4 600/5 000 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon tilsvarende kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 12.900,-), oppgjørshonorar (kr 4.250,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 15.300,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 12 500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Inger Anne Stene

Megler

Inger Anne Stene

92 40 81 40

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev